Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ нормативні документи (НД)Подразделы:

Список документов в категории

Название
Постанова від 7.10.2003 р. N 1585 Технічний регламент модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах з підтвердження відповідності ( від 7.10.2003 р. N 1585 )
ДСТУ Б А.1.1-76:2007 Система стандартизації та нормування у будівництві. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Терміни та визначення понять ( Б А.1.1-76:2007 )
ДСТУ-Н Б A.1.1-78:2007 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ F. Довговічність за директивою стосовно будівельних виробів ( -Н Б A.1.1-78:2007 )
ДСТУ-Н Б A.1.1-77:2007 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ L. Щодо застосування і використання єврокодів ( -Н Б A.1.1-77:2007 )
ДСТУ-Н Б A.1.1-80:2007 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ J. Щодо перехідних мір відповідно до директиви стосовно будівельних виробів ( -Н Б A.1.1-80:2007 )
Перелік нової енергоємної техніки, технологій та енергоємних матеріалів, на документацію яких видаються експертні висновки державної експертизи з енергозбереження
Постананова від 20.12.2006 р. N 1764 Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд ( остананова від 20.12.2006 р. N 1764 )
Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні
Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у сфері телекомунікацій
Порядок розгляду проектів будівельних норм і нормативних документів у будівництві у центральному апараті Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
Порядок проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві
Перелік об'єктів і споруд, за якими проектна документація закладається до страхового фонду документації України
ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва ( А.2.1-1-2008 )
ПМУ 16-2000 Інструкція про порядок здійснення державного метрологічного нагляду за забезпеченням єдності вимірювань ( МУ 16-2000 )
ПМУ 15-99 Інструкція про порядок перевірки точності результатів вимірювань у вимірювальних лабораторіях ( МУ 15-99 )
Положение об организации и проведении контроля качества строительно-монтажных работ при сооружении систем газоснабжения
СТ СЭВ 4772-84 Цементы. Термины и определения ( 4772-84 )
ДСТУ 1.11:2004 Національна стандартизація. Правила проведення експертизи проектів національних нормативних документів. ( 1.11:2004 )
ВСН 11-84/ Миннерго СССР Инструкция о порядке утверждения предпроектной и проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. ( 11-84/ Миннерго СССР )
Фасадная система ПОЛИАЛПАН. Рекомендации по проектированию и применению для строительства и реконструкции зданий
Инструкция по проектированию крышных котельных.
НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів ( 0.00-1.02-08 )
ВСН 193-81/ ММСС СССР Инструкция по разработке проектов производства работ по монтажу строительных конструкций. ( 193-81/ ММСС СССР )
ГОСТ 12.4.089-86 ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия. ( 12.4.089-86 )
ВСН 10-302.01-86/ Госагропром СССР Правила приёмки в эксплуатацию законченных строительством мелиоративных и водохозяйственных объектов. ( 10-302.01-86/ Госагропром СССР )
ВСН 33-2.3.08-86/ Водстрой СССР Правила приёмки в эксплуатацию законченных строительством мелиоративных и водохозяйственных объектов. ( 33-2.3.08-86/ Водстрой СССР )
Правила обов'язкової сертифікації підіймальних споруд
Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи; Перелік проектів будівництва об'єктів виробничого призначення, для затвердження яких висновок комплексної державної експертизи необов'язковий
Наказ №191 Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року № 1243 „Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" ( 191 )
ДСТУ ГОСТ 1.1:2005 (ГОСТ 1.1-2002, IDT) Міждержавна система стандартизації. Терміни і визначення . ( ГОСТ 1.1:2005 )
СП 534-65 Проектирования, оборудования и содержания складов для хранения сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ) ( 534-65 )
СанПиН 4097-86 Инструкция об участии представителей санитарно-эпидемиологической службы в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, расширением объектов производственного назначения. ( 4097-86 )
Тимчасовий порядок визначення уповноважених установ, організацій на проведення експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов'язану зі створенням об'єктів архітектури
Порядок видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу на землях дорожнього господарства та згод і погоджень на об'єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг загального користування
Порядок розроблення, прийняття та опублікування регламентних технічних умов і будівельних норм
Порядок здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта архітектури; Порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури.
Порядок визначення вартості комплексної державної експертизи проектів будівництва
Порядок здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта архітектури
Порядок визначення вартості комплексної державної експертизи проектів будівництва (Показники визначення вартості комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації проектів будівництва).
Положення про головних бухгалтерів підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держбуду України
Методичні матеріали по проектуванню та використанню фасадних систем вентильованим повітряним зазором: Системы с вентилируемым воздушным зазором из алюминиевых профилей производства ЗАО Союз «Метроспецстрой»
Методичні матеріали по проектуванню та використанню фасадних систем вентильованим повітряним зазором: Фасадная система с вентилируемым воздушным зазором «Гранитогрес»
Методичні матеріали по проектуванню та використанню фасадних систем вентильованим повітряним зазором: Навесные фасадные систем с вентилируемым воздушным зазором: Марморок, "Союз "Метроспецстрой", "Каптехнострой", "Гранитогрес ", "Техноком " (Интерал), "Мосрекон-М ", "Краспан " и "U-KON "
ГОСТ 25347-82 (СТ СЭВ 144-88) Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Поля допусков и рекомендуемые посадки ( 25347-82 )
Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів
Порядок проведення експертизи містобудівної документації
ГОСТ 8.563.1-97 ГСОЕИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Диафрагмы, сопла ИСА 1932 и трубы вентури, установленные в заполненных трубопроводах круглого сечения. Технические условия. Межгосударственный стандарт ( 8.563.1-97 )
Інструкція про порядок передачі документації та здійснення державної експертизи з енергозбереження
Перелік об'єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи.
Порядок видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу та спеціальних конструкцій на землях дорожнього господарства вздовж автомобільних доріг загального користування
Положення про наглядову раду з питань експертної грошової оцінки земельних ділянок
Положення про порядок роботи екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки земельних ділянок
НС №1 Національний стандарт №1. Загальні засади оцінки майна і майнових прав ( 1 )
НС №2 Національний стандарт №2. Оцінка нерухомого майна ( 2 )
РД 50-682-89 Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Общие положения ( 50-682-89 )
РД 50-34.698-90 Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов ( 50-34.698-90 )
Положення про фонд нормативних документів у сфері містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів.
ДСТУ ГОСТ 1.5:2004 (ГОСТ 1.5-2001) Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению. Межгосударственный стандарт ( ГОСТ 1.5:2004 )
Перелік внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків, у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб
Перелік виконавчої та іншої документації, що надається державній приймальній, робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
Акт комісії про прийняття устаткування після комплексного випробування
Акт комісії про прийняття устаткування після індивідуального випробування
Акт робочої комісії про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом будівлі, споруди, приміщення
Акт робочої комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта для пред'явлення державній приймальній комісії
Акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта
Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві
ВСН 25-09.68-85/ Минприбор СССР Правила производства и приёмки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. ( 25-09.68-85/ Минприбор СССР )
Положення про експериментальне будівництво.
Положення про архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури.
РД 31.30.01.07-81/ Мннморфлот СССР Правила оформления чертежей и текстовых документов объектов строительства морского транспорта. Раздел 7. Технологические решения промпредприятий. ( 31.30.01.07-81/ Мннморфлот СССР )
Порядок проведення архітектурних і містобудівних конкурсів.
ВСН 39-86/Миннефтегазпром СССР Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство скважин на нефть и газ. ( 39-86/Миннефтегазпром СССР )
Правила обов'язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.
ДСТУ 3552-97 Ліфти пасажирськіта вантажні. Терміни та визначення ( 3552-97 )
ДСТУ 3306-96 Устаткування каменевидобувне та каменеобробне. Терміни та визначення ( 3306-96 )
ДСТУ Б А.1.1-76:2007 Система стандартизації та нормування у будівництві. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Терміни та визначення понять ( Б А.1.1-76:2007 )
ДСТУ-Н Б A.1.1-78:2007 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ F. Довговічність за директивою стосовно будівельних виробів ( -Н Б A.1.1-78:2007 )
ДСТУ-Н Б A.1.1-77:2007 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ L. Щодо застосування і використання єврокодів ( -Н Б A.1.1-77:2007 )
ДСТУ-Н Б A.1.1-80:2007 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ J. Щодо перехідних мір відповідно до директиви стосовно будівельних виробів ( -Н Б A.1.1-80:2007 )
Постананова від 20.12.2006 р. N 1764 Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд ( остананова від 20.12.2006 р. N 1764 )
Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні
Порядок розгляду проектів будівельних норм і нормативних документів у будівництві у центральному апараті Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
Порядок проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві
ПМУ 16-2000 Інструкція про порядок здійснення державного метрологічного нагляду за забезпеченням єдності вимірювань ( МУ 16-2000 )
ПМУ 15-99 Інструкція про порядок перевірки точності результатів вимірювань у вимірювальних лабораторіях ( МУ 15-99 )
Перелік об'єктів і споруд, за якими проектна документація закладається до страхового фонду документації України
ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва ( А.2.1-1-2008 )
ВСН 11-84/ Миннерго СССР Инструкция о порядке утверждения предпроектной и проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. ( 11-84/ Миннерго СССР )
Фасадная система ПОЛИАЛПАН. Рекомендации по проектированию и применению для строительства и реконструкции зданий
Инструкция по проектированию крышных котельных.
Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи; Перелік проектів будівництва об'єктів виробничого призначення, для затвердження яких висновок комплексної державної експертизи необов'язковий
СП 534-65 Проектирования, оборудования и содержания складов для хранения сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ) ( 534-65 )
Порядок визначення вартості комплексної державної експертизи проектів будівництва
Порядок здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта архітектури
Порядок визначення вартості комплексної державної експертизи проектів будівництва (Показники визначення вартості комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації проектів будівництва).
Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у сфері телекомунікацій
НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів ( 0.00-1.02-08 )
ВСН 193-81/ ММСС СССР Инструкция по разработке проектов производства работ по монтажу строительных конструкций. ( 193-81/ ММСС СССР )
ГОСТ 12.4.089-86 ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия. ( 12.4.089-86 )
ВСН 10-302.01-86/ Госагропром СССР Правила приёмки в эксплуатацию законченных строительством мелиоративных и водохозяйственных объектов. ( 10-302.01-86/ Госагропром СССР )