Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Автор не установлен
Добавить свое объявление
Загрузка...

Автор не установлен


Список документов в категории

Название Дата
Рішення НТР Про проекти національних стандартів комплексові "Вимоги безпеки
(Решение НТР О проектах национальных стандартов комплекса "Требования безопасности)
26.10.2009
Рішення НТР Про проекти національних стандартів комплексові "Будівельна арматура та інструмент"
(Решение НТР О проектах национальных стандартов комплекса "Строительная арматура и инструмент")
26.10.2009
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів та проектів змін технічних розумів
(Решение НТР О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
20.10.2009
Рішення НТР Про проекти СОУ Д.2.2-5-20057315-002:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Улаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром 1020мм у нестійких водонасичених ґрунтах 2 групи за допом
(Решение НТР О проектах СОУ Д.2.2-5-20057315-002:200_ "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Устроения железобетонных буронабивних свай диаметром 1020мм в нестойких водонасичених грунтах 2 группы за допом)
13.10.2009
Рішення НТР Про проект СОУ Д.2.7-01386326-002:200_ "Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Кран баштовий стаціонарний TЕRЕХ СОМЕDІІ СTІ 180-16 TS23"
(Решение НТР О проекте СОУ Д.2.7-01386326-002:200_ "Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Кран башенный стационарный TЕRЕХ СОМЕDІІ СTІ 180-16 TS23")
13.10.2009
Рішення НТР Про проекти національних стандартів
(Решение НТР О проектах национальных стандартов)
24.09.2009
Рішення НТР Про проект національного стандартові ДСТУ "Система проектної документації для будівництва. Правила виконання проектної та робочої документації металевих конструкцій (ДСТ 21.502-2007, МОD)"
(Решение НТР О проекте национального стандарта ДСТУ "Система проектной документации для строительства. Правила выполнения проектнеой и рабочей документации металлических конструкций (ГОСТ 21.502-2007, МОD)")
24.09.2009
Рішення НТР Про проекти національних стандартів
(Решение НТР О проектах национальных стандартов)
24.09.2009
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві металевих анкерів "SОRМАT" клейових інжекційного типові ІТН
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве металлических анкеров "SОRМАT" клеевых инжекторного типа ІТН)
21.09.2009
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів та проектові зміни технічних розумів
(Решение НТР О согласовании проектов технических условий и проекта изменения технических условий)
21.09.2009
Рішення НТР Про проекти СОУ Д 2.2-35683453-001:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Пальові роботи. Улаштування залізобетонних буронабивних паль у стійких ґрунтах групи І-VІ із застосуванням універс
(Решение НТР О проектах СОУ Д 2.2-35683453-001:200_ "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Сваечные работы. Устроения железобетонных буронабивных свай в стойких грунтах группы І-VІ с применением)
14.09.2009
Рішення 17 вересня 2009 р. N 47. Про стан забезпечення містобудівною документацією на регіональному та місцевому рівнях
(Решение 17 сентября 2009 г. N 47. О состоянии обеспечения градостроительной документацией на региональном и местном уровнях)
17.09.2009
Рішення 17 вересня 2009 р. N 45/3. Рішення спільного засідання колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва України і президії Академії Будівництва України
(Решение 17 сентября 2009 г. N 45/3. Решение общего заседания коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины и президиума Академии Строительства Украины)
17.09.2009
Рішення НТР Про проект стандартові організації України СОУ Д.2.2-25272797-001:200_ "Безтраншейне прокладання металевих труб методом забивання механізмом З 166М"
(Решение НТР О проекте стандарта организации Украины СОУ Д.2.2-25272797-001:200_ "Безтраншейное прокладывание металлических труб методом забивания механизмом СО 166Г")
14.08.2009
Рішення НТР Про проект національного стандартові (ДСТУ Б Д.2.2-...200_"Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Тунелі та метрополітени. Обслуговуючі процеси (збірник 29)"
(Решение НТР О проекте национального стандарта (ДСТУ Б Д.2.2-...200_"Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Туннели и метрополитены. Обслуживающие процессы (сборник 29)")
31.07.2009
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів та проектів змін технічних розумів
(Решение НТР О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
22.07.2009
ДСТУ ІSО 9001:2009 (ІSО 9001:2008, ІDT). Системи управління якістю. Вимоги
(ДСТУ ІSО 9001:2009 (ІSО 9001:2008, ІDT). Системы управления качеством. Требования)
01.01.2009
Щодо додержання законодавства з охорони праці в частині промислової безпеки, безгрубного ведення робіт юридичними та фізичними особами
(Относительно соблюдения законодательства из охраны труда в части промышленной безопасности, безопасного ведения работ юридическими и физическими лицами)
13.03.2009
