Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Розділ 2. Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 64. Раздел 2. Рабочие. Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.)

Название (рус.) Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 64. Раздел 2. Рабочие. Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.
Кем принят Державний комітет регуляторної політики і підприємництва
Тип документа Довідник
Дата принятия 01.01.2000
Дата внесения изменений 01.01.1970
Статус Действующий
Документ доступен в архиве в формате MS Word
Документ предоставляется совершенно бесплатно, без СМС или другой скрытой оплаты.
Скачивание доступно только зарегистрированным пользователям.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите свободный доступ ко всей базе документов - ДСТУ, ГОСТ, ДБН, Снип, Санпин
Скачать документ бесплатно!


Предварительный просмотр:

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик професій працівників

Випуск 64

Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.

Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд

спеціального призначення

Розділ 2. Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.

З Доповненнями № 1, 2, 3, 4, 5 затвердженими наказами Держбуду України від 08.08.2002 № 25, 29.08.2003 № 149, 22.12.2003 №218; 18.10.2004 №171; 

Зі зміною № 6, затвердженою наказом Мінбуду
Укра
їни від 02.12.2005 №9;
Зі змінами № 7, 8, затвердженими наказом Мінбуду
Укра
їни від 05.12.2006 № 399

Київ 2001


Видання друге, з урахуванням доповнень

РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним Центром економіки будівництва "Екобуд".

ЗАТВЕРДЖЕНО і ВВЕДЕНО в дію розділ 2 з 1 квітня 2000 року наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 21 лютого 2000  року  №   32;     доповнення  до  розділу  2  затверджено  і введено в дію з 1 жовтня 2001 року наказом від 14 вересня

2001 року   № 183.

ПОГОДЖЕНО з Міністерством праці та соціальної політики України. Науково-методичну експертизу здійснено Центром продуктивності Мінпраці України.

РОЗРОБНИКИ фахівці УкрНДЦ "Екобуд": канд. екон. наук Голодець І.В., Капітоненко М.О., Маліков А.В., Омеляненко Л.М., Янчуковська  Л.Г.

У розробці брали участь фахівці: Беркута А.В., Шарапова Т.О. (Держбуд України); Данченко М.І. (корпорація "Укрметротунельбуд"); Заєц В.М. (корпорація "Укрбуд"); Сідляренко Н.І. (корпорація "Укравтодор"); Висоцький В.П. ("Укрдортехнологія"); Трофимов О.П. (НПФ "Укрспецмон-тажпроект")

Редактори: Домашевська О.В., Гориня Т.Б. Комп'ютерний набір: Гориня Т.Б.,   Загура Т.Г.

РОЗРОБЛЕНО фахівцями Українського науково-дослідного центру економіки будівництва „Екобуд": Голодець І.В. (відповідальний розробник), Томільцев І.М., Казько В.Д., Уляна Т.Б., Гончаренко Л.П.

У розробці брали участь фахівці: канд. екон. наук Беркута А.В., Шарапова Т.О., Губень П.І. (Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України); Заєц В.М. (корпорація „Укрбуд"); Данченко М.І. (ТОВ „БМК Планета-Міст"), Химич А.А. (ВАТ „Мостобуд"), Висоцький В.П. (УДВТП „Укрдортехнологія").

Під загальною редакцією канд. екон. наук Голодець І.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 2 грудня 2005 року № 9.

ПОГОДЖЕНО з Міністерством праці та соціальної політики України та Центральним комітетом професійної спілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України. Науково-методичну експертизу здійснено Центром продуктивності Мінпраці України.

Кваліфікаційні характеристики професій робітників є обов'язковими для встановлення кваліфікаційних розрядів під час тарифікації робіт в організаціях (підприємствах) усіх галузей народного господарства, де є зазначені у цьому випуску виробництва та види робіт.

В редакції доповнення №6, затвердженого наказом Держбуду України від 02.12.05 №9.

РОЗРОБЛЕНО фахівцями Українського науково-дослідного центру економіки будівництва „Екобуд": канд. екон. наук І. В. Голодець, В. Д. Казько, І.М. Томільцев, К. І. Шевчук, А. О. Ольховик.

У розробці брали участь фахівці: канд. екон. наук А. В. Беркута, Т. О. Шарапова, П. І. Губень (Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України); М. І. Данченко (ТОВ „БМК Планета-Міст"); Г. П. Жучко, В.П. Висоцький (УДВТП „Укрдортехнологія"); Л. П. Гончаренко, І. А. Сохач (УкрНДЦ „Екобуд"); В. М. Заєць (корпорація „Укрбуд").

Під загальною редакцією канд. екон. наук І.В. Голодець.

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 5 грудня 2006 р. № 399.

ПОГОДЖЕНО з Міністерством праці та соціальної політики України та Професійною спілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України. Науково-методичну експертизу здійснено Центром продуктивності Мінпраці України.

Кваліфікаційні характеристики професій робітників є обов'язковими для установлення кваліфікаційних розрядів під час тарифікації робіт в організаціях (підприємствах) усіх галузей народного господарства, де є зазначені у цьому випуску виробництва та види робіт.

В редакції змін №7, 8, затвердженої наказом Мінбуду України від 05.12.2006 №399.


