Email
Пароль
?
Войти Регистрация
<Семинар


"Про безпеку експлуатації житлових будинків і громадських споруд шляхом захисту їх від загазованості аварійними витоками газу"

Название (рус.) "О безопасности эксплуатации жилых домов и общественных сооружений путем защиты их от загазованности аварийными истоками газа"
Кем принят Автор не установлен
Тип документа Тип не установлен
Рег. номер 124
Дата принятия 03.07.1996
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи
 


N 124      "Про безпеку експлуатації житлових будинків
від 3.07.96   і громадських споруд шляхом захисту їх від
         загазованості аварійними витоками газу"
===================================================================

   З метою забезпечення безаварійної експлуатації житлових
будинків і громадських споруд нового будівництва шляхом попереджен-
ня про аварійні витоки газу

   Н А К А З У Ю:

   1. Інституту КиївЗДНІЕП до 30.12.96р. розробити:

   Технічні рішення і методичні рекомендації по застосуванню
сигналізаторів загазованості або систем сповіщення про загазова-
ність приміщення /на базі приладів і обладнання, що серійно
виготовляються підприємствами України/, як доповнення до масо-
вих серій житлових будинків і громадських споруд, діючих в Ук-
раїні.

   Технічні правила по застосуванню цих приладів і систем при
розробці нових, прив'язці діючих типових та індивідуальних проек-
тів зазначених споруд, а також дообладнанні ними існуючого житлово-
цивільного фонду.

   2. Виконання зазначеної роботи координувати з Держнаглядохо-
ронпраці, Держкомнафтогазпромом, корпорацією "Укргаз" та ВАТ
"УкрНДІінжпроект".

   3. Головному управлінню будівельної науки, проектно-вишукува 
льних робіт, державних нормативів і стандартів /Рода В.В./ та
Головному управлінню житлово цивільного будівництва /Муляр Л.Х./
вишукати кошти для фінансування зазначеної роботи.

   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Горбатовського О.П.

        Голова Комітету     В.М.Гусаков