Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

А 1.1. Система стандартизації та нормування в будівництві (ССНБ, ССНС)


Список документов в категории

Название
ДСТУ Б А.1.1-76:2007 Система стандартизації та нормування у будівництві. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Терміни та визначення понять ( Б А.1.1-76:2007 )
ДСТУ-Н Б A.1.1-78:2007 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ F. Довговічність за директивою стосовно будівельних виробів ( -Н Б A.1.1-78:2007 )
ДСТУ-Н Б A.1.1-77:2007 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ L. Щодо застосування і використання єврокодів ( -Н Б A.1.1-77:2007 )
ДСТУ-Н Б A.1.1-80:2007 Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ J. Щодо перехідних мір відповідно до директиви стосовно будівельних виробів ( -Н Б A.1.1-80:2007 )
Порядок розгляду проектів будівельних норм і нормативних документів у будівництві у центральному апараті Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
СТ СЭВ 4772-84 Цементы. Термины и определения ( 4772-84 )
ДСТУ 1.11:2004 Національна стандартизація. Правила проведення експертизи проектів національних нормативних документів. ( 1.11:2004 )
ДСТУ ГОСТ 1.1:2005 (ГОСТ 1.1-2002, IDT) Міждержавна система стандартизації. Терміни і визначення . ( ГОСТ 1.1:2005 )
Тимчасовий порядок визначення уповноважених установ, організацій на проведення експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов'язану зі створенням об'єктів архітектури
ГОСТ 25347-82 (СТ СЭВ 144-88) Основные нормы взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Поля допусков и рекомендуемые посадки ( 25347-82 )
Порядок проведення експертизи містобудівної документації
ГОСТ 8.563.1-97 ГСОЕИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Диафрагмы, сопла ИСА 1932 и трубы вентури, установленные в заполненных трубопроводах круглого сечения. Технические условия. Межгосударственный стандарт ( 8.563.1-97 )
Інструкція про порядок передачі документації та здійснення державної експертизи з енергозбереження
Перелік об'єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи.
Положення про наглядову раду з питань експертної грошової оцінки земельних ділянок
Положення про порядок роботи екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки земельних ділянок
РД 50-682-89 Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Общие положения ( 50-682-89 )
РД 50-34.698-90 Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов ( 50-34.698-90 )
Положення про фонд нормативних документів у сфері містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів.
ДСТУ ГОСТ 1.5:2004 (ГОСТ 1.5-2001) Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению. Межгосударственный стандарт ( ГОСТ 1.5:2004 )
ДСТУ 3552-97 Ліфти пасажирськіта вантажні. Терміни та визначення ( 3552-97 )
ДСТУ 3306-96 Устаткування каменевидобувне та каменеобробне. Терміни та визначення ( 3306-96 )
ДСТУ 3098-95 Обладнання камер для теплового оброблення залізобетонних виробів. Терміни та визначення ( 3098-95 )
ДСТУ 3097-95 Обладнання для заготовлювання арматурної сталі та сіток. Терміни та визначення ( 3097-95 )
ДСТУ 2569-94 Водопостачання і каналізація. Терміни та визначення ( 2569-94 )
ДСТУ 2460-94 Устаткування для виготовлення об ємних залізобетонних блоків. Терміни та визначення ( 2460-94 )
ДСТУ 2411-94 Дробарки. Терміни та визначення ( 2411-94 )
ДСТУ 2388-94 Системи вентиляції. Терміни та визначення ( 2388-94 )
ДСТУ ISO / ІЕС Guide 59 Кодекс усталених правил стандартизації. ( / ІЕС Guide 59 )
ДСТУ 1.13:2001 Національна стандартизація. Правила надавання повідомлень торговим партнерам України. ( 1.13:2001 )
ДСТУ 1.7:2001 (у виданні стандарту 2004р. буде враховано Зміну №1) Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів. ( 1.7:2001 )
ДСТУ 1.3-93 Державна система стандартизації України. Порядок розроблення, побудови, викладу, оформлення, узгодження, затвердження, позначення та реєстрації технічних умов. ( 1.3-93 )
ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Порядок розроблення національних нормативних документів. ( 1.2:2003 )
ДСТУ 1.1:2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять. ( 1.1:2001 )
ГОСТ 1.2-97 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены. ( 1.2-97 )
ДСТУ Б А.1.1-64-95. ССНБ. Будівельні матеріали, бетони та вироби. Контроль якості технологічних процесів і продукції. Терміни та визначення (ДСТУ Б А.1.1-64-95. ССНБ. Строительные материалы, бетоны и изделия. Контроль качества технологических процессов и продукции. Сроки и определения)
ДСТУ Б А.1.1-62-95. ССНБ. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Теплова обробка виробів. Терміни та визначення (ДСТУ Б А.1.1-62-95. ССНБ. Технология трудных бетонов и железобетонных изделий. Тепловая обработка изделий. Сроки и определения)
ДСТУ Б А.1.1-60-95. ССНБ. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Арматурні вироби та закладні елементи. Терміни та визначення. (ДСТУ Б А.1.1-60-95. ССНБ. Технология трудных бетонов и железобетонных изделий. Арматурные изделия и закладочные элементы. Сроки и определения.)
ДСТУ-Н Б А.1.1-90:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ М. Щодо оцінки відповідності за директивою стосовно будівельних виробів: початкове випробування типові виробу та контроль виробництва на підприємстві (ДСТУ-Н Б А.1.1-90:2008. ССНБ. Установка. Руководящий документ М. Относительно оценки соответствия за директивой относительно строительных изделий: начальное испытание типа изделия и контроль производства на предприятии)
ДСТУ-Н Б А.1.1-89:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ К. Системи відповідності, роль та завдання нотифікованих органів у сфері директиви стосовно будівельних виробів (ДСТУ-Н Б А.1.1-89:2008. ССНБ. Установка. Руководящий документ К. Системы соответствия, роль и задача нотифицированных органов в сфере директивы относительно строительных изделий)
ДСТУ-Н Б А.1.1-88:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ D. Щодо СЕ-маркування згідно з Директивою стосовно будівельних виробів (ДСТУ-Н Б А.1.1-88:2008. ССНБ. Установка. Руководящий документ D. Относительно С-маркирования в соответствии с Директивой относительно строительных изделий)
ДСТУ-Н Б А.1.1-87:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ G. Європейська система класифікації будівельних виробів за реакцією на вогневий вплив (ДСТУ-Н Б А.1.1-87:2008. ССНБ. Установка. Руководящий документ G. Европейская система классификации строительных изделий за реакцией на огневое влияние)
ДСТУ-Н Б А.1.1-86:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ Е. Щодо рівнів та класів згідно з директивою стосовно будівельних виробів (ДСТУ-Н Б А.1.1-86:2008. ССНБ. Установка. Руководящий документ Э. Относительно уровней и классов в соответствии с директивой относительно строительных изделий)
ДСТУ Б А.1.1-76:2007. ССНБ. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Терміни та визначення зрозуміти (ДСТУ Б А.1.1-76:2007. ССНБ. Пенополиуретаны монтажные (монтажные пены). Сроки и определения понятий)
ДСТУ-Н Б А.1.1-84:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ С. Щодо поводження з комплектами та системами за директивою стосовно будівельних виробів (ДСТУ-Н Б А.1.1-84:2008. ССНБ. Установка. Руководящий документ С. Относительно обращения с комплектами и системами за директивой относительно строительных изделий)
ДСТУ-Н Б А.1.1-83:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ В. Щодо визначення контролеві виробництва на підприємстві в технічних умовах на будівельні вироби (ДСТУ-Н Б А.1.1-83:2008. ССНБ. Установка. Руководящий документ В. Относительно определения контроля производства на предприятии в технических условиях на строительные изделия)
ДСТУ-Н Б А.1.1-82:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ А. Щодо призначення нотифікованих органів по роботі з директивою стосовно будівельних виробів (ДСТУ-Н Б А.1.1-82:2008. ССНБ. Установка. Руководящий документ А. Относительно назначения нотифицированных органов по работе с директивой относительно строительных изделий)
ДСТУ-Н Б А.1.1-75:2007. ССНБ. Настанова з розроблення технічних розумів на добавки для цементів, сухих будівельних сумішей, розчинів і бетонів (ДСТУ-Н Б А.1.1-75:2007. ССНБ. Установка из разработки технических условий на добавки для цементов, сухих строительных смесей, растворов и бетонов)
ДСТУ-Н Б А.1.1-85:2008. ССНБ. Настанова. Керівний документ Н. Щодо узгодження підходів відносно небезпечних речовин за Директивою стосовно будівельних виробів (ДСТУ-Н Б А.1.1-85:2008. ССНБ. Установка. Руководящий документ Н. Относительно согласования подходов относительно опасных веществ за Директивой относительно строительных изделий)
СТ СЕВ 5063-85. Матеріали і вироби теплоізоляції. Терміни і визначення (СТ СЭВ 5063-85. Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения)
ДСТУ Б А.1.1-74-2004. ССНБ. Вироби замкові і скоб"яні. Терміни та визначення понять (ДСТУ Б А.1.1-74-2004. ССНБ. Изделия замковые и скобьяные. Термины и определения понятий)
ДСТУ Б А.1.1-69-99. ССНБ. Заповнювачі пористі. Терміни та визначення (ДСТУ Б А.1.1-69-99. ССНБ. Заполнители пористые. Термины и определения)