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА,

АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

" 21 "  02    2000 р.                                  м. Київ                                                           №32

Про затвердження Розділу II "Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення)

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 13.03.96 № 4639/17 до листа Мінпраці України від 06.03.96 № 07-771 про розроблення кваліфікаційних характеристик працівників

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Розділ II "Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення), розробленого Українським науково-дослідним Центром "ЕКОБУД" і схваленого Науково-технічною Радою Держбуду України та ввести його в дію з 01.04.2000 року.

2. З введенням в дію Розділу II "Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" визнати таким, що втратив чинність на території України Випуск 3 "Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих" (ЕТКС), раздел: "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", затвердженого постановою Державного комітету СРСР по праці та соціальним питанням, Держбуду СРСР та Секретаріату ВЦСПС від 17 липня 1986 року N°226/125-15-88, з наступними доповненнями та змінами до неї, внесеними станом на 15 березня 1987 року.

3. Управлінню економічного аналізу, зміни форм власності та ринкової інфраструктури разом з Центром "ЕКОБУД" забезпечити доведення інформації про затвердження вказаного Розділу Довідника до зацікавлених організацій.

Видання та розповсюдження зазначеного Довідника покласти на Український науково-дослідний Центр "ЕКОБУД".

Голова Комітету В.М. Гусаков


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА,

______АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ______

НАКАЗ

" 14 " 09 2001 р.         м. Київ                                 №183

Про затвердження Доповнень до розділу 2 "Робітники. Будівельні монтажні та ремонтно-будівельні роботи" та до розділу 4 "Ремонт, експлуатація та утримання автомобільних доріг" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64. "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення")

Враховуючи необхідність доповнення переліку робіт та професій робіт-ників, які зайняті на виконанні будівельних, монтажних, ремонтнобудівельних робіт, ремонті, експлуатації та утриманні автомобільних доріг,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Доповнення до розділу 2 "Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" та до розділу 4 "Ремонт, експлуатація та утримання автомобільних доріг" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення), розроблені Українським науково-дослідним центром економіки будівництва "ЕКОБУД" і схвалені Рішенням Науково-технічною ради Держбуду України від 14.09.2001 року № 53, та ввести їх в дію з 01.10.2001 року.

2. Управлінню стратегії розвитку будівельного комплексу разом з Центром "ЕКОБУД" організувати доведення інформації про затвердження Доповнень до розділів 2, 4 Довідника до зацікавлених організацій.

Видання та розповсюдження зазначеного Довідника покласти на Український науково-дослідний центр "ЕКОБУД".

Голова Комітету  В.І. Череп


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

ДЕРЖБУД УКРАЇНИ

НАКАЗ

" 29 " серпня 2003 р.  м. Київ    № 149

Про затвердження доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64)

У зв'язку з впровадженням нових технологій, застосуванням новітнього устаткування, машин і механізмів, що оснащені сучасними електронними та комп'ютерними системами або мають складні технічні характеристики, підвищенням вимог до кваліфікації робітників, які виконують будівельно-монтажні роботи, здійснюють будівництво метрополітенів, тунелів та споруд спеціального призначення, будівництво та ремонт автомобільних доріг,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64), затвердженого наказами Держбуду України від 13.10.1999 р. № 249; від 21.02.2000 р. № 32, які розроблені Українським науково-дослідним центром економіки будівництва „Екобуд" (УкрНДЦ „Екобуд") і схвалені рішенням науково-технічної ради Держбуду України від 01.08.2003р. №61:

а) до розділу 2 „Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні
роботи" - Доповнення № 3   (12 кваліфікаційних характеристик);

б) до розділу 3 „Робітники. Будівництво метрополітенів, тунелів та
підземних споруд спеціального призначення" - Доповнення № 2 (9 кваліфікаційних характеристик);

в) до розділу 4 „Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг"  Доповнення № 4  (5 кваліфікаційних характеристик).

 1.  Ввести зазначені доповнення в дію з 1 січня 2004 року.
 2.  Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу
  (Шарапова Т.О.) разом з УкрНДЦ "Екобуд" організувати доведення інформації
  про затвердження зазначених доповнень до Довідника кваліфікаційних характери
  стик професій працівників (Випуск 64) до зацікавлених організацій.

Видання та розповсюдження зазначених доповнень покласти на Український науково-дослідний центр економіки будівництва „Екобуд".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету Беркуту А.В.

Голова Комітету В.І. ЧЕРЕП

В редакції доповненнь №2,3,4, затверджених наказами Держбуду України
від 29.08.03 №149, від 22.12.03 № 218.


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

ДЕРЖБУД УКРАЇНИ

НАКАЗ

" 22" грудня 2003 р.    м.Київ     № 218

Про затвердження доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64)

Зміни, що відбулися в останні роки у будівельному виробництві в зв'язку із впровадженням нових технологій, застосуванням нових видів будівельних матеріалів, сучасних машин, механізмів зі складними технічними характеристиками, програмними комп'ютерними системами керування тощо, зумовлюють появу нових професій та посад працівників. Відповідно, це потребує розробки нових кваліфікаційних характеристик, уточнення характеристик окремих базових професій та посад.

З метою удосконалення Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64), затвердженого наказами Держбуду України   від 13 жовтня 1999 року   № 249, від 24 жовтня 2000 року   № 239, від 14 вересня 2001 року № 183, від 8 серпня 2002 року № 25 та від 29 серпня 2003 р. № 149, розроблені Українським  науково-дослідним  центром  економіки  будівництва „Екобуд"  (далі - УкрНДЦ „Екобуд") і схвалені Науково-технічною радою Держбуду України від 10 грудня 2003 р. № 90:

а) до розділу 1 „Керівники, професіонали, фахівці" Доповнення № 1 (8 кваліфікаційних характеристик);

б) до розділу 2 „Робітники, Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" - Доповнення № 4  (18 кваліфікаційних характеристик).

