Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Інститути
Поиск 

ІнститутиПодразделы:

Список документов в категории

Название
ГОСТ 111-90 (СТ СЭВ 5447-85). Скло листове. Технічні умови (Відмінений згідно нак. Держбуду N 135 від 11.08.03.) ( 111-90 ) (ГОСТ 111-90 (СТ СЭВ 5447-85). Стекло листовое. Технические условия (Отменен согласно прик. Госстроя N 135 от 11.08.03.))
ГОСТ 8894-86. Труби скляні і фасонні частини до них. Технічні умови ( 8894-86 ) (ГОСТ 8894-86. Трубы стеклянные и фасонные части к ним. Технические условия)
ГОСТ 17057-89. Плитки скляні облицювальні килимово-мозаїчні і килими з них. Технічні умови ( 17057-89 ) (ГОСТ 17057-89. Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них. Технические условия)
МДС 41-1.99 (к СНиП 2.04.05-91*) Рекомендации по противодымной защите при пожаре ( 41-1.99 )
Временные методические рекомендации по контролю загрязнения почв. Часть II.
СанПиН 1304-75 Санитарные нормы допустимых вибраций в жилых домах ( 1304-75 )
РД 153-34.0-20.527-98 Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования ( 153-34.0-20.527-98 )
НАПБ Б.02.019-2004 Положення про порядок розслідування підземних пожеж на вугільних шахтах ( Б.02.019-2004 )
СНиП 2.04.14-88. Теплова ізоляція устаткування і трубопроводів ( 2.04.14-88 ) (СНиП 2.04.14-88. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов)
ДСТУ Б В.2.7-98-2000 (ГОСТ 21880-94). Мати прошивні із мінеральної вати теплоізоляційні. Технічні умови ( Б В.2.7-98-2000 ) (ДСТУ Б В.2.7-98-2000 (ГОСТ 21880-94). Иметь прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные. Технические условия)
ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93). Вата мінеральна. Технічні умови ( Б В.2.7-94-2000 ) (ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93). Ватта минеральная. Технические условия)
ГОСТ 25880-83. Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні. Упакування, маркування, танспортування і зберігання ( 25880-83 ) (ГОСТ 25880-83. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка, маркировка, танспортировка и хранение)
СНиП III-24-75. Будівельні норми і правила. Частина III. Правила виробництва і приймання робіт. Розділ 24. Промислові печі і цегляні труби ( III-24-75 ) (СНиП III-24-75. Строительные нормы и правила. Часть III. Правила производства и приемки работ. Глава 24. Промышленные печи и кирпичные трубы)
ГОСТ 12.3.040-86. Будівництво. Роботи покрівельні і гідроізоляційні. Вимоги безпеки ( 12.3.040-86 ) (ГОСТ 12.3.040-86. Строительство. Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности)
ГОСТ 18866-93. Щебінь з доменного шлаку для виробництва мінеральної вати. Технічні умови ( 18866-93 ) (ГОСТ 18866-93. Щебень из доменного шлака для производства минеральной ваты. Технические условия)
ГОСТ 24748-81. Вироби вапняно-кремнеземні теплоізоляційні. Технічні умови ( 24748-81 ) (ГОСТ 24748-81. Изделия известково-кремнеземистые теплоизоляционные. Технические условия)
ГОСТ 2694-78. Вироби пінодіамітові і діамитові теплоізоляції. Технічні умови ( 2694-78 ) (ГОСТ 2694-78. Изделия пенодиамитовые и диамитовые теплоизоляционные. Технические условия)
ГОСТ 23208-83 (СТ СЭВ 3476-81). Циліндри і напівциліндри теплоізоляції з мінеральної вати на синтетичному зв"язуючому. Технічні умови ( 23208-83 ) (ГОСТ 23208-83 (СТ СЭВ 3476-81). Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические условия)
ГОСТ 21.405-93. СПДС. Правила виконання робочої документації теплової ізоляції устаткування і трубопроводів ( 21.405-93 ) (ГОСТ 21.405-93. СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов)
ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95). Грунти. Класифікація. ( Б В.2.1-2-96 ) (ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95). Грунты. Классификация.)
ДСТ 5180-84. Ґрунти. Метод лабораторного визначення фізичних характеристик ( 5180-84 ) (ГОСТ 5180-84. Грунты. Метод лабораторного определения физических характеристик)
ГОСТ 12536-79. Грунти. Методи лабораторного визначення гранулометричного (зернового) і мікроагрегатного складу ( 12536-79 ) (ГОСТ 12536-79. Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава)
ГОСТ 21719-80. Грунти. Методи польових випробувань на зріз в свердловинах і в масиві ( 21719-80 ) (ГОСТ 21719-80. Грунты. Методы полевых испытаний на срез в скважинах и в массиве)
СНиП 2.01.15-90. Інженерний захист територій, будівель і споруд від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування ( 2.01.15-90 ) (СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования)
ГОСТ 25358-82. Грунти. Метод польового визначення температури ( 25358-82 ) (ГОСТ 25358-82. Грунты. Метод полевого определения температуры)
ГОСТ 23278-78. Грунти. Методи польових випробувань проникності ( 23278-78 ) (ГОСТ 23278-78. Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости)
ГОСТ 19912-81. Грунти. Метод польового випробування динамічним зондуванням (відмінений) ( 19912-81 ) (ГОСТ 19912-81. Грунты. Метод полевого испытания динамическим зондированием (отменен))
ГОСТ 28622-90. Грунти. Метод лабораторного визначення ступеня обдиманості ( 28622-90 ) (ГОСТ 28622-90. Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости)
ГОСТ 12071-84. Грунти. Відбір, упаковка, транспортування і зберігання зразків (відмінений) ( 12071-84 ) (ГОСТ 12071-84. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов (отменен))
РД 31.31.54-92 (НАПБ В.06.014-92/510) Перечень зданий, помещений и сооружений морского транспорта с указанием категорий взрывопожарной и пожарной опасности и класса зон, подлежащих оборудованию установками пожаротушения и пожарной сигнализации. ( 31.31.54-92 )
Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей. Часть III. Строительство и ремонт стоечных и подземных линий и оборудование домовой распределительной радиотрансляционной и сельской телефонной сетей
ГОСТ 17624-87. Бетони. Ультразвуковий метод визначення міцності ( 17624-87 ) (ГОСТ 17624-87. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности)
ГОСТ 17625-83. Конструкції і вироби залізобетонні. Радіаційний метод визначення захисного шару бетону, розмірів і розташування арматури ( 17625-83 ) (ГОСТ 17625-83. Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры)
ВСН 55-87 (р) Держгромадянбуд. Інструкція про склад, порядок розробки, узгодження і затвердження проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт житлових будівель ( 55-87 (р) ) (ВСН 55-87 (р) Госгражданстрой. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий)