Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Інститути > Проектні інститути
Поиск 

Проектні інститутиПодразделы:

Список документов в категории

Название
СН 457-74. Норми відведення земель для аеропортів ( 457-74 ) (СН 457-74. Нормы отвода земель для аэропортов)
СНиП 2.06.07-87. Підпірні стіни, судноплавні шлюзи, рибопропускні і рибозахисні споруди ( 2.06.07-87 ) (СНиП 2.06.07-87. Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения)
СНиП 2.06.15-85. Інженерний захист території від затоплення і підтоплення ( 2.06.15-85 ) (СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления)
СНиП 2.01.14-83. Визначення розрахункових гідрологічних характеристик ( 2.01.14-83 ) (СНиП 2.01.14-83. Определение расчетных гидрологических характеристик)
СНиП 2.06.07-87. Креслення N 2 ( 2.06.07-87 ) (СНиП 2.06.07-87. Чертеж N 2)
СНиП 2.06.07-87. Креслення N 1 ( 2.06.07-87 ) (СНиП 2.06.07-87. Чертеж N 1)
СНиП 2.06.09-84. Тунелі гідротехнічні ( 2.06.09-84 ) (СНиП 2.06.09-84. Туннели гидротехнические)
ДСТ 21.615-88 (СТ СЭВ 6071-87). СПДС. Правила виконання креслень гідротехнічних споруджень (Відмінено - наказ Мінрегіонбуду від 27.06.08 N272) ( 21.615-88 ) (ГОСТ 21.615-88 (СТ СЭВ 6071-87). СПДС. Правила выполнения чертежей гидротехнических сооружений (Отменен - приказ Минрегионстроя вот 27.06.08 N272))
СНиП 3.07.01-85. Гідротехнічні споруди річкові ( 3.07.01-85 ) (СНиП 3.07.01-85. Гидротехнические сооружения речные)
РД 31.31.39-86. Керівництво по проектуванню пірсів паль і набережних для будівництва в сейсмічних районах (РД 31.31.39-86. Руководство по проектированию свайных пирсов и набережных для строительства в сейсмических районах)
ГОСТ 20213-89. Ферми залізобетонні. Технічні умови ( 20213-89 ) (ГОСТ 20213-89. Фермы железобетонные. Технические условия)
ГОСТ 8020-90. Конструкції бетонні і залізобетонні для колодязів каналізаційних, водопровідних і газопровідних. Технічні умови ( 8020-90 ) (ГОСТ 8020-90. Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных. Технические условия)
ВСН 48-86 (р) Правила безпеки при проведенні обстеження житлових будівель для проектування капітального ремонту (НПАОП 45.21-1.01-86) ( 48-86 (р) ) (ВСН 48-86 (р) Правила безопасности при проведении обследования жилых зданий для проектирования капитального ремонта (НПАОП 45.21-1.01-86))
ДБН В.2.8-7-96. Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Порядок атестації ремонтного виробництва ( В.2.8-7-96 ) (ДБН В.2.8-7-96. Строительная техника, оснастка, инвентарь и инструмент. Система технического обслуживания и ремонта строительных машин. Порядок аттестации ремонтного производства)
ДСТ 21.404-85. СПДС. Автоматизація технологічних процесів. Позначення умовні приладів і засобів автоматизації в схемах (Відмінено - наказ Мінрегіонбуду України від 27.06.08 N271) ( 21.404-85 ) (ГОСТ 21.404-85. СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N271))
СНиП 3.05.01-85. Внутрішні санітарно-технічні системи. ( 3.05.01-85 ) (СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы.)
ГОСТ 12.3.016-87 Будівництво. Роботи антикорозійні. Вимоги безпеки ( 12.3.016-87 ) (ГОСТ 12.3.016-87 Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности)
ДСТ 21.513-83. СПДС. Антикорозійний захист конструкцій будинків і споруд. Робочі креслення (Відмінено - наказ Мінрегіонбуду України від 27.06.08 N270) ( 21.513-83 ) (ГОСТ 21.513-83. СПДС. Антикоррозионная защита конструкций сданный и сооружений. Рабочие чертежи (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N270))
ДСТ 21.402-83. СПДС. Антикорозійний захист технологічних апаратів газоходів і трубопроводів. Робочі креслення (Скасовано - наказ Мінрегіонбуду України від 27.06.08 N 285) ( 21.402-83 ) (ГОСТ 21.402-83. СПДС. Антикоррозийная защита технологических аппаратов газоходов и трубопроводов. Рабочие чертежи (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N 285))
