Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Держгірпромнагляд


Список документов в категории

Название
Про затвердження Правил вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання (НПАОП 0.00-1.04-07) ( 331 ) (Об утверждении Правил выбора и применения средств индивидуальной защиты органов дыхания (НПАОП 0.00-1.04-07))
Про затвердження Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (НПАОП 0.00-4.01-08) ( 53 ) (Об утверждении Положения о порядке обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (НПАОП 0.00-4.01-08))
Про затвердження Правил безпеки для виробництв з виготовлення та використання алюмінієвої пудри, газо- і водорозпилених порошків алюмінію та його сплавів ( 41 ) (Об утверждении Правил безопасности для производств из изготовления и использования алюминиевой пудры, газо- и водорозпилених порошков алюминия и его сплавов)
Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів ( 132 ) (Об утверждении Правил строения и безопасной эксплуатации вантажопідіймальних кранов)
Методика обстеження газорегуляторних пунктів (ГРП, ШРП, ГРПБ, ГРУ) ( 291 ) (Методика обследования газорегуляторных пунктов (ГРП, ШРП, ГРПБ, ИГРУ))
Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці (Рекомендации относительно построения, внедрения и усовершенствования системы управления охраной труда)
Про затвердження Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту ( 53 ) (Об утверждении Положения о порядке обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты)
Про затвердження Типового положення про комісію з питань охорони праці підприємства ( 55 ) (Об утверждении Типичного положения о комиссии по вопросам охраны труда предприятия)
Про затвердження Правил охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом ( 142 ) (Об утверждении Правил охраны труда при переработке и сохранении аммиачной селитры насыпью)
Про затвердження Правил охорони праці для працівників шкіряного виробництва ( 136 ) (Об утверждении Правил охраны труда для работников кожного производства)
Про затвердження Правил безпеки при заготівлі і переробці брухту та відходів чорних і кольорових металів ( 119 ) (Об утверждении Правил безопасности при заготовке и переработке утиля и отходов черных и цветных металлов)
Про затвердження Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті ( 62 ) (Об утверждении Правил охраны труда во время выполнения работ на высоте)
Про затвердження Типового положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці ( 56 ) (Об утверждении Типичного положения о деятельности уполномоченных наемными работниками лиц по вопросам охраны труда)
Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці (Рекомендации относительно организации работы кабинета промышленной безопасности и охраны труда)
Методичні вказівки щодо здійснення державного нагляду за використанням газу в побуті ( 5 ) (Методические указания относительно осуществления государственного наблюдения за использованием газа в быту)
Про затвердження Правил охорони праці для швейного виробництва ( 5 ) (Об утверждении Правил охраны труда для швейного производства)
Про затвердження Правил охорони праці для виробництв суховальцьованих паст, нітролінолеуму, нітролінолеумної мастики, нітролаків, нітромастик, целулоїду і виробів з нього, пластичних мас, синтетичних смол, електроізоляційних матеріалів і гумотехнічних ... ( 115 ) (Об утверждении Правил охраны труда для производств суховальцьованих паст, нітролінолеуму, нітролінолеумної мастики, нітролаків, нітромастик, целлулоида и изделий из него, пластических масс, синтетических смол, электроизоляционных материалов и резинотехнических ...)
Про внесення змін до Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості ( 257 ) (О внесении изменений к Правилам охраны труда для работников лесного хозяйства и лесной промышленности)
Про затвердження Правил охорони праці при обслуговуванні просочувально-сушильного устаткування для виробництва дубльованих гумотехнічних матеріалів та виробів з них ( 116 ) (Об утверждении Правил охраны труда при обслуживании пропиточно-сушильного оборудования для производства дублируемых резинотехнических материалов и изделий из них)
Про затвердження Правил охорони праці для швейного виробництва ( 5 ) (Об утверждении Правил охраны труда для швейного производства)
Про затвердження Правил охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості ( 287 ) (Об утверждении Правил охраны труда для предприятий и организаций полиграфической промышленности)
Про затвердження Правил охорони праці для працівників морських рибних портів ( 12 ) (Об утверждении Правил охраны труда для работников морских рыбных портов)
Про затвердження Змін до типових інструкцій деяких професій ( 232 ) (Об утверждении Изменений к типичным инструкциям некоторых профессий)
Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам суднобудівної промисловості ( 64 ) (Об утверждении Норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам судостроительной промышленности)
Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на підприємствах промисловості будівельних матеріалів ( 298 ) (Об утверждении Норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на предприятиях промышленности строительных материалов)
Про затвердження Правил безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв ( 61 ) (Об утверждении Правил безопасности в газовом хозяйстве коксохимических предприятий и производств)
Про затвердження Правил охорони праці для працівників бавовняного виробництва ( 135 ) (Об утверждении Правил охраны труда для работников хлопкового производства)
Про затвердження Правил безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві ( 43 ) (Об утверждении Правил безопасности труда во время выполнения работ в путевом хозяйстве)
Про затвердження Правил охорони праці для працівників морських рибних портів ( 12 ) (Об утверждении Правил охраны труда для работников морских рыбных портов)
Про затвердження Правил безпеки праці під час експлуатації засобів навігаційного обладнання та виконання гідрографічних робіт ( 105 ) (Об утверждении Правил безопасности труда во время эксплуатации средств навигационного оборудования и выполнения гидрографических работ)
Про затвердження Вимог технічної безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення ( 104 ) (Об утверждении Требований технической безопасности к местам сохранения взрывных материалов промышленного назначения)
Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості ( 65 ) (Об утверждении Норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам приборостроительной промышленности)
Про затвердження Правил охорони праці для підприємств трикотажної галузі промисловості ( 4 ) (Об утверждении Правил охраны труда для предприятий трикотажной отрасли промышленности)
Про затвердження Правил охорони праці для працівників фарфоро-фаянсової промисловості ( 137 ) (Об утверждении Правил охраны труда для работников фарфоро-фаянсовой промышленности)
Про затвердження Правил безпеки праці під час виконання вишукувальних руслових робіт ( 5 ) (Об утверждении Правил безопасности труда во время выполнения вишукувальних русловых работ)
Про затвердження Правил безпеки праці для працівників залізничних станцій і вокзалів ( 44 ) (Об утверждении Правил безопасности труда для работников железнодорожных станций и вокзалов)
Про затвердження Правил безпеки для працівників суден портового і службово-допоміжного флоту рибного господарства ( 13 ) (Об утверждении Правил безопасности для работников судов портового и служебно-вспомогательного флота рыбного хозяйства)
Про затвердження Правил охорони праці для підприємств трикотажної галузі промисловості ( 4 ) (Об утверждении Правил охраны труда для предприятий трикотажной отрасли промышленности)
Про затвердження Правил охорони праці для підприємств по виробництву кабельної продукції ( 314 ) (Об утверждении Правил охраны труда для предприятий по производству кабельной продукции)
Про визнання таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18.07.97 N 191 "Про затвердження Типового положення про кабінет охорони праці" ( 235 ) (О признании таким, что потерял действие, приказ Государственного комитета Украины по наблюдению за охраной труда от 18.07.97 N 191 "Про утверждение Типичного положения о кабинете охраны праці")