Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

А 2.1. Вишукування


Список документов в категории

Название
ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва ( А.2.1-1-2008 )
ДБН А.2.1-1-2008. Дослідження, проектування і територіальна діяльність. Дослідження. Інженерні дослідження для будівництва (ДБН А.2.1-1-2008. Изыскания, проектирование и территориальная деятельность. Изыскания. Инженерные изыскания для строительства)
ДБН А.2.1-1-2008. Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва (ДБН А.2.1-1-2008. Изыск, проектирование и территориальная деятельность. Изыск. Инженерные изыски для строительства)
РСН 76-90. Інженерні дослідження для будівництва. Технічні вимоги до виробництва гідрометеорологічних робіт (РСН 76-90. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству гидрометеорологических работ)
РСН 75-90. Інженерні дослідження для будівництва. Технічні вимоги до виробництва геофізичних робіт. Каротажні методи (РСН 75-90. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геофизических работ. Каротажные методы)
РСН 73-88. Інженерні дослідження для будівництва. Технічні вимоги до виробництва геодезичних робіт по перенесенню в натуру і прив"язці точок спостереження при інженерно-гідрометеорологічних дослідженнях (РСН 73-88. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геодезических работ по перенесению в натуру и привязке точек наблюдения при инженерно-гидрометеорологических изысканиях)
РСН 72-88. Інженерні дослідження для будівництва. Технічні вимоги до виробництва зйомок підземних (надземних) комунікацій (РСН 72-88. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству съемок подземных (надземных) коммуникаций)
РСН 71-88. Інженерні дослідження для будівництва. Норми витрати матеріалів (РСН 71-88. Инженерные изыскания для строительства. Нормы расхода материалов)
РСН 66-87. Інженерні дослідження для будівництва. Технічні вимоги до виробництва геофізичних робіт. Сейсморозвідка (РСН 66-87. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геофизических работ. Сейсморазведка)
РСН 64-87. Інженерні дослідження для будівництва. Технічні вимоги до виробництва геофізичних робіт. Електророзвідка (РСН 64-87. Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к производству геофизических работ. Электроразведка)
РСН 60-86. Інженерні дослідження для будівництва. Сейсмічне мікрорайонування. Норми виробництва робіт. (РСН 60-86. Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Нормы производства работ.)
РСН 51-84. Інженерні дослідження для будівництва. Виробництво лабораторних досліджень физико-механічних властивостей грунтів (РСН 51-84. Инженерные изыскания для строительства. Производство лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов)
РСН 65-87. Інженерні дослідження для будівництва. Сейсмічне мікрорайонування. Технічні вимоги до виробництва робіт. (РСН 65-87. Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Технические требования к производству работ.)
СН 484-76. Інструкція по інженерних дослідженнях в гірських виробленнях, що призначаються для розміщення об"єктів народного господарства ( 484-76 ) (СН 484-76. Инструкция по инженерным изысканиям в горных выработках, предназначаемых для размещения объектов народного хозяйства)