Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

А 2.2. Проектування


Список документов в категории

Название
Перелік об'єктів і споруд, за якими проектна документація закладається до страхового фонду документації України
ВСН 11-84/ Миннерго СССР Инструкция о порядке утверждения предпроектной и проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. ( 11-84/ Миннерго СССР )
Фасадная система ПОЛИАЛПАН. Рекомендации по проектированию и применению для строительства и реконструкции зданий
Инструкция по проектированию крышных котельных.
Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи; Перелік проектів будівництва об'єктів виробничого призначення, для затвердження яких висновок комплексної державної експертизи необов'язковий
СП 534-65 Проектирования, оборудования и содержания складов для хранения сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ) ( 534-65 )
Порядок визначення вартості комплексної державної експертизи проектів будівництва
Порядок здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта архітектури
Порядок визначення вартості комплексної державної експертизи проектів будівництва (Показники визначення вартості комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації проектів будівництва).
Методичні матеріали по проектуванню та використанню фасадних систем вентильованим повітряним зазором: Системы с вентилируемым воздушным зазором из алюминиевых профилей производства ЗАО Союз «Метроспецстрой»
Методичні матеріали по проектуванню та використанню фасадних систем вентильованим повітряним зазором: Фасадная система с вентилируемым воздушным зазором «Гранитогрес»
Методичні матеріали по проектуванню та використанню фасадних систем вентильованим повітряним зазором: Навесные фасадные систем с вентилируемым воздушным зазором: Марморок, "Союз "Метроспецстрой", "Каптехнострой", "Гранитогрес ", "Техноком " (Интерал), "Мосрекон-М ", "Краспан " и "U-KON "
Порядок проведення архітектурних і містобудівних конкурсів.
ВСН 39-86/Миннефтегазпром СССР Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство скважин на нефть и газ. ( 39-86/Миннефтегазпром СССР )
ДБН А.2.2-6-2008. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об"єктів нерухомої культурної спадщини (ДБН А.2.2-6-2008. Состав, содержание, порядок разработки, согласования и утверждения научно-проектной документации для реставрации объектов недвижимого культурного наследства)
ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007. Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції (ДСТУ-Н Б. А.2.2-5:2007. Установка из разработки и составления энергетического паспорта домов при новом строительстве и реконструкции)
ГОСТ 2.721-74. ЄСКД. Позначення умовні графічні в схемах. Позначення загального застосування (ГОСТ 2.721-74. ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения)
Положення про ескізний архітектурний проект (Ухвала Держбуду України і Союзу архітекторів України від 23.10.91 р. N 51/-839/1) (Положение об эскизном архитектурном проекте (Постановление Госстроя Украины и Союза архитекторов Украины от 23.10.91 г. N 51/-839/1))
ДБН А.2.2-3-97 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва ( А.2.2-3-97 ) (ДБН А.2.2-3-97 Состав, порядок разработки, согласование и утверждение проектной документации для строительства)
СНиП 1.06.05-85 Положення про авторський нагляд проектних організацій за будівництвом підприємств, будівель і споруд (Дія відмінена з 01.10.03 згідно прик. Держбуду N 84 від 13.06.03) ( 1.06.05-85 ) (СНиП 1.06.05-85 Положение об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений (Действие отменено с 01.10.03 согласно прик. Госстроя N 84 от 13.06.03))
ДБН А.2.2-1-95 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування. ( А.2.2-1-95 ) (ДБН А.2.2-1-95 Состав и содержание материалов оценки влияний на окружающую среду (ОВНС) при проектировании и строительстве предприятий, домов и сооружений. Основные положения проектирования.)