Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Загальносоюзні норми технологічного проектування бувшого СРСР


Список документов в категории

Название
НТПД-90. Норми технологічного проектування дизельних електростанцій (НТПД-90. Нормы технологического проектирования дизельных электростанций)
ОНТП 03-86. Загальносоюзні норми технологічного проектування підприємств машинобудування, приладобудування і металообробки. Забарвлення цехи (ОНТП 03-86. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий машиностроения, приборостроения и металлообработки. Окрасочные цехи)
ОНТП 02-86. Загальносоюзні норми технологічного проектування авторемонтних підприємств (ОНТП 02-86. Общесоюзные нормы технологического проектирования авторемонтных предприятий)
ОНТП 01-91. Загальносоюзні норми технологічного проектування підприємств автомобільного транспорту (ОНТП 01-91. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта)
ВУП СНЕ-87. Відомчі вказівки по проектуванню залізничних зливо-наливних естакад легкозаймистих і горючих рідин і зріджених вуглеводневих газів (ВУП СНЭ-87. Ведомственные указания по проектированию железнодорожных сливо-наливных эстакад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных углеводородных газов)
НТП Магістральні трубопроводи. Частина 1. Газопроводи. Розділ 5. Газорозподільні і газовимірювальні станції. (РАО "Газпром" від 10.11.97г. N122) (НТП Магистральные трубопроводы. Часть 1. Газопроводы. Раздел 5. Газораспределительные и газоизмерительные станции. (РАО "Газпром" от 10.11.97г. N122))
ОНТП 1-86. Загальносоюзні норми технологічного проектування газопереробних заводів ( 1-86 ) (ОНТП 1-86. Общесоюзные нормы технологического проектирования газоперерабатывающих заводов)
ОНТП 24-86* (НАПБ Б.07.005-86). Визначення категорії приміщень і будівель по вибухопожежній і пожежної небезпеки (загальносоюзні норми технологічного проектування) ( 24-86* ) (ОНТП 24-86* (НАПБ Б.07.005-86). Определение категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (общесоюзные нормы технологического проектирования))