Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Кабінет Міністрів України


Список документов в категории

Название
Про затвердження проекту і титулу будови автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі ( 794-р ) (Об утверждении проекта и титула строения автотранспортной магистрали через г. Днепр в г. Запорожье)
Про будівництво сучасного багатофункціонального культурно-мистецького центру у м. Києві ( 858-р ) (О строительстве современного многофункционального культурно-художественного центра в г. Киеве)
Про призначення державної комісії з прийняття в експлуатацію автомобільної дороги Сімферополь - Севастополь на ділянці Білокам"янськ - Південнобережне шосе ( 393-р ) (О назначении государственной комиссии по принятию в эксплуатацию автомобильной дороги Симферополь - Севастополь на участке Білокам'янськ - Південнобережне шоссе)
Про призначення Державної комісії з прийняття в експлуатацію енергоблока N 4 Рівненської АЕС ( 715-р ) (О назначении Государственной комиссии по принятию в эксплуатацию енергоблока N 4 Ровенской АЭС)
Про будівництво пасажирського вокзального комплексу на станції Дарниця в м. Києві ( 192-р ) (О строительстве пассажирского вокзального комплекса на станции Дарница в г. Киеве)
Про створення підприємства для будівництва житлово-виробничого комплексу "Містечко інвалідів" ( 652-р ) (О создании предприятия для строительства житлово-виробничого комплекса "Городок инвалидов")
Про затвердження проекту і титулу будови розширення та реконструкції центральних каналізаційних очисних споруд лівобережної частини м. Запоріжжя ( 544-р ) (Об утверждении проекта и титула строения расширения и реконструкции центральных канализационных очистительных сооружений левобережной части г. Запорожье)
Про делегування Мінтрансзв"язку права на затвердження робочих проектів та титулів будов (об"єктів), будівництво, реконструкція та капітальний ремонт яких здійснюватимуться у 2006 році ( 371-р ) (О делегировании Минтрансзвъязку права на утверждение рабочих проектов и титулов строений (объектов), строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых будут осуществляться в 2006 году)
Про затвердження проекту спорудження у м. Києві Монумента Незалежності України та титулу будови ( 393-р ) (Об утверждении проекта сооружение в г. Киеве Монумента Независимости Украины и титула строения)
Про надання дозволу на зміну пам"ятки архітектури місцевого значення - готелю "Донбас" у м. Донецьку ( 442-р ) (О предоставлении разрешения на смену памятки архитектуры местного значения - отеля 'Донбасс' в г. Донецку)
Про затвердження робочого проекту "ПС 330(220)/110/10 кВ "Луцьк Північна" (реконструкція)" ( 13-р ) (Об утверждении рабочего проекта 'ПС 330(220)/110/10 кв 'Луцк Северная' (реконструкция)')
Про залучення позабюджетних коштів на житлове будівництво для Міноборони ( 113-р ) (О привлечении внебюджетных средств на жилищное строительство для Минобороны)
Про будівництво комплексу Посольства України в Грузії ( 27-р ) (О строительстве комплекса Посольства Украины в Грузи)
Про проектування та будівництво нового державного спиртового виробництва в Автономній Республіці Крим ( 299-р ) (О проектировании и строительстве нового государственного спиртового производства в Автономной Республике Крым)
Про затвердження заходів щодо реконструкції споруд та оснащення Інституту невідкладної і відновної хірургії Академії медичних наук ( 469-р ) (Об утверждении мероприятий по реконструкции сооружений и оснащения Института неотложной и обновленной хирургии Академии медицинских наук)
Про затвердження техніко-економічного обгрунтування будівництва морського нафтоперевалочного комплексу (терміналу) ( 990-р ) (Об утверждении технико-экономического обоснования строительства морского нефтеперевалочного комплекса (терминалу))
Про затвердження робочого проекту реконструкції лікувального корпусу N 1 Клінічної лікарні "Феофанія" у м. Києві ( 510-р ) (Об утверждении рабочего проекта реконструкции лечебного корпуса N 1 Клинической больницы "Феофания" в г. Киеве)
Про часткову зміну розподілу державних капітальних вкладень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 1999 р. N 1667 ( 1439-р ) (О частичном изменении распределения государственных капитальных вложений, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 13 сентября 1999 г. N 1667)
Про внесення змін до пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 516 ( 978-р ) (О внесении изменений к пункту 2 распоряжения Кабинета Министров Украины от 28 июля 2004 г. N 516)
Про затвердження проекту "Відновлення автомагістралі М06 Київ-Чоп" ( 135-р ) (Об утверждении проекта 'Восстановление автомагистрали М06 Киев-Чоп')
Про заходи щодо будівництва комплексу технічної пасажирської станції Київського залізничного вузла в районі станції Дарниця ( 388-р ) (О мероприятиях по строительству комплекса технической пассажирской станции Киевского железнодорожного узла в районе станции Дарница)
Про затвердження поданого Київською міською державною адміністрацією проекту реконструкції транспортної розв"язки на Московській площі в м. Києві ( 349-р ) (Об утверждении представленного Киевской городской государственной администрацией проекта реконструкции транспортной развязки на Московской площади в г. Киеве)
Про виділення першої черги пускового комплексу Держкомнафтогазу ( 931-р ) (О выделении первой очереди пускового комплекса Госкомнефтегаза)
Про виділення коштів на будівництво суміщеного мостового переходу через р. Дніпро у м. Дніпропетровську ( 150-р ) (О выделении средств на строительство совмещенного мостового перехода через г. Днепр в г. Днепропетровску)
Про виділення коштів на капітальні вкладення, що виділяються додатково на 1993 рік міністерствам, відомствам, облдержадміністраціям для фінансування будівництва об"єктів і виконання робіт, що здійснюються за рахунок резервного фонду Кабінету Міністрі... ( 1025-р ) (О выделении средств на капитальные вложения, которые выделяются дополнительно на 1993 год министерствам, ведомствам, облгосадминистрациям для финансирования строительства объектов и выполнение работ, которые осуществляются за счет резервного фонда Кабинета Министре...)
Про делегування Мінфіну права на затвердження проекту реконструкції комплексу споруд з добудовою на вул. Межигірській, 11, і вул. Хорива, 21б, у м. Києві ( 574-р ) (О делегировании Минфина права на утверждение проекта реконструкции комплекса сооружений с достройкой на ул. Межигірській, 11, и ул. Хорива, 21бы, в г. Киеве)
Про схвалення техніко-економічного обґрунтування і делегування права затвердження проекту будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський - Дарниця ( 733-р ) (Об одобрении технико-экономического обоснования и делегирования права утверждение проекта строительства железнодорожно-автомобильного мостового перехода через г. Днепр в г. Киеве (с подходами) на железнодорожном участке Ки-Московский - Дарница)
Про заходи до поліпшення залізничного сполучення з Північно-Східним регіоном України ( 813-р ) (О мероприятиях к улучшению железнодорожного сообщения с Северо-Восточным регионом Украины)
Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченої будівництвом першої черги морського нафтоперевалочного комплексу (терміналу) в районі м. Одеси ( 120-р ) (Об утверждении акта государственной приемочной комиссии о принятии в эксплуатацию законченной строительством первой очереди морского нефтеперевалочного комплекса (терминалу) в районе г. Одессы)
Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом першого пускового комплексу газопроводу Джанкой - Феодосія - Керч ( 91-р ) (Об утверждении акта государственной приемочной комиссии о принятии в эксплуатацию законченного строительством первого пускового комплекса газопровода Джанкой - Феодосия - Керчь)
Про затвердження техніко-економічних розрахунків завершення добудови енергоблока N 4 Рівненської АЕС ( 147-р ) (Об утверждении технико-экономических расчетов завершения достройки енергоблока N 4 Ровенской АЭС)
Про проведення видатків з реконструкції у 2002 році будинку по вул. Велика Житомирська, 2, у м. Києві ( 184-р ) (О проведении расходов из реконструкции в 2002 году дома по ул. Большая Житомирская, 2, в г. Киеве)
Про початок будівництва об'єктів Мінтрансу в м. Києві ( 490-р ) (О начале строительства объектов Минтрансу в г. Киеве)
Про підписання Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання кредиту для фінансування проекту реконструкції Державного міжнародного аеропорту "Бориспіль" ( 53-р ) (О подписании Соглашения (в форме обмена нотами) между Правительством Украины и Правительством Японии о предоставлении кредита для финансирования проекта реконструкции Государственного международного аэропорта "Бориспіль")
Про призначення Державної комісії з прийняття в експлуатацію енергоблока N 2 Хмельницької АЕС ( 716-р ) (О назначении Государственной комиссии из принятия в эксплуатацию энергоблока N 2 Хмельницкой АЭС)
Про затвердження поданого Мінекономіки України техніко-економічного обгрунтування будівництва Нікопольського групового водопроводу (Дніпропетровська область) ( 234-р ) (Об утверждении представленного Минэкономики Украины технико-экономического обоснования строительства Никопольского группового водопровода (Днепропетровска область))
Про затвердження уточненої проектно-кошторисної документації добудови енергоблока N 2 Хмельницької АЕС ( 951-р ) (Об утверждении уточненной проектно-сметной документации достройки енергоблока N 2 Хмельницкой АЭС)
Про затвердження поданого НАК "Нафтогаз України" скоригованого робочого проекту будівництва газопроводу Джанкой - Феодосія - Керч ( 103-р ) (Об утверждении представленного НАК 'Нефтегаз Украины' скорректированного рабочего проекта строительства газопровода Джанкой - Феодосия - Керчь)
Про заходи щодо будівництва комплексу технічної пасажирської станції в Київському залізничному вузлі ( 551-р ) (О мероприятиях по строительству комплекса технической пассажирской станции в Киевском железнодорожном узле)
Деякі питання фінансування комплексної реконструкції та реставрації Одеського державного академічного театру опери та балету ( 583-р ) (Некоторые вопросы финансирования комплексной реконструкции и реставраци Одесского государственного академического театра оперы и балета)
Про заходи щодо завершення будівництва недобудованих житлових будинків ( 1436-р ) (О мероприятиях по завершению строительства недостроенных жилых домов)
Про делегування Запорізькій облдержадміністрації права на затвердження проекту реконструкції стадіону у м. Запоріжжі ( 567-р ) (О делегировании Запорожской облгосадминистрации права на утверждение проекта реконструкции стадиона в г. Запорожье)
Про призначення Державної комісії з прийняття в експлуатацію енергоблока N 2 Хмельницької АЕС ( 716-р ) (О назначении Государственной комиссии по принятию в эксплуатацию енергоблока N 2 Хмельницкой АЭС)
Про затвердження акта державної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом газопроводу-відводу до м. Білгорода-Дністровського Одеської області (I черга) ( 917-р ) (Об утверждении акта государственной комиссии о принятии в эксплуатацию законченного строительством газопровода-отвода к г. Белгород-Днестровски_ий Одесской области (І очередь))
Про затвердження акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію Слов"янської зрошувальної системи ( 20-р ) (Об утверждении акта государственной приемочной комиссии о принятии в эксплуатацию Славянской оросительной системы)
Про затвердження проекту будівництва на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд Східного гірничо-збагачувального комбінату ( 256-р ) (Об утверждении проекта строительства на базе Новокостянтинівського месторождения урановых руд Восточного горно-обогатительного комбината)
Про вилучення деяких підприємств та інститутів із сфери управління Мінбудархітектури ( 311-р ) (Об изъятии некоторых предприятий и институтов из сферы управления Минбудархитектуры)
Про делегування Мінтрансу права на затвердження проекту реконструкції адміністративної будівлі на проспекті Перемоги, 14 у м. Києві ( 495-р ) (О делегировании Минтранса права на утверждение проекта реконструкции административного здания на проспекте Победы, 14 в г. Киеве)
Про призначення Соколова І.А. заступником Міністра регіонального розвитку та будівництва України ( 469-р ) (О назначении Соколова І.А. заместителем Министра регионального развития и строительства Украины)
Про реконструкцію та реставрацію Маріїнського палацу в м. Києві ( 500-р ) (О реконструкции и реставрации Мариинского дворца в г. Киеве)
Про затвердження проекту "Розкриття і підготовка пластів С(10)в ступ.(В) і С(9) в блоці N 2" ДВАТ "Шахта імені Героїв Космосу" ДХК "Павлоградвугілля" ( 812-р ) (Об утверждении проекта "Раскрытие и подготовка пластов С(10)в ступ.(В) и С(9) в блоке N 2" ДВАТ "Шахта имени Героев Космоса" ДХК "Павлоградвугілля")
Про затвердження плану проведення робіт з упорядження Державного олімпійського навчально-спортивного центру на період до 2010 року ( 986-р ) (Об утверждении плана проведения работ из обустраивания Государственного олимпийского учебно-спортивного центра на период к в 2010 году)
Про виділення коштів для спорудження будинку по вул. Садовій, 3а, у м. Києві ( 324-р ) (О выделении средств для сооружения дома по ул. Садовой, 3а, в г. Киеве)
Про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією) об"єктів, зруйнованих або пошкоджених внаслідок березневого (2001 рік) паводка в Закарпатській області ( 215-р ) (О принятии в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией) объектов, разрушенных или поврежденных вследствие мартовского (2001 год) паводка в Закарпатской области)
Питання реконструкції та реставрації будинків по вул. Банковій, 10 і 11, у м. Києві ( 516-р ) (Вопрос реконструкции и реставраци домов по ул. Баночной, 10 и 11, в г. Киеве)
Про виділення у 1993 році державних капітальних вкладень на будівництво в м. Києві 100-квартирного житлового будинку для учасників війни в Афганістані та сімей загиблих ( 660-р ) (О выделении в 1993 году государственных капитальных вложений на строительство в г. Киеве 100-квартирного жилого дома для участников войны в Афганистане и семей погибших)
Про виділення коштів на завершення будівництва житла у м. Києві ( 857-р ) (О выделении средств на завершение строительства жилья в г. Киеве)
Про виділення коштів на будівництво житлового будинку в м. Дніпропетровську ( 866-р ) (О выделении средств на строительство жилого дома в г. Днепропетровску)
Про подання Мінекономіки техніко-економічного обгрунтування будівництва Татарбунарського групового водопроводу ( 787-р ) (О представлении Минэкономики технико-экономического обоснования строительства Татарбунарського группового водопровода)
Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2004 р. N 772 ( 7-р ) (О внесении изменения к распоряжению Кабинета Министров Украины от 22 октября 2004 г. N 772)
Про затвердження плану реконструкції та будівництва у м. Києві сучасних спортивних об"єктів на 2003-2005 роки, переліку об"єктів, що підлягають спорудженню на території НСК "Олімпійський" та заходів щодо підготовки і відзначення 80-річчя його створення ( 357-р )
Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 березня 2001 р. N 115 ( 391-р ) (О внесении изменений в распоряжение Кабинета Министров Украины от 28 марта 2001 г. N 115)
Про делегування Центральній виборчій комісії права на затвердження проекту та титулу будови ( 866-р ) (О делегировании Центральной избирательной комиссии права на утверждение проекта и титула строения)
Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 21 січня 1998 р. N 41 "Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій ... ( 15-р ) (О мероприятиях по выполнению Указа Президента Украины от 21 января 1998 г. N 41 'О внедрении режима жесткого ограничения бюджетных расходов и других государственных затрат, мероприятия по обеспечению поступления доходов в бюджет и предотвращения финансовой ...)
Про реконструкцію будинку клубу Кабінету Міністрів України ( 632-р ) (О реконструкции дома клуба Кабинета Министров Украины)
Про виділення коштів для проведення реконструкції лікувального корпусу N 1 клінічної лікарні "Феофанія" ( 234-р ) (О выделении средств для проведения реконструкции лечебного корпуса N 1 клинической больницы 'Феофанія')
Про заходи щодо будівництва комплексу технічної пасажирської станції в Київському залізничному вузлі ( 551-р ) (О мероприятиях по строительству комплекса технической пассажирской станции в Киевском железнодорожном узле)
Про забезпечення фінансування добудови та введення в експлуатацію енергоблоків N 2 Хмельницької і N 4 Рівненської АЕС ( 572-р ) (Об обеспечении финансирования достройки и введение в эксплуатацию энергоблоков N 2 Хмельницкой и N 4 Ровенской АЭС)
Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. N 271 ( 608-р ) (О внесении изменения в распоряжение Кабинета Министров Украины от 15 мая 2003 г. N 271)
Про затвердження поданого Держлегпромом України проекту будівництва шкіряного заводу в м. Кривому Розі ( 2-р ) (Об утверждении представленного Гослегпромом Украины проекта строительства кожаного завода в г. Кривом Роге)
Про виділення коштів Українській академії аграрних наук ( 941-р ) (О выделении средств Украинской академии аграрных наук)
Про затвердження проекту реконструкції двоярусного мосту N 1 у м. Дніпропетровську ( 49-р ) (Об утверждении проекта реконструкции двоярусного моста N 1 в г. Днепропетровску)
Про виділення коштів Луганському облвиконкому ( 914-р ) (О выделении средств Луганскому облисполкому)
Про затвердження акта державної комісії з прийняття в експлуатацію автомобільної дороги Сімферополь - Севастополь на ділянці Білокам"янськ - Південнобережне шосе ( 529-р ) (Об утверждении акта государственной комиссии по принятию в эксплуатацию автомобильной дороги Симферополь - Севастополь на участке Білокам'янськ - Південнобережне шоссе)
Про розроблення генеральної схеми розвитку метрополітенів в Україні ( 668-р ) (О разработке генеральной схемы развития метрополитенов в Украине)