 1.   У розділі 4 „Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг" та у доповненнях до нього внести зміни до назв тих професій робітників, для яких введена спеціалізація, замінивши слова в дужках „будівництво та ремонт автомобільних доріг" на слова .дорожньо-будівельні роботи".
 2.   Ввести зазначені доповнення та зміни у дію з 1 січня 2004 року.
 3.   Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу (Шарапова Т.О.) разом з УкрНДЦ „Екобуд" забезпечити доведення інформації про затвердження зазначених доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64) до зацікавлених організацій.

Видання та розповсюдження зазначених доповнень покласти на УкрНДЦ „Екобуд".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника
Голови Комітету Беркуту А.В.

Голова Комітету В.І. ЧЕРЕП

В редакції доповненнь №2,3,4, затверджених наказами Держбуду України
від 29.08.03 №149, від 22.12.03 № 218.


МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

"2" грудня 2005 р. м. Київ № 9

Про затвердження Змін до розділів 2, 3 та 4 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64)

Відповідно до Програми створення та постійного оновлення галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві на 2005-2010 роки, затвердженої наказом Держбуду України від 28 грудня 2004 року № 243, та у зв'язку із впровадженням у будівельне виробництво сучасних технологій, матеріалів, конструкцій, застосуванням нових машин, механізмів, устаткування, виконанням нових видів робіт та підвищенням вимог до рівня кваліфікації робітників, які виконують будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2006 року розроблені Українським науково-дослідним центром економіки будівництва "Екобуд", погоджені з Міністерством праці та соціальної політики України і Центральним комітетом професійної спілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України зміни до розділів Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64) "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи", затвердженого наказами Держбуду України від 13 жовтня 1999 року № 249 та від 21 лютого 2000 року № 32 (з урахуванням змін і доповнень):

 1.  Зміни № 6 до Розділу 2 "Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" (17 кваліфікаційних характеристик);
 2.  Зміни № 3 до Розділу 3 "Робітники. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення" (2 кваліфікаційні характеристики);
 3.  Зміни № 6 до Розділу 4 "Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг" (7 кваліфікаційних характеристик).

2. Із введенням у дію Змін № 6 до Розділу 2 "Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" кваліфікаційні характеристики на професії арматурника (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи), бетоняра, електрозварника ручного зварювання (будівельні роботи), маляра (будівельні роботи), машиніста крана автомобільного, монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, муляра, тесляра, передбачені Розділом 2, що затверджений наказами Держбуду України від 21 лютого 2000 р. № 32, від 29 серпня 2003 р. № 149 та від 18 жовтня 2004 р. № 171, визнати такими, що втратили чинність.

3. Управлінню економіки та організації будівництва (Шарапова Т.О.) разом з Центром "Екобуд" забезпечити доведення до відома будівельних організацій інформації про цей наказ.

Видання та розповсюдження Змін до розділів 2, 3 та 4 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64) покласти на Український науково-дослідний центр економіки будівництва "Екобуд".

Міністр П. Качур

В редакції доповнення №6, затвердженого наказом Держбуду України від 02.12.05 №9.


МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

5 грудня 2006 р. м. Київ №399

Про затвердження змін до розділів 1, 2 та 4 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64)

Відповідно до Програми створення та постійного оновлення галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві на 2005-2010 роки, затвердженої наказом Держбуду України від 28 грудня 2004 року №243, та у зв'язку із впровадженням у будівельне виробництво сучасних технологій, матеріалів, конструкцій, застосуванням нових машин, механізмів, устаткування, виконанням нових видів робіт, підвищенням вимог до рівня кваліфікації робітників, які виконують будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи, та появою нових вимог до кваліфікації та освіти працівників  фахівців середньої ланки будівельного виробництва,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2007 року схвалені науково-технічною радою Мінбуду (рішення НТР від 23.11.2006 р. № 75) зміни до розділів 1, 2 та 4 "Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників" (Випуск 64: Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи),затвердженого наказами Держбуду України від 13 жовтня 1999 року № 249 та від 21 лютого 2000 року №32 (з урахуванням змін та доповнень), розроблені Українським науково-дослідним центром економіки будівництва "Екобуд" та погоджені з Міністерством праці та соціальної політики України і Професійною спілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України:

 1.  Зміни №3 до розділу 1. "Керівники, професіонали, фахівці" (6 кваліфікаційних характеристик);
 2.  Зміни № 8 до розділу 2 "Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" (4 кваліфікаційні характеристики);
 3.  Зміни № 7 до розділу 4 "Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг" (9 кваліфікаційних характеристик).

2. Управлінню економіки, організації та розвитку будівельної діяльності
(Т. О. Шарапова) разом з Центром "Екобуд" забезпечити доведення до відома будівельних організацій інформації про цей наказ.

Видання та розповсюдження змін до розділів 1, 2 та 4 "Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників" (Випуск 64) покласти на Український науково-дослідний центр економіки будівництва "Екобуд".

Перший заступник Міністра А. О. Орлов

В редакції змін №7, 8, затвердженої наказом Мінбуду України від 05.12.2006 №399.


