Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Зональні науково-дослідні інститутиПодразделы:

Список документов в категории

Название
ДСТУ Б В.2.6-11-97. Двері металеві протиударні вхідні в квартиру. Загальні технічні умови та В.2.6-12-97 Двері підвищеної міцності. Методи механічних випробувань. ( Б В.2.6-11-97 ) (ДСТУ Б В.2.6-11-97. Двери металлические противоударные входные в квартиру. Общие технические условия и В.2.6-12-97 Двери повышенной прочности. Методы механических испытаний.)
СНіП 2.04.05-91*. Опалювання, вентиляція і кондиціонування ( 2.04.05-91*У ) (СНиП 2.04.05-91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование)
ДБН В.2.2-5-97. Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони ( В.2.2-5-97 ) (ДБН В.2.2-5-97. Дома и сооружения. Защитные сооружения гражданской обороны)
ГОСТ 25772-83. Огорожі сходів, балконів і дахів сталеві. Загальні технічні умови ( 25772-83 ) (ГОСТ 25772-83. Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия)
Перелік технологічного і інженерного устаткування об"єктів житлово-цивільного будівництва. Розділ 6. Санітарна техніка. 10.6.02-96 Частина 2. Опалювання, котли і устаткування котельних ( 10.6.02-96 ) (Перечень технологического и инженерного оборудования объектов жилищно-гражданского строительства. Раздел 6. Санитарная техника. 10.6.02-96 Часть 2. Отопление, котлы и оборудование котельных)
ГОСТ 23747-88. Двері з алюмінієвих сплавів. Загальні технічні умови ( 23747-88 ) (ГОСТ 23747-88. Двери из алюминиевых сплавов. Общие технические условия)
Перелік технологічного і інженерного устаткування об"єктів житлово-цивільного будівництва. Розділ 6. Санітарна техніка. 10.6.03-96 Частина 3. Вентиляція ( 10.6.03-96 ) (Перечень технологического и инженерного оборудования объектов жилищно-гражданского строительства. Раздел 6. Санитарная техника. 10.6.03-96 Часть 3. Вентиляция)
ГОСТ 27936-88. Вікна і двері балконні дерево-алюмінієві для суспільних будівель. Типи і конструкція ( 27936-88 ) (ГОСТ 27936-88. Окна и двери балконные дерево-алюминиевые для общественных зданий. Типы и конструкция)
Перелік технологічного і інженерного устаткування об"єктів житлово-цивільного будівництва. Розділ 7. Електротехніка. 10.7.02-96 Частина 2. Трансформатори, комплектні трансформаторні підстанції ( 10.7.02-96 ) (Перечень технологического и инженерного оборудования объектов жилищно-гражданского строительства. Раздел 7. Электротехника. 10.7.02-96 Часть 2. Трансформаторы, комплектные трансформаторные подстанции)
ГОСТ 19010-82. Блоки стінні бетонні і залізобетонні для будівель. Загальні технічні умови. (із зміною N1 ІУС N3-86). ( 19010-82 ) (ГОСТ 19010-82. Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические условия. (с изменением N1 ИУС N3-86).)
ГОСТ 26433.0-85. Система забезпечення точності геометричних параметрів в будівництві. Правила виконання вимірювань. Загальні положення ( 26433.0-85 ) (ГОСТ 26433.0-85. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения)
ГОСТ 17079-88. Блоки залізобетонні вентиляційні. Технічні умови ( 17079-88 ) (ГОСТ 17079-88. Блоки железобетонные вентиляционные. Технические условия)
Пособие по теплотехническому расчету инвентарных зданий (передвижных, контейнерных и сборно-разборных) ( II-3-79* )
ВСН 26-76. Тимчасова інструкція по безобігрівному виконанню швів і стиків у великопанельних житлових будинках ( 26-76 ) (ВСН 26-76. Временная инструкция по безобогревному выполнению швов и стыков в крупнопанельных жилых домах)