Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Автор не установлен
Добавить свое объявление
Загрузка...

Автор не установлен


Список документов в категории

Название Дата
ГОСТ 9.716-91. ЕСЗКС. Матеріали полімерні. Методи визначення зміни змісту пластифікатора при старінні
(ГОСТ 9.716-91. ЕСЗКС. Материалы полимерные. Методы определения изменения содержания пластификатора при старении)
01.01.1992
ГОСТ 9.715-86. ЕСЗКС. Матеріали полімерні. Методи випробувань на стійкість до дії температури
(ГОСТ 9.715-86. ЕСЗКС. Материалы полимерные. Методы испытаний на стойкость к воздействию температуры)
01.01.1988
ГОСТ 9.706-81*. ЕСЗКС. Матеріали полімерні. Методи випробувань на стійкість до радіаційного старіння
(ГОСТ 9.706-81*. ЕСЗКС. Материалы полимерные. Методы испытаний на стойкость к радиационному старению)
01.01.1982
ВСН 198-83. Інструкція за визначенням коефіцієнта теплопровідності будівельних матеріалів в стаціонарному тепловому режимі
(ВСН 198-83. Инструкция по определению коэффициента теплопроводности строительных материалов в стационарном тепловом режиме)
01.01.1984
ГОСТ 19904-90. Прокат листовий холоднокатаний. Сортамент
(ГОСТ 19904-90. Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент)
01.01.1991
ВНТП 03-89. Норми технологічного проектування млинових підприємств
(ВНТП 03-89. Нормы технологического проектирования мельничных предприятий)
01.01.1991
ОНТП 03-86. Загальносоюзні норми технологічного проектування підприємств машинобудування, приладобудування і металообробки. Забарвлення цехи
(ОНТП 03-86. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий машиностроения, приборостроения и металлообработки. Окрасочные цехи)
01.01.1986
ОНТП 02-86. Загальносоюзні норми технологічного проектування авторемонтних підприємств
(ОНТП 02-86. Общесоюзные нормы технологического проектирования авторемонтных предприятий)
01.01.1986
ОНТП 01-91. Загальносоюзні норми технологічного проектування підприємств автомобільного транспорту
(ОНТП 01-91. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта)
01.01.1991
ВБН Д.1.1-3.1-2001. Правила визначення вартості робіт по ремонту основних фундацій підприємств, підлеглих Міністерству промислової політики України (з урахуванням Доповнень NN 1 і 2, Змін NN 1, 2 і 3)
(ВБН Д.1.1-3.1-2001. Правила определения стоимости работ по ремонту основных фондов предприятий, подчиненных Министерству промышленной политики Украины (с учетом Дополнений NN 1 и 2, Изменений NN 1, 2 и 3))
01.01.2006
Зміна N5 до Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (ДБН Д.2.4-2000) (наказ Мінрегіонбуду України N 88 від 05.07.2007р.)
(Изменение N5 к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы (ДБН Д.2.4-2000) (приказ Минрегионстроя Украины N 88 от 05.07.2007р.))
01.01.2007
СН 533-81. Норми витрати матеріалів, виробів і труб на 1 млн.руб. кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт на будівництво санаторно-курортних установ і установ відпочинку
(СН 533-81. Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн.руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ на строительство санаторно-курортных учреждений и учреждений отдыха)
01.01.1981
СН 511-78. Інструкція по проектуванню самонапружених залізобетонних конструкцій
(СН 511-78. Инструкция по проектированию самонапряженных железобетонных конструкций)
01.01.1978
СН 494-77. Норми потреби в будівельних машинах
(СН 494-77. Нормы потребности в строительных машинах)
01.01.1978
СОУ 45.2-00018112-006:2006. Безпека дорожнього руху. Порядок огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг
(СОУ 45.2-00018112-006:2006. Безопасность дорожного движения. Порядок ограждает и организация дорожного движения в местах проведения дорожных работ из строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог)
01.01.2006
ГСТУ 218-03449261-095-2002. Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові загальні технічні умови. Правила застосування
(ГСТУ 218-03449261-095-2002. Безопасность дорожного движения. Ограждения дорожные временные общие технические условия. Правила применения)
01.01.2002
ВБН Г.1-218-530:2006. Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Класифікація робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування
(ВБН Г.1-218-530:2006. Организационно-методические, экономические и технические нормативы. Классификация работ из эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования)
01.01.2006
ВБН Г.1-218-006:2006. Виробничі норми природних втрат основних дорожньо-будівельних матеріалів
(ВБН Г.1-218-006:2006. Производственные нормы природных потерь основных дорожно-строительных материалов)
01.01.2006
ГОСТ 4.188-85. СПКП. Засоби охоронної, пожежної і охоронно-пожежної сигналізації Номенклатура показників
(ГОСТ 4.188-85. СПКП. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации Номенклатура показателей)
01.01.1987
Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 54. Річковий транспорт (видання "Інпроєкт")
(Сборник цен на проектные работы для строительства. Раздел 54. Речной транспорт (издание "Инпроект"))
01.01.1990
ВБН Д.2.7-218-045.1-2006. Відомчі ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг та мостів
(ВБН Д.2.7-218-045.1-2006. Ведомственные ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Эксплуатационное содержание автомобильных дорог и мостов)
01.01.2007
ВБН В.3.2-218-177-2004. Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття автомобільних доріг струменевим методом із застосуванням бітумних емульсій
(ВБН В.3.2-218-177-2004. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог струйным методом с применением битумных эмульсий)
01.01.2004
РСН 343-86. Технологія руйнування будівельних конструкцій при реконструкції промислових підприємств
(РСН 343-86. Технология разрушения строительных конструкций при реконструкции промышленных предприятий)
01.01.1987
ДСТУ Б В.2.3-12-2004. Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар"єрного типу. Загальні технічні умови
(ДСТУ Б В.2.3-12-2004. Сооружения транспорта. Ограждение дорожное металлическое барьерного типа. Общие технические условия)
01.01.2005
ДСТУ Б В.2.3-11-2004. Споруди транспорту. Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови
(ДСТУ Б В.2.3-11-2004. Сооружения транспорта. Ограждение дорожное перильного типа. Общие технические условия)
01.01.2005
РСТ УРСР 1981-87. Мати теплоізоляції і звукопоглинальні. Технічні умови
(РСТ УССР 1981-87. Маты теплоизоляционные и звукопоглощающие. Технические условия)
01.01.1987
РСТ УРСР 1972-86. Волокна склянні штапельні з гірських порід. Технічні умови
(РСТ УССР 1972-86. Волокна стекляные штапельные из горных пород. Технические условия)
01.01.1992
ТУУ В.2.7. 88 023.025-96. Технічні умови. Полотна з мікро, ультра, супертонкі і скломікрокристалічних скляних штапельних волокон з гірських порід
(ТУУ В.2.7. 88 023.025-96. Технические условия. Холсты из микро, ультра, супертонких и стекломикрокристаллических стеклянных штапельных волокон из горных пород)
01.01.1996
ВБН В.2.5-341.004,001.001-02. Улаштування повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами
(ВБН В.2.5-341.004,001.001-02. Устраивание воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самоудерживающими изолированными проводами)
01.01.2002
ДБН В.2.3-15:2007. Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів
(ДБН В.2.3-15:2007. Сооружения транспорта. Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей)
01.01.2007
ВБН В.2.3-218-192:2005. Споруди транспорту. Перехрещення та примикання автомобільних доріг в одному рівні. Методи проектування та організації дорожнього руху
(ВБН В.2.3-218-192:2005. Сооружения транспорта. Перекрещивание и примыкание автомобильных дорог в одном уровне. Методы проектирования и организации дорожного движения)
01.01.2006
ВБН В.2.8-218-046:2006. Річні терміни експлуатації дорожніх машин і механізмів для будівництва і ремонту автомобільних доріг
(ВБН В.2.8-218-046:2006. Годовые сроки эксплуатации дорожных машин и механизмов для строительства и ремонта автомобильных дорог)
01.01.2007
ДБН В.2.7-63-97. Будівельні матеріали. Застосування в будівництві і будіндустрії гранульованих шлаків і шлакопемзових відсівів феросплавного виробництва
(ДБН В.2.7-63-97. Строительные материалы. Применение в строительстве и стройиндустрии гранулированных шлаков и шлакопемзовых отсевов ферросплавного производства)
01.01.1998
ДСТУ Б В.2.3-10-2003. Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови
(ДСТУ Б В.2.3-10-2003. Сооружения транспорта. Ограждение дорожное парапетного типа. Общие технические условия)
01.01.2004
ДСТУ Б В.2.3-9-2003. Споруди транспорту. Пристрої дорожні напрямні. Загальні технічні умови
(ДСТУ Бы В.2.3-9-2003. Сооружения транспорта. Устройства дорожные направляющие. Общие технические условия)
01.01.2004
ДБН В.2.2-18:2007. Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення
(ДБН В.2.2-18:2007. Дома и сооружения. Заведения социальной защиты населения)
01.01.2007
ДСТУ Б В.2.7-46-96. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови. Зміна N 2
(ДСТУ Б В.2.7-46-96. Цемент общестроительного назначения. Технические условия. Изменение N 2)
01.01.2007
ДСТУ Б В.2.7-66-98. Будівельні матеріали. Цементи. Номенклатура показників якості
(ДСТУ Б В.2.7-66-98. Строительные материалы. Цемент. Номенклатура показателей качества)
01.01.1998
ДСТУ Б.В.2.5-25:2005. Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Труби чавунні каналізаційні і фасонні частини до них. Технічні умови
(ДСТУ Б.В.2.5-25:2005. Инженерное оборудование сооружений, внешних сетей. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Технические условия)
01.01.2006
ДСТУ Б В.2.5-3-95. Інженерне обладнання будинків і споруд. Конвектори опалювальні. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.5-3-95. Инженерное оборудование домов и сооружений. Конвекторы отопительные. Технические условия)
01.01.1996
ГОСТ 23486-79. Панелі металеві тришарові стінні з утеплювачем з пенополіуретану. Технічні умови. Зміна N1.
(ГОСТ 23486-79. Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия. Изменение N1.)
01.01.2007
ДБН В.2.2-18:2007. Будівлі і споруди. Установи соціального захисту населення
(ДБН В.2.2-18:2007. Здания и сооружения. Учреждения социальной защиты населения)
01.01.2007
ДСТУ Б В.2.7-130:2007. Будівельні матеріали. Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-130:2007. Строительные материалы. Профили поливинилхлоридные для ограждающих строительных конструкций. Общие технические условия)
01.01.2007
ДСТУ Б В.2.7-16-95. Будівельні матеріали. Матеріали стінові кам"яні. Номенклатура показників якості
(ДСТУ Б В.2.7-16-95. Строительные материалы. Материалы стенные каменные. Номенклатура показателей качества)
01.01.1995
Правила улаштування електроустановок. (ПУЕ). Зміна N1. Розділ 2. Передавання електроенергії. Глава 2.4. Глава 2.5
(Правила устраивания электроустановок. (ПУЕ). Изменение N1. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.4. Глава 2.5)
01.01.2007
ДСТУ Б В.2.5-30:2006. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захист
(ДСТУ Б В.2.5-30:2006. Инженерное оборудование домов и сооружений. Внешние сети и сооружения. Трубопроводы стальные подземные систем холодного и горячего водоснабжения. Общие требования к защита)
01.01.2007
ДСТУ Б В.2.5-29:2006. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Система газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії
(ДСТУ Б В.2.5-29:2006. Инженерное оборудование домов и сооружений. Внешние сети и сооружения. Система газоснабжения. Газопроводы подземные стальные. Общие требования к защите от коррозии)
01.01.2007
ГОСТ 27019-86. Матеріали полімерні рулонні для полови. Прискорений метод визначення звукоізоляційних властивостей
(ГОСТ 27019-86. Материалы полимерные рулонные для полов. Ускоренный метод определения звукоизоляционных свойств)
01.01.1987
ГОСТ 22011-95. Ліфти пасажирські і вантажні. Технічні умови
(ГОСТ 22011-95. Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия)
01.01.1997
ДБН В.1.2-4-2006. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)
(ДБН В.1.2-4-2006. Инженерно-технические мероприятия гражданской защиты (гражданской обороны))
01.01.2007
ДСТУ Б В.1.1-11:2005. пожежі. Електричні кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість
(ДСТУ Б В.1.1-11:2005. пожара. Электрические кабельные линии. Метод испытания на огнестойкость)
01.01.2006
ДСТУ Б В.1.2-3:2006. СНБС. Прогинання і переміщення. Вимоги проектування
(ДСТУ Б В.1.2-3:2006. СНБС. Прогибы и перемещения. Требования проектирования)
01.01.2007
СНіП ІІ-89-80. Генеральні плани промислових підприємств
(СНиП ІІ-89-80. Генеральные планы промышленных предприятий)
01.01.1982
СНіП ІІ-89-80. Зміна. ( Ухвала Держбуду СРСР від 13.07.90 р.)
