Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Мiнiстерство України у справах будiвництва i архiтектури


Список документов в категории

Название
Про введення в дію нових нормативів опору теплопередачі огороджуючих конструкцій житлово-цивільних будинків і споруд для нового будівництва, реконструкцій та капітальних ремонтів ( 247 ) (О введении в действие новых нормативов сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций жилищно-гражданских домов и сооружений для нового строительства, реконструкций и капитальных ремонтов)
Угода про співробітництво між Міністерством України у справах будівництва і архітектури та Міністерством територіального планування і будівництва республіки Польща (Соглашение о сотрудничестве между Министерством Украины в делах строительства и архитектуры и Министерством территориального планирования и строительства республики Польша)
Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством України у справах будівництва і архітектури і Міністерством житлового будівництва Данії (Меморандум о взаимопонимании между Министерством Украины в делах строительства и архитектуры и Министерством жилищного строительства Дании)
Угода про співробітництво між Міністерством України у справах будівництва і архітектури і Міністерством суспільних робіт та улаштування території Румунії (Соглашение о сотрудничестве между Министерством Украины в делах строительства и архитектуры и Министерством общественных работ и устроение территории Румынии)