Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Верховна Рада України


Список документов в категории

Название
Закон України 1058-IV Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ( 1058-IV )
Про архітектурну діяльність (Об архитектурной деятельности)
Закон України 2498-XII Про ветеринарну медицину ( 2498-XII )
Про будівельні норми ( 1704-VI ) (О строительных нормах)
Закон України 2406-III Про підтвердження відповідності ( 2406-III )
Про планування і забудову територій ( 1699-III ) (О планировании и застройке территорий)
Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності ( 1105-XIV ) (Про общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые послужило причиной потери трудоспособности)
Про архітектурну діяльність ( 687-XIV ) (Об архитектурной деятельности)
Про архітектурну діяльність ( 2801-XII ) (Об архитектурной деятельности)
Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні ( 2658-III ) (Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине)
Закон України 2455-IV Загальнодержавна програма Питна вода України на 2006-2020 роки ( 2455-IV )
Закон України 1859-IV Про правові засади цивільного захисту ( 1859-IV )
Про благоустрій населених пунктів ( 2807-IV ) (О благоустройстве населенных пунктов)
Закон України 255/95-ВР Про поводження з радіоактивними відходами ( 255/95-ВР )
Водний кодекс України ( 213/95-ВР ) (Водный кодекс Украины)
Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування ( 208/94-ВР ) (Об ответственности предприятий, их объединений, учреждений и организаций за правонарушение в сфере градостроения)
Про питну воду та питне водопостачання ( 2918-III ) (О питьевой воде и питьевом водоснабжении)
Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду ( 525-V ) (О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда)
Про внесення зміни до Закону України "Про планування і забудову територій" ( 703-V ) (О внесении изменения к Закону Украины "Про планирование и застройку територій")
Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг ( 1286-XIV ) (О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог)
Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення ( 4004-XII ) (Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения)
Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об"єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення ( 2861-IV ) (О порядке принятия решений о размещении, проектировании, строительство ядерных установок и объектов, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, которые имеют общегосударственное значение)
Про об'єкти підвищеної небезпеки ( 2245-III ) (Об объектах повышенной опасности)
Про порядок введення в дію Закону України "Про основи містобудування" ( 2781-XII ) (О порядке введения в действие Закона Украины 'Об основах градостроительства')
Цивільний кодекс України ( 435-IV ) (Гражданский кодекс Украины)
Господарський кодекс України ( 436-IV ) (Хозяйственный кодекс Украины)
Закон України 3164-IV Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності ( 3164-IV )
Про оренду землі (Об аренде земли)
Закон України 1947-III Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами ( 1947-III )
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності у будівництві ( 1026-V ) (О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления государственного архитектурно-строительного контроля и содействия инвестиционной деятельности в строительстве)
Закон України 1127-XIV Гірничий закон України ( 1127-XIV )
Конституція України ( 254к/96-ВР ) (Конституция Украины)
Про відповідальність підприємств, їх об"єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування ( 208/94-ВР ) (Об ответственности предприятий, их объединений, учреждений и организаций за правонарушение в сфере градостроения)
Митний кодекс України ( 92-IV ) (Таможенный кодекс Украины)
Про охорону атмосферного повітря ( 2707-XII ) (Об охране атмосферного воздуха)
Про внесення змін до Закону України "Про основи містобудування" ( 2257-III ) ("О внесении изменений в Закон Украины ""Об основах градостроительства""")
Про об"єкти підвищеної небезпеки ( 2245-III )
Про охорону праці ( 2694-XII ) (Об охране работы)
Про планування і забудову територій ( 1699-III ) (О планировании и застройке территорий)
Цивільний кoдекс Української PCР (Гражданский кодекс Украинской ССР)
Кодекс України про надра (Кодекс Украины о недрах)
Земельний кодекс України ( 2768-III ) (Земельный кодекс Украины)
Земельний кодекс України ( 2768-III ) (Земельный кодекс Украины)
Господарський процесуальний кодекс України ( 1798-XII ) (Хозяйственный процессуальный кодекс Украины)
Закон України 1378-IV Про оцінку земель ( 1378-IV )
Цивільний кодекс України ( 435-IV ) (Гражданский кодекс Украины)
Водний кодекс України ( 213/95-ВР ) (Водный кодекс Украины)
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву ( 509-VI ) (О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия строительству)
Цивільний кодекс України ( 435-IV ) (Гражданский кодекс Украины)
Кримінальний кодекс України ( 2341-III ) (Криминальный кодекс Украины)
Про планування і забудову територій ( 1699-III ) (О планировании и застройке территорий)
Кодекс торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ) (Кодекс торговой мореходности Украины)
Земельний кодекс України ( 2768-III ) (Земельный кодекс Украины)
Земельний кодекс України ( 2768-III ) (Земельный кодекс Украины)
Земельний кодекс України ( 2768-III ) (Земельный кодекс Украины)
Земельний кодекс України ( 2768-III ) (Земельный кодекс Украины)
Цивільний кодекс України ( 435-IV ) (Гражданский кодекс Украины)
Цивільний кодекс України ( 435-IV ) (Гражданский кодекс Украины)
Про загальнообов"язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності ( 1105-XIV )
Про Генеральну схему планування території України ( 3059-III ) (О Генеральной схеме планирования территории Украины)
Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду ( 525-V ) (О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда)
Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об"єктів ( 1641-III )
Про архітектурну діяльність ( 2801-XII ) (Об архитектурной деятельности)
Про основи містобудування ( 2780-XII ) (Об основах градостроительства)
Про охорону праці ( 2694-XII ) (Об охране работы)
Про основи містобудування ( 2780-XII ) (Об основах градостроительства)
Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти ( 1490-III ) (О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства)
Про планування і забудову територій ( 1699-III ) (О планировании и застройке территорий)
Про прийняття за основу проекту Закону України про планування і забудову територій ( 1291-XIV ) (О принятии за основу проекта Закона Украины о планировании и застройке территорий)
Про зняття з розгляду проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" ( 3325-IV ) (О снятии из рассмотрения проекта Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "Про ответственность предприятий, их объединений, учреждений и организаций за правонарушение в сфере градостроения")
Про ліцензування певних видів господарської діяльності ( 1775-III ) (О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности)
Цивільний процесуальний кодекс України ( 1618-IV ) (Гражданский процессуальный кодекс Украины)
Кримінальний кодекс України ( 2341-III ) (Криминальный кодекс Украины)
Митний кодекс України ( 92-IV ) (Таможенный кодекс Украины)
Закон України 755-IV Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ( 755-IV )