Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Кабінет Міністрів України


Список документов в категории

Название
Деякі питання матеріального забезпечення державної пожежної охорони ( 720-р ) (Некоторые вопросы материального обеспечения государственной пожарной охраны)
Про вжиття заходів до введення в експлуатацію особливо важливих народногосподарських комплексів ( 330-р ) (Об употреблении мероприятий к введению в эксплуатацию в особенности важных народнохозяйственных комплексов)
Про затвердження акта державної комісії про прийняття в експлуатацію комплексу станції Київ-Пасажирський Південно-Західної залізниці після закінчення реконструкції ( 15-р ) (Об утверждении акта государственной комиссии о принятии в эксплуатацию комплекса станции Ки-Пассажирский Юго-Западной железной дороги после окончания реконструкции)
Про виділення коштів для реконструкції будинку по вул. Інститутській, 7, у м. Києві ( 215-р ) (О выделении средств для реконструкции дома по ул. Институтской, 7, в г. Киеве)
Про проведення у м. Києві експерименту із запровадження нового механізму часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами, наданими комерційними банками молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам для будівництва і придбання житла ( 554-р ) (О проведении в г. Киеве эксперимента из внедрения нового механизма частичной компенсации процентной ставки за кредитами, предоставленными коммерческими банками молодым семьям и одиноким молодым гражданам для строительства и приобретения жилья)
Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 вересня 1992 р. N 559 ( 730-р ) (О внесении изменений в распоряжение Кабинета Министров Украины от 2 сентября 1992 г. N 559)
Про заходи щодо посилення контролю за проектуванням, новим будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом та експлуатацією будинків і споруд ( 100-р ) (О мероприятиях по усилению контроля за проектированием, новым строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и эксплуатацией домов и сооружений)
Про затвердження поданого Міненерго скоригованого проекту будівництва першої черги морського нафтоперевалочного комплексу (терміналу) в районі м. Одеси ( 1247-р ) (Об утверждении представленного Минэнерго скорректированного проекта строительства первой очереди морского нефтеперевалочного комплекса (терминалу) в районе г. Одессы)
Про надання Укравтодору права на включення до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг витрат з відшкодування відсотків за кредитами, залученими підрядниками ( 529-р ) (О предоставлении Укравтодору права на включение к сведенному сметному расчету стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог расходов из возмещения процентов за кредитами, привлеченными подрядчиками)
Про колегію Державного комітету з будівництва та архітектури ( 400-р ) (О коллегии Государственного комитета по строительству id архитектуры)
Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2003 р. N 598 ( 643-р ) (О внесении изменения в распоряжение Кабинета Министров Украины от 13 октября 2003 г. N 598)
Про виділення коштів корпорації "Укрбудматеріали" ( 916-р ) (О выделении средства корпорации 'Укрстройматериалы')
Про затвердження акта Державної комісії з прийняття в експлуатацію адміністративної будівлі Мінтрансу ( 56-р ) (Об утверждении акта Государственной комиссии по принятию в эксплуатацию административного здания Минтранса)
Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. N 12 ( 107-р ) (О внесении изменений в распоряжение Кабинета Министров Украины от 24 января 2001 г. N 12)
Про виділення коштів Держкомнафтогазу ( 939-р ) (О выделении средства Госкомнефтегаза)
Про виділення коштів для спорудження будинку по вул. Садовій, 3а, у м. Києві ( 125-р ) (О выделении средств для сооружения дома по ул. Садовой, 3а, в г. Киеве)
Про розбудову міжнародного транспортного коридору N 9 ( 271-р ) (О развитии международного транспортного коридора N 9)
Про фінансування ремонту адміністративного будинку МЗС у 2001 році ( 115-р ) (О финансировании ремонта административного дома МИД в 2001 году)
Про деякі питання забезпечення функціонування першої черги української частини Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору ( 621-р ) (О некоторых вопросах обеспечения функционирование первой очереди украинской части Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора)
Про запровадження експериментального будівництва ( 934-р ) (О внедрении экспериментального строительства)
Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта "Облаштування Східно-Казантипського родовища на шельфі Азовського моря. Морська і сухопутна частини" ( 710-р ) (Об утверждении акта государственной приемочной комиссии о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта "Обустройство Східно-Казантипського месторождения на шельфе Азовского моря. Морская и сухопутная части")