Санітарні правила пристрою, устаткування, змісту і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей, що мають недоліки у фізичному і розумовому розвитку. СанПиН 4076-86
(Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ-интернатов для детей, имеющих недостатки в физическом и умственном развитии. СанПиН 4076-86)
06.03.1986
Щодо ліцензії для будівництва господарським способом
(Относительно лицензии для строительства хозяйственным способом)
22.10.2009
(НПАОП 80.0-1.12-04). Про затвердження Правил безпеки під година навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти
((НПАОП 80.0-1.12-04). Об утверждении Правил безопасности во время обучения в кабинетах информатики учебных заведений системы общего среднего образования)
16.03.2004
(НАПБ В.01.001-98/9.3.60). Про затвердження Правил пожежної безпеки в сфері кінематографії
((НАПБ В.01.001-98/9.3.60). Об утверждении Правил пожарной безопасности в сфере кинематографии)
02.10.1997
Про затвердження Правил пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспортові України
(Об утверждении Правил пожарной безопасности для предприятий и организаций автомобильного транспорта Украины)
21.12.1998
(НПАОП 28.0-1.03-08). Про затвердження Правил охорони праці в метизному виробництві
((НПАОП 28.0-1.03-08). Об утверждение Правил охраны труда в метизном производстве)
29.12.2008
(НПАОП 31.5-1.01-07). Про затвердження Правил охорони праці у виробництві джерел світла та світлотехнічного обладнання
((НПАОП 31.5-1.01-07). Об утверждении Правил охраны труда в производстве источников света и светотехнического оснащения)
18.12.2007
(НПАОП 28.5-1.02-07). Про затвердження Правил охорони праці при термічній обробці металів
((НПАОП 28.5-1.02-07). Об утверждении Правил охраны труда при термической обработке металлов)
18.12.2007
(НПАОП). Про затвердження Правил охорони праці в трубному виробництві
((НПАОП). Об утверждении Правил охраны труда в трубном производстве)
15.10.2009
(НПАОП). Про затвердження Правил охорони праці в сталеплавильному виробництві
((НПАОП). Об утверждении Правил охраны труда в сталеплавильном производстве)
15.10.2009
(НПАОП). Про затвердження Правил охорони праці у феросплавному виробництві
((НПАОП). Об утверждении Правил охраны труда в феросплавном производстве)
15.10.2009
Роз"яснення щодо зміни істотних розумів договорові
(Разъяснения относительно изменения важных условий договора)
11.08.2009
(НПАОП). Про затвердження Правил з безпечної експлуатації систем вентиляції в хімічних виробництвах
((НПАОП). Об утверждении Правил из безопасной эксплуатации систем вентиляции в химических производствах)
05.10.2009
(НПАОП 85.20-1.03-99) Про затвердження Правил охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини
((НПАОП 85.20-1.03-99) Об утверждение Правил охраны труда в лабораториях ветеринарной медицины)
20.04.1999
(НПАОП 63.21-1.09-08) Про затвердження Правил охорони праці для працівників кар"єроуправлінь
((НПАОП 63.21-1.09-08) Об утверждении Правил охраны труда для работников каръероуправлений)
20.06.2008
(НПАОП 27.0-1.01-08) Про затвердження Правил охорони праці в металургійній промисловості
((НПАОП 27.0-1.01-08) Об утверждении Правил охраны труда в металлургической промышленности)
22.12.2008
Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС) ДНАОП 1.1.23-1.06-02
(Правила безопасной эксплуатации и обслуживание оснащения автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) ДНАОП 1.1.23-1.06-02)
29.07.2002
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва. Повідомлення
(Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства. Сообщения)
02.11.2005
Санітарні правила пристрою, устаткування й експлуатації лікарень, родильних будинків і інших лікувальних стаціонарів. СанПиН 5179-90
(Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных договори и вторых лечебных стационаров. СанПиН 5179-90)
01.01.1990
(НПАОП 63.21-1.13-08) Про затвердження Правил з охорони праці під година ремонтові та експлуатації будівель і споруд залізничного транспортові
((НПАОП 63.21-1.13-08) Об утверждении Правил из охраны труда во время ремонта и эксплуатации зданий и сооружений железнодорожного транспорта)
26.12.2008
Санітарно-гігієнічні правила і норми. Пристрій, зміст і організація режиму дитячих санаторіїв. СанПиН 42-125-4437-87
(Санитарно-гигиенические правила и нормы. Устройство, содержание и организация режима детских санаториев. СанПиН 42-125-4437-87)
01.01.1987
Щодо необхідності надання агрохімічного паспорта земельної ділянки для отримання дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву
(Относительно необходимости предоставления агрохимического паспорта земельного участка для получения разрешения на снятие и перенесение грунтового покрова)
29.04.2009
Про затвердження Змін до Ресурсних елементних кошторисних норм утримання об"єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів
(Об утверждении Изменений в Ресурсные элементные сметные нормы удержания объектов улично-дорожней сети населенных пунктов)
14.04.2009
Про запровадження ДСТУ ІSО 9001:2009 (N250)
