Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Державні інститути по проектуваннюПодразделы:

Список документов в категории

Название
ВСН 01-89. Підприємства по обслуговуванню автомобілів (Гіпроавтотранс) ( 01-89 ) (ВСН 01-89. Предприятия по обслуживанию автомобилей (Гипроавтотранс))
СН 474-75. Норми відведення земель для меліоративних каналів ( 474-75 ) (СН 474-75. Нормы отвода земель для мелиоративных каналов)
СНиП 3.07.03-85. Меліоративні системи і спорудження (Відмін.-наказ Госстроя України від 25.06.99 N153) ( 3.07.03-85 ) (СНиП 3.07.03-85. Мелиоративные системы и сооружения (Отменен-приказ Госстроя Украины вот 25.06.99 N153))
СН 459-74. Норми відведення земель для нафтових і газових свердловин ( 459-74 ) (СН 459-74. Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин)
СНіП 2.05.09-90. Трамвайні і тролейбусні лінії (Відмін. - наказ Мінрегіонбуду України N401 від 28.12.07) ( 2.05.09-90 ) (СНиП 2.05.09-90. Трамвайные и троллейбусные линии (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины N401 вот 28.12.07))
СНиП III-39-76. ч.III, гл.39. Правила виробництва і приймання робіт. Трамвайні шляхи ( III-39-76 ) (СНиП III-39-76. ч.III, гл.39. Правила производства и приемки работ. Трамвайные пути)
СНиП III-10-75. Будівельні норми і правила, частина III. Правила виробництва і приймання робіт. Розділ 10. Впорядкування територій ( III-10-75 ) (СНиП III-10-75. Строительные нормы и правила, часть III. Правила производства и приемки работ. Глава 10. Благоустройство территорий)
ГОСТ 9720-76. Габарити наближення будов і рухомого складу залізниць колії 750 мм ( 9720-76 ) (ГОСТ 9720-76. Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 750 мм)
СН 535-81. Інструкція по проектуванню санітарно-епідеміологічних станцій (відмінений наказом Держбуду України N2 від 04.01.2001 р.) ( 535-81 ) (СН 535-81. Инструкция по проектированию санитарно-эпидемиологических станций (отменен приказом Госстроя Украины N2 от 04.01.2001 г.))
СН 515-79. Інструкція по проектуванню будівель і споруд, пристосовуваних під лікувальні установи ( 515-79 ) (СН 515-79. Инструкция по проектированию зданий и сооружений, приспосабливаемых под лечебные учреждения)
СНиП 2.05.13-90. Нафтопроводи, що прокладаються на території міст і інших населених пунктів ( 2.05.13-90 ) (СНиП 2.05.13-90. Нефтепроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов)
ГОСТ 18853-73. Ворота дерев"яні розгортаючі для виробничих будівель і споруд. Технічні умови ( 18853-73 ) (ГОСТ 18853-73. Ворота деревянные распашные для производственных зданий и сооружений. Технические условия)
ГОСТ 24022-80. Фундаменти залізобетонні збірні під колони сільськогосподарських будівель. Технічекие умови ( 24022-80 ) (ГОСТ 24022-80. Фундаменты железобетонные сборные под колонны сельскохозяйственных зданий. Техничекие условия)
Посібник з проектування теплиць і парників ( 2.10.04-85 ) (Пособие по проектированию теплиц и парников)
СНиП 2.10.02-84. Будівлі і приміщення для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції ( 2.10.02-84 ) (СНиП 2.10.02-84. Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции)
СН 455-73. Норми відведення земель для рибного господарства ( 455-73 ) (СН 455-73. Нормы отвода земель для рыбного хозяйства)
СН 461-74. Норми відведення земель для ліній зв"язку ( 461-74 ) (СН 461-74. Нормы отвода земель для линий связи)
ГОСТ 18103-84. Установки для виготовлення залізобетонних об"ємних блоків сантехнічних кабін і шахт ліфтів. Технічні умови ( 18103-84 ) (ГОСТ 18103-84. Установки для изготовления железобетонных объемных блоков сантехнических кабин и шахт лифтов. Технические условия)
ГОСТ 28715-90. Форми сталеві для виготовлення залізобетонних виробів. Проємообразовувачі і вкладиші. Конструкція ( 28715-90 ) (ГОСТ 28715-90. Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Проемообразователи и вкладыши. Конструкция)
ГОСТ 4.217-81. СПКП. Будівництво. Форми для виготовлення залізобетонних виробів. Номенклатура показників (Відмінений 01.01. 2007г.) ( 4.217-81 ) (ГОСТ 4.217-81. СПКП. Строительство. Формы для изготовления железобетонных изделий. Номенклатура показателей (Отменен 01.01. 2007г.))