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОВІДНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ

(Витяг з Випуску 1 "Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності")

1. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі Довідник) є систематизований за видами економічної діяльності збірник описів професій, які наведені в Класифікаторі професій (ДК 003-95).

Довідник містить показники та ознаки, які зближують його з методологічної, методичної та нормативно-практичної сторін з національними виданнями такого спрямування інших країн, а також враховує рекомендації виконавчих органів Міжнародної організації праці і Співдружності незалежних держав.

2. Довідник складається з випусків і розділів, які згруповані за основними видами економічної діяльності, виробництва та робіт.

Кожен випуск або розділ випуску містить обов'язкові частини, співвідносні з розділами класифікації професій за Класифікатором професій, а саме: "Керівники", "Професіонали", "Фахівці", "Технічні службовці", "Робітники". Зміст випуску або розділу випуску складається із "Вступу", "Кваліфікаційних характеристик", вміщених в абетковій послідовності з порядковими номерами, а також допоміжних покажчиків переліків професій з діапазонами розрядів.

3. Кваліфікаційна характеристика професії працівника має такі розділи: "Завдання та обов'язки", "Повинен знати", "Кваліфікаційні вимоги", "Спеціалізація", "Приклади робіт".

 1.    Розділ "Завдання та обов'язки" подає опис робіт, властивих для  даної  професії.   Для   визначення  професійних   завдань  та обов'язків застосовані посилання на галузь необхідних знань, устаткування, машини, інструмент, сировину, матеріали, деталі, продукцію та послуги.
 2.    Розділ "Повинен знати" містить описи знань, умінь, навичок, методів і прийомів безпечного виконання робіт, засвоєння і застосування яких є обов'язковим. У цілому галузі знань і способи реалізації робіт тісно пов'язуються з напрямами необхідної для цього освіти, практичною підготовкою у вигляді професійної спеціалізації відповідно до досягнень науки, техніки, технологій, організації праці на виробництві чи у сфері послуг.

3.3. У розділі "Кваліфікаційні вимоги" визначено рівень спеціальної підготовки працівника, який необхідний для виконання покладених на нього обов'язків, і вимоги до стажу роботи.

Для професійної групи "Керівники" встановлено три типи вимог, обов'язкових для керівників первинних підрозділів, керівників структурних підрозділів вищого рівня, керівників підприємств, установ, організацій.

Для професійної групи "Професіонали" використовуються два типи вимог - для 4-х і 5-ти рівнів професійного групування. Різниця між ними полягає в тому, щоб раціонально використати ґрунтовно підготовлених працівників з освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст" і "магістр". Саме для цього запроваджено 4 і 5 рівнів кваліфікаційних категорій. Даний тип кваліфікаційних вимог стосується розробників у складі груп наукових співробітників, а також професіоналів із різних галузей науки і практики, які зайняті на складних і відповідальних роботах.

Для професійної групи "Фахівці" (техніки) діють три рівні кваліфікаційних категорій.

Професійна група "Технічні службовці" включає професії, що вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти або повної загальної середньої освіти та курсового професійно-технічного навчання, курсового чи індивідуального навчання на виробництві, у сфері послуг.

Професійна група "Робітники" містить вимоги до виконавців щодо складності виконуваних робіт та необхідних знань. Кваліфікаційні характеристики вищих розрядів не повторюють вимоги кваліфікаційних характеристик нижчих розрядів.

 1.    Розділ "Спеціалізація" подає дані про похідні назви професій, характеристики робіт, галузеву віднесеність, а також посилання на товари, послуги, устаткування, механізми та інструменти, які вказують на особливості застосування професії.
 2.    У розділі "Приклади робіт" наводяться назви робіт і пов'язаних з ними машин і устаткування, безпечних та нешкідливих умов виконання зазначених робіт, засобів оснащення технологічних процесів.

Розділ "Приклади робіт" розробляється для розрізнення складу і переліків робіт за кваліфікаційними розрядами (категоріями) або у випадках, коли зміст розділу "Завдання та обов'язки" викладений у скороченому чи загальному варіанті.

4.  Довідник є нормативним документом, обов'язковим у питаннях управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності.

Довідник призначений для таких цілей:

а)  розроблення стратегії і програм соціально-економічного розвитку    суспільства    з    урахуванням    змін    у    професійно-кваліфікаційному складі і структурі зайнятих працівників, реалізація державної політики зайнятості населення;

б) планування професійних перетворень у характеристиках робочої сили;

в) якісного аналізування стану попиту на професійно підготовлену робочу силу;

г)  визначення особливостей ринків праці;

ґ) ведення документації про укладення трудового договору (прийняття на роботу), професійне просування, переведення на іншу роботу, відсторонення від роботи, припинення і розірвання трудового договору;

д) кваліфікаційних випробувань з метою оцінювання повноти, відповідності змісту та якості виконання робіт працівником певної професії відповідного розряду (категорії) з урахуванням вимог охорони праці;

е) визнання кваліфікаційного статусу працівника;

є)  розподілу робіт за складністю, відповідальністю і стажем праці, необхідною освітою і професійною підготовкою працівників;

ж) організації і ведення виробничих процесів;

з) застосування в навчальній, нормативно-технічній, технологічній та сертифікаційній документації, процесах розроблення і впровадження продукції у виробництво;

й)  присвоєння і підвищення кваліфікаційних розрядів (категорій) за професією відповідно до оволодіння особою певним обсягом знань та робіт у закладі освіти або на виробництві чи у сфері послуг за результатами кваліфікаційної атестації;

і)  організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, які готують працівників за професіями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів;

й)  переписів, наукових досліджень, обстежень, опитувань, анкетувань тощо, які стосуються або включають питання професійно підготовленої робочої сили, а також для статистичних узагальнень;

к)  порівняння назв, змісту і поширеності робіт за професією і кваліфікацією цього Довідника й аналогічних довідників інших країн для практичних професійних завдань.

