Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Президент України


Список документов в категории

Название
Про заходи щодо забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку ( 495/99 ) (О мероприятиях по обеспечению жильем военнослужащих, уволенных в запас или отставку)
Про програму завершення будівництва газопроводів-відводів ( 744/99 ) (О программе завершения строительства газопроводов-отводов)
Про Комітет із Державної премії України в галузі архітектури ( 271/2002 ) (О Комитете из Государственной премии Украины в области архитектуры)
Питання Комітету із Державної премії України в галузі архітектури ( 1017/96 ) (Вопрос Комитета из Государственной премии Украины в области архитектуры)
Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом ( 1077/2007 ) (О мероприятиях по строительству доступного жилья в Украине и улучшения обеспечения граждан жильем)
Про інвестування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей ( 240/93 ) (Об инвестировании строительства и приобретение жилья для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и членов их семей)
Про концесію на будівництво та експлуатацію нової автомобільної дороги Львів-Краковець ( 739/98 ) (О концессии на строительство и эксплуатацию новой автомобильной дороги Львів-Краковець)
Про Положення про Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України ( 1342/97 ) (О Положении о Государственном комитете строительства, архитектуры и жилой политики Украины)
Про День архітектури України ( 456/95 ) (О Дне архитектуры Украины)
Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі ( 222/98 ) (О мероприятиях по поддержке индивидуального жилищного строительства на селе)
Про прискорення реформування житлово-комунального господарства ( 1351/99 ) (Об ускорении реформирования жилищно-коммунального хозяйства)
Про заходи щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла та стабілізації ситуації на первинному ринку житла ( 185/2006 ) (О мероприятиях по совершенствованию государственной регуляции в сфере строительства жилья и стабилизации ситуации на первичном рынке жилья)
Про концесію на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг ( 735/98 ) (О концессии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог)
Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" ( 735/99 ) (О проведении эксперимента в жилищном строительстве на базе холдинговой компании 'Київміськбуд')
Про іпотеку ( 641/99 ) (Об ипотеке)
Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями ( 900/2005 ) (О первоочередных мерах относительно создания благоприятных условий жизнедеятельности лиц с ограниченными физическими возможностями)
Про утворення Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України ( 773/97 ) (Об образовании Государственного комитета строительства, архитектуры и жилой политики Украины)
Про відзначення 190-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка ( 307/2003 ) (Об отметке 190-летия от дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко)
Про Положення про Державний комітет України з будівництва та архітектури ( 725/2002 ) (О Положении о Государственном комитете Украины из строительства и архитектуры)
Про День будівельника ( 273/93 ) (О Дне строителя)
Про надання Кримській академії природоохоронного та курортного будівництва статусу національної ( 960/2004 ) (О предоставлении Крымской академии природоохранного и курортного строительства статуса национальной)
Про нагрудний знак до Державної премії України в галузі архітектури ( 1335/2004 ) (О нагрудном знаке к Государственной премии Украины в области архитектуры)
Про будівництво вітрових електростанцій ( 159/96 ) (О строительстве ветровых электростанций)
Про Основні напрями забезпечення житлом населення України на 1999 - 2005 роки ( 856/99 ) (Об Основных направлениях обеспечения жильем население Украины на 1999 - 2005 года)
Про Положення про Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України ( 1801/2005 ) (О Положении о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины)
Про додаткові заходи щодо сприяння у будівництві житла військовослужбовцям ( 468/93 ) (О дополнительных мерах относительно содействия в строительстве жилья военнослужащим)
Питання Державної служби автомобільних доріг України ( 50/2002 ) (Вопрос Государственной службы автомобильных дорог Украины)
Про Положення про Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України ( 1801/2005 ) (О Положении о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины)
Про внесення змін та доповнень до Указу Президента України від 14 жовтня 1993 року N 456 ( 337/96 ) (О внесении изменений и дополнений к Указу Президента Украины от 14 октября 1993 года N 456)
Про заходи щодо завершення будівництва Криворізького гірничо- збагачувального комбінату окислених руд ( 250/94 ) (О мероприятиях по завершению строительства Криворожского горно - обогатительного комбината окисленных руд)
Про Положення про Державний комітет України з будівництва та архітектури ( 725/2002 ) (О Положении о Государственном комитете Украины из строительства и архитектуры)
Про робочу групу з питань будівництва доступного житла в Україні ( 79/2008 ) (О рабочей группе по вопросам строительства доступного жилья в Украине)
Про збереження історичної забудови у центральній частині міста Львова ( 603/97 ) (О сохранении исторической застройки в центральной части города Львова)
Про призначення А. Беркути першим заступником Міністра будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України ( 1635/2005 ) (О назначении А. Беркути первым заместителем Министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины)
Про приватизацію об"єктів незавершеного будівництва ( 456/93 ) (О приватизации объектов незавершенного строительства)
Про підтримку цементної промисловості ( 566/99 ) (О поддержке цементной промышленности)
Про присудження Державних премій України в галузі архітектури 2004 року ( 673/2004 ) (О присуждении Государственных премий Украины в области архитектуры 2004 года)
Про внесення змін і доповнень до Положення про інвестування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України ( 13/94 ) (О внесении изменений и дополнений в Положение об инвестировании строительства и приобретение жилья для военнослужащих Вооруженных Сил Украины)
Про пріоритетні завдання у сфері містобудування ( 422/97 ) (О приоритетных задачах в сфере градостроительства)
Про невідкладні заходи щодо відродження Софії Київської як загальнонаціонального духовного центру ( 1881/2005 ) (О безотлагательных мероприятиях по возрождению Софии Киевской как общенационального духовного центра)
Про внесення змін і доповнень до Указу Президента України від 14 жовтня 1993 року N 456 "Про приватизацію об"єктів незавершеного будівництва" ( 416/95 ) (О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Украины от 14 октября 1993 года N 456 'О приватизации объектов незавершенного строительства')
Про забезпечення збереження будівлі Одеського державного академічного театру опери та балету ( 242/96 ) (Об обеспечении сохранения здания Одесского государственного академического театра оперы и балета)
Про зміни в структурі управління будівельним комплексом ( 382/94 ) (Об изменениях в структуре управления строительным комплексом)
Про спорудження Монумента Незалежності України ( 191/96 ) (О сооружении Монумента Независимости Украины)
Питання Державної служби автомобільних доріг України ( 50/2002 ) (Вопрос Государственной службы автомобильных дорог Украины)
Про заходи щодо впорядкування забудови території та збереження історико-культурних територій і об"єктів в місті Києві ( 208/2007 ) (О мероприятиях по благоустройству застройки территории и сохранения историко-культурных территорий и объектов в городе Киеве)
Про постанову Уряду Автономної Республіки Крим від 4 червня 1996 року N 179 ( 23/97 ) (О постановлении Правительства Автономной Республики Крым от 4 июня 1996 года N 179)
Про заходи щодо завершення будівництва Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд та реконструкції пов"язаних з ним об"єктів ( 425/96 ) (О мероприятиях по завершению строительства Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд и реконструкции связанных с ним объектов)
Про Положення про Державний комітет України з будівництва та архітектури ( 725/2002 ) (О Положении о Государственном комитете Украины из строительства и архитектуры)
Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг ( 508/2009 ) (О мероприятиях из обеспечения сдерживания прав физических и юридических лиц относительно получения административных (государственных) услуг)
Про кількість заступників Міністра будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України ( 1689/2005 ) (О количестве заместителей Министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины)
Про призначення В. Присяжнюка заступником Голови Державного комітету України з будівництва та архітектури ( 566/2002 ) (О назначении В. Присяжнюка заместителем Председателя Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры)
Про скасування розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 березня 2000 року N 153 ( 581/2000 ) (Об отмене распоряжения Кабинета Министров Украины от 30 марта 2000 года N 153)
Про поширення чинності та продовження строку дії Указу Президента України від 1 липня 1993 року N 240 ( 818/2002 ) (О распространении действия и продолжение срока действия Указа Президента Украины от 1 июля 1993 года N 240)
Про присудження Державних премій України в галузі архітектури 2005 року ( 1133/2005 ) (О присуждении Государственных премий Украины в отрасли архитектуры в 2005 году)
Про призначення В. Черепа Головою Державного комітету України з будівництва та архітектури ( 431/2002 ) (О назначении В. Черепа Председателем Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры)
Про присудження Державних премій України в галузі архітектури 2002 року ( 556/2002 ) (О присуждении Государственных премий Украины в области архитектуры 2002 года)
Про внесення зміни до Указу Президента України від 7 серпня 1998 року N 857 ( 727/99 ) (О внесении изменения в Указ Президента Украины от 7 августа 1998 года N 857)
Про внесення доповнення до Положення про інвестування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України ( 136/94 ) (О внесении дополнения к Положению об инвестировании строительства и приобретение жилья для военнослужащих Вооруженных Сил Украины)
Про внесення змін до Указу Президента України від 1 липня 1993 року N 240 ( 1166/96 ) (О внесении изменений в Указ Президента Украины от 1 июля 1993 года N 240)
Про внесення змін до Положення про Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України ( 314/2001 ) (О внесении изменений в Положение о Государственном комитете строительства, архитектуры и жилой политики Украины)
Про деякі заходи щодо сприяння добудові житлових об"єктів ( 231/2009 ) (О некоторых мероприятиях по содействию достройке жилищных объектов)
Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 19 травня 1994 року N 237 ( 143/96 ) (О признании таким, что утратил действие, Указа Президента Украины от 19 мая 1994 года N 237)
Про скасування деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України ( 1844/2005 ) (Об отмене некоторых распоряжений Кабинета Министров Украины)
Про продовження строку дії Указу Президента України від 1 липня 1993 року N 240 ( 367/99 ) (О продолжении срока действия Указа Президента Украины от 1 июля 1993 года N 240)
Про призначення А. Беркути першим заступником Голови Державного комітету України з будівництва та архітектури ( 521/2002 ) (О назначении А. Беркуты первым заместителем Председателя Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры)
Про створення Державної акціонерної холдингової компанії з виконання монтажних і спеціальних будівельних робіт ( 237/94 ) (О создании Государственной акционерной холдинговой компании по выполнению монтажных и специальных строительных работ)
Про надання Донбаській державній академії будівництва і архітектури статусу національної ( 962/2004 ) (О предоставлении Донбасской государственной академии строительства и архитектуры статуса национальной)
Про стимулювання житлового будівництва ( 747/99 ) (О стимулировании жилищного строительства)
Про поширення чинності Указу Президента України від 1 липня 1993 року N 240 на військовослужбовців Управління державної охорони та інших військових формувань ( 521/93 ) (О распространении действия Указа Президента Украины от 1 июля 1993 года N 240 на военнослужащих Управления государственной охраны и других воинских формирований)
Про поширення чинності Указу Президента України від 1 липня 1993 року N 240 ( 687/99 ) (О распространении действия Указа Президента Украины от 1 июля 1993 года N 240)
Про заходи щодо залучення коштів населення для будівництва житла ( 136/96-рп ) (О мероприятиях по привлечению средства населения для строительства жилья)
Про заходи щодо сприяння будівництву житла для молоді шляхом іпотечного кредитування ( 55/94-рп ) (О мероприятиях по содействию строительству жилья для молодые путем ипотечного кредитования)
Про сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва ( 244/99-рп ) (О содействии развития молодежного жилищного строительства)
Про заходи щодо будівництва шкіл і дошкільних закладів ( 108/95-рп ) (О мероприятиях по строительству школ и дошкольных учреждений)