Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Комітети Верховної Ради


Список документов в категории

Название
Щодо застосування Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" ( 06-10/10-1124 ) (Относительно применения Закона Украины "Про финансово-кредитные механизмы и управления имуществом при строительстве жилья и операциях с нерухомістю")
Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю ( 06-10/220 ) (О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью)
Щодо звільнення від оподаткування вартості робіт з будівництва ( 06-10/49 ) (Относительно увольнения от налогообложения стоимости работ по строительству)
Щодо оподаткування операцій з продажу об'єктів нерухомого майна податком з доходів фізичних осіб з 1 січня 2005 року ( 06-10/10-1380 ) (Относительно налогообложения операций по продаже объектов недвижимого имущества налогом из доходов физических лиц с 1 января в 2005 году)
Щодо оподаткування операцій з продажу або передачі у власність новозбудованого житла фізичним особам ( 06-10/96 ) (Относительно налогообложения операций по продаже или передачи в собственность нововыстроенного жилья физическим лицам)
Щодо звільнення від оподаткування операцій з виконання робіт з будівництва житла незалежно від джерел фінансування ( 06-10/280 ) (Относительно увольнения от налогообложения операций по выполнению работ по строительству жилья независимо от источников финансирования)
Щодо застосування підпункту 5.1.20 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 06-10/346 ) (Относительно применения подпункта 5.1.20 статьи 5 Закона Украины 'О налоге на добавленную стоимость')