(СНиП ІІ-89-80. Изменение. ( Постановление Госстроя СССР от 13.07.90 г.))
01.01.1990
СНіП ІІ-89-80. Зміна. ( Ухвала Держбуду СРСР від 24.11.86 р.)
(СНиП ІІ-89-80. Изменение. ( Постановление Госстроя СССР от 24.11.86 г.))
01.01.1987
СНіП ІІ-89-80. Зміна. ( Ухвала Держбуду СРСР від 30.12.85 р.)
(СНиП ІІ-89-80. Изменение. ( Постановление Госстроя СССР от 30.12.85 г.))
01.01.1986
СНіП ІІ-89-80. Зміна. ( Ухвала Держбуду СРСР від 11.01.85 р.)
(СНиП ІІ-89-80. Изменение. ( Постановление Госстроя СССР от 11.01.85 г.))
01.01.1985
СНіП ІІ-89-80. Зміна. ( Ухвала Держбуду СРСР від 04.01.85г.)
(СНиП ІІ-89-80. Изменение. ( Постановление Госстроя СССР от 04.01.85г.))
01.01.1985
ВБН А.3.1-36-3-96. Зварка сталевих газопроводів
(ВБН А.3.1-36-3-96. Сварка стальных газопроводов)
01.01.1996
РСН 65-87. Інженерні дослідження для будівництва. Сейсмічне мікрорайонування. Технічні вимоги до виробництва робіт.
(РСН 65-87. Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Технические требования к производству работ.)
01.01.1987
ДСТУ Б А.1.1-74-2004. ССНБ. Вироби замкові і скоб"яні. Терміни та визначення понять
(ДСТУ Б А.1.1-74-2004. ССНБ. Изделия замковые и скобьяные. Термины и определения понятий)
01.01.2004
ДСТУ Б А.1.1-69-99. ССНБ. Заповнювачі пористі. Терміни та визначення
(ДСТУ Б А.1.1-69-99. ССНБ. Заполнители пористые. Термины и определения)
01.01.1999
ДСТУ Б А.1.1-29-94. ССНБ. Мастики покрівельні, гідро-і пароізоляційні і приклеювальні. Терміни та визначення
(ДСТУ Б А.1.1-29-94. ССНБ. Мастики кровельные, гидро- и пароизоляционные и клеющиеся. Термины и определения)
01.01.1995
ДСТУ Б А.1.1-11-94. ССНБ. Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції. Терміни та визначення
(ДСТУ Б А.1.1-11-94. ССНБ. Показатели качества и методы оценки уровня качества продукции. Термины и определения)
01.01.1994
Концептуальні основи розробки системи міждержавних нормативних документів в будівництві
(Концептуальные основы разработки системы межгосударственных нормативных документов в строительстве)
01.01.2007
Роз"яснення щодо будівництва індивідуального житлового будинку садибного типу в сільській місцевост
(Разъяснение относительно строительства индивидуального жилого дома усадебного типа в сельской местности)
01.01.2007
Роз"яснення щодо віднесення автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій до підприємств
(Разъяснение относительно отнесения автомобильных газонаполнительных компрессорных станций к предприятиям)
01.01.2007
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве)
28.03.2007
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве)
28.03.2007
Рішення НТР Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
(Решение НТР О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
28.03.2007
Рішення НТР Про проект національного стандарту
(Решение НТР О проекте национального стандарта)
05.04.2007
Рішення НТР Про проект державних будівельних норм
(Решение НТР О проекте государственных строительных норм)
15.03.2007
Рішення НТР Про проект концепції Містобудівного Кодексу України
(Решение НТР О проекте концепции Градостроительного Кодекса Украины)
15.03.2007
Призначення, що відбулися у Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України та ...(у березні-квітні 2007 р.)
(Назначения, что произошли в Министерстве регионального развития и строительства Украины и ...(в марте-апреле 2007 г.))
01.01.2007
Роз"яснення щодо експлуатації і ремонту житлово-будівельного кооперативу
(Разъяснение относительно эксплуатации и ремонта жилищно-строительного кооператива)
01.01.2007
 Емкости