 1.   Довідник застосовується як базовий елемент організації оплати праці разом із тарифними сітками (схемами посадових окладів), тарифними   розрядами,   тарифними  ставками   та   коефіцієнтами (міжкваліфікаційними співвідношеннями), які утворюють тарифну систему оплати праці. Тарифікаційні процедури встановлюються і регулюються законодавством України, генеральною, галузевими, регіональними угодами, колективними та трудовими договорами.
 2.  Згідно з вимогами чинного законодавства України і на основі Довідника роботодавець розробляє та затверджує посадові інструкції для керівників, професіоналів та фахівців, ураховуючи конкретні  завдання та  обов'язки,   функції,   права,  відповідальність працівників    цих    груп    та    особливості    штатного    розкладу підприємства, установи, організації. Для технічних службовців і робітників у разі необхідності розроблюються робочі інструкції.

Під час розроблення посадових (робочих) інструкцій забезпечується єдиний підхід до викладу змісту, структури розділів, побудови і послідовності їх розташування. Інструкції повинні містити повний перелік завдань та обов'язків, повноважень, відповідальності, в тому числі з охорони праці, безпечного ведення робіт та екологічної безпеки, в разі потреби мати необхідні пояснення, а всі терміни чіткі визначення.

Періодичне уточнення змісту посадових (робочих) інструкцій працівників повинне забезпечити раціональний розподіл та необхідну кооперацію їх праці під час виконання нових завдань та обов'язки}.

7. Посадові інструкції складаються з розділів: "Загальні положення", "Завдання та обов'язки", "Права", "Відповідальність", "Повинен знати", "Кваліфікаційні вимоги" та "Взаємовідносини (зв'язки) за професією, посадою".

У робочих інструкціях розділи "Загальні положення", "Взаємовідносини (зв'язки) за професією" можуть бути відсутні.

7.1. У розділі  "Загальні положення" наводяться дані про сутність, особливості і мету робіт, порядок укладення та припинення трудового договору, класифікаційні критерії, визначальні ознаки спеціальності й спеціалізації, додаткові відомості про посаду, професію або роботи працівника тощо.

7.2. Розділ "Завдання та обов'язки" розкриває зміст робіт, які має виконувати працівник. У робочій інструкції цей розділ повинен містити характеристики робочого місця.

 1.   У розділі "Права" визначаються і наводяться делеговані працівникові правові засоби, за допомогою яких забезпечується виконання покладених на нього завдань та обов'язків.
 2.   Розділ "Відповідальність" містить показники особистої відповідальності за виконання робіт, а також переліки результатів, яких необхідно досягти працівникові в процесі професійної діяльності за вказаною посадою, професією або роботою.
 3.   У розділі "Повинен знати" подаються додаткові порівняно з кваліфікаційною характеристикою вимоги до знань, умінь, майстерності працівника, викликані реальними умовами виробництва, особливостями устаткування, матеріалів, інструментів, що використовуються для виконання робіт.
 4.    Розділ "Кваліфікаційні вимоги" містить норми, які стосуються рівнів освіти, кваліфікації, досвіду, спеціалізації, достатніх для повного і якісного виконання робіт за посадою або на робочому місці.

7.7 Розділ "Взаємовідносини (зв'язки) за професією, посадою" розкриває взаємовідносини та зв'язки з іншими працівниками в підрозділі і за його межами, умови заміщення в разі відсутності тощо.

 1.      У зв'язку з тим, що окремі кваліфікаційні характеристики працівників містять тільки основні або типові завдання та обов'язки, роботодавець може доповнювати посадові (робочі) інструкції роботами, які входять до складу статутів, регламентів, технологічних карт, інструкцій та інших нормативних документів, установлених адміністрацією за погодженням з профспілковим або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.
 2.     Поряд з роботами, що внесені до складу відповідного розділу кваліфікаційних характеристик професій,

9.1.  усі працівники повинні:

а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержувати норм технологічного процесу;

в) виконувати правила щодо здійснення діяльності, спрямованої на зміни або визначення стану предметів виробництва, технічне обслуговування чи ремонт засобів технологічного оснащення;

г) забезпечувати працездатний стан і показники надійності виробничої або функціональної системи за параметрами якості продукції (послуг), продуктивності, матеріальних і вартісних витрат на виготовлення продукції (надання послуг);

ґ)  застосовувати способи і прийоми попередження відмов технологічних систем і виникнення браку;

д)  сприяти ефективній діяльності виробничих і функціональних систем вищих рівнів (дільниці, відділу,  іншого підрозділу, підприємства, установи, організації в цілому);

е) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами, механізмами, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

є)  додержувати норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт,

ж) виконувати заходи для поліпшення умов праці, передбачені трудовим та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку;

з) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

9.2. усі керівники повинні:

а) розробляти директивні та керівні матеріали, створювати можливості для майбутнього розвитку;

б) впроваджувати нормативні та інструктивні матеріали, забезпечувати умови для удосконалення організації виконання робіт і управління підрозділами;

в) відповідати за налагодження ефективних виробничих (службових) взаємовідносин і зв'язків між працівниками;

г) стежити за додержанням вимог посадових (робочих) інструкцій;

ґ) аналізувати стан виконання планів, організації робіт, виконавської майстерності працівників, задоволення вимог замовників та технологічні, ринкові, фінансові досягнення чи прорахунки;

д) відповідати за  порівняльні  показники для визначення відповідності планових завдань виконаним роботам;

е) удосконалювати  форми винагородження та заохочення працівників відповідно до їх професійних та ділових якостей, складності   та   умов   праці,   результатів   господарської   діяльності підприємств, установ, організацій;

є)  застосовувати методи оцінювання результатів управлінських рішень (стратегічне планування, визначення цілей і пріоритетів, раціональне використання ресурсів виробництва тощо);

ж) накопичувати інформацію від замовників, постачальників та партнерів з метою поліпшення якості робіт;

з)  забезпечувати проектування і впровадження усіх видів професійних виконавських процесів (робіт), постійно дбати про їх оцінювання та поліпшення;

й)  відповідати за формування на виробництві, у сфері послуг освітнього та кваліфікаційного рівнів, необхідних для успішного виконання працівниками робіт;

і)  постійно впроваджувати заходи щодо навчання та розвитку, нормальної життєдіяльності працівників, створення добробуту, мотивації їх до досягнення високих економічних результатів;

ї)  створювати необхідні умови для успішного ведення робіт, особливо за виготовлення нових виробів (надання нових послуг), поширення їх на товарні ринки (ринки послуг), встановлення партнерських відносин з постачальниками, споживачами та конкурентами;

й)  удосконалювати соціальні відносини на підприємстві, в установі, організації, запроваджувати високу культуру людських стосунків;

к)  застосовувати світовий досвід і передову вітчизняну практику організації виробництва (робіт).

10. Працівники повинні знати і застосовувати на практиці знання про:

а) кращий досвід роботи за професією на підприємствах, в установах, організаціях даної та суміжних галузей, конкуруючих фірм в інших країнах;

б) економічні досягнення, необхідні для успішного виконання професійних завдань і обов'язків;

в) призначення, порядок становлення і перегляду норм праці, тарифних ставок, посадових окладів, розцінок;

г)  виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку;

ґ) норми ділової поведінки та етики професійних відносин;

д) основні положення і порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

е) застосування Кодексу законів про працю України та інших законодавчих актів, що регулюють професійну зайнятість громадян.

11. Працівники, робота яких пов'язана з авіаційним, автомобільним, морським, річковим, залізничним транспортом, виконанням підривних робіт, зберіганням і застосуванням вибухових матеріалів та отруйних речовин, обслуговуванням підйомно-транспортного устаткування, котельних установок, апаратів і посудин, що працюють під тиском, або зайняті на інших роботах, для яких діючими правилами та інструкціями встановлені особливі вимоги виконання, в тому числі безпечного ведення робіт, запобігання аварійності, виробничого травматизму та професійним захворюванням, повинні знати і додержувати нормативних актів про охорону праці, виробничих (експлуатаційних) інструкцій, технологічних регламентів, а також мати відповідний документ, що засвідчує завершену і успішну спеціальну підготовку до виконання цих робіт та своєчасну перевірку знань з охорони праці.

12. Атестація працівників, які виконують інспекційні, контрольні, наглядові, приймальні та подібні роботи, провадиться в терміни, що не обов'язково збігаються з підвищенням їхнього кваліфікаційного рівня. Процедури і терміни атестації розроблюються, встановлюються і впроваджуються органами, уповноваженими законодавством України на проведення атестаційних випробувань.

13. Працівники, безпосередньо зайняті керуванням і обслуговуванням машин та устаткування: оператори, машиністи, апаратники, електромонтери та подібних професій, повинні мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

14. Випускники  професійно-технічних  та  вищих закладів освіти можуть претендувати на зайняття відповідних робіт за професіями,  освітньо-кваліфікаційними рівнями і розрядами (категоріями). Для цього вони повинні мати документи про освіту державного зразка та про присвоєння кваліфікаційного розряду (категорії).

 1.      Кваліфікаційні розряди (категорії) підвищуються насамперед тим працівникам, які успішно виконують професійні чи посадові завдання та обов'язки, норми праці, творчо і сумлінно ставляться до службових доручень і вимог інструкцій. Присвоєння і підвищення кваліфікаційних   розрядів   (категорій)   працівникам   здійснюють комісії з проведення кваліфікаційної атестації.
 2.    Роботодавець може, виходячи з негативних результатів кваліфікаційної    атестації     або     випробувань,     запропонувати працівникові роботи нижчого кваліфікаційного розряду (категорії). У разі виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації роботодавець може розірвати з працівником трудовий договір.

17.  За грубе порушення технологічної дисципліни та інші серйозні порушення, які спричинили погіршення якості продукції або робіт, працівникові може бути знижена кваліфікація на один розряд (категорію). Поновлення розряду (категорії) провадиться не раніше ніж через три місяці після зниження в тому ж порядку, як і підвищення розряду (категорії).