ДСТУ Б А.1.1-29-94. ССНБ. Мастики покрівельні, гідро-і пароізоляційні і приклеювальні. Терміни та визначення (ДСТУ Б А.1.1-29-94. ССНБ. Мастики кровельные, гидро- и пароизоляционные и клеющиеся. Термины и определения)
ДСТУ Б А.1.1-11-94. ССНБ. Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції. Терміни та визначення (ДСТУ Б А.1.1-11-94. ССНБ. Показатели качества и методы оценки уровня качества продукции. Термины и определения)
ДБН А.1.1-3-93. Порядок проведення експертизи, узгодження, затвердження, реєстрації, видання та скасування нормативних документів. Зміна N 1 ( А.1.1-3-93 ) (ДБН А.1.1-3-93. Порядок проведения экспертизы, согласования, утверждения, регистрации, издания и отмены нормативных документов. Изменение N 1)
ДБН А.1.1-2-93. Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів. Зміна N 1 ( А.1.1-2-93 ) (ДБН А.1.1-2-93. Порядок разработки, требования к построению, изложения и оформления нормативных документов. Изменение N 1)
СНиП 5.01.18-86. Положення про виробниче нормування витрати матеріалів в будівництві ( 5.01.18-86 ) (СНиП 5.01.18-86. Положение о производственном нормировании расхода материалов в строительстве)
ГОСТ 24369-86. Об"єкти стандартизації в будівництві. Загальні положення ( 24369-86 ) (ГОСТ 24369-86. Объекты стандартизации в строительстве. Общие положения)
СТ СЭВ 383-87. Пожежна безпека в будівництві ( 383-87 ) (СТ СЭВ 383-87. Пожарная безопасность в строительстве)
ДСТУ Б А.1.1-68-95. Конкурентоспроможність і товаропросування будівельних матеріалів та виробів на зовнішніх ринках. Терміни та визначення ( Б А.1.1-68-95 ) (ДСТУ Б А.1.1-68-95. Конкурентоспособность и товаропросування строительных материалов и изделий на внешних рынках. Сроки и определения)
ДСТУ Б А.1.1-25-94. Грунти. Терміни та визначення. ( Б А.1.1-25-94 ) (ДСТУ Б А.1.1-25-94. Почвы. Сроки и определения.)
ДБН А.1.1-1-93. Зміна N 2 ( А.1.1-1-93 ) (ДБН А.1.1-1-93. Изменение N 2)
ДСТУ Б А.1.1-28-94. Вироби полімерні погонажні профільні та оздоблювальні стінові (рулонні і листові). Терміни та визначення ( Б А.1.1-28-94 ) (ДСТУ Б А.1.1-28-94. Изделия полимерные погонажные профильные и кромочные стенные (рулонные и листовые). Сроки и определения)
ДБН А.1.1-1-93. Зміна N 1 ( А.1.1-1-93 ) (ДБН А.1.1-1-93. Изменение N 1)
ГОСТ 27346-87 (СТ СЭВ 5615-86). Вироби замково-залізні. Терміни і визначення ( 27346-87 ) (ГОСТ 27346-87 (СТ СЭВ 5615-86). Изделия замочно-скобяные. Термины и определения)
СТ СЭВ 4926-84. Вироби асбестоцементні. Терміни і визначення ( 4926-84 ) (СТ СЭВ 4926-84. Изделия асбестоцементные. Термины и определения)
СТ СЭВ 2439-80. Вироби з скла для будівництва. Терміни і визначення ( 2439-80 ) (СТ СЭВ 2439-80. Изделия из стекла для строительства. Термины и определения)
СТ СЭВ 1565-79. Буквені позначення ( 1565-79 ) (СТ СЭВ 1565-79. Буквенные обозначения)
ГОСТ 26047-83. Конструкції будівельні сталеві. Умовні позначення (марки) ( 26047-83 ) (ГОСТ 26047-83. Конструкции строительные стальные. Условные обозначения (марки))
ДСТУ Б А.1.1-55-94. Природні піски для виробництва будівельних матеріалів. Терміни та визначення ( Б А.1.1-55-94 ) (ДСТУ Б А.1.1-55-94. Природные пески для производства строительных материалов. Сроки и определения)
СТ СЭВ 4419-83. Захист від корозії в будівництві. Конструкції будівельні. Терміни і визначення ( 4419-83 ) (СТ СЭВ 4419-83. Защита от коррозии в строительстве. Конструкции строительные. Термины и определения)
СТ СЭВ 3979-83. Плитки керамічні. Терміни і визначення ( 3979-83 ) (СТ СЭВ 3979-83. Плитки керамические. Термины и определения)
ДСТУ Б А.1.1-27-94. Матеріали будівельні. Дефекти. Терміни та визначення. ( Б А.1.1-27-94 ) (ДСТУ Б А.1.1-27-94. Материалы строительные. Дефекты. Сроки и определения.)
ДБН IV-11-1p Правила розробки кошторисних норм на ремонт устаткування ( IV-11-1p ) (ДБН IV-11-1p Правила разработки сметных норм на ремонт оборудования)
ДСТУ Б А.1.1-13-94. Матеріали дрібноштучні стінові. Терміни та визначення ( Б А.1.1-13-94 ) (ДСТУ Б А.1.1-13-94. Материалы мелкоштучные стенные. Сроки и определения)