Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

27 ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА


Список документов в категории

Название
Инструкция по охране труда для электромонтеров по ремотну и ослуживанию электрооборудования
ВДОП 6.1.36-5.09-96 Інструкція про охорону праці під час виконання теплоізоляційних робіт. Загальні вимоги безпеки ( 6.1.36-5.09-96 )
Загальна інструкція про заходи пожежної безпеки
Інструкція для чергового електрика про заходи пожежної безпеки
Инструкция по охране труда для электроперсонала (электрик, техник), обслуживающего электроустановки напряжением до 1000 вольт
ТОИ Р-66-58-95 Типовая инструкция по охране труда для электромонтажников ( Р-66-58-95 )
Типовая инструкция по охране труда для электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузоподъемных машин
Инструкция для персонала котельных (типовая)
ТОИ Р-15-031-97 Типовая инструкция по охране труда для водителя, перевозящего бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости и вещества ( Р-15-031-97 )
Інструкція з охорони праці під час перевезення, приймання, зберігання і видачі балонів зі стиснутими і зрідженими газами
Інструкція з охорони праці під час спорудження повітряних ліній електропередачі
Інструкція з охорони праці для автозаправника
Інструкція з охорони праці під час роботи з етилованим бензином
Інструкція з охорони праці під час монтажу розподільних устаткувань
Інструкція з охорони праці під час монтажу контуру заземлення
Інструкція з охорони праці під час монтажу електричних машин
Інструкція з охорони праці під час монтажу вторинних мереж
Інструкція з охорони праці під час монтажу пластмасових труб для електромонтажних розводок
Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із з'єднання і закінцювання силових кабелів
Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на підприємстві
Інструкція з охорони праці під час монтажу силових трансформаторів
Інструкція з охорони праці під час монтажу електричних силових та освітлювальних мереж
Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт у діючих електроустановках
Інструкція з охорони праці під час монтажу кабельних мереж
Інструкція з охорони праці для електромонтажника по освітленню та освітлювальних мережах
Інструкція з охорони праці для машиніста окислювальної установки по переробці гудрону в бітум
Інструкція з охорони праці для робітника, зайнятого вивантаженням бітуму (гудрону, дьогтю)
Інструкція з охорони праці для робітника-асфальтобетонника
Інструкція з охорони праці для асфальтобетонника-варильника
Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування
Інструкція з охорони праці для машиніста котельної (кочегара), який обслуговує котли з тиском вище 0,07 МПа
Інструкція з охорони праці для оператора заправних станцій
ВДОП 6.1.36-5.09-96 Инструкция об охране труда при выполнении теплоизоляционных работ. Общие требования безопасности ( 6.1.36-5.09-96 )
ТОИ Р-15-047-97 Типовая инструкция по охране труда для электромонтера по ремонту электрооборудования ( Р-15-047-97 )
ТОИ Р-15-046-97 Типовая инструкция по охране труда для электромонтера по обслуживанию ЛЭП, электрооборудования напряжением до 1000 В и свыше 1000 В ( Р-15-046-97 )
Типовая инструкция по охране труда для лаборантов химического анализа на предприятиях нефтепродуктообеспечения
Типовая инструкция по охране труда для машинистов насосных установок предприятий нефтепродуктообеспечения
Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ на предприятиях нефтепродуктообеспечения
Типовая инструкция по охране труда при зачистке резервуаров на предприятиях нефтепродуктообеспечения
Типовая инструкция по общим правилам безопасности при проведении огневых работ на предприятиях нефтепродуктообеспечения
Типовая инструкция по общим правилам охраны труда и пожарной безопасности для работающих на предприятиях нефтепродуктообеспечения
Типовая инструкция по охране труда при сливоналивных операциях в резервуарных парках, на железнодорожных и автоналивных эстакадах
Типовая инструкция по охране труда при эксплуатации резервуарных парков предприятий нефтепродуктообеспечения
Типовая инструкция по охране труда при работе с этилированным бензином
Типовая инструкция по охране труда для электрослесаря автозаправочных станций
Типовая инструкция по мерам безопасности при эксплуатации паровых и водогрейных котлов с давлением не свыше 0,07 Мпа на предприятиях нефтепродуктообеспечения
Типовая инструкция по охране труда при обслуживании технологических колодцев, лотков и трубопроводов на предприятиях нефтепродуктообеспечения
Типовая инструкция по безопасности труда в насосных станциях предприятий нефтепродуктообеспечения
Типовая инструкция по охране труда для оператора автозаправочных станций
ГКД 34.03.103-96 Система управління охороною праці в Міненерго України. Положення ( 34.03.103-96 )
Правила приєднання електроустановок до електричних мереж
Перелік спеціальностей і посад персоналу теплогенеруючих енергетичних установок, який перебуває в зоні впливу теплового й електромагнітного випромінювання, а також інших шкідливих факторів та підлягає медичному обстеженню і обов'язковому страхуванню за рахунок коштів підприємств
Нормативы годовой потребности в средствах защиты при эксплуатации тепломеханического и гидротехнического оборудования
Інструкція з обліку та розслідування технологічних порушень в роботі енергетичного господарства споживачів
РД 153-34.0-20.505-2001 Типовая инструкция по переключениям в электроустановках ( 153-34.0-20.505-2001 )
РД 153-34.0-20.518-2003 Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии ( 153-34.0-20.518-2003 )
РД 153-34.0-04.418-98 Типовое положение о службах релейной защиты и электроавтоматики ( 153-34.0-04.418-98 )
РД 153-34.3-35.613-00 Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ ( 153-34.3-35.613-00 )
РД 153-34.0-20.527-98 Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования ( 153-34.0-20.527-98 )
РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования ( 34.45-51.300-97 )
РД 10-385-00 Методические рекомендации по классификации аварий и инцидентов на подъемных сооружениях, паровых и водогрейных котлах, сосудах, работающих под давлением, трубопроводах пара и горячей воды ( 10-385-00 )
РД 39-139-95 Инструкция по расследованию и учету нарушений в работе объектов энергетического хозяйства предприятий и организаций нефтяной промышленности ( 39-139-95 )
РД-34.11.114-98 Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Основные нормируемые метрологические характеристики. Общие требования ( -34.11.114-98 )
РД 34.12.201-88 Правила проведения противоаварийных тренировок персонала электрических станций и сетей Минэнерго СССР ( 34.12.201-88 )
Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях
РД 34.20.508 Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ ( 34.20.508 )
Примерный перечень вопросов на повышение квалификации электромонтеров на 3-й квалификационный разряд
РД 16.407-89 Электрооборудование взрывозащищенное. Ремонт ( 16.407-89 )
ПОТ РО-14000-003-98 Правила по охране труда при производстве котельных работ и металлических конструкций ( РО-14000-003-98 )
Правила техники безопасности и производственной санитарии при выполнении котельных работ и металлоконструкций
ГКД 34.03.102-96 Охорона праці в проектах організації будівництва та виконання робіт на енергетичних об'єктах. Методичні вказівки по розробці ( 34.03.102-96 )
Теплові мережі. Інструкція з експлуатації (Тепловi мережi. Iнструкцiя з експлуатацiї)
Розслiдування i облiк технологiчних порушень у роботi електростанцiй, мереж та енергосистем мiненерго України. Iнструкцiя
Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения на предприятиях Минэнерго СССР
НАПБ Б.05.001-80 Инструкция по тушению пожаров на электроустановках электростанций и подстанций Минэнерго СССР ( Б.05.001-80 )