18. Особи, які не мають професійної освіти або стажу роботи, що встановлені кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід і якісно та в повному обсязі виконують доручені роботи, у виняткових випадках можуть бути зараховані (призначені) на відповідні роботи (посади).

19. У необхідних випадках відповідність робіт певному кваліфікаційному розряду (категорії) визначається з використанням тих робіт, які наведені в робочих інструкціях, технологічних картах, регламентах та інших нормативних документах, розроблених стосовно умов і специфіки конкретного виробництва (сфери діяльності).

 1.    Нові роботи оцінюються зіставно-реєстраційним методом і відносяться до аналогів, описаних у споріднених кваліфікаційних характеристиках.
 2.    У межах систем сертифікації продукції (робіт) працівники повинні проходити цільове професійне навчання. Після його завершення, успішного складання екзаменів, кваліфікаційної атестації і одержання сертифікатів вони можуть бути допущені до виконання вказаних робіт.
 3.    Роботодавець організує систематичне навчання працівників з питань охорони праці.
 4.    Прийняття на роботу за професіями "старший працівник" або "бригадир" здійснюється в тому випадку, коли працівник має спеціальну підготовку з управління виробничими групами і високий кваліфікаційний рівень.
 5.    У разі виконання працівником робіт, віднесених до різних професій, трудовий договір укладається за згодою сторін з професії, яка визнана основною. Основною вважається професія з найбільшим обсягом виконуваних робіт порівняно з іншими професіями.

25. Похідні  професії,  назви яких утворені  за допомогою додаткових    ознак   типу    "заступник",    "старший",    "змінний", "районний",   "дільничий"   тощо,   мають   такі   ж   кваліфікаційні характеристики, що і базові професії.

26. У всіх записах про виконувані роботи слід застосовувати повну    назву    професії    відповідно    до    цього    Довідника    і кваліфікаційний розряд (категорію), наприклад: "Інженер-проектувальник (планування міст) 1 категорії", "Слюсар-інструментальник 7 розряду", "Лаборант електромеханічних випробувань і вимірювань 5 розряду" тощо.

27. У разі необхідності органи виконавчої влади, професійні спілки,  об'єднання,  асоціації роботодавців,  наукові товариства, підприємства, установи, організації можуть подавати міністерствами (відомствами) розробниками відповідних випусків обґрунтовані проекти змін і доповнень до цього Довідника.

28. Пропозиції щодо змін і доповнень подаються в разі:

а) систематизації груп професій відповідно до нових явищ на світових, національних, регіональних і галузевих ринках праці;

б) одержання результатів наукових досліджень, впровадження технологічних нововведень, появи нових професій і робіт або їх ознак і параметрів, усунення застарілих, маловживаних і неважливих робіт, а також застосування новітнього або досконалішого устаткування, машин, матеріалів, інструментів, виробництва нових видів продукції тощо;

в)  розширення   і   поглиблення   змісту   робіт   (завдань   і обов'язків), збільшення, зменшення або раціоналізації їх кількості;

г) уточнення переліків прикладів робіт;

ґ) удосконалення кваліфікаційних вимог;

д) зміни освітніх і кваліфікаційних рівнів;

е) реєстрації додаткових відомостей, даних, показників, застосовуваних у кваліфікаційних характеристиках професій;

є)  удосконалення розробки кваліфікаційних характеристик професій та описів робіт;

ж) зміни назв професій і робіт;

з) уточнення професійної термінології тощо.

29. Міністерство праці та соціальної політики України у встановленому порядку і визначені строки розглядає проекти змін та доповнень і приймає відповідні рішення щодо їх узгодження або затвердження, які є обов'язковими для учасників національного ринку праці до виходу нового видання цього Довідника.


Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.

Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення

Розділ 2

Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи

Вступ

Цей розділ є результатом перегляду кваліфікаційних характеристик професій робітників, включених до третього та першого випусків "Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих", затверджених постановами Держбуду СРСР (М.: Стройиздат, 1989), і враховує зміни та доповнення до змісту цих характеристик, які виникли у результаті впровадження досягнень науки, техніки, технології, удосконалення організації виробництва та праці.

У розділі враховано нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережено наступність, традиції застосування та особливості їх побудови.

Кваліфікаційні характеристики професій робітників розроблено відповідно до восьмирозрядної тарифної сітки. Тарифні розряди встановлено з урахуванням складності робіт, технологічних процесів та знарядь праці, що застосовуються, введення у дію нових типів технологічних комплексів, комбінованих та великомонтажних установок з високим ступенем оснащення системи відеокерування, впровадження нових типів машин, обладнаних комп'ютерною технікою тощо. Наприклад, для професій монтажників та машиністів, які постійно зайняті на особливо складних (з використанням новітніх технологій) та відповідальних роботах, до якості виконання яких пред'являються спеціальні вимоги, або які зайняті керуванням потужними та особливо складними будівельними машинами, механізмами, їх ремонтом та обслуговуванням, передбачено сьомий та восьмий тарифні розряди.

Під час розроблення кваліфікаційних характеристик не враховувалися умови праці, важкість, шкідливість робіт, які повинні визначатися безпосередньо на робочих місцях під час відповідної атестації.

Завдання та обов'язки робітників нижчої кваліфікації, як правило, не повторюються в кваліфікаційних характеристиках для робітників вищої кваліфікації. В єдиному виробничому процесі, в інших необхідних випадках робітники нижчих розрядів виконують роботу під керівництвом робітників вищої кваліфікації.