ГОСТ 24155-80. Конструкції залізобетонні високих пасажирських платформ. Технічні умови ( 24155-80 ) (ГОСТ 24155-80. Конструкции железобетонные высоких пассажирских платформ. Технические условия)
ГОСТ 22130-86. Деталі сталевих трубопроводів. Опори рухомі і підвіски. Технічні умови ( 22130-86 ) (ГОСТ 22130-86. Детали стальных трубопроводов. Опоры подвижные и подвески. Технические условия)
СНиП 2.11.02-87. Холодильники ( 2.11.02-87 )
ГОСТ 310.4-81. Цементи. Методи визначення межі міцності при вигині і стисненні ( 310.4-81 ) (ГОСТ 310.4-81. Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии)
ГОСТ 310.1-78. Цементи. Методи випробувань. Загальні положення ( 310.1-78 ) (ГОСТ 310.1-78. Цементы. Методы испытаний. Общие положения)
ГОСТ 310.3-76. Цементи. Метод визначення нормальної густини, термінів схоплювання і рівномірності зміни об"єму ( 310.3-76 ) (ГОСТ 310.3-76. Цементы. Метод определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема)
ГОСТ 310.2-76. Цементи. Метод визначення тонкості помелу ( 310.2-76 ) (ГОСТ 310.2-76. Цементы. Метод определения тонкости помола)
ГОСТ 310.5-88. Цементи. Метод визначення тепловиділення ( 310.5-88 ) (ГОСТ 310.5-88. Цементы. Метод определения тепловыделения)
ГОСТ 310.6-85. Цементи. Метод визначення водовідділення ( 310.6-85 ) (ГОСТ 310.6-85. Цементы. Метод определения водоотделения)
ГОСТ 25094-94. Добавки активні мінеральні для цементов. Методи випробувань (в Україні дивися ДСТУ Б В.2.7-100-94) ( 25094-94 ) (ГОСТ 25094-94. Добавки активные минеральные для цементов. Методы испытаний (в Украине смотри ДСТУ Б В.2.7-100-94))
СНиП 2.11.06-91. Склади лісових матеріалів. Протипожежні норми проектування ( 2.11.06-91 ) (СНиП 2.11.06-91. Склады лесных материалов. Противопожарные нормы проектирования)
СН 462-74. Норми відведення земель під споруди геологорозвідувальних свердловин ( 462-74 ) (СН 462-74. Нормы отвода земель под сооружения геологоразведочных скважин)
ГОСТ 24587-81. Лотки-водовипуски залізобетонні зрошувальних систем. Технічні умови ( 24587-81 ) (ГОСТ 24587-81. Лотки-водовыпуски железобетонные оросительных систем. Технические условия)
ГОСТ 22930-87. Плити залізобетонні заздалегідь напружені для облицьовування зрошувальних каналів меліоративних систем ( 22930-87 ) (ГОСТ 22930-87. Плиты железобетонные предварительно напряженные для облицовки оросительных каналов мелиоративных систем)
ГОСТ 26067.1-83. Ланки залізобетонні безнапірних труб прямокутного перетину для гідротехнічних споруд. Конструкція і розміри. /Початок/ ( 26067.1-83 ) (ГОСТ 26067.1-83. Звенья железобетонные безнапорных труб прямоугольного сечения для гидротехнических сооружений. Конструкция и размеры. /Начало/)
ГОСТ 26067.0-83. Ланки залізобетонні безнапірних труб прямокутного перетину для гідротехнічних споруд. Технічні умови ( 26067.0-83 ) (ГОСТ 26067.0-83. Звенья железобетонные безнапорных труб прямоугольного сечения для гидротехнических сооружений. Технические условия)
СНиП II-94-80. Норми проектування. Підземні вироблення ( II-94-80 ) (СНиП II-94-80. Нормы проектирования. Подземные выработки)