Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

А 1. Стандартизація, нормування, сертифікація і метрологіяПодразделы:

Список документов в категории

Название
ДСТУ Б А.1.1-76:2007 Система стандартизації та нормування у будівництві. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Терміни та визначення понять ( Б А.1.1-76:2007 )
ДСТУ-Н Б A.1.1-78:2007 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ F. Довговічність за директивою стосовно будівельних виробів ( -Н Б A.1.1-78:2007 )
ДСТУ-Н Б A.1.1-77:2007 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ L. Щодо застосування і використання єврокодів ( -Н Б A.1.1-77:2007 )
ДСТУ-Н Б A.1.1-80:2007 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ J. Щодо перехідних мір відповідно до директиви стосовно будівельних виробів ( -Н Б A.1.1-80:2007 )
Постананова від 20.12.2006 р. N 1764 Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд ( остананова від 20.12.2006 р. N 1764 )
Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні
Порядок розгляду проектів будівельних норм і нормативних документів у будівництві у центральному апараті Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
Порядок проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві
ПМУ 16-2000 Інструкція про порядок здійснення державного метрологічного нагляду за забезпеченням єдності вимірювань ( МУ 16-2000 )
ПМУ 15-99 Інструкція про порядок перевірки точності результатів вимірювань у вимірювальних лабораторіях ( МУ 15-99 )
Положение об организации и проведении контроля качества строительно-монтажных работ при сооружении систем газоснабжения
СТ СЭВ 4772-84 Цементы. Термины и определения ( 4772-84 )
ДСТУ 1.11:2004 Національна стандартизація. Правила проведення експертизи проектів національних нормативних документів. ( 1.11:2004 )
Правила обов'язкової сертифікації підіймальних споруд
Про індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт: Додаток 1, Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт при індивідуальному проектуванні будівель, споруд і комплексів житла і соціальної сфери на конкретних ділянках станом на 1.07.2007р.; Додаток 4,
ДСТУ ГОСТ 1.1:2005 (ГОСТ 1.1-2002, IDT) Міждержавна система стандартизації. Терміни і визначення . ( ГОСТ 1.1:2005 )
Тимчасовий порядок визначення уповноважених установ, організацій на проведення експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов'язану зі створенням об'єктів архітектури
Порядок розроблення, прийняття та опублікування регламентних технічних умов і будівельних норм
ГОСТ 25347-82 (СТ СЭВ 144-88) Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Поля допусков и рекомендуемые посадки ( 25347-82 )
Порядок проведення експертизи містобудівної документації
ГОСТ 8.563.1-97 ГСОЕИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Диафрагмы, сопла ИСА 1932 и трубы вентури, установленные в заполненных трубопроводах круглого сечения. Технические условия. Межгосударственный стандарт ( 8.563.1-97 )
Інструкція про порядок передачі документації та здійснення державної експертизи з енергозбереження
Перелік об'єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи.
Положення про наглядову раду з питань експертної грошової оцінки земельних ділянок
Положення про порядок роботи екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки земельних ділянок
НС №1 Національний стандарт №1. Загальні засади оцінки майна і майнових прав ( 1 )
НС №2 Національний стандарт №2. Оцінка нерухомого майна ( 2 )
РД 50-682-89 Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Общие положения ( 50-682-89 )
РД 50-34.698-90 Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов ( 50-34.698-90 )
Положення про фонд нормативних документів у сфері містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів.
ДСТУ ГОСТ 1.5:2004 (ГОСТ 1.5-2001) Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению. Межгосударственный стандарт ( ГОСТ 1.5:2004 )
Правила обов'язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.
ДСТУ 3552-97 Ліфти пасажирськіта вантажні. Терміни та визначення ( 3552-97 )
ДСТУ 3306-96 Устаткування каменевидобувне та каменеобробне. Терміни та визначення ( 3306-96 )
ДСТУ 3098-95 Обладнання камер для теплового оброблення залізобетонних виробів. Терміни та визначення ( 3098-95 )