ГОСТ 26815-86. Конструкції залізобетонні підпірних стін. Технічні умови ( 26815-86 ) (ГОСТ 26815-86. Конструкции железобетонные подпорных стен. Технические условия)
ГОСТ 21.602-79. СПДС. Опалювання, вентиляція і кондиціонування повітря. Робочі креслення ( 21.602-79 ) (ГОСТ 21.602-79. СПДС. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи)
СНиП 2.06.03-85. Меліоративні системи і спорудження (Відмін.-наказ Госстроя України від 25.06.99 N153) ( 2.06.03-85 ) (СНиП 2.06.03-85. Мелиоративные системы и сооружения (Отменен-приказ Госстроя Украины вот 25.06.99 N153))
ГОСТ 21509-76. Лотки залізобетонні зрошувальних систем. Технічні умови ( 21509-76 ) (ГОСТ 21509-76. Лотки железобетонные оросительных систем. Технические условия)
ГОСТ 23972-80. Фундаменти залізобетонні для параболічних лотків. Технічні умови ( 23972-80 ) (ГОСТ 23972-80. Фундаменты железобетонные для параболических лотков. Технические условия)
ГОСТ 26819-86. Труби залізобетонні напірні із сталевим сердечником. Технічні умови ( 26819-86 ) (ГОСТ 26819-86. Трубы железобетонные напорные со стальным сердечником. Технические условия)
ДСТ 21.616-88 (СТ СЭВ 6072-87). СПДС. Правила виконання креслень гідромеліоративних лінійних споруджень (Відмінено - наказ Мінрегіонбуду від 27.06.08 N289) ( 21.616-88 ) (ГОСТ 21.616-88 (СТ СЭВ 6072-87). СПДС. Правила выполнения чертежей гидромелиоративных линейных сооружений (Отменен - приказ Минрегионстроя вот 27.06.08 N289))
СН 467-74. Норми відведення земель для автомобільних доріг ( 467-74 ) (СН 467-74. Нормы отвода земель для автомобильных дорог)
Руководство по электрохимической защите от коррозии металлоконструкций морских гидротехнических сооружений в подводной зоне ( 31.35.07-83 )
Рекомендации по проектированию и технологии строительства оградительных сооружений из наброски с жестким экраном ( 31.31.36-85 )
Руководство по проектированию морских причальных сооружений ( 31.31.27-81 )
Руководство по проектированию свайных пирсов и набережных для строительства в сейсмических районах ( 31.31.39-86 )
ВСН 3-80. Інструкція по проектуванню морських причальних споруд (ВСН 3-80. Инструкция по проектированию морских причальных coopужений)
ГОСТ 21.403-80. СПДС. Позначення умовні графічні в схемах. Устаткування енергетичне ( 21.403-80 ) (ГОСТ 21.403-80. СПДС. Обозначения условные графические в схемах. Оборудование энергетическое)
СНиП II-58-75. Будівельні норми і правила. Частина II. Норми проектування. Розділ 58. Електростанції теплові ( II-58-75 ) (СНиП II-58-75. Строительные нормы и правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 58. Электростанции тепловые)
ДСТУ Б В.2.6-10-96. Конструкції будинків і споруд. Конструкції сталеві будівельні. Методи випробування навантаженням ( Б В.2.6-10-96 ) (ДСТУ Б В.2.6-10-96. Конструкции домов и сооружений. Конструкции стальные строительные. Методы испытания нагрузкой)
СНиП 2.06.14-85. Захист гірських вироблень від підземних і поверхневих вод ( 2.06.14-85 ) (СНиП 2.06.14-85. Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод)
ГОСТ 19804.3-80*. Сваї забивні залізобетонні квадратного перетину з круглою порожниною. Конструкція і розміри ( 19804.3-80* ) (ГОСТ 19804.3-80*. Сваи забивные железобетонные квадратного сечения с круглой полостью. Конструкция и размеры)
СН 456-73. Норми відведення земель для магістральних водоводів і каналізаційних колекторів ( 456-73 ) (СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов)
СН 465-74. Норми відведення земель для електричних мереж напругою 0,4-500 кВ ( 465-74 ) (СН 465-74. Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-500 кВ)