В організаціях та на підприємствах перелік виконуваних робіт за професіями може бути розширено за рахунок робіт-аналогів, виходячи з конкретних умов виробництва.

Робітники всіх професій окрім завдань, обов'язків та знань, що передбачено відповідними кваліфікаційними характеристиками, повинні знати та виконувати правила і дотримуватися норм охорони праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії й гігієни, вміти надавати першу допомогу при ураженнях у результаті травмування, у тому числі від електричного струму, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, відповідні підготовчі та завершальні роботи на початку і в кінці робочого дня (зміни).

Машиністи машин, механізмів та устаткування, що застосовуються у будівництві, повинні знати слюсарну та електротехнічну справу з кваліфікацією на один розряд нижчою за машиніста, а при обслуговуванні засобів механізації з електричним приводом чи живленням - мати відповідну кваліфікаційну групу з електричної безпеки за правилами експлуатації електроустановок.

Кваліфікаційні характеристики використовуються як нормативні документи для цілей, визначених пунктами 4, 5 та 6 "Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників", які викладено у Випуску 1 та включено до цього випуску.

Внесення змін і доповнень та інші нормативні вимоги щодо порядку застосування кваліфікаційних характеристик здійснюється відповідно до зазначених "Загальних положень".

Доповнення до розділу 2 „Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" розроблено з урахуванням змін, що відбулися в останні роки у будівельному виробництві в зв'язку із впровадженням нових видів будівельних матеріалів і конструкцій, застосуванням новітніх технологій, сучасних машин іноземного та вітчизняного виробництва, устаткування, механізмів зі складними технічними характеристиками, програмними комп'ютерними системами керування тощо. Зазначене зумовило появу нових видів робіт і професій робітників та потребу в розробленні для них відповідних кваліфікаційних характеристик.

Доповнення включають 41 кваліфікаційну характеристику професій робітників, зайнятих на виконанні будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних та дорожньо-будівельних робіт.

Кваліфікаційні характеристики професій робітників розроблено з урахуванням складності робіт, технологічних процесів та знарядь праці відповідно до восьмирозрядної сітки.

Кваліфікаційні характеристики для професій бурильника, верхолаза, машиніста бурової установки, машиніста змішувача асфальтобетону стаціонарного та машиніста-оператора навантажувальної машини розроблено вперше у зв'язку з внесенням зазначених професій, як нових, до Державного Класифікатора професій ДК 003-95.

Для ряду професій у кваліфікаційні характеристики введена спеціалізація, яка враховує особливості виконання спеціальних видів будівельних робіт і відповідає професійній діяльності похідної базової професії. Для робітників окремих професій зі спеціалізацією передбачено введення більш високих розрядів порівняно з базовою професією у зв'язку з виконанням ними особливо складних та відповідальних робіт.

Для групи професій робітників (машиніст залізнично-будівельних машин, машиніст укладача асфальтобетону, монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, монтер колії тощо), які здійснюють виконання різних видів унікальних, особливо складних і відповідальних робіт, що потребують підвищених вимог до освіти, кваліфікації, професійної підготовки та практичного досвіду, введено 7 та 8 розряди.

В редакції доповненнь №2,3,4, затверджених наказами Держбуду України
від 29.08.03 №149, від 22.12.03 № 218.

У зв'язку із впровадженням у будівельне виробництво сучасних технологій, матеріалів, конструкцій, машин, механізмів, виконанням нових видів робіт та підвищенням вимог до якості будівництва виникла потреба у введенні підвищених розрядів для професій робітників, які здійснюють особливо складні та відповідальні роботи, а саме: 6, 7-го розрядів  для лицювальника-плиточника, 7-го  для маляра та штукатура.

Кваліфікаційні характеристики з діапазоном розрядів, що були затверджені для цих професій раніше, наведені у виданнях 2001 та 2006 pp. Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64).

Удосконалення технології виконання робіт з монтажу гіпсокартонних конструкцій викликало потребу у розробленні та затвердженні нової редакції кваліфікаційної характеристики для професії монтажника гіпсокартонних конструкцій, яка включена у Зміну № 7 до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64), затверджену наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 травня 2006 р. № 163.

Для професії машиніста бурової установки (будівельні роботи) у зв'язку з появою установок, які мають простішу систему керування, розроблено кваліфікаційну характеристику  5-го розряду. Кваліфікаційні характеристики для машиніста бурової установки 6, 7 та 8-го розрядів наведено у виданні 2004 р.

В редакції змін №7, 8, затвердженої наказом Мінбуду України від 05.12.2006 №399.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РОБІТНИКИ

1. АРМАТУРНИК

(будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)

(Код КП-7214.2)

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час виготовляння та монтажу арматури й армоконструкцій.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: види арматурної сталі; правила та способи розмотування й різання сталі; правила транспортування та складання готових каркасів; будову ручних лебідок і верстатів для розмотування, виправлення та різання арматури; найпростіші правила сигналізації під час монтажу арматурних конструкцій.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві без вимог до стажу роботи.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Сортування арматурної сталі за марками й діаметрами. Розмотування та витягування арматурної сталі ручними лебідками. Випрямляння арматурної сталі. Різання арматурної сталі ручними верстатами. Гнуття арматурної сталі на ручному верстаті, в'язання звичайних плоских каркасів. Зачеплення арматурних конструкцій інвентарними стропами.

3-й розряд

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.