Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

А З.2. Система стандартів безпеки праці (ССБП, ССБТ)


Список документов в категории

Название
НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів ( 0.00-1.02-08 )
ГОСТ 12.4.089-86 ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия. ( 12.4.089-86 )
ДСТУ-Н Б А 3.2-1:2007. ССБП. Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів і виробів та їх використанні в процесі зведення та експлуатації об"єктів будівництва (ДСТУ-Н Б А 3.2-1:2007. ССБП. Установка относительно определения опасных и вредных факторов и защиты от их влияния при производстве строительных материалов и изделий и их использовании в процессе сведения и эксплуатации объектов строительства)
ВСН 37-84. Інструкція по організації руху і огорожі місць виробництва дорожніх робіт ( 37-84 ) (ВСН 37-84. Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ)
СТ СЭВ 726-85. Техніка безпеки. Ліфти електричні. Вимоги до кабіни, противаги, направляючим ( 726-85 ) (СТ СЭВ 726-85. Техника безопасности. Лифты электрические. Требования к кабине, противовесу, направляющим)
СТ СЭВ 632-77. Техніка безпеки. Ліфти електричні. Графічні символи ( 632-77 ) (СТ СЭВ 632-77. Техника безопасности. Лифты электрические. Графические символы)
СТ СЭВ 291-76. Техніка безпеки. Ліфти електричні. Паспорт ( 291-76 ) (СТ СЭВ 291-76. Техника безопасности. Лифты электрические. Паспорт)
ГОСТ 12.1.038-82. Будівництво. Електробезпека. Гранично допустимі значення напруг дотику і струмів ( 12.1.038-82 ) (ГОСТ 12.1.038-82. Строительство. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов)
ГОСТ 12.1.046-85 Будівництво. Норми освітлення будівельних майданчиків ( 12.1.046-85 ) (ГОСТ 12.1.046-85 Строительство. Нормы освещения строительных площадок)
ГОСТ 12.4.087-84 Будівництво. Фарби будівельні. Технічні умови ( 12.4.087-84 ) (ГОСТ 12.4.087-84 Строительство. Каски строительные. Технические условия)
ГОСТ 12.4.107-82 Будівництво. Канати страховки. Загальні технічні умови ( 12.4.107-82 ) (ГОСТ 12.4.107-82 Строительство. Канаты страховые. Общие технические условия)
ГОСТ 12.4.059-89 Будівництво. Огорожі будівельні інвентарні. Загальні технічні умови ( 12.4.059-89 ) (ГОСТ 12.4.059-89 Строительство. Ограждения строительные инвентарные. Общие технические условия)
ГОСТ 12.3.040-86. Будівництво. Роботи покрівельні і гідроізоляційні. Вимоги безпеки ( 12.3.040-86 ) (ГОСТ 12.3.040-86. Строительство. Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности)
ГОСТ 12.3.038-85. Будівництво. Роботи по тепловій ізоляції устаткування. Вимоги безпеки ( 12.3.038-85 ) (ГОСТ 12.3.038-85. Строительство. Работы по тепловой изоляции оборудования. Требования безопасности)
ГОСТ 12.3.035-84 Будівництво. Роботи забарвлення. Вимоги безпеки ( 12.3.035-84 ) (ГОСТ 12.3.035-84 Строительство. Работы окрасочные. Требования безопасности)
ГОСТ 12.3.016-87 Будівництво. Роботи антикорозійні. Вимоги безпеки ( 12.3.016-87 ) (ГОСТ 12.3.016-87 Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности)
ГОСТ 12.1.013-78 Будівництво. Електробезпека. Загальні вимоги ( 12.1.013-78 ) (ГОСТ 12.1.013-78 Строительство. Электробезопасность. Общие требования)
СНіП ІІІ-4-80*, ч.ІІІ, гл.4 Будівельні норми і правила. Правила виробництва і приймання робіт. Техніка безпеки в будівництві (НПАОП 45.2-7.02-80) ( III-4-80* ) (СНиП ІІІ-4-80*, ч.ІІІ, гл.4 Строительные нормы и правила. Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве (НПАОП 45.2-7.02-80))