Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

А З. Виробництво продукції в будівництвіПодразделы:

Список документов в категории

Название
Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у сфері телекомунікацій
НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів ( 0.00-1.02-08 )
ВСН 193-81/ ММСС СССР Инструкция по разработке проектов производства работ по монтажу строительных конструкций. ( 193-81/ ММСС СССР )
ГОСТ 12.4.089-86 ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия. ( 12.4.089-86 )
ВСН 10-302.01-86/ Госагропром СССР Правила приёмки в эксплуатацию законченных строительством мелиоративных и водохозяйственных объектов. ( 10-302.01-86/ Госагропром СССР )
ВСН 33-2.3.08-86/ Водстрой СССР Правила приёмки в эксплуатацию законченных строительством мелиоративных и водохозяйственных объектов. ( 33-2.3.08-86/ Водстрой СССР )
Наказ №191 Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року № 1243 „Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" ( 191 )
СанПиН 4097-86 Инструкция об участии представителей санитарно-эпидемиологической службы в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, расширением объектов производственного назначения. ( 4097-86 )
Порядок видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу на землях дорожнього господарства та згод і погоджень на об'єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг загального користування
Порядок здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта архітектури; Порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури.
Положення про головних бухгалтерів підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держбуду України
Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів
Порядок видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу та спеціальних конструкцій на землях дорожнього господарства вздовж автомобільних доріг загального користування
Перелік внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків, у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб
Перелік виконавчої та іншої документації, що надається державній приймальній, робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
Акт комісії про прийняття устаткування після комплексного випробування
Акт комісії про прийняття устаткування після індивідуального випробування
Акт робочої комісії про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом будівлі, споруди, приміщення
Акт робочої комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта для пред'явлення державній приймальній комісії
Акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта
Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві
ВСН 25-09.68-85/ Минприбор СССР Правила производства и приёмки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. ( 25-09.68-85/ Минприбор СССР )
Положення про експериментальне будівництво.
Положення про архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури.
Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у сфері телекомунікацій
ВСН 10-302.01-86/ Госагропром СССР Правила приёмки в эксплуатацию законченных строительством мелиоративных и водохозяйственных объектов. ( 10-302.01-86/ Госагропром СССР )
ВСН 33-2.3.08-86/ Водстрой СССР Правила приёмки в эксплуатацию законченных строительством мелиоративных и водохозяйственных объектов. ( 33-2.3.08-86/ Водстрой СССР )
Наказ №191 Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року № 1243 „Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" ( 191 )
СанПиН 4097-86 Инструкция об участии представителей санитарно-эпидемиологической службы в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, расширением объектов производственного назначения. ( 4097-86 )
Порядок видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу на землях дорожнього господарства та згод і погоджень на об'єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг загального користування
Порядок здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта архітектури; Порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури.
Положення про головних бухгалтерів підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держбуду України
Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів
Порядок видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу та спеціальних конструкцій на землях дорожнього господарства вздовж автомобільних доріг загального користування
НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів ( 0.00-1.02-08 )
ГОСТ 12.4.089-86 ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия. ( 12.4.089-86 )
ДСТУ-Н Б А 3.2-1:2007. ССБП. Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в процесі зведення та експлуатації об"єктів будівництва (ДСТУ-Н Б А 3.2-1:2007. ССБП. Установка относительно определения опасных и вредных факторов и защиты от их влияния при производстве строительных материалов и изделий и их использовании в процессе сведения и эксплуатации объектов строительства)
ВСН 37-84. Інструкція по організації руху і огорожі місць виробництва дорожніх робіт ( 37-84 ) (ВСН 37-84. Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ)
СТ СЭВ 726-85. Техніка безпеки. Ліфти електричні. Вимоги до кабіни, противаги, направляючим ( 726-85 ) (СТ СЭВ 726-85. Техника безопасности. Лифты электрические. Требования к кабине, противовесу, направляющим)
СТ СЭВ 632-77. Техніка безпеки. Ліфти електричні. Графічні символи ( 632-77 ) (СТ СЭВ 632-77. Техника безопасности. Лифты электрические. Графические символы)
СТ СЭВ 291-76. Техніка безпеки. Ліфти електричні. Паспорт ( 291-76 ) (СТ СЭВ 291-76. Техника безопасности. Лифты электрические. Паспорт)
ГОСТ 12.1.038-82. Будівництво. Електробезпека. Гранично допустимі значення напруг дотику і струмів ( 12.1.038-82 ) (ГОСТ 12.1.038-82. Строительство. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов)
ГОСТ 12.1.046-85 Будівництво. Норми освітлення будівельних майданчиків ( 12.1.046-85 ) (ГОСТ 12.1.046-85 Строительство. Нормы освещения строительных площадок)
ГОСТ 12.4.087-84 Будівництво. Фарби будівельні. Технічні умови ( 12.4.087-84 ) (ГОСТ 12.4.087-84 Строительство. Каски строительные. Технические условия)
ВСН 193-81/ ММСС СССР Инструкция по разработке проектов производства работ по монтажу строительных конструкций. ( 193-81/ ММСС СССР )
ВСН 478-86. Виробнича документація по монтажу технологічного устаткування і технологічних трубопроводів ( 478-86 ) (ВСН 478-86. Производственная документация по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов)