Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Кабінет Міністрів України


Список документов в категории

Название
Про затвердження Положення про Державний комітет України у справах містобудування і архітектури ( 834 ) (Об утверждении Положения о Государственном комитете Украины в делах градостроительства и архитектуры)
Про будівництво нафтоперевалочного комплексу в районі міста Одеси ( 482 ) (О строительстве нефтеперевалочного комплекса в районе города Одессы)
Про внесення змін до Переліку об"єктів, на будівництво яких запроваджується мораторій на період проведення надзвичайних заходів щодо стабілізації економіки України та виходу її з кризового стану ( 952 ) (О внесении изменений в Перечень объектов, на строительство которых вводится мораторий на период проведения чрезвычайных мер относительно стабилизации экономики Украины и выхода ее из кризисного состояния)
Про затвердження уточнених обсягів розподілу державних централізованих капітальних вкладень та переліків об"єктів, що фінансуються за їх рахунок у 1999 році ( 1667 ) (Об утверждении уточненных объемов распределения государственных централизованных капитальных вложений и перечней объектов, которые финансируются за их счет в 1999 году)
Про утворення Фонду розвитку міст України ( 1101 ) (Об образовании Фонда развития городов Украины)
Про фінансування будівництва об"єктів невиробничого призначення в межах загальних обсягів капітальних вкладень, передбачених державним бюджетом ( 1556 ) (О финансировании строительства объектов непроизводственного назначения в границах общих объемов капитальных вложений, предусмотренных государственным бюджетом)
Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1396 ( 94 ) (О внесении изменения к пункту 2 постановления Кабинета Министров Украины от 5 декабря 2007 г. N 1396)
Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 4 грудня 1996 р. N 1165 ( 334 ) (О мероприятиях по выполнению Указа Президента Украины от 4 декабря 1996 г. N 1165)
Про виділення коштів на будівництво житла для військовослужбовців у межах загальних обсягів державних централізованих капітальних вкладень, передбачених Державним бюджетом України на 1999 рік ( 2366 ) (О выделении средств на строительство жилья для военнослужащих в границах общих объемов государственных централизованных капитальных вложений, предусмотренных Государственным бюджетом Украины на 1999 год)
Про затвердження Порядку конкурсного відбору інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок кредитів комерційних банків з частковим відшкодуванням відсоткових ставок ( 101 ) (Об утверждении Порядка конкурсного отбора инвестиционных проектов, которые реализуются за счет кредитов коммерческих банков с частичным возмещением процентных ставок)
Про виділення коштів на проведення аварійно-відбудовних робіт у загальноосвітній школі N 1 смт Володарська-Волинського ( 1242 ) (О выделении средств на проведение аварийно-восстановительных работ в общеобразовательной школе N 1 пгт Володарска-Волынского)
Про затвердження типових положень про управління містобудування та архітектури обласної, Київської та Севастопольської міської, відділ містобудування та архітектури районної у місті Києві, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального го... ( 1146 ) (Об утверждении типичных положений об управлении градостроительства и архитектуры областной, Киевской и Севастопольской городской, отдел градостроительства и архитектуры районной в городе Киеве, отдел градостроительства, архитектуры и жилищно-коммунального го...)
Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору ( 303 ) (Об утверждении Порядка установление нормативов сбора за загрязнение окружающей естественной среды и взыскания этого сбора)
Про доповнення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 1993 року N 555 ( 1070 ) (О дополнении пункта 1 постановления Кабинета Министров Украины от 19 июля 1993 года N 555)
Про затвердження Порядку конкурсного відбору наукових установ і проектно-конструкторських організацій, яким надаватиметься адресне пріоритетне фінансування для виконання розробок, спрямованих на створення новітніх технологій та продукції, визначення обся ( 934 ) (Об утверждении Порядка конкурсного отбора научных учреждений и проектно-конструкторских организаций, которым будет предоставляться адресное приоритетное финансирование для выполнения разработок, направленных на создание новейших технологий и продукци, определение обся)
Про виділення коштів для відновлення житлового будинку в м. Добропіллі Донецької області ( 914 ) (О выделении средств для восстановления жилого дома в г. Доброполье Донецкой области)
Про виділення коштів на спорудження об"єктів у межах загальних обсягів державних централізованих капітальних вкладень, передбачених Державним бюджетом України на 1999 рік ( 2158 ) (О выделении средств на сооружение объектов в границах общих объемов государственных централизованных капитальных вложений, предусмотренных Государственным бюджетом Украины на 1999 год)
Про внесення змін до Методики оцінки вартості майна під час приватизації ( 1366 ) (О внесении изменений в Методику оценки стоимости имущества во время приватизации)
Про вдосконалення системи державного регулювання розміру квартирної плати та плати за утримання будинків і прибудинкових територій ( 939 ) (Об усовершенствовании системы государственного регулирования размера квартирной платы и платы за удержание домов и прибудинкових территорий)
Про затвердження Порядку кредитування нового будівництва та відновлення житла і надвірних споруд для жителів Закарпатської області, які постраждали внаслідок стихійного лиха ( 1841 ) (Об утверждении Порядка кредитование нового строительства и восстановление жилья и надворных сооружений для жителей Закарпатской области, которые пострадало вследствие стихийного бедствия)
Про завершення фінансування капітального ремонту Палацу культури "Україна" ( 1390 ) (О завершении финансирования капитального ремонта Дворца культуры "Украина")
Про затвердження типових положень про управління комунального господарства і управління житлового господарства Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, відділ житлово-комунального господарства районної у містах Києві та Севастополі ( 707 ) (Об утверждении типичных положений об управлении коммунального хозяйства и управления жилого хозяйства Киевской и Севастопольской городской государственной администрации, отдел жилищно-коммунального хозяйства районной в городах Киеве и Севастополе)
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. N 52 ( 230 ) (О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 24 января 2001 г. N 52)
Про розвиток житлового будівництва та поліпшення соціально-демографічної ситуації на селі ( 421 ) (О развитии домостроения и улучшении социально-демографической ситуации на селе)
Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 1993 р. N 482 ( 568 ) (О признании такой, что утратила действие, постановления Кабинета Министров Украины от 26 июня 1993 г. N 482)
Про Порядок здійснення контролю за визначенням вартості будівництва об"єктів, що споруджуються із залученням коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ та органі ( 1210 ) (О Порядке осуществления контроля по определению стоимости строительства объектов, которые сооружаются с привлечением средства Государственного бюджета Украины, бюджета Автономной Республики Крым, местных бюджетов, а также средства государственных предприятий, учреждений и органе)
Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об"єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу ( 2328 ) (О Порядке предоставления архитектурно-планировочной задачи и технических условий относительно инженерного обеспечения объекта архитектуры и определения размера платы за их выдачу)
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 1999 р. N 726 ( 85 ) (О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 28 апреля 1999 г. N 726)
Про невідкладні заходи для прискорення будівництва об"єктів, пов"язаних з відселенням громадян з територій, які зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи ( 730 ) (О неотложных мерах по ускорению строительства объектов, связанных с отселением граждан из территорий, которые испытать радиоактивное загрязнение вследствие Чернобыльской катастрофы)
Про заходи щодо завершення будівництва та введення в експлуатацію адміністративного будинку в м. Києві по вул. Луначарського, 2 ( 574 ) (О мероприятиях по завершению строительства и введение в эксплуатацию административного дома в г. Киеве по ул. Луначарського, 2)
Про виділення коштів для проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт у житлових будинках у м. Чернівцях ( 1400 ) (О выделении средств для проведения первоочередных аварийно-восстановительных работ в жилых домах в г. Черновцах)
Про встановлення граничного розміру коштів замовників, що залучаються для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів ( 40 ) (Об установлении предельного размера средств заказчиков, что привлекаются для развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры населенных пунктов)
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України ( 717 ) (О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины)
Про затвердження проекту і титулу будови відновлення водопровідних мереж м. Запоріжжя ( 486-р ) (Об утверждении проекта и титула строения восстановления водопроводных сетей г. Запорожье)
Про внесення змін до Порядку координації проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами ( 1625 ) (О внесении изменений в Порядок координации проведение плановых выездных проверок финансово-хозяйственной деятельности суб"єктів предпринимательской деятельности контролирующими органами)
Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору ( 303 ) (Об утверждении Порядка установление нормативов сбора за загрязнение окружающей естественной среды и взыскания этого сбора)
Про сплату внеску на утримання Міжурядової Ради по співробітництву у будівельній діяльності Співдружності Незалежних Держав ( 854 ) (Об уплате взноса на удержание Межправительственного Совета по сотрудничеству в строительной деятельности Содружества Независимых Государств)
Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 р. N 1494 ( 146 ) (О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 16 августа 1999 г. N 1494)
Про перелік об"єктів, на будівництво яких запроваджується мораторій на період проведення надзвичайних заходів щодо стабілізації економіки України та виходу її з кризового стану ( 258 ) (О перечне объектов, на строительство которых вводится мораторий на период проведения чрезвычайных мер относительно стабилизации экономики Украины и выхода ее из кризисного состояния)
Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору ( 303 ) (Об утверждении Порядка установления нормативов сбора за загрязнение окружающей природной среды и взыскание этого сбора)
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. N 975 ( 1610 ) (О внесении изменений к постановлению Кабинета Министров Украины от 27 июня 2003 г. N 975)
Про методологію визначення цін і процедури зменшення податкових зобов"язань платників податку на прибуток підприємств на суму вартості матеріальних активів, що інвестуються ними у будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей, і порядо... ( 568 ) (О методологии определения цен и процедуры уменьшения налоговых обязательств налогоплательщиков на прибыль предприятий на сумму стоимости материальных активов, которые инвестируются ними в строительство жилья для военнослужащих и членов их семей, и порядо...)
Про дальший розвиток житлово-будівельної (житлової) кооперації ( 593 ) (О дальнейшем развитии жилищно-строительной (жилой) кооперации)
Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду ( 629 ) (Об утверждении Порядка использования в 2007 году средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий по комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда)
Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі ( 1211 ) (Об утверждении Положения о порядке формирования и использование средств фондов поддержки индивидуального жилищного строительства на селе)
Про внесення змін до Порядку забезпечення депортованих осіб та членів їх сімей, які повернулися в Україну, житлом, збудованим або придбаним за рахунок цільових державних капіталовкладень ( 1245 ) (О внесении изменений в Порядок обеспечения депортированных лиц и членов их семей, которые возвратилось в Украину, жильем, построенным или приобретенным за счет целевых государственных капиталовложений)
Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, виділених на виконання Чорнобильської будівельної програми у 2004 році ( 555 ) (Об утверждении перечня объектов, которые финансируются за счет государственных капитальных вложений, выделенных на выполнение Чернобыльской строительной программы в 2004 году)
Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони ( 198 ) (Об утверждении Единых правил ремонта и удержание автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, правил пользования ними и охраны)
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663 ( 1398 ) (О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 23 апреля 1999 г. N 663)
Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі ( 1597 ) (Об утверждении Правил предоставления долгосрочных кредитов индивидуальным застройщикам жилья на селе)
Про надання гарантій Кабінету Міністрів України щодо забезпечення погашення кредитів та повернення авансових платежів, які залучаються для фінансування проекту будівництва 10 суден-балкерів типу "Панамакс" відкритим акціонерним товариством "Суднобуді... ( 94 ) (О предоставлении гарантий Кабинета Министров Украины относительно обеспечения погашения кредитов и возвращение авансовых платежей, которые привлекаются для финансирования проекта строительства 10 суден-балкерів типа 'Панамакс' открытым акционерным обществом 'Суднобуді...)
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 1999 р. N 94 ( 1022 ) (О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 28 января 1999 г. N 94)
Про удосконалення механізму державного регулювання цін у сфері будівництва ( 65 ) (Об усовершенствовании механизма государственного регулирования цен в сфере строительства)
Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору ( 303 ) (Об утверждении Порядка установление нормативов сбора за загрязнение окружающей естественной среды и взыскания этого сбора)
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України ( 623 ) (О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины)
Про внесення зміни до пункту 9 Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію ( 514 ) (О внесении изменения к пункту 9 Положения о Государственной архитектурно-строительной инспекции)
Про заходи щодо фінансування будівництва Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд ( 270 ) (О мероприятиях по финансированию строительства Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд)
Про підсумки всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку" за 2003 рік ( 1155 ) (Об итогах всеукраинского конкурса "Населенный пункт наилучшего благоустройства и поддержки общественного порядка" за 2003 год)
Про будівництво сучасного багатофункціонального культурно-мистецького центру у м. Києві ( 858-р ) (О строительстве современного многофункционального культурно-художественного центра в г. Киеве)
Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду України у зв"язку з прийняттям Закону України "Про зв"язок" ( 650 ) (О признании такими, что утратили действие, решений Правительства Украины в связи с принятием Закона Украины 'О связи')
Про передачу об"єктів незавершеного будівництва, що споруджувалися з метою мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи, у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст ( 860 ) (О передаче объектов незавершенного строительства, которые сооружались с целью минимизации последствий Чернобыльской катастрофы, в коммунальную собственность территориальных общин сел, поселков, городов)
Про виділення коштів для проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт у житловому будинку у м. Львові ( 951 ) (О выделении средств для проведения первоочередных аварийно-восстановительных работ в жилом доме в г. Львове)
Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, виділених для виконання Чорнобильської будівельної програми у 2005 році ( 886 ) (Об утверждении перечня объектов, что финансируются за счет государственных капитальных вложений, выделенных для выполнения Чернобыльской строительной программы в 2005 году)
Про джерела фінансування спорудження житлових будинків (квартир) для громадян, які постраждали внаслідок стихійного лиха у Закарпатській області ( 1937 ) (Об источниках финансирования сооружение жилых домов (квартир) для граждан, которые пострадали вследствие стихийного бедствия в Закарпатской области)
Про завершення будівництва Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд ( 1903 ) (О завершении строительства Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд)
Про затвердження Положення про Міністерство України у справах будівництва і архітектури ( 438 ) (Об утверждении Положения о Министерстве Украины в делах строительства и архитектуры)
Про розміри плати за видачу ліцензій на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві ( 501 ) (О размерах платы за выдачу лицензий на выполнение специальных видов работ в проектировании и строительстве)
Про внесення змін до Положення про Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву та постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 р. N 584 ( 246 ) (О внесении изменений в Положение о Государственном фонде содействия молодежному жилищному строительству и постановления Кабинета Министров Украины от 29 мая 2001 г. N 584)
Про внесення змін до Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення ( 326 ) (О внесении изменений в Положение о порядке принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов государственного заказа)
Про внесення зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання житла інвалідам по слуху та зору ( 1234 ) (О внесении изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для приобретения жилья инвалидам по слуху и зрению)
Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті на будівництво (придбання) службового житла для військовослужбовців ( 650 ) (Об утверждении Порядка использования в 2007 году средств, предусмотренных в государственном бюджете на строительство (приобретение) служебного жилья для военнослужащих)
Про внесення доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 1 листопада 1993 р. N 894 ( 982 ) (О внесении дополнений в постановление Кабинета Министров Украины от 1 ноября 1993 г. N 894)
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України ( 630 ) (О признании такими, что утратили действие, некоторых постановлений Кабинета Министров Украины)
Про затвердження переліків центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності та розроблення технічних регламентів ( 288 ) (Об утверждении перечней центральных органов исполнительной власти, на которые возлагаются функции технического регулирования в определенных сферах деятельности и разработка технических регламентов)
Про затвердження переліків центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності та розроблення технічних регламентів ( 288 ) (Об утверждении перечней центральных органов исполнительной власти, на которые возлагаются функции технического регулирования в определенных сферах деятельности и разработка технических регламентов)