Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Автор не установлен
Добавить свое объявление
Загрузка...

Автор не установлен


Список документов в категории

Название Дата
"Про затвердження державних будівельних норм" (ДБН В.2.5-39-2008 "Теплові мережі")
("Об утверждение государственных строительных норм" (ДБН В.2.5-39-2008 "Тепловые сети"))
09.12.2008
"Про затвердження державних будівельних норм" (ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації")
("Об утверждение государственных строительных норм" (ДБН В.2.6-33:2008 Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией. Требования к проектированию, устроения и эксплуатации"))
01.12.2008
"Про внесення змін до наказів Мінрегіонбуду від 24.04.2008 N 186 "Про Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України", ... (Втратив чинність -наказ Мінрегіонбуду України від 27.07.09 N 302)
("О внесении изменений в приказы Минрегионстроя от 24.04.2008 N 186 "О Научно-техническом совете Министерства регионального развития и строительства Украины", ... (Утратил действие -приказ Минрегионстроя Украины от 27.07.09 N 302))
26.11.2008
Національний стандарт "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності"
(Национальный стандарт "Оценка имущественных прав интеллектуальной собственности")
03.10.2007
Національний стандарт "Оцінка цілісних майнових комплексів"
(Национальный стандарт "Оценка целостных имущественных комплексов")
29.11.2006
Деякі питання іпотечного кредитування (Порядок фінансування завершення будівництва житлових об"єктів із ступенем готовності більш як 70 відсотків із застосуванням механізм..)/ Див. постанову КМ від 17.06.09 N704/
(Некоторые вопросы ипотечного кредитования (Порядок финансирование завершения строительства жилых объектов со степенью готовности более как 70 процентов с применением механизм..)/ См. постановление КМ от 17.06.09 N704/)
11.02.2009
Про внесення змін до рішення Київської міської заради від 27.01.2005 N 11/2587 "Про Правила забудови м. Києва"
(О внесении изменений в решение Киевского городского совета от 27.01.2005 N 11/2587 "О Правилах застройки г. Киева")
22.01.2009
ДСТУ ЕN 671-3:2005 (ЕN 671-3:2000, ІDT). Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 3. Технічне обслуговування пожежних кран-комплектів із напівжорсткими і плоскоскладаними рукавами. Загальні вимоги
(ДСТУ ЕN 671-3:2005 (ЕN 671-3:2000, ІDT). Пожарная техника. Кран-комплекты пожарные. Часть 3. Техническое обслуживание пожарных кран-комплектов из полужесткими и плоскоскладаними рукавами. Общие требования)
01.01.2006
ДСТУ ЕN 54-12:2004 (ЕN 54-12:2002, ІDТ). Системи пожежної сигналізації. Частина 12. Сповіщувачі пожежні димові лінійні пропущеного світла
(ДСТУ ЕN 54-12:2004 (ЕN 54-12:2002, ІDТ). Системы пожарной сигнализации. Часть 12. Сповіщувачі пожарные дымовые линейные пропущенного светы)
01.01.2005
ДСТУ ЕN 54-11:2004 (ЕN 54-11:2001, ІDТ). Системи пожежної сигналізації. Частина 11. Сповіщувачі пожежні ручні
(ДСТУ ЕN 54-11:2004 (ЕN 54-11:2001, ІDТ). Системы пожарной сигнализации. Часть 11. Сповіщувачі пожарные ручные)
01.01.2005
ДСТУ ЕN 54-10:2004(ЕN 54-10:2002, ІDТ). Системи пожежної сигналізації. Частина 10. Сповіщувачі пожежні полум"я точкові.
(ДСТУ ЕN 54-10:2004(ЕN 54-10:2002, ІDТ). Системы пожарной сигнализации. Часть 10. Сповіщувачі пожарные пламя точечные.)
01.01.2005
ДСТ 2.502-68*. ЄСКД. Правила дублювання
(ГОСТ 2.502-68*. ЕСКД. Правила дублирования)
01.01.1971
ДСТ 2.501-88 (СT СЭВ 159-83). ЄСКД. Правила обліку і збереження
(ГОСТ 2.501-88 (СT СЭВ 159-83). ЕСКД. Правила учета и хранения)
01.01.1989
Перелік нормативно-правових актів у галузі будівництва
(Перечень нормативно-правовых актов в области строительства)
01.01.2000
ДСТ 2.318-81. ЄСКД. Правила спрощеного нанесення розмірів отворів
(ГОСТ 2.318-81. ЕСКД. Правила упрощенного нанесения размеров отверстий)
01.01.1982
ДСТ 2.314-68*. ЄСКД. Указівки на кресленнях про маркірування і таврування виробів
(ГОСТ 2.314-68*. ЕСКД. Указания на чертежах в маркировании и клеймении изделий)
01.01.1971
ДСТ 2.313-82. ЄСКД. Умовні зображення і позначення нероз"ємних з"єднань
(ГОСТ 2.313-82. ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений)
01.01.1984
ДСТ 2.312-72*. ЄСКД. Умовні зображення і позначення швів зварених з"єднань
(ГОСТ 2.312-72*. ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений)
01.01.1973
ДСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93). Трансформатори силові. Частина 1 Загальні положення
(ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93). Трансформаторы силовые. Часть 1 Общие положения)
01.01.2004
ДСТ 30030-93 (МЭК 742-83). Трансформатори розділові і безпечні розділові трансформатори. Технічні вимоги
(ГОСТ 30030-93 (МЭК 742-83). Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы. Технические требования)
01.01.1998
ДСТ 19294-84* (СТ СЭВ 4133-83). Трансформатори малої потужності загального призначення. Загальні технічні умови
(ГОСТ 19294-84* (СТ СЭВ 4133-83). Трансформаторы малой мощности общего назначения. Общие технические условия)
01.01.1985
ДСТ 27900-88 (МЭК 598-2-22). Світильники для аварійного висвітлення. Технічні вимоги
(ГОСТ 27900-88 (МЭК 598-2-22). Светильники для аварийного освещения. Технические требования)
01.01.1990
ДСТ 2.311-68. ЄСКД. Зображення різьблення
(ГОСТ 2.311-68. ЕСКД. Изображение резьбы)
01.01.1971
ДСТ 2.310-68. ЄСКД. Нанесення на кресленнях позначень покрить, термічного й іншого видів обробки
(ГОСТ 2.310-68. ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и вторых видов обработки)
01.01.1971
ДСТ 2.104-2006. ЄСКД. Основні написи (Міждержавний. В Україні -ДСТУ ДСТ 2.104:2006)
(ГОСТ 2.104-2006. ЕСКД. Основные надписи (Межгосударственный. В Украине -ДСТУ ГОСТ 2.104:2006))
01.01.2006
ДСТ 2.601-2006. (Міждержавний. В Україні -ДСТУ ДСТ 2.601:2006). ЄСКД. Експлуатаційні документи
(ГОСТ 2.601-2006. (Межгосударственный. В Украине -ДСТУ ГОСТ 2.601:2006). ЕСКД. Эксплуатационные документы)
01.01.2006
ДСТ 2.309-73*. ЄСКД. Позначення шорсткості поверхонь
(ГОСТ 2.309-73*. ЕСКД. Обозначения шероховатости поверхностей)
01.01.1975
ДСТ 2.307-68 (СТ СЭВ 1976-79, СТ СЭВ 2180-80). ЄСКД. Нанесення розмірів і граничних відхилень
(ГОСТ 2.307-68 (СТ СЭВ 1976-79, СТ СЭВ 2180-80). ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений)
01.01.1971
ДСТУ 4401-2:2005 (ЕN 671-2:2001, МОD). Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 2. Кран-комплекти пожежні з плоскоскладаними рукавами. Загальні вимоги
(ДСТУ 4401-2:2005 (ЕN 671-2:2001, МОD). Пожарная техника. Кран-комплекты пожарные. Часть 2. Кран-комплекты пожарные с плоскоскладаними рукавами. Общие требования)
01.01.2006
ДСТУ 4401-1:2005 (ЕN 671-1:2001, МОD). Пожежна техніка. Кран-комплекти пожежні. Частина 1. Кран-комплекти пожежні з напівжорсткими рукавами. Загальні вимоги
(ДСТУ 4401-1:2005 (ЕN 671-1:2001, МОD). Пожарная техника. Кран-комплекты пожарные. Часть 1. Кран-комплекты пожарные с полужесткими рукавами. Общие требования)
01.01.2006
Перелік чинних державних будівельних норм колишнього СРСР станом на 27.01.2009.
(Перечень действующих государственных строительных норм бывшего СССР состоянием на 27.01.2009.)
01.01.2009
ДСТУ 2251-93 (ДСТ 8509-93). Кутики сталеві горячекатані рівнополичні. Сортамент
(ДСТУ 2251-93 (ГОСТ 8509-93). Уголки стальные горячекатані рівнополичні. Сортамент)
01.01.1995
ДСТУ 4484:2005 (ДСТ535-2005). Прокат сортовий і фасонний із сталі вуглецевої звичайної якості. Загальні технічні умови
(ДСТУ 4484:2005 (ГОСТ535-2005). Прокат сортовой и фасонный из стали углеродного обычного качества. Общие технические условия)
01.01.2006
ДСТ 2.308-79* (СT СЭВ 368-76). ЄСКД. Указівка на кресленнях допусків форми і розташування поверхонь
(ГОСТ 2.308-79* (СT СЭВ 368-76). ЕСКД. Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей)
01.01.1980
ДСТ 2.306-68. ЄСКД. Позначення графічні матеріалів і правила їхнього нанесення на кресленнях
(ГОСТ 2.306-68. ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах)
01.01.1971
ДСТ 2.305-68. ЄСКД. Зображення -види, розрізи, перетини
(ГОСТ 2.305-68. ЕСКД. Изображения -виды, разрезы, сечения)
01.01.1971
ДСТ 2.304-81. ЄСКД. Шрифти креслярські
(ГОСТ 2.304-81. ЕСКД. Шрифты чертежные)
01.01.1982
ДСТУ 4490:2005. Пожежна техніка. Установки автоматичні аерозольного пожежогасіння. Проектування, монтування та експлуатування. Технічні вимоги
(ДСТУ 4490:2005. Пожарная техника. Установки автоматические аэрозольного пожежогасіння. Проектирования, монтирования и эксплуатирование. Технические требования)
01.01.2006
ДСТУ ЕN 54-7:2004 (ЕN 54-7:2000, ІDТ). Системи пожежної сигналізації. Частина 7. Сповіщувачі пожежні димові точкові розсіяного світла, пропущеного світла або іонізаційні
(ДСТУ ЕN 54-7:2004 (ЕN 54-7:2000, ІDТ). Системы пожарной сигнализации. Часть 7. Сигнализаторы пожарные дымовые точечные рассеянного света, пропущенного света или ионизационные)
01.01.2005
ДСТ 2.410-68*. ЄСКД. Правила виконання креслень різних виробів. Правила виконання креслень металевих конструкцій
(ГОСТ 2.410-68*. ЕСКД. Правила выполнения чертежей различных изделий. Правила выполнения чертежей металлических конструкций)
01.01.1971
ДСТ 2.321-84. ЄСКД. Позначення буквені
(ГОСТ 2.321-84. ЕСКД. Обозначения буквенные)
01.01.1985
ДСТ 2.302-68*. ЄСКД. Масштаби
(ГОСТ 2.302-68*. ЕСКД. Масштабы)
01.01.1971
ДСТ 2.303-68*. ЄСКД. Лінії
(ГОСТ 2.303-68*. ЕСКД. Линии)
01.01.1971
ДСТ 2.109-73. ЄСКД. Основні вимоги до креслень
(ГОСТ 2.109-73. ЕСКД. Основные требования к чертежам)
01.01.2002
ДСТ 2.317-69*. ЄСКД. Аксонометричні проекції
(ГОСТ 2.317-69*. ЕСКД. Аксонометрические проекции)
01.01.1971
ДСТ 2.316-68*. ЄСКД. Правила нанесення на кресленнях написів, технічних вимог і таблиць
(ГОСТ 2.316-68*. ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц)
01.01.1971
ДСТ 2.301-68*. ЄСКД. Формати
(ГОСТ 2.301-68*. ЕСКД. Форматы)
01.01.1969
ДСТ 27453-87. Світильники для плавальних басейнів і аналогічного застосування. Технічні вимоги
(ГОСТ 27453-87. Светильники для плавательных бассейнов и аналогичного применения. Технические требования)
01.01.1989
ДСТ 12.0.003-74*. ССБТ. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори Класифікація
(ГОСТ 12.0.003-74*. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы Классификация)
01.01.1976
ВНТП 04-86. Відомчі норми технологічного проектування заготовочних підприємств суспільного харчування по виробництву напівфабрикатів, кулінарних і кондитерських виробів
(ВНТП 04-86. Ведомственные нормы технологического проектирования заготовочных предприятий общественного питания по производству полуфабрикатов, кулинарных и кондитерских изделий)
01.01.1986
УНТП-АПК-09.06. Системи видалення, обробки, підготовки та використання гноєві
(ВНТП-АПК-09.06. Системы удаления, обработки, подготовки и использования гноя)
01.01.2006
УНТП-АПК-02.05. Свинарські підприємства (комплекси, ферми, малі ферми)
(ВНТП-АПК-02.05. Свиноводческие предприятия (комплексы, фермы, маленькие фермы))
01.01.2005
ВНТП АПК-07.06. Об"єкти ветеринарної медицини
(ВНТП АПК-07.06. Объекты ветеринарной медицины)
01.01.2006
ДБН Д.1.1-1-2000. Правила визначення вартості будівництва (з доповненнями і змінами за станом на 19.03.2009 р.)
(ДБН Д.1.1-1-2000. Правила определения стоимости строительства (с дополнениями и изменениями по состоянию на 19.03.2009 г.))
19.03.2009
ДСТУ-Н Б Д.1.1-8:2008. Кошторисна документація. Правила визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві
(ДСТУ-Н Б Д.1.1-8:2008. Сметная документация. Правила определения стоимости научных и научно-технических работ в строительстве)
01.05.2009
ДБН Д.1.1-1-2000. Зміна до "Правил визначення вартості будівництва" (Затвер. наказом Мінрегіонбуду України від 19.03.09р. N114 )
(ДБН Д.1.1-1-2000. Изменение к "Правилам определения стоимости строительства" (Утв. приказом Мінрегіонбуду Украины от 19.03.09г. N114 ))
01.04.2009
СОУ Д.1.2-02495431-001:2008. Вартість будівництва об"єктів і робіт. Нормативи витрат праці для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд
(СОУ Д.1.2-02495431-001:2008. Стоимость строительства объектов и работ. Нормативы затрат труда для определения стоимости работ по оценке технического состояния и эксплуатационной пригодности конструкций зданий и сооружений)
01.01.2008
ДСТУ Б В.2.6-38:2008 (ЕN 14509:2005, NЕQ). Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві легкі огороджувальні з утеплювачем. Номенклатура показників
(ДСТУ Б В.2.6-38:2008 (ЕN 14509:2005, NЕQ). Конструкции домов и сооружений. Панели металлические легкие оградительные с утеплителем. Номенклатура показателей)
01.07.2009
ДСТУ Б В.2.6-34:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні технічні вимоги
(ДСТУ Б В.2.6-34:2008. Конструкции домов и сооружений. Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией. Классификация и общие технические требования)
01.06.2009
ДСТУ Б В.2.2-21:2008. Будинки і споруди. Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків
(ДСТУ Б В.2.2-21:2008. Дома и сооружения. Метод определения удельных теплозатрат на отопление домов)
01.06.2009
Правила пристрою електроустановок. (ПУЭ)/ПУЕ/ Глава 4.1 Розподільні пристрої напругою до 1,0 кв перемінного струму і до 1,5 кв постійного струму. Глава 4.2 Розподільні пристрої і підстанції напругою вище 1,0 кв (Україна)
(Правила устройства электроустановок. (ПУЭ)/ПУЕ/ Глава 4.1 Распределительные устройства напряжением до 1,0 кв переменного тока и до 1,5 кв постоянного тока. Глава 4.2 Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1,0 кв (Украина))
01.01.2008
ДСТУ Б В.2.7-149:2008. Будівельні матеріали. Щебінь і щебенево-піщані суміші із шлаків металургійних для дорожніх робіт. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-149:2008. Строительные материалы. Щебень и щебенисто-песчаные смеси из шлаков металлургических для дорожных работ. Технические условия)
01.05.2009
ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Будівельні матеріали. Цементи. Загальні технічні умови. Зміна N З
(ДСТУ Б В.2.7-112-2002. Строительные материалы. Цементы. Общие технические условия. Изменение N 1)
01.07.2009
ДБН В.2.5-39:2008. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі
(ДБН В.2.5-39:2008. Инженерное оснащение домов и сооружений. Внешние сети и сооружения. Тепловые сети)
01.07.2009
ДБН В.2.6-14-97. Покриття будинків і споруд.(Том 1, 2, 3) Зміна N4
(ДБН В.2.6-14-97. Покрытия домов и строений. (Том 1, 2, 3) Изменение N4)
01.06.2009
ДСТУ-Н Б В.2.3-21:2008. Магістральні трубопроводи. Настанова. Визначення залишкової міцності магістральних трубопроводів з дефектами
(ДСТУ-Н Б В.2.3-21:2008. Магистральные трубопроводы. Установка. Определения остаточной прочности магистральных трубопроводов с дефектами)
01.01.2009
ДБН В.2.2-20:2008. Будинки і спорудження. Готелі (РОС)
(ДБН В.2.2-20:2008. Здания и сооружения. Гостиницы (РУС))
01.04.2009
ДБН В.2.2-20:2008. Будинки і споруди. Готелі (УКР)
(ДБН В.2.2-20:2008. Дома и сооружения. Отели (УКР))
01.04.2009
ДСТУ Б В.2.7-147:2008 (ЕN 12371:2001, МОD). Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю. Визначення морозостійкості
(ДСТУ Б В.2.7-147:2008 (ЕN 12371:2001, МОD). Строительные материалы. Методы испытания естественного камня. Определения морозостойкости)
01.01.2008
ДСТУ Б В.2.1-1-95 (ГОСТ 5686-94). Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Методи польових випробувань палями
(ДСТУ Б В.2.1-1-95 (ГОСТ 5686-94). Основы и устои домов и сооружений. Грунты. Методы полевых испытаний сваями)
01.01.1996
ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (ДСТ 538-2001). Конструкції будинків і споруд. Вироби замкові і скоб"яні. Загальні технічні умови
(ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (ГОСТ 538-2001). Конструкции домов и сооружений. Изделия замковые и скоб"яні. Общие технические условия)
01.01.2006
ДБН В.2.2-15-2005. Зміна N1. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення.
(ДБН В.2.2-15-2005. Изменение N1. Дома и сооружения. Жилые дома. Основные положения.)
01.04.2009
ДСТУ Б В.2.7-148:2008 (ЕN 572:2004, NЕQ). Будівельні матеріали. Скло листове армоване. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-148:2008 (ЕN 572:2004, NЕQ). Строительные материалы. Стекло листовое армированное. Технические условия)
01.01.2009
ДБН В.2.2-9-99. Зміна Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення.
(ДБН В.2.2-9-99. Изменение Дома и сооружения. Общественные дома и сооружения. Основные положения.)
01.01.2009
ДСТ 17677-82. Світильники. Загальні технічні умови
(ГОСТ 17677-82. Светильники. Общие технические условия)
01.01.1983
 Емкости