Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Голов.держ. податкова інспекція (ГДПІ)


Список документов в категории

Название
Стосовно порядку надання податкових пільг ( 14-301/10-5502 ) (Относительно порядка предоставления налоговых льгот)
Про надання податкових пільг інвесторам будівництва житла для військовослужбовців ( 10-114/10-5296 ) (О предоставлении налоговых льгот инвесторам строительства жилья для военнослужащих)
Про звільнення від оподаткування міжнародної технічної допомоги ( 06-214/10-4317 ) (Об увольнении от налогообложения международной технической помощи)
Про виконання доручення Кабінету Міністрів України від 13.03.95р. N 5049/98 ( 05-212/04-403 ) (О выполнении поручения Кабинета Министров Украины от 13.03.95г. N 5049/98)
Щодо звільнення від оподаткування підрядників будівництва житла ( 10-515/11-83 ) (Относительно увольнения от налогообложения подстрочников строительства жилья)
Про пільги по податку на добавлену вартість (О льготах по налогу на добавленную стоимость)
Про податок на добавлену вартість ( 14-320-2/10-2379 ) (О налоге на добавленную стоимость)
Стосовно податкових пільг, наданих підприємству "Альта-Круш" ( 14-320-26/11-4125 ) (Относительно налоговых льгот, предоставленных предприятию 'Альта-Круш')
Щодо звільнення від сплати податків фірми "Гепард" ( 14-212/11-2617 ) (Относительно увольнения от уплаты налогов фирмы 'Гепард')
Стосовно наданння податкових пільг ( 07-233/10-3640 ) (Относительно наданння налоговых льгот)
Про податок на добавлену вартість ( 10-315-26/11-2088 ) (О налоге на добавленную стоимость)
Про податок на добавлену вартість ( 10-330/6/11-4997 ) (О налоге на добавленную стоимость)
Про податок на добавлену вартість ( 14-320/14-1175 ) (О налоге на добавленную стоимость)
Про обкладення податком вартості робіт по будівництву вбудованих та прибудованих об"єктів ( 10-321/10-1589 ) (Об обложении налогом стоимости работ по строительству встроенных и пристроенных объектов)
Про обкладення податком вартості робіт по будівництву вбудованих та прибудованих об"єктів ( 10-321/10-1589 ) (Об обложении налогом стоимости работ по строительству встроенных и пристроенных объектов)
Про порядок відшкодування сум ПДВ з робіт по будівництву окремих об"єктів ( 10-330/10-4192 ) (О порядке возмещения сумм НДС из работ по строительству отдельных объектов)
Про оподаткування податком на добавлену вартість об"єктів соціальної сфери ( 34-100 ) (О налогообложении налогом на добавленную стоимость объектов социальной сферы)