Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

А 2.4. Система проектної документації для будівництва (СПДБ, СПДС)


Список документов в категории

Название
РД 31.30.01.07-81/ Мннморфлот СССР Правила оформления чертежей и текстовых документов объектов строительства морского транспорта. Раздел 7. Технологические решения промпредприятий. ( 31.30.01.07-81/ Мннморфлот СССР )
ДСТУ Б А.2.4-16:2008. СПДБ. Автоматизація технологічних процесів. Зображення умовні приладів і засобів автоматизації в схемах (ДСТУ Б А.2.4-16:2008. СПДБ. Автоматизация технологических процессов. Изображения условные приборов и средств автоматизации в схемах)
ДСТУ Б А.2.4-15:2008. СПДБ. Антикорозійний захист конструкцій будівель та споруд. Робочі креслення (ДСТУ Б А.2.4-15:2008. СПДБ. Антикоррозийная защита конструкций зданий и сооружений. Рабочие черчения)
ДСТУ Б А.2.4-26:2008. СПДБ. Газопостачання. зовнішні газопроводи. Робочі креслення (ДСТУ Б А.2.4-26:2008. СПДБ. Газоснабжения. внешние газопроводы. Рабочие черчения)
ДСТУ Б А.2.4-25:2008. СПДБ. Газопостачання. внутрішні пристрої. Робочі креслення (ДСТУ Б А.2.4-25:2008. СПДБ. Газоснабжения. внутренние устройства. Рабочие черчения)
ДСТУ Б А.2.4-22:2008. СПДБ. Технологія виробництва. Основні вимоги до робочих креслень (ДСТУ Б А.2.4-22:2008. СПДБ. Технология производства. Основные требования к рабочим черчениям)
ДСТУ Б А.2.4-21:2008. СПДБ. Силове електрообладнання. Робочі креслення (ДСТУ Б А.2.4-21:2008. СПДБ. Силовое электрооборудование. Рабочие черчения)
ДСТУ Б А.2.4-33:2008. СПДБ. Колії залізничні. Робочі креслення (ДСТУ Б А.2.4-33:2008. СПДБ. Колеи железнодорожные. Рабочие черчения)
ДСТУ Б А.2.4-30:2008. СПДБ. Антикорозійний захист технологічних апаратів, газоходів і трубопроводів. Робочі креслення (ДСТУ Б А.2.4-30:2008. СПДБ. Антикоррозийная защита технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов. Рабочие черчения)
ДСТУ Б А.2.4-29:2008. СПДБ. Автомобільні дороги. Земляне полотно і дорожній одяг. Робочі креслення (ДСТУ Б А.2.4-29:2008. СПДБ. Автомобильные дороги. Земляной холст и дорожная одежда. Рабочие черчения)
ДСТУ Б А.2.4-34:2008. СПДБ. Правила виконання робочої документації гідромеліоративних лінійних споруд (ДСТУ Б А.2.4-34:2008. СПДБ. Правила выполнения рабочей документации гидромелиоративных линейных сооружений)
ДСТУ Б А.2.4-17:2008. СПДБ. Правила виконання робочих креслень гідротехнічних споруд (ДСТУ Б А.2.4-17:2008. СПДБ. Правила выполнения рабочих черчений гидротехнических сооружений)
СТ СЭВ 4937-84. ЕСКД. Креслення будівельні. Кам"яні конструкції ( 4937-84 ) (СТ СЭВ 4937-84. ЕСКД. Чертежи строительные. Каменные конструкции)
СТ СЭВ 4722-84. ЕСКД. Креслення будівельні. Умовні зображення кріпильних деталей і отворів на кресленнях металевих конструкцій ( 4722-84 ) (СТ СЭВ 4722-84. ЕСКД. Чертежи строительные. Условные изображения крепежных деталей и отверстий на чертежах металлических конструкций)
СТ СЭВ 4409-83. ЕСПКД. Креслення будівельні. Правила виконання креслень дерев"яних конструкцій ( 4409-83 ) (СТ СЭВ 4409-83. ЕСПКД. Чертежи строительные. Правила выполнения чертежей деревянных конструкций)
СТ СЭВ 3507-81. ЕСКД. Креслення будівельні. Позначення умовні графічні елементи систем каналізації ( 3507-81 ) (СТ СЭВ 3507-81. ЕСКД. Чертежи строительные. Обозначения условные графические элементы систем канализации)
СТ СЭВ 3506-81. ЕСКД. Креслення будівельні. Позначення умовні графічні. Елементи водопроводу ( 3506-81 ) (СТ СЭВ 3506-81. ЕСКД. Чертежи строительные. Обозначения условные графические. Элементы водопровода)
СТ СЭВ 2826-80. ЕСКД. Креслення будівельні. Умовні зображення і позначення. Отвори, ніші, пази, борозни ( 2826-80 ) (СТ СЭВ 2826-80. ЕСКД. Чертежи строительные. Условные изображения и обозначения. Отверстия, ниши, пазы, борозды)
СТ СЭВ 2825-80. ЕСКД. Креслення будівельні. Умовні зображення і позначення. Канали димові і вентиляційні ( 2825-80 ) (СТ СЭВ 2825-80. ЕСКД. Чертежи строительные. Условные изображения и обозначения. Каналы дымовые и вентиляционные)
СТ СЭВ 1633-79. ЕСКД. Креслення будівель і споруд. Зображення вертикальних конструкцій ( 1633-79 ) (СТ СЭВ 1633-79. ЕСКД. Чертежи зданий и сооружений. Изображение вертикальных конструкций)
