Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Кабінет Міністрів України


Список документов в категории

Название
Про будівництво житла в комплексі з іншими об"єктами соціальної сфери в Російській Федерації та в Україні в рахунок погашення боргу за поставлений Російським акціонерним товариством "Газпром" природний газ ( 205 ) (О строительстве жилья в комплексе с другими объектами социальной сферы в Российской Федерации и в Украине в счет погашения долга за поставленный Русским акционерным обществом 'Газпром' естественный газ)
Про затвердження Положення про наглядову раду для проведення моніторингу експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" ( 498 ) (Об утверждении Положения о надзорном совете для проведения мониторинга эксперимента в жилищном строительстве на базе холдинговой компании 'Київміськбуд')
Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів ( 559 ) (Про таксы для вычисления размера вреда, причиненной зеленым насаждением в границах городов и других населенных пунктов)
Про затвердження Програми комплексного соціально-економічного розвитку м. Судака та інших населених пунктів, розташованих на прилеглій до нього території, на 2005-2010 роки ( 1189 ) (Об утверждении Программы комплексного социально-экономического развития г. Судака и других населенных пунктов, расположенных на близлежащей к нему территории, на 2005-2010 года)
Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Ради Міністрів УРСР від 1 квітня 1982 р. N 163 ( 72 ) (О признании такой, что потеряла действие, постановления Совета Министров УССР от 1 апреля 1982 г. N 163)
Про заходи щодо забезпечення збереження будівлі Одеського державного академічного театру опери та балету ( 932 ) (О мероприятиях по обеспечению сохранения здания Одесского государственного академического театра оперы и балета)
Про впорядкування будівництва об"єктів газопостачання сільських населених пунктів ( 1480 ) (О приведении в порядок строительства объектов газоснабжение сельских населенных пунктов)
Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України з питань застосування контрактної форми трудового договору ( 1038 ) (О внесении изменений и признания такими, что утратили действие, некоторых актов Кабинета Министров Украины по вопросам применения контрактной формы трудового договора)
Про затвердження Програми реконструкції біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна ( 1534 ) (Об утверждении Программы реконструкции биосферного заповедника "Асканія-Нова" имени Ф.Э. Фальц-Фейна)
Про виділення коштів на будівництво об"єктів у межах загальних обсягів капітальних вкладень, передбачених Державним бюджетом України на 1999 рік ( 1969 ) (О выделении средств на строительство объектов в границах общих объемов капитальных вложений, предусмотренных Государственным бюджетом Украины на 1999 год)
Про сприяння розвиткові молодіжного житлового будівництва ( 369 ) (О содействии развитию молодежного жилищного строительства)
Про затвердження Порядку використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла окремим категоріям громадян ( 1550 ) (Об утверждении Порядка использование субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на строительство и приобретение жилья отдельным категориям граждан)
Про затвердження опису перехідного кубка та диплома Кабінету Міністрів України для нагородження переможців щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку" ( 1629 ) (Об утверждении описания переходного кубка и диплома Кабинета Министров Украины для награждения победителей ежегодного всеукраинского конкурса "Населенный пункт наилучшего благоустройства и поддержки общественного порядка")
Питання інвестування житлового будівництва для військовослужбовців та членів їх сімей ( 1909 ) (Вопрос инвестирования жилищного строительства для военнослужащих и членов их семей)
Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи ( 483 ) (О порядке утверждения инвестиционных программ и проектов строительства и проведение их комплексной государственной экспертизы)
Про затвердження Комплексної програми розвитку історико-архітектурного комплексу "Резиденція Богдана Хмельницького" на 2004-2010 роки ( 721 ) (Об утверждении Комплексной программы развития историко-архитектурного комплекса "Резиденция Богдана Хмельницкого" на 2004-2010 годы)
Про затвердження техніко-економічного обгрунтування будівництва глибоководного суднового ходу р. Дунай - Чорне море на українській ділянці дельти ( 598-р ) (Об утверждении технико-экономического обгрунтування строительства глубоководного судового хода г. Дунай - Черное море на украинском участке дельты)
Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони ( 198 ) (Об утверждении Единственных правил ремонта и содержания автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, правил пользования ими и охраны)
Про затвердження типових положень про управління містобудування та архітектури обласної, Київської і Севастопольської міської, відділ містобудування та архітектури районної, відділ містобудування і архітектури районної у містах Києві та Севастополі держа ( 267 ) (Об утверждении типичных положений об управлении градостроительства и архитектуры областной, Киевской и Севастопольской городской, отдел градостроительства и архитектуры районной, отдел градостроительства и архитектуры районной в городах Киеве и Севастополе держа)
Про надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводить... ( 490 ) (О надбавках (полевое обеспечение) к тарифным ставкам id должностных окладов работников, направленных для выполнения монтажных, наладочных, ремонтных и строительных работ, и работников, работа которых выполняется вахтенным методом, постоянно проводит...)
Про затвердження Порядку спрямування коштів спеціального фонду державного бюджету на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг комунальної власності ( 1015 ) (Об утверждении Порядка направление средства специального фонда государственного бюджета на строительство, реконструкцию и ремонт дорог коммунальной собственности)
Про затвердження Порядку погашення заборгованості підприємствам і організаціям системи агропромислового комплексу з компенсації власних витрат, понесених на будівництво в 1998 році об"єктів соціально-культурного призначення на селі ( 2140 ) (Об утверждении Порядка погашение задолженности предприятиям и организациям системы агропромышленного комплекса из компенсации собственных затрат, понесенных на строительство в 1998 году объектов социально-культурного назначения на селе)
Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, виділених на виконання Чорнобильської будівельної програми у 2003 році ( 893 ) (Об утверждении перечня объектов, которые финансируются за счет государственных капитальных вложений, выделенных на выполнение Чернобыльской строительной программы в 2003 году)
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України ( 717 ) (О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины)
Про виділення коштів для проведення капітального ремонту покрівлі будинку N 5 по вул. Хрещатик у м. Києві ( 1302 ) (О выделении средств для проведения капитального ремонта кровли дома N 5 по ул. Крещатик в г. Киеве)
Про затвердження Порядку перерахування з державного бюджету місцевим бюджетам субвенції для будівництва та придбання житла окремим категоріям громадян, її цільового використання, визначення ціни житла та його розподілу ( 820 ) (Об утверждении Порядка перечисление из государственного бюджета местным бюджетам субвенции для строительства и приобретения жилья отдельным категориям граждан, ее целевого использования, определение цены жилья и его распределения)
Про виділення коштів для проведення аварійно-відбудовних робіт у будинку культури селища Чорнухи Полтавської області ( 1486 ) (О выделении средств для проведения аварийно-восстановительных работ в дома культуры поселка Чорнухи Полтавской области)
Про затвердження Положення про державний архітектурно-будівельний контроль ( 225 ) (Об утверждении Положения про государственный архитектурно-строительный контроль)
Про виділення коштів для проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт у будинку Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського ( 1218 ) (О выделении средств для проведения первоочередных аварийно-восстановительных работ в дома Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского)
Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. N 568 ( 1569 ) (О внесении изменений и дополнений в постановление Кабинета Министров Украины от 27 апреля 1998 г. N 568)
Про виділення коштів на будівництво загальноосвітньої школи в с. Озерянах Бобровицького району Чернігівської області ( 1230 ) (О выделении средств на строительство общеобразовательной школы в с. Озерянах Бобровицького района Черниговской области)
Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2002 р. N 551 ( 1559 ) (О внесении изменений в прибавление к постановлению Кабинета Министров Украины от 19 апреля 2002 г. N 551)
Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору ( 303 ) (Об утверждении Порядка установления нормативов сбора за загрязнение окружающей природной среды и взыскание этого сбора)
Про внесення змін до деяких рішень Уряду України з питань державного архітектурно-будівельного контролю ( 253 ) (О внесении изменений в некоторые решения Правительства Украины по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля)
Про затвердження опису диплома Кабінету Міністрів України для нагородження переможців щорічного всеукраїнського конкурсу "Місто найкращого благоустрою" ( 578 ) (Об утверждении описания диплома Кабинета Министров Украины для награждения победителей ежегодного всеукраинского конкурса 'Город наилучшего благоустройства')
Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992 р. N 569 ( 531 ) (О внесении изменений и дополнений в постановление Кабинета Министров Украины от 8 октября 1992 г. N 569)
Про сприяння в будівництві ліцею у м. Севастополі для дітей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС ( 1030 ) (О содействии в строительстве лицея в г. Севастополе для детей, которые пострадало вследствие аварии на Чернобыльской АЭС)
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України ( 289 ) (О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины)
Про доплати і компенсації особам, які працюють у зоні відчуження і зоні безумовного (обов"язкового) відселення після повного відселення жителів ( 982 ) (О доплатах и компенсациях лицам, которые работают в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения после полного отселение жителей)
Про державне кредитування будов і об"єктів виробничого призначення ( 325 ) (О государственном кредитовании строений и объектов производственного назначения)
Про Порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок ( 1303 ) (О Порядке использования аппаратуры спутниковых радионавигационных систем во время проведения топографо-геодезических, картографических, аерофотосъемочных, проектных, исследовательских работ и изысканий и кадастровых съемок)
Про схвалення Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2002-2005 роки та на період до 2010 року ( 139 ) (Об одобрении Программы реформирование и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2002-2005 года и на период до 2010 года)
Про схвалення Концепції розвитку морського берега Криму на 2006-2016 роки ( 789 ) (Об одобрении Концепции развития морского берега Крыма на 2006-2016 годы)
Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 р. N 65 ( 336 ) (О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 8 февраля 1994 г. N 65)
Про обсяги асигнувань на будівництво житла для військовослужбовців, звільнених у запас або відставку ( 921 ) (Об объемах ассигнований на строительство жилья для военнослужащих, уволенных в запас или отставку)
Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" ( 508 ) (О мероприятиях по выполнению Закона Украины 'О пожарной безопасности')
Про вдосконалення організаційної та фінансової діяльності Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті у справах сім"ї та молоді ( 825 )
Про утворення Міністерства регіонального розвитку та будівництва України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України ( 323 ) (Об образовании Министерства регионального развития и строительства Украины и Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины)
Про затвердження Програми проведення житлово-комунальної реформи на 1999 - 2001 роки ( 113 ) (Об утверждении Программы проведение жилищно-коммунальной реформы на 1999 - 2001 года)
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України ( 622 ) (О признании такими, что утратили действие, некоторых постановлений Кабинета Министров Украины)
Про невідкладні заходи щодо завершення реконструкції Культурного центру України у м. Москві ( 130 ) (О неотложных мероприятиях по завершению реконструкции Культурного центра Украины в г. Москве)
Про хід виконання робіт з ліквідації наслідків катастрофічного паводка у Закарпатській області ( 1235 ) (О ходу выполнения работ по ликвидации последствий катастрофического паводка в Закарпатской области)
Про Порядок проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету ( 2145 ) (О Порядке проведения на конкурсных основах оценки и отбора инвестиционных проектов, которые предусматривают привлечение средства государственного бюджета)
Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат ( 994 ) (Об утверждении перечня мероприятий и средств из охраны работы, затраты на осуществление и приобретение которых включаются в валовые затраты)
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України ( 605 ) (О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины)
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2005 р. N 796 ( 1241 ) (О внесении изменений в постановлению Кабинета Министров Украины от 23 августа 2005 г. N 796)
Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва ( 532 ) (О государственной регистрации прав автора на произведения науки, литературы и искусства)
Про заходи щодо зниження забруднення північно-західної частини Чорного моря в районі м. Одеси ( 867 ) (О мероприятиях по снижению загрязнения северо-западной части Черного моря в районе г. Одессы)
Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі ( 1597 ) (Об утверждении Правил предоставления долгосрочных кредитов индивидуальным застройщикам жилья на селе)
Про затвердження переліку об"єктів, що фінансуються за рахунок державних централізованих капітальних вкладень у 2003 році ( 1092 )
Про внесення зміни до пункту 3 Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла ( 420 ) (О внесении изменения в пункт 3 Положение о порядке предоставления льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья)
Про внесення змін до Положення про порядок створення відкритих акціонерних товариств на базі майна об'єктів незавершеного будівництва ( 1076 ) (О внесении изменений в Положение о порядке создания открытых акционерных обществ на базе имущества объектов незавершенного строительства)
Про затвердження Положення про Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України ( 1725 ) (Об утверждении Положения о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины)
Про затвердження Порядку визначення вартості формування житлового фонду соціального призначення (крім соціальних гуртожитків) за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів ( 523 ) (Об утверждении Порядка определения стоимости формирования жилищного фонда социального назначения (кроме социальных общежитий) за счет средств государственного и местных бюджетов)
Про виключення будинку готелю в м. Дніпропетровську із списку пам"яток архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави ( 522 ) (Об исключении дома отеля в г. Днепропетровску из списка памяток архитектуры Украинской ССР, которые находятся под охраной государства)
Про виділення коштів для капітального ремонту приміщень Республіканської психіатричної лікарні з суворим наглядом у м. Дніпропетровську ( 548 ) (О выделении средств для капитального ремонта помещений Республиканской психиатрической больницы с суровым надзором в г. Днепропетровске)
Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1998 р. N 2074 ( 1757 ) (О внесении изменений в пункт 1 постановления Кабинета Министров Украины от 25 декабря 1998 г. N 2074)
Про затвердження Порядку розподілу та узгодження обсягів інвестицій, які спрямовуються на будівництво і придбання житла для військовослужбовців та членів їх сімей ( 171 ) (Об утверждении Порядка распределения и согласование объемов инвестиций, которые направляются на строительство и приобретение жилья для военнослужащих и членов их семей)
Деякі питання Координаційної ради з реалізації Генеральної схеми планування території України ( 193 ) (Некоторые вопросы Координационного совета по реализации Генеральной схемы планирования территории Украины)
Про затвердження Типового положення про управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації ( 1022 ) (Об утверждении Типичного положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства областной государственной администрации)
Про додаткові заходи щодо подолання платіжної кризи ( 1439 ) (О дополнительных мерах относительно преодоления платежного кризиса)
Про затвердження Програми розвитку виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання у будівництві на 2005-2011 роки ( 684 ) (Об утверждении Программы развития производства ніздрюватобетонних изделий и их использование в строительстве на 2005-2011 года)
Про створення Української державної корпорації по будівництву метрополітенів і тунелів ( 324 ) (О создании Украинской государственной корпорации по строительству метрополитенов и туннелей)
Про надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в ( 638 ) (О надбавках (полевое обеспечение) к тарифным ставкам id должностных окладов работников, направленных для выполнения монтажных, наладочных, ремонтных и строительных работ, и работников, работа которых выполняется вахтенным методом, постоянно проводится в)
Про орієнтовні обсяги введення в експлуатацію будівництва, реконструкції і відновлення об"єктів соціальної сфери села ( 1405 ) (Об ориентировочных объемах введения в эксплуатацию строительства, реконструкции и восстановление объектов социальной сферы села)