Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Кабінет Міністрів України


Список документов в категории

Название
Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів державного замовлення ( 818 ) (О порядке принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов государственного заказа)
Про завершення будівництва комбікормового заводу виробничого об"єднання "Донецькптахопром" ( 1185 ) (О завершении строительства комбикормового завода производственного объединения 'Донецкптицепром')
Про проведення конкурсів (тендерів) у будівництві ( 25 ) (О проведении конкурсов (тендеров) в строительстве)
Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони ( 198 ) (Об утверждении Единых правил ремонта и удержание автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, правил пользования ними и охраны)
Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ( 956 ) (Об идентификации и декларировании безопасности объектов повышенной опасности)
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 червня 2003 р. N 893 ( 1624 ) (О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 11 июня 2003 г. N 893)
Про розробку Мінбудархітектури основних положень про контракт (договір підряду) у капітальному будівництві ( 181-р ) (О разработке Минбудархитектуры основных положений о контракте (договор подряда) в капитальном строительстве)
Про внесення змін до Положення про порядок передачі у приватну власність громадян незавершених будівництвом будинків садибного типу ( 214 ) (О внесении изменений в Положение о порядке передачи в частную собственность граждан незавершенных строительством домов усадебного типа)
Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи ( 483 ) (О порядке утверждения инвестиционных программ и проектов строительства и проведение их комплексной государственной экспертизы)
Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення ( 449 ) (О порядке принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов государственного заказа)
Про заходи щодо реалізації проекту реконструкції льотної зони N 1 Державного міжнародного аеропорту Бориспіль ( 1002 ) (О мероприятиях по реализации проекта реконструкции летной зоны N 1 Государственного международного аэропорта Борисполь)
Про заходи щодо реконструкції та розширення аеропорту "Бориспіль" ( 721 ) (О мероприятиях по реконструкции id расширения аэропорта 'Борисполь')
Про затвердження типових положень про управління (відділ) житлово-комунального господарства обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у м.м. Києві та Севастополі державної адміністрації
Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти
Про реалізацію Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків"
Контактні телефони працівників органів, що здійснюють видачу ліцензій на будівельну діяльність (Контактные телефоны работников органов, что осуществляют выдачу лицензий на строительную деятельность)
Положення про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України
Про затвердження Положення про Реєстрацію сортів рослин, придатних для поширення в Україні
Про розподіл державних централізованих і державних капітальних вкладень на реалізацію Чорнобильської будівельної програми та переліки об"єктів, що фінансуються за їх рахунок у 2001 році ( 312 ) (О распределении государственных централизованных и государственных капитальных вложений на реализацию Чернобыльской строительной программы и перечни объектов, которые финансируются за их счет в 2001 году)
Про механізм впровадження Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду"
Про затвердження Порядку надання субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та... ( 644 ) (Об утверждении Порядка предоставления субвенции из Государственного бюджета Украины местным бюджетам на социально-экономическое развитие регионов, выполнение мероприятий по предупреждению аварий и предотвращения техногенных катастроф в жилищно-коммунальном хозяйстве и...)
Про Правила дорожнього руху
Про структуру місцевих державних адміністрацій
Про затвердження Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім"ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла ( 853 ) (Об утверждение Порядка частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретения жилья)
Про затвердження Правил паркування транспортних засобів ( 1342 ) (Об утверждении Правил паркует транспортных средств)
Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання ( 785 ) (Об утверждении Технического регламента из электромагнитной совместимости оборудования)
Про затвердження положення про державну систему моніторингу довкілля.
Деякі питання надання державних платних (адміністративних) послуг, видачі документів дозвільного характеру ( 724 ) (Некоторые вопросы предоставления государственных платных (административных) услуг, выдачи документов разрешительного характера)
Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2001 р. N 312 ( 1468 ) (О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 2 апреля 2001 г. N 312)
Про затвердження Державної програми запобігання і боротьби з підтопленням земель
Про затвердження Порядку безоплатної передачі у комунальну власність об"єктів соціальної сфери, житлового фонду, у тому числі незавершеного будівництва, а також внутрішньогосподарських меліоративних систем колективних сільськогосподарських підприємст... ( 1253 )
Порядок надання статусу спеціальної зони з виробництва сировини, що використовується для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування
НАПБ Б.02.009-94 Положення про порядок накладання штрафів на підприємства, установи і організації за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб органів державного пожежного нагляду. ( Б.02.009-94 )
Про затвердження Порядку підготовки і оприлюднення Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні
Про затвердження переліку об"єктів, що фінансуються за рахунок державних централізованих капітальних вкладень у 2002 році ( 551 ) (Об утверждении перечня объектов, которые финансируются за счет государственных централизованных капитальных вложений в 2002 году)
Деякі питання реалізації Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва", упорядкування процедур видачі технічних умов та визначення розміру плати за їх видачу ( 1139-р ) (Некоторые вопросы реализации Закона Украины "Про предотвращение влиянию мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищной будівництва", упорядочение процедур выдачи технических условий и определения размера платы за их выдачу)
Про затвердження Програми ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України
Про реєстрацію цін на окремі види продукції ( 1138 ) (О регистрации цен на отдельные виды продукции)
Про затвердження Порядку укладення договорів обов"язкового страхування будівельно-монтажних робіт ( 629 ) (Об утверждении Порядка заключения договоров обязательного страхования строительно-монтажных работ)
Про Програму використання відходів виробництва і споживання на період до 2005 року
Про Програму поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії на 1996-2007 роки
Про затвердження Порядку перерахування субвенцій на фінансування пільг і субсидій населенню на оплату електроенергії, природного та скрапленого газу і житлово-комунальних послуг
Про затвердження Правил проведення державного технічного огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних меліоративних і дорожньо-будівних машин, тракторних причепів ( 652 ) (Об утверждении Правил проведения государственного технического обзора тракторов, самоходных шасси, самоходных мелиоративных и дорожно-строительных машин, тракторных прицепов)
Про Програму будівництва лісових доріг і впровадження природозберігаючих технологій лісозаготівель у гірських умовах Закарпаття ( 670 ) (О Программе строительства лесных дорог и внедрение природосохраняющих технологий лесозаготовок в горных условиях Закарпатья)
Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг ( 737 ) (О мероприятиях по упорядочению государственных, в том числе административных услуг)
Про фінансування капітальних вкладень за рахунок надходжень коштів, отриманих від приватизації державного майна, що не враховані в доходах Державного бюджету України на 1997 рік ( 1454 ) (О финансировании капитальных вложений за счет поступлений средства, полученных от приватизации государственного имущества, которые не учтенные в доходах Государственного бюджета Украины на 1997 год)
Про організацію щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку" ( 1119 ) (Об организации ежегодного всеукраинского конкурса "Населенный пункт наилучшего благоустройства и поддержки общественного порядка")
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. N 1138 ( 267 ) (О внесении изменений к постановлению Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2008 г. N 1138)
Про затвердження Порядку поховання на території України громадянина, померлого на території іноземної держави, та опису зразка надгробка, що безоплатно споруджується на могилі померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною
Про доповнення пункту 6 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах ( 1254 ) (О дополнении пункта 6 Порядка удаления деревьев, кустов, газонов и цветников в населенных пунктах)
Про проведення індексації грошової оцінки земель ( 783 ) (О проведении индексации денежной оценки земель)
Про затвердження Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом
Про створення Української державної корпорації "Укрзакордоннафтогазбуд" ( 198 ) (О создании Украинской государственной корпорации 'Укрзакордоннефтегазбуд')
Про утворення державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд" ( 897 ) (Об образовании государственного акционерного общества "Строительная компания "Укрбуд")
Про затвердження Порядку оренди житла з викупом ( 274 ) (Об утверждении Порядка аренды жилья с выкупом)
Питання забезпечення житлом окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов ( 832 ) (Вопрос обеспечения жильем отдельных категорий граждан, которые соответственно законодательству нуждаются в улучшении жилищных условий)
Про виділення коштів на реконструкцію аварійно небезпечної будівлі головного навчального корпусу Одеського національного політехнічного університету ( 1470 ) (О выделении средств на реконструкцию аварийно опасного здания главного учебного корпуса Одесского национального политехнического университета)
Про затвердження Порядку та правил обов"язкового страхування майнових ризиків за договором про участь у фонді фінансування будівництва відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях... ( 805 ) (Об утверждении Порядка и правил обязательного страхования имущественных рисков по договору об участии в фонде финансирования строительства соответственно Закону Украины "Про финансово-кредитные механизмы и управления имуществом при строительстве жилья и операциях...)