МР 21.01-95 (Допомога до ГОСТ 21.110-95). Методичні рекомендації по складанню специфікації устаткування, виробів і матеріалів ( 21.01-95 ) (МР 21.01-95 (Пособие к ГОСТ 21.110-95). Методические рекомендации по составлению спецификации оборудования, изделий и материалов)
ГОСТ 21.607-82. СПДС. Електричне освітлення території промислових підприємств. Робочі креслення ( 21.607-82 ) (ГОСТ 21.607-82. СПДС. Электрическое освещение территории промышленных предприятий. Рабочие чертежи)
ГОСТ 21.605-82 (СТ СЭВ 5676-86). СПДС. Мережі теплові (тепломеханическая частина). Робочі креслення ( 21.605-82 ) (ГОСТ 21.605-82 (СТ СЭВ 5676-86). СПДС. Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи)
ГОСТ 21.604-82. СПДС. Водопостачання і каналізація. Зовнішні мережі. Робочі креслення ( 21.604-82 ) (ГОСТ 21.604-82. СПДС. Водоснабжение и канализация. Наружные сети. Рабочие чертежи)
ГОСТ 21.601-79. СПДС. Водопровід і каналізація. Робочі креслення ( 21.601-79 ) (ГОСТ 21.601-79. СПДС. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи)
ГОСТ 21.510-83 (СТ СЭВ 4407-83). СПДС. Шляхи залізничні. Робочі креслення ( 21.510-83 ) (ГОСТ 21.510-83 (СТ СЭВ 4407-83). СПДС. Пути железнодорожные. Рабочие чертежи)
ГОСТ 21.507-81. СПДС. Інтер"єри. Робочі креслення ( 21.507-81 ) (ГОСТ 21.507-81. СПДС. Интерьеры. Рабочие чертежи)
ГОСТ 21.614-88 (СТ СЭВ 3217-81). СПДС. Зображення умовна графічна електроустаткування і проводок на планах ( 21.614-88 ) (ГОСТ 21.614-88 (СТ СЭВ 3217-81). СПДС. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах)
ГОСТ 21.608-84. СПДС. Внутрішнє електричне освітлення. Робочі креслення ( 21.608-84 ) (ГОСТ 21.608-84. СПДС. Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи)
ГОСТ 21.508-93 (в Україні ДСТУ Б А.2.4-6-95). СПДС. Правила виконання робочої документації генеральних планів підприємств, споруд і житлово-цивільних об"єктів ( 21.508-93 ) (ГОСТ 21.508-93 (в Украине ДСТУ Б А.2.4-6-95). СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов)
ГОСТ 21.405-93. СПДС. Правила виконання робочої документації теплової ізоляції устаткування і трубопроводів ( 21.405-93 ) (ГОСТ 21.405-93. СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов)
ГОСТ 21.114-95 (в Україні ДСТУ Б А.2.4-11-95). СПДС. Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів ( 21.114-95 ) (ГОСТ 21.114-95 (в Украине ДСТУ Б А.2.4-11-95). СПДС. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетипичных изделий)
ГОСТ 21.110-95 (в Україні ДСТУ Б А.2.4-10-95). СПДС. Правила виконання специфікації устаткування, виробів і матеріалів ( 21.110-95 ) (ГОСТ 21.110-95 (в Украине ДСТУ Б А.2.4-10-95). СПДС. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов)
ГОСТ 21.203-78. СПДС. Правила обліку і зберігання оригіналів проектної документації ( 21.203-78 ) (ГОСТ 21.203-78. СПДС. Правила учета и хранения подлинников проектной документации)
ГОСТ 21.611-85. СПДС. Централізоване управління енергопостачанням. Умовні літерні і графічні позначення вигляду і зміст інформації ( 21.611-85 ) (ГОСТ 21.611-85. СПДС. Централизованное управление энергоснабжением. Условные буквенные и графические обозначения вида и содержания информации)
ГОСТ 21.603-80. СПДС. Зв"язок і сигналізація. Робочі креслення ( 21.603-80 ) (ГОСТ 21.603-80. СПДС. Связь и сигнализация. Рабочие чертежи)
ГОСТ 21.602-79. СПДС. Опалювання, вентиляція і кондиціонування повітря. Робочі креслення ( 21.602-79 ) (ГОСТ 21.602-79. СПДС. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи)
ГОСТ 21.403-80. СПДС. Позначення умовні графічні в схемах. Устаткування енергетичне ( 21.403-80 ) (ГОСТ 21.403-80. СПДС. Обозначения условные графические в схемах. Оборудование энергетическое)
ГОСТ 21.113-88 (СТ СЭВ 6073-87). СПДС. Позначення характеристик точності ( 21.113-88 ) (ГОСТ 21.113-88 (СТ СЭВ 6073-87). СПДС. Обозначения характеристик точности)
ГОСТ 21.112-87 (СТ СЭВ 5678-86). СПДС. Підйомно-транспортне устаткування. Умовні зображення ( 21.112-87 ) (ГОСТ 21.112-87 (СТ СЭВ 5678-86). СПДС. Подъемно-транспортное оборудование. Условные изображения)
ГОСТ 21.002-81. СПДС. Нормоконтроль проектно-кошторисної документації ( 21.002-81 ) (ГОСТ 21.002-81. СПДС. Нормоконтроль проектно-сметной документации)