Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

А 1.3. Система метрологічного забезпечення в будівництві (СМЗБ, СМОС)


Список документов в категории

Название
ПМУ 16-2000 Інструкція про порядок здійснення державного метрологічного нагляду за забезпеченням єдності вимірювань ( МУ 16-2000 )
ПМУ 15-99 Інструкція про порядок перевірки точності результатів вимірювань у вимірювальних лабораторіях ( МУ 15-99 )
ГОСТ 427-75, Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 427-75, Линейки измерительные металлические. Технические условия)
ГОСТ 3749-77. Косинці перевірочні 90. Технічні умови (ГОСТ 3749-77. Угольники поверочные 90. Технические условия)
ГОСТ 7328-2001. Гирі. Загальні технічні умови (ГОСТ 7328-2001. Гири. Общие технические условия)
СН 528-80. Перелік одиниць фізичних величин, що підлягають застосуванню в будівництві ( 528-80 ) (СН 528-80. Перечень единиц физических величин, подлежащих применению в строительстве)