Про віднесення до сфери управління Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства підприємств, установ та організацій ( 437-р ) (Об отнесении к сфере управления Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства предприятий, учреждений и организаций)
Про затвердження Порядку надання державним службовцям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків ( 182 ) (Об утверждении Порядка предоставление государственным служащим, которые согласно законодательству требуют улучшения жилых условий, беспроцентного кредита для жилищного строительства или приобретения квартир или индивидуальных жилых домов)
Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім"ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла ( 584 )
Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій ( 529 ) (Об утверждении Порядка формирования тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий и Типичного договора о предоставлении услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий)
Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки "Безбар"єрна Україна" ( 784 ) (Об утверждении плана мероприятий по созданию беспрепятственной жизненной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями и других маломобільних групп населения на 2009-2015 годы "Безбар"єрна Україна")
Про запровадження обмежень щодо проведення перевірок діяльності сільських та селищних рад, їх виконавчих органів і посадових осіб ( 549 ) (О вводе ограничений относительно проведения проверок деятельности сельских и поселковых советов, их исполнительных органов и должностных лиц)
Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів ( 2137 ) (Об утверждении Порядка проведение архитектурных и градостроительных конкурсов)
Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон ( 663 ) (О нормах возмещения затрат на командировку в границах Украины и за границу)
Про затвердження Програми поетапного відселення мешканців з аварійних будинків "гнучкої" конструкції у м. Херсоні ( 1305 ) (Об утверждении Программы поэтапного отселения жителей из аварийных домов "гибкой" конструкции в г. Херсоне)
Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон ( 10 ) (О нормах возмещения командировочных расходов в пределах Украины и за границу)
Про затвердження Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт, пов"язаних із створенням об"єктів архітектури ( 79 ) (Об утверждении Порядка проведения профессиональной аттестации ответственных исполнителей отдельных видов работ, связанных с созданием объектов архитектуры)
Про експертну грошову оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення ( 1050 ) (Про экспертную денежную оценку земельных участков несельскохозяйственного назначения)
Про заходи щодо реконструкції та капітального ремонту будинку Київської державної філармонії ( 87 ) (О мероприятиях по реконструкции id капитального ремонта дома Киевской государственной филармонии)
Про додаткове проведення взаємозаліку суми заборгованості сільськогосподарських товаровиробників за електроенергію належними їм сумами компенсації вартості будівництва об"єктів соціально-культурного призначення на селі ( 1280 ) (О дополнительном проведении взаимозачета суммы задолженности сельскохозяйственных товаропроизводителей за электроэнергию надлежащими им суммами компенсации стоимости строительства объектов социально-культурного назначения на селе)
Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт ( 186 ) (Об утверждении Типичного положения из планирования, учета и калькулирования себестоимости строительно-монтажных работ)
Питання забезпечення житлом окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов ( 832 ) (Вопрос обеспечения жильем отдельных категорий граждан, которые соответственно законодательству нуждаются в улучшении жилищных условий)