(О внедрение ДСТУ ІSО 9001:2009 (N250))
13.07.2009
Про введення в дію Порядкові застосування в дорожньому господарстві нових матеріалів і технологій
(О введении в действие Порядка применения в дорожном хозяйстве новых материалов и технологий)
13.05.2009
Про Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонтові приміщень, будинків, споруд
(О Примерном перечне услуг по удержание домов и сооружений и территорий и услуг по ремонту помещений, домов, сооружений)
11.03.2009
Щодо вирішення нагальних проблем у будівельній галузі
(Относительно решения проблем в строительной области)
10.07.2009
"Щодо Договорів пайової участі в будівництві"
("Относительно Договоров долевого участия в строительстве")
17.08.2009
"Стосовно підвищення експлуатаційної надійності будівель і споруд"
("Относительно повышения эксплуатационной надежности зданий и сооружений")
04.03.2009
Щодо проведення перевірок програмних комплексів
(Относительно проведения проверок программных комплексов)
02.12.2009
"Щодо започаткування нового механізму фінансової підтримки завершення будівництва об"єктів інфраструктури розміщення шляхом залучення кредитних ресурсів банків"
("Относительно начинания нового механизма финансовой поддержки завершения строительства объектов инфраструктуры размещения путем привлечения кредитных ресурсов банков")
02.10.2009
"Про необхідність проведення державної екологічної експертизи проектів будівництва об"єктів"
(9/15-979 вот "О необходимости проведения государственной экологической экспертизы проектов строительства объектов")
06.07.2009
"Щодо відповідності терміна "червоні лінії" терміну "смуги відведення"
("Относительно соответствия термина "красные линии" термина "полосы отвода")
23.01.2009
"Щодо можливості застосування Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонтові приміщень, будинків, споруд"
("Относительно возможности применения Примерного перечня услуг по удержание домов и сооружений и территорий и услуг по ремонту помещений, домов, сооружений")
06.04.2009
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.8-24:2009 "Будівельна техніка, оснащення, інвентар та інструмент. Рустовки сталеві. Технічні умови"
("О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.8-24:2009 "Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Рустовки стальные. Технические условия")
19.11.2009
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.8-25:2009 "Будівельна техніка, оснащення, інвентар та інструмент. Кліщі будівельні. Технічні умови"
("О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.8-25:2009 "Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Клещи строительные. Технические условия")
19.11.2009
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.8-26:2009 "Будівельна техніка, оснащення, інвентар та інструмент. Різак для різання керамічних плиток. Технічні умови"
("О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.8-26:2009 "Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Резак для резания керамических плиток. Технические условия")
19.11.2009
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.8-27:2009 "Будівельна техніка, оснащення, інвентар та інструмент. Соколи для штукатурних робіт. Технічні умови"
("О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.8-27:2009 "Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Соколы для штукатурных работ. Технические условия")
19.11.2009
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.8-28:2009 "Будівельна техніка, оснащення, інвентар та інструмент. Правила, тертки та напівтерки. Технічні умови"
("О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.8-28:2009 "Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Правила, терки и полутерки. Технические условия")
19.11.2009
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.8-29:2009 "Будівельна техніка, оснащення, інвентар та інструмент. Щітки малярні. Технічні умови"
("О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.8-29:2009 "Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Щетки малярные. Технические условия")
19.11.2009
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б В.2.7-122:2009 Будівельні матеріали. Скло листове. Технічні умови (ЕN 572:2004, NЕQ)"
("О принятии национального стандарта ДСТУ Б В.2.7-122:2009 Строительные материалы. Стекло листовое. Технические условия (ЕN 572:2004, NЕQ)")
19.11.2009
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б А.1.2-5:2009 "Система ліцензування та сертифікації в будівництві. Оцінювання відповідності в будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд.
("О принятии национального стандарта ДСТУ Б А.1.2-5:2009 "Система лицензирования и сертификации в строительстве. Оценивания соответствия в строительстве в соответствии с Техническим регламентом строительных изделий, зданий и сооружений.)
12.11.2009
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б А.1.2-4:2009 "Система ліцензування та сертифікації в будівництві. Оцінювання відповідності в будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд.
("О принятии национального стандарта ДСТУ Б А.1.2-4:2009 "Система лицензирования и сертификации в строительстве. Оценивания соответствия в строительстве в соответствии с Техническим регламентом строительных изделий, зданий и сооружений.)
12.11.2009
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б А.1.2-2:2009 "Система ліцензування та сертифікації в будівництві. Оцінювання відповідності в будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд.
("О принятии национального стандарта ДСТУ Б А.1.2-2:2009 "Система лицензирования и сертификации в строительстве. Оценивания соответствия в строительстве в соответствии с Техническим регламентом строительных изделий, зданий и сооружений.)
12.11.2009
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ Б А.1.2-3:2009 "Система ліцензування та сертифікації в будівництві. Оцінювання відповідності в будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд."
("О принятии национального стандарта ДСТУ Б А.1.2-3:2009 "Система лицензирования и сертификации в строительстве. Оценивания соответствия в строительстве в соответствии с Техническим регламентом строительных изделий, зданий и сооружений.")
12.11.2009
"Про внесення зміни до наказів Мінрегіонбуду від 16.03.2009 N 107, від 16.03.2009 N 108, від 16.03.2009 N 110, від 16.03.2009 N 111"
("О внесении изменения в приказы Минрегионстроя от 16.03.2009 N 107, от 16.03.2009 N 108, от 16.03.2009 N 110, от 16.03.2009 N 111")
11.11.2009
"Про архітектурно-містобудівну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України"
("О архитектурно-градостроительном совете Министерства регионального развития и строительства Украины")
09.11.2009
"Про прийняття національного стандартові ДСТУ - Н Б В.2.6-83:2009 "Конструкції будинків і споруд. Настанова з проектування світлопрозорих елементів огороджувальних конструкцій"
("О принятии национального стандарта ДСТУ - Н Б В.2.6-83:2009 "Конструкции домов и сооружений. Установка и проектирование светлопрозрачных элементов оградительных конструкций")
06.11.2009
"Про внесення змін до складові колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва України"
("О внесении изменений в состав коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины")
28.10.2009
"Про внесення змін до складові Громадської заради при Мінрегіонбуді"
("О внесении изменений в состав Общественного совета при Мінрегіонбуді")
05.11.2009
"Про прийняття Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ДСТ 24700-99) "Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні дерев"яні зі склопакетами. Технічні умови"
("О принятии Изменения N 1 ДСТУ Б В.2.6-24-2001 (ГОСТ 24700-99) "Конструкции домов и сооружений. Блоки оконные деревянные с склопакетами. Технические условия")
20.09.2009
"Про внесення змін до складові президії Науково-технічної заради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України" (Скасовано- наказ Мінрегіонбуду від 11.11.09 N 482)
("О внесении изменений в состав президиума Научно-технического совета Министерства регионального развития и строительства Украины" (Отменен - приказ Минрегионстроя от 11.11.09 N 482))
10.09.2009
"Про затвердження Стандартові адміністративної послуги з видачі (переоформлення, внесення змін до переліків робіт діючих ліцензій, анулювання та видачі дублікатів) ліцензій на провадження господарської діяльності, пов"язаної
("Об утверждении Стандарта административной услуги по выдаче (переоформления, внесения изменений в перечни работ действующих лицензий, аннулирования и выдачи дубликатов) лицензий на проведение хозяйственной деятельности, связанной)
08.09.2009
"Про затвердження персонального складові Архітектурно-будівельної атестаційної комісії інженерів технічного нагляду"
("Об утверждении персонального состава Архитектурно-строительной аттестационной комиссии инженеров технического надзора")
28.09.2009
"Про прийняття національного стандартові" (ДСТУ Б Д.2.2-10:2009 "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Тунелі та метрополітени. Обслуговуючі процеси (збірник 29)")
("О принятии национального стандарта" (ДСТУ Б Д.2.2-10:2009 "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Туннели и метрополитены. Обслуживающие процессы (сборник 29)"))
10.08.2009
"Про упорядкування надання державних, у тому числі адміністративних, послуг у системі Мінрегіонбуду та утворення робочої групи"(Див. наказ Мінрегіонбуду України від 04.08.09р. N317)
("Об упорядочении предоставления государственных, в том числе административных, услуг в системе Минрегионстроя и образования рабочей группы"(См. приказ Минрегионстроя Украины от 04.08.09г. N317))
27.07.2009
Про затвердження Тимчасового порядкові прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типові, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, спо
(Об утверждении Временного порядка принятия в эксплуатацию законченных строительством частных жилых домов усадебного типа, дачных и садовых домов с хозяйственными сооружениями и зданиями…)
09.09.2009
 Емкости