Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

ВНИИстром им. П.П. Будникова


Список документов в категории

Название
ГОСТ 8462-85. Матеріали стінні. Методи визначення меж міцності при стисненні і вигині ( 8462-85 ) (ГОСТ 8462-85. Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе)
ГОСТ 22688-77. Вапно будівельне. Методи випробувань ( 22688-77 ) (ГОСТ 22688-77. Известь строительная. Методы испытаний)
ГОСТ 6266-89. Листи гіпсокартонні. Технічні умови ( 6266-89 ) (ГОСТ 6266-89. Листы гипсокартонные. Технические условия)
ГОСТ 379-95. Цеглина і каміння силікатні. Технічні умови ( 379-95 ) (ГОСТ 379-95. Кирпич и камни силикатные. Технические условия)
ГОСТ 4.204-79. СПКП. Будівництво. Матеріали терпкі: вапно, гіпс і речовини терпкі на їх основі. Номенклатура показників ( 4.204-79 ) (ГОСТ 4.204-79. СПКП. Строительство. Материалы вяжущие: известь, гипс и вещества вяжущие на их основе. Номенклатура показателей)
ГОСТ 24332-88. Цеглина і каміння силікатні. Ультразвуковий метод визначення міцності при стисненні ( 24332-88 ) (ГОСТ 24332-88. Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при сжатии)
СНиП 2.03.02-86. Бетонні і залізобетонні конструкції з полотнини силікатного бетону (Дія скасована с 01.01.2010 згідно нак. Мінрегіонбуду України від 22.07.09 N 294) ( 2.03.02-86 ) (СНиП 2.03.02-86. Бетонные и железобетонные конструкции из силикатного бетона (Действие отменено с 01.01.2010 согласно прик. Минрегионстроя Украины вот 22.07.09 N 294))
ГОСТ 23789-79 (СТ СЭВ 826-77 в частині методів випробувань). Терпкі гіпсові. Методи випробувань ( 23789-79 ) (ГОСТ 23789-79 (СТ СЭВ 826-77 в части методов испытаний). Вяжущие гипсовые. Методы испытаний)
ГОСТ 6133-84. Каміння бетонне стінне. Технічні умови ( 6133-84 ) (ГОСТ 6133-84. Камни бетонные стеновые. Технические условия)
ГОСТ 26871-86. Матеріали терпкі гіпсові. Правила приймання. Упаковка, маркіровка, транспортування і зберігання ( 26871-86 ) (ГОСТ 26871-86. Материалы вяжущие гипсовые. Правила приемки. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение)