Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Вищі органи влади

Вищі органи владиПодразделы:

Список документов в категории

Название Дата
Про Регіональні правила забудови і використання територій в Автономній Республіці Крим
(О Региональных правилах застройки и использования территорий в Автономной Республике Крым)
18.09.2002
Закон України 1127-XIV Гірничий закон України
(Закон України 1127-XIV Гірничий закон України)
01.01.1970
Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування)
01.01.1970
Закон України 2406-III Про підтвердження відповідності
(Закон України 2406-III Про підтвердження відповідності)
01.01.1970
Закон України 1058-IV Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування
(Закон України 1058-IV Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування)
01.01.1970
Закон України 1859-IV Про правові засади цивільного захисту
(Закон України 1859-IV Про правові засади цивільного захисту)
01.01.1970
Закон України 1155-IV Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки
(Закон України 1155-IV Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки)
01.01.1970
Закон України 1142-XIV Про внесення змін до статей 175 та 188-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення
(Закон України 1142-XIV Про внесення змін до статей 175 та 188-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення)
01.01.1970
Закон України 2455-IV Загальнодержавна програма Питна вода України на 2006-2020 роки
(Закон України 2455-IV Загальнодержавна програма Питна вода України на 2006-2020 роки)
01.01.1970
Закон України 2586-III Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз
(Закон України 2586-III Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз)
01.01.1970
Закон України 2064-III Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання
(Закон України 2064-III Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання)
01.01.1970
Про обкладення податком вартості робіт по будівництву вбудованих та прибудованих об"єктів
(Об обложении налогом стоимости работ по строительству встроенных и пристроенных объектов)
07.04.1995
Про звільнення від оподаткування міжнародної технічної допомоги
(Об увольнении от налогообложения международной технической помощи)
26.06.1996
Про надання податкових пільг інвесторам будівництва житла для військовослужбовців
(О предоставлении налоговых льгот инвесторам строительства жилья для военнослужащих)
07.08.1996
Стосовно наданння податкових пільг
(Относительно наданння налоговых льгот)
31.05.1996
Про податок на добавлену вартість
(О налоге на добавленную стоимость)
08.04.1996
Стосовно порядку надання податкових пільг
(Относительно порядка предоставления налоговых льгот)
17.11.1995
Стосовно податкових пільг, наданих підприємству "Альта-Круш"
(Относительно налоговых льгот, предоставленных предприятию 'Альта-Круш')
04.09.1995
Щодо звільнення від сплати податків фірми "Гепард"
(Относительно увольнения от уплаты налогов фирмы 'Гепард')
14.06.1995
Щодо звільнення від оподаткування підрядників будівництва житла
(Относительно увольнения от налогообложения подстрочников строительства жилья)
06.01.1995
Про виконання доручення Кабінету Міністрів України від 13.03.95р. N 5049/98
(О выполнении поручения Кабинета Министров Украины от 13.03.95г. N 5049/98)
26.04.1995
Лист від 08.10.2007 № 25-14/751 Про розгляд звернення щодо надання роз'яснення з питань перевірки органами державної контрольно-ревізійної служби комунальних аптек
(Лист від 08.10.2007 № 25-14/751 Про розгляд звернення щодо надання роз'яснення з питань перевірки органами державної контрольно-ревізійної служби комунальних аптек)
08.10.2007
Щодо перевірок виконання будівельних робіт
(Относительно проверок выполнения строительных работ)
10.02.2004
Щодо оподаткування операцій з коштами пайовиків
(Относительно налогообложения операций со средствами пайщиков)
07.12.2004
Щодо оподаткування ПДВ операцій з продажу фізичній особі у 2004 році новозбудованого житла
(Относительно налогообложения НДС операций по продаже физическому лицу в 2004 году нововыстроенного жилья)
15.07.2004
Про окремі питