Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Автор не установлен
Добавить свое объявление
Загрузка...

Автор не установлен


Список документов в категории

Название Дата
ДСТ 22263-76. Щебінь і пісок з пористих гірських порід. Технічні умови (Відмінений - наказ Минрегионстроя України від 16.12.08 N 598)
(ГОСТ 22263-76. Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 16.12.08 N 598))
01.01.1978
ДСТУ Б В.2.5-34:2007. Інженерне обладнання будинків і споруд. Сміттєпроводи житлових і громадських будинків. Загальні технічні умови
(ДСТУ Б В.2.5-34:2007. Инженерное оборудование домов и сооружений. Мусоропроводы жилых и общественных домов. Общие технические условия)
01.01.2008
ДСТУ Б В.2.5-31:2007. Трубопроводи попередньо теплоізольовані спіненим поліуретаном для мереж гарячого водопостачання та теплових мереж. Труби, фасонні вироби та арматура. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.5-31:2007. Трубопроводы предварительно теплоізольовані спіненим полиуретаном для сетей горячего водоснабжения и тепловых сетей. Трубы, фасонні изделия и арматура. Технические условия)
01.01.2007
ДСТУ ЕN 196-1:2007(ЕN 196-1:2005, ІDT). Методи випробування цементові. Частина 1. Визначення міцності
(ДСТУ ЕN 196-1:2007(ЕN 196-1:2005, ІDT). Методы испытания цемента. Часть 1. Определения прочности)
01.01.2007
ДСТУ Б В.2.7-129:2006. Будівельні матеріали. Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-129:2006. Строительные материалы. Эмульсии битумные дорожные. Технические условия)
01.01.2007
ДСТУ ЕN 196-3:2007(ЕN 196-3:2005, ІDT). Методи випробування цементові. Частина 3. Визначення строків тужавлення та рівномірності зміни об"єму
(ДСТУ ЕN 196-3:2007(ЕN 196-3:2005, ІDT). Методы испытания цемента. Часть 3. Определения сроков схватывания и равномерности изменения объема)
01.01.2007
ГОСТ 12085-88. Крейда природна збагачена. Технічні умови. Зміна N 1. (для застосування тільки на території України)
(ГОСТ 12085-88. Мел природный обогащенный. Технические условия. Изменение N 1. (для применения только на территории Украины))
01.01.2007
ГОСТ 12085-88. Крейда природна збагачена. Технічні умови
(ГОСТ 12085-88. Мел природный обогащенный. Технические условия)
01.01.1990
ДСТУ Б.В.2.5-33:2007. Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі із закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами. Загальні технічні умови
(ДСТУ Б.В.2.5-33:2007. Поквартирне теплоснабжение жилых домов с теплогенераторами на газовом топливе с закрытой камерой згоряння с коллективными дымоходами и дымоходными системами. Общие технические условия)
01.01.2007
ДСТУ ЕN 196-6:2007(ЕN 196-6:1989, ІDT). Методи випробування цементові. Частина 6. Визначення тонкості помелові
(ДСТУ ЕN 196-6:2007(ЕN 196-6:1989, ІDT). Методы испытания цемента. Часть 6. Определения тонкости помола)
01.01.2007
СНіП ІІ-35-76. Котельні установки. Поправка
(СНиП ІІ-35-76. Котельные установки. Поправка)
01.01.2007
ДСТУ 3760-98. Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови (скасовано-наказ Держспожівстандарту України N343 від 11.12.06.)
(ДСТУ 3760-98. Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Общие технические условия (отменен - наказ Держспоживстандарту України N343 від 11.12.06.))
01.01.1998
ГОСТ 4121-96. Рейки Технічні умови кранів
(ГОСТ 4121-96. Рельсы крановые Технические условия)
01.01.2002
ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97). Листи гіпсокартонні. Технічні умови. Поправка
(ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97). Листы гипсокартонные. Технические условия. Поправка)
01.01.2007
ДСТУ Б В.1.1-16:2007 (ЕN 1366-1:1999, NЕQ). Захист від пожежі. Повітроводи. Метод випробування на вогнестійкість
(ДСТУ Б В.1.1-16:2007 (ЕN 1366-1:1999, NЕQ). Защита от пожара. "Повітроводи". Метод испытания на огнестойкость)
01.01.2008
ДСТУ Б В.1.1-15:2007 (ЕN 1364-1:1999, NЕQ). Захист від пожежі. Перегородки. Метод випробування на вогнестійкість
(ДСТУ Б В.1.1-15:2007 (ЕN 1364-1:1999, NЕQ). Защита от пожара. Перегородки. Метод испытания на огнестойкость)
01.01.2008
ДСТУ Б В.1.1-14:2007 (ЕN 1365-4:1999, NЕQ). Захист від пожежі. Колони. Метод випробування на вогнестійкість
(ДСТУ Б В.1.1-14:2007 (ЕN 1365-4:1999, NЕQ). Защита от пожара. Колонны. Метод испытания на огнестойкость)
01.01.2008
ДСТУ Б В.1.1-20:2007 (ЕN 1365-2:1999, NЕQ). Захист від пожежі. Перекриття та покриття. Метод випробування на вогнестійкість
(ДСТУ Б В.1.1-20:2007 (ЕN 1365-2:1999, NЕQ). Защита от пожара. Перекрытие и покрытие. Метод испытания на огнестойкость)
01.01.2008
ДСТУ Б В.1.1-18:2007. пожежі. Споруди та фрагменти будівель. Метод натурних вогневих випробувань. Загальні вимоги
(ДСТУ Б В.1.1-18:2007. пожары. Сооружения и фрагменты зданий. Метод натурных огневых испытаний. Общие требования)
01.01.2008
ДБН В.1.2-5:2007. СНББ. Науково-технічний супровід будівельних об"єктів
(ДБН В.1.2-5:2007. СНББ. Научно-техническое сопровождение строительных объектов)
01.01.2008
ВБН В.1.1-034-2003. Протипожежні норми проектування атомних електростанцій з водо-водяними енергетичними реакторами
(ВБН В.1.1-034-2003. Противопожарные нормы проектирования атомных электростанций с водо-водяными энергетическими реакторами)
01.01.2003
ДСТУ Б В.1.1-13:2007 (ЕN 1365-3:1999, NЕQ). Захист від пожежі. Балки. Метод випробування на вогнестійкість
(ДСТУ Б В.1.1-13:2007 (ЕN 1365-3:1999, NЕQ). Защита от пожара. Балки. Метод испытания на огнестойкость)
01.01.2007
ДБН В.1.2-2:2006. СНББ. Навантаження і впливи. Норми проектування. Зміна N 1.
(ДБН В.1.2-2:2006. СНББ. Нагрузки и влияния. Нормы проектирования. Изменение N 1.)
01.01.2007
ДБН Б.1.1-7-2007. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території сільради
(ДБН Б.1.1-7-2007. СМБД. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения схем планирования территории сельсовета)
01.01.2008
ДБН Б.1.1-6-2007. СМБД. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території районові
(ДБН Б.1.1-6-2007. СМБД. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения схем планирования территории района)
01.01.2008
ДБН Б.1.1-5-2007. СМБД. Друга частина. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний година в містобудівній документації
(ДБН Б.1.1-5-2007. СМБД. Вторая часть. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения раздела инженерно-технических мероприятий гражданской защиты (гражданской обороны) на мирное время в градостроительной документации)
01.01.2008
ВБН А.3.1-36-4-96. Інструкція по зварці котлоагрегатов
(ВБН А.3.1-36-4-96. Инструкция по сварке котлоагрегатов)
01.01.1996
ВБН А.3.1-36-2-96. Зварювання та контроль якості технологічніх тубопроводів на тиск від 9,8 до 245 МПа (від 100 до 2500 кгс/см2)
(ВБН А.3.1-36-2-96. Сварка и контроль качества технологических тубопроводов на давление от 9,8 до 245 МПа (от 100 до 2500 кгс/см2))
01.01.1996
ВБН А.3.1-36-5-97. Ремонт трубних систем парових і водогрійних котлів
(ВБН А.3.1-36-5-97. Ремонт трубных систем паровых и водогреющих котлов)
01.01.1997
ВБН А.3.1-36-1-96. Зварювання при монтажі сталевих будівельних конструкцій
(ВБН А.3.1-36-1-96. Сварка при монтаже стальных строительных конструкций)
01.01.1996
РСН 76-90. Інженерні дослідження для будівництва. Технічні вимоги до виробництва гідрометеорологічних робіт
(РСН 76-90. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству гидрометеорологических работ)
01.01.1991
РСН 75-90. Інженерні дослідження для будівництва. Технічні вимоги до виробництва геофізичних робіт. Каротажні методи
(РСН 75-90. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геофизических работ. Каротажные методы)
01.01.1991
РСН 73-88. Інженерні дослідження для будівництва. Технічні вимоги до виробництва геодезичних робіт по перенесенню в натуру і прив"язці точок спостереження при інженерно-гідрометеорологічних дослідженнях
(РСН 73-88. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геодезических работ по перенесению в натуру и привязке точек наблюдения при инженерно-гидрометеорологических изысканиях)
01.01.1989
РСН 72-88. Інженерні дослідження для будівництва. Технічні вимоги до виробництва зйомок підземних (надземних) комунікацій
(РСН 72-88. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству съемок подземных (надземных) коммуникаций)
01.01.1989
РСН 71-88. Інженерні дослідження для будівництва. Норми витрати матеріалів
(РСН 71-88. Инженерные изыскания для строительства. Нормы расхода материалов)
01.01.1989
РСН 66-87. Інженерні дослідження для будівництва. Технічні вимоги до виробництва геофізичних робіт. Сейсморозвідка
(РСН 66-87. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геофизических работ. Сейсморазведка)
01.01.1988
РСН 64-87. Інженерні дослідження для будівництва. Технічні вимоги до виробництва геофізичних робіт. Електророзвідка
(РСН 64-87. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геофизических работ. Электроразведка)
01.01.1988
РСН 60-86. Інженерні дослідження для будівництва. Сейсмічне мікрорайонування. Норми виробництва робіт.
(РСН 60-86. Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Нормы производства работ.)
01.01.1986
РСН 51-84. Інженерні дослідження для будівництва. Виробництво лабораторних досліджень физико-механічних властивостей грунтів
(РСН 51-84. Инженерные изыскания для строительства. Производство лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов)
01.01.1985
СТ СЕВ 5063-85. Матеріали і вироби теплоізоляції. Терміни і визначення
(СТ СЭВ 5063-85. Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения)
01.01.1985
Рішення НТР Про розгляд питання щодо експериментального проектування і будівництва готельно-офісного комплексу на вул. Хрещатик, 5 у Печерському районі м. Києва
(Решение НТР О рассмотрении вопроса относительно экспериментального проектирования и строительства гостинично-офисного комплекса на ул. Крещатик, 5 в печерскому районе г. Киева)
05.07.2007
Рішення НТР Про проект національного стандарту "Будівельні матеріали. Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови"
(Решение НТР О проекте национального стандарта "Строительные материалы. Битумы дорожные, модифицированные полимерами. Технические условия")
05.07.2007
Рішення НТР Про проект ДСТУ "Споруди транспорту. Автомобільні дороги платні та альтернативні. Вимоги до проектування"
(Решение НТР О проекте ДСТУ "Сооружения транспорта. Автомобильные дороги платы и альтернативные. Требования к проектированию")
05.07.2007
Рішення НТР Про проект ДСТУ "Будівельні матеріали. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Методи випробування"
(Решение НТР О проекте ДСТУ "Строительные материалы. Пинополиуретаны монтажные (монтажные пены). Методы испытания")
05.07.2007
Рішення НТР Про проект ДСТУ "Будівельні матеріали. Матеріали герметизуючі полімерні тверднучі однокомпонентні. Методи випробування"
(Решение НТР О проекте ДСТУ "Строительные материалы. Материалы герметизирующие полимерные твердеющие однокомпонентные. Методы испытания")
05.07.2007
Рішення НТР Про проект ДСТУ "Будівельні матеріали. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Номенклатура показників"
(Решение НТР О проекте ДСТУ "Строительные материалы. Пинополиуретаны монтажные (монтажные пены). Номенклатура показателей")
05.07.2007
Рішення НТР Про проект ДСТУ "Система стандартизації та нормування у будівництві. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Терміни та визначення понять"
(Решение НТР О проекте ДСТУ "Система стандартизации и нормирования в строительстве. Пинополиуретаны монтажные (монтажные пены). Термины и определения понятий")
05.07.2007
Рішення НТР Про індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт
(Решение НТР Об индексах и показателях определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ)
04.07.2007
Рішення НТР Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм -стандартів організації
(Решение НТР О согласовании ресурсных элементных сметных норм -стандартов организации)
04.07.2007
Рішення НТР Про затвердження Зміни N 5 до ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи
(Решение НТР Об утверждении Изменения N 5 к ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы)
04.07.2007
Рішення НТР Про погодження стандарту організації України
(Решение НТР О согласовании стандарта организации Украины)
04.07.2007
Рішення НТР Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм -стандартів організації
(Решение НТР О согласовании ресурсных элементных сметных норм -стандартов организации)
04.07.2007
Рішення НТР Про погодження проектів технічних умов
(Решение НТР О согласовании проектов технических условий)
04.07.2007
Рішення НТР Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм -стандарту організації
(Решение НТР О согласовании ресурсных элементных сметных норм -стандарту организации)
04.07.2007
Рішення 27 червня 2007 р. N 28. Про першочергові завдання планування територій регіонів та стан використання субвенцій у їх розвиток
(Решение 27 июня 2007 г. N 28. О первоочередных заданиях планирования территорий регионов и состоянии использования субвенций в их развитие)
27.06.2007
Рішення 17 травня 2007 р. N 2. Про стан збереження архітектурно-містобудівної спадщини
(Решение 17 мая 2007 г. N 2. О состоянии сохранения архитектурно-градостроительного наследства)
17.05.2007
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві елементів перекриття "ТЕРІВА". (В робочому порядку)
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве элементов перекрытия "ТЕРИВА". (В рабочем порядке))
13.07.2007
"ТИТАН" Рішення типу НТР Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві ін`єкторних грунтових анкерів.(В робочому порядку)
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве іньекторных грунтовых анкеров типа "TІTАN".(В рабочем порядке))
13.07.2007
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві складу виробів системи фасадного утеплення з опоряджувальним штукатурним шаром "Сармат-Термо"(В робочому порядку)
(Решение НТР О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве состава изделий системы фасадного утепления с отделочным штукатурным слоем "Сармат-Термо"(В рабочем порядке))
13.07.2007
Рішення НТР Про проект національного стандарту "Пісок кварцовий. Технічні умови"
(Решение НТР О проекте национального стандарта "Песок кварцевый. Технические условия")
31.05.2007
Рішення НТР Про проект ДСТУ "Сміттєпроводи житлових і громадських будинків"
(Решение НТР О проекте ДСТУ "Мусоропроводы жилых и общественных домов")
31.05.2007
Рішення НТР Про погодження проектів технічних умов та проектів змін
(Решение НТР О согласовании проектов технических условий и проектов изменений)
31.05.2007
Нормативне, правове та технічне забезпечення впровадження електротеплоакумуляційної технології обігріву об"єктів цивільного призначення
(Нормативное, правовое и техническое обеспечение внедрения электротеплоаккумуляционной технологии обогрева объектов гражданского назначения)
01.01.2007
Керівництво по застосуванню невибухових руйнуючих засобів для розбирання будівельних конструкцій і кам"яних гірських порід
(Руководство по применению невзрывчатых разрушающих средств для разборки строительных конструкций и каменных горных пород)
01.01.1988
Методичні вказівки по застосуванню гідроімпульсних скалоломів для руйнування будівельних конструкцій при реконструкції промислових підприємств
(Методические указания по применению гидроимпульсных скалоломов для разрушения строительных конструкций при реконструкции промышленных предприятий)
01.01.1990
Рішення 17 травня 2007 р. N 3. Про стан реалізації експериментального будівництва, введення в експлуатацію перших висотних будинків (вище 73,5 м) та заходи щодо створення нормативної бази
(Решение 17 мая 2007 г. N 3. О состоянии реализации экспериментального строительства, введение в эксплуатацию первых высотных домов (выше 73,5 м) и мероприятия по созданию нормативной базы)
17.05.2007
Методичні рекомендації за визначенням додаткових витрат при розрахунках за виконані будівельно-монтажні роботи в літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більш + 27
(Методические рекомендации по определению дополнительных затрат при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы в летний период под открытым небом при температуре наружного воздуха более + 27)
01.01.2007
ДСТУ ІSО 19011:2003. Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління
(ДСТУ ІSО 19011:2003. Установки относительно осуществления аудитов систем управления качеством и (или) экологического управления)
01.01.2004
ДСТУ ІSО/TR 10013:2003. Настанови з розробляння документації системи управління якістю
(ДСТУ ІSО/TR 10013:2003. Установки из разработки документации системы управления качеством)
01.01.2004
Санітарні правила для підприємств продовольчої торгівлі СанПіН 5781-91
(Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли СанПиН 5781-91)
16.04.1991
Санітарні правила пристрою, устаткування і експлуатації лікарень, пологових будинків і інших лікувальних стаціонарів СанПіН 5179-90
(Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров СанПиН 5179-90)
29.06.1990
Санітарні правила пристрою, устаткування і змісту гуртожитків для робітників, студентів, середніх спеціальних учбових закладів і професійно-технічних училищ, що вчаться
(Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных учебных заведений и профессионально-технических училищ)
01.11.1988
Санітарні норми допустимої гучності звучання звуковідтворюючих і звукопідсилюючих пристроїв в закритих приміщеннях і на відкритих майданчиках
(Санитарные нормы допустимой громкости звучания звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств в закрытых помещениях и на открытых площадках)
07.07.1987
Санітарні норми допустимого шуму в приміщеннях житлових і суспільних будівель і на території житлової забудови
(Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки)
03.08.1984
Інструкція по санітарному змісту приміщень і устаткування виробничих підприємств
(Инструкция по санитарному содержанию помещений и оборудования производственных предприятий)
30.12.1966
 Емкости