ДСТУ 3097-95 Обладнання для заготовлювання арматурної сталі та сіток. Терміни та визначення ( 3097-95 )
ДСТУ 2569-94 Водопостачання і каналізація. Терміни та визначення ( 2569-94 )
ДСТУ 2460-94 Устаткування для виготовлення об ємних залізобетонних блоків. Терміни та визначення ( 2460-94 )
ДСТУ 2411-94 Дробарки. Терміни та визначення ( 2411-94 )
ДСТУ 2388-94 Системи вентиляції. Терміни та визначення ( 2388-94 )
ДСТУ ISO / ІЕС Guide 59 Кодекс усталених правил стандартизації. ( / ІЕС Guide 59 )
ДСТУ 1.13:2001 Національна стандартизація. Правила надавання повідомлень торговим партнерам України. ( 1.13:2001 )
ДСТУ 1.7:2001 (у виданні стандарту 2004р. буде враховано Зміну №1) Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів. ( 1.7:2001 )
ДСТУ 1.3-93 Державна система стандартизації України. Порядок розроблення, побудови, викладу, оформлення, узгодження, затвердження, позначення та реєстрації технічних умов. ( 1.3-93 )
ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Порядок розроблення національних нормативних документів. ( 1.2:2003 )
ДСТУ 1.1:2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять. ( 1.1:2001 )
ГОСТ 1.2-97 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены. ( 1.2-97 )
ДСТУ Б А.1.1-76:2007 Система стандартизації та нормування у будівництві. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Терміни та визначення понять ( Б А.1.1-76:2007 )
ДСТУ-Н Б A.1.1-78:2007 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ F. Довговічність за директивою стосовно будівельних виробів ( -Н Б A.1.1-78:2007 )
ДСТУ-Н Б A.1.1-77:2007 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ L. Щодо застосування і використання єврокодів ( -Н Б A.1.1-77:2007 )
ДСТУ-Н Б A.1.1-80:2007 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ J. Щодо перехідних мір відповідно до директиви стосовно будівельних виробів ( -Н Б A.1.1-80:2007 )
Порядок розгляду проектів будівельних норм і нормативних документів у будівництві у центральному апараті Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
СТ СЭВ 4772-84 Цементы. Термины и определения ( 4772-84 )
ДСТУ 1.11:2004 Національна стандартизація. Правила проведення експертизи проектів національних нормативних документів. ( 1.11:2004 )
ДСТУ ГОСТ 1.1:2005 (ГОСТ 1.1-2002, IDT) Міждержавна система стандартизації. Терміни і визначення . ( ГОСТ 1.1:2005 )
Тимчасовий порядок визначення уповноважених установ, організацій на проведення експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов'язану зі створенням об'єктів архітектури
ГОСТ 25347-82 (СТ СЭВ 144-88) Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Поля допусков и рекомендуемые посадки ( 25347-82 )
Постананова від 20.12.2006 р. N 1764 Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд ( остананова від 20.12.2006 р. N 1764 )
Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні
Порядок проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві
Положение об организации и проведении контроля качества строительно-монтажных работ при сооружении систем газоснабжения
Правила обов'язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.
ДСТУ Б А.1.2-1:2007. Система ліцензування та сертифікації в будівництві. Оцінювання відповідності в будівництві згідно з технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Основні положення (ДСТУ Б А.1.2-1:2007. Система лицензирования и сертификации в строительстве. Оценивания соответствия в строительстве в соответствии с техническим регламентом строительных изделий, зданий и сооружений. Основные положения)
ПМУ 16-2000 Інструкція про порядок здійснення державного метрологічного нагляду за забезпеченням єдності вимірювань ( МУ 16-2000 )
ПМУ 15-99 Інструкція про порядок перевірки точності результатів вимірювань у вимірювальних лабораторіях ( МУ 15-99 )
ГОСТ 427-75, Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 427-75, Линейки измерительные металлические. Технические условия)
ГОСТ 3749-77. Косинці перевірочні 90. Технічні умови (ГОСТ 3749-77. Угольники поверочные 90. Технические условия)
ГОСТ 7328-2001. Гирі. Загальні технічні умови (ГОСТ 7328-2001. Гири. Общие технические условия)
СН 528-80. Перелік одиниць фізичних величин, що підлягають застосуванню в будівництві ( 528-80 ) (СН 528-80. Перечень единиц физических величин, подлежащих применению в строительстве)