Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

А 3.1. Управління, організація і технологія


Список документов в категории

Название
Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у сфері телекомунікацій
ВСН 10-302.01-86/ Госагропром СССР Правила приёмки в эксплуатацию законченных строительством мелиоративных и водохозяйственных объектов. ( 10-302.01-86/ Госагропром СССР )
ВСН 33-2.3.08-86/ Водстрой СССР Правила приёмки в эксплуатацию законченных строительством мелиоративных и водохозяйственных объектов. ( 33-2.3.08-86/ Водстрой СССР )
Наказ №191 Щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року № 1243 „Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" ( 191 )
СанПиН 4097-86 Инструкция об участии представителей санитарно-эпидемиологической службы в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством, реконструкцией, расширением объектов производственного назначения. ( 4097-86 )
Порядок видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу на землях дорожнього господарства та згод і погоджень на об'єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг загального користування
Порядок здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта архітектури; Порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури.
Положення про головних бухгалтерів підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держбуду України
Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів
Порядок видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу та спеціальних конструкцій на землях дорожнього господарства вздовж автомобільних доріг загального користування
Перелік внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків, у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб
Перелік виконавчої та іншої документації, що надається державній приймальній, робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
Акт комісії про прийняття устаткування після комплексного випробування
Акт комісії про прийняття устаткування після індивідуального випробування
Акт робочої комісії про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом будівлі, споруди, приміщення
Акт робочої комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта для пред'явлення державній приймальній комісії
Акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта
Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві
ВСН 25-09.68-85/ Минприбор СССР Правила производства и приёмки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. ( 25-09.68-85/ Минприбор СССР )
Положення про експериментальне будівництво.
Положення про архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури.
Сварка стальных газопроводов ВБН А.3.1-36-3-96 ( А.3.1-36-3-96 )
ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008. Управління, організація і технологія. Настанова з візуального і вимірювального контролеві зварних з"єднань та наплавлень металевих конструкцій (ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008. Управления, организация и технология. Установка из визуального и измерительного контроля сварных соединений и наплавок металлических конструкций)
ДСТУ-Н Б А.3.1-10:2008. Управління, організація і технологія. Настанова з проведення технічного діагностування вертикальних сталевих резервуарів (ДСТУ-Н Б А.3.1-10:2008. Управления, организация и технология. Установка из проведение технического диагностирования вертикальных стальных резервуаров)
ВБН А.3.1-36-4-96. Інструкція по зварці котлоагрегатов (ВБН А.3.1-36-4-96. Инструкция по сварке котлоагрегатов)
ВБН А.3.1-36-2-96. Зварювання та контроль якості технологічніх тубопроводів на тиск від 9,8 до 245 МПа (від 100 до 2500 кгс/см2) (ВБН А.3.1-36-2-96. Сварка и контроль качества технологических тубопроводов на давление от 9,8 до 245 МПа (от 100 до 2500 кгс/см2))
ВБН А.3.1-36-5-97. Ремонт трубних систем парових і водогрійних котлів (ВБН А.3.1-36-5-97. Ремонт трубных систем паровых и водогреющих котлов)
ВБН А.3.1-36-1-96. Зварювання при монтажі сталевих будівельних конструкцій (ВБН А.3.1-36-1-96. Сварка при монтаже стальных строительных конструкций)
ВБН А.3.1-36-3-96. Зварка сталевих газопроводів (ВБН А.3.1-36-3-96. Сварка стальных газопроводов)
ВСН 34-91. Правила виробництва і приймання робіт на будівництві нових, реконструкції і розширенні діючих гідротехнічних морських і річкових транспортних споруд. Частина 3. (ВСН 34-91. Правила производства и приемки работ на строительстве новых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений. Часть 3.)
ВСН 34-91. Правила виробництва і приймання робіт на будівництві нових, реконструкції і розширенні діючих гідротехнічних морських і річкових транспортних споруд. Частина 2. (ВСН 34-91. Правила производства и приемки работ на строительстве новых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений. Часть 2.)
ВСН 34-91. Правила виробництва і приймання робіт на будівництві нових, реконструкції і розширенні діючих гідротехнічних морських і річкових транспортних споруд. Частина 1. (ВСН 34-91. Правила производства и приемки работ на строительстве новых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных coopужений. Часть 1.)
ДСТУ Б.А.3.1-6-96. Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво. Зміна N 2 ( Б.А.3.1-6-96 ) (ДСТУ Б.А.3.1-6-96. Материалы и изделия строительные. Порядок разработки и постановки на производство. Изменение N 2)
ДБН А.3.1-5-96. Організація будівельного виробництва. Зміна N1 (ДБН А.3.1-5-96. Организация строительного производства. Изменение N1)
ВСН 25-09-68-85* Правила виробництва і приймання робіт. Встановлення охоронної, пожежної і охоронно-пожежної сигналізації ( 25-09-68-85* ) (ВСН 25-09-68-85* Правила производства и приемки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации)
ВСН 19-89. Правила приймання робіт при будівництві і ремонті автомобільних доріг ( 19-89 ) (ВСН 19-89. Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог)
ВСН 471-86. Правила суміщеного виробництва монтажних і будівельних робіт при споруді птицефабрик ( 471-86 ) (ВСН 471-86. Правила совмещенного производства монтажных и строительных работ при coopужении птицефабрик)
ВСН 141-80. Інструкція по поставці сталевих конструкцій заводами металоконструкцій ( 141-80 ) (ВСН 141-80. Инструкция по поставке стальных конструкций заводами металлоконструкций)
ВСН 012-88. Будівництво магістральних і промислових трубопроводів. Контроль якості і приймання робіт. Частина II. Форми документації і правила її оформлення в процесі здачі - приймання ( 012-88 ) (ВСН 012-88. Строительство магистральных и промышленных трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть II. Формы документации и правила ее оформления в процессе сдачи - приемки)
ВСН 012-88. Будівництво магістральних і промислових трубопроводів. Контроль якості і приймання робіт. Частина I ( 012-88 ) (ВСН 012-88. Строительство магистральных и промышленных трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть I)
ВСН 005-88. Будівництво промислових сталевих трубопроводів. Технологія і організація ( 005-88 ) (ВСН 005-88. Строительство промышленных стальных трубопроводов. Технология и организация)
ВСН 004-88. Будівництво магістральних трубопроводів. Технологія і організація ( 004-88 ) (ВСН 004-88. Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация)
Посібник до ДБН А.3.1-7-96 Виробництво бетонних та залізобетонних виробів (Пособие к ДБН А.3.1-7-96 Производство бетонных и железобетонных изделий)
ДБН А.3.1-7-96. Виробництво бетонних і залізобетонних виробів ( А.3.1-7-96 ) (ДБН А.3.1-7-96. Производство бетонных и железобетонных изделий)
ДСТУ Б А.3.1-6-96 Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво ( Б А.3.1-6-96 ) (ДСТУ Б А.3.1-6-96 Материалы и изделия строительные. Порядок разработки и постановки на производство)
ДБН А.3.1-1-93. Атестація працівників органів державного архітектурно-будівельного контролеві України ( А.3.1-1-93 ) (ДБН А.3.1-1-93. Аттестация работников органов государственного архитектурно-строительного контроля Украины)