Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Проектмонтажавтоматика


Список документов в категории

Название
ДСТ 21.404-85. СПДС. Автоматизація технологічних процесів. Позначення умовні приладів і засобів автоматизації в схемах (Відмінено - наказ Мінрегіонбуду України від 27.06.08 N271) ( 21.404-85 ) (ГОСТ 21.404-85. СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины от 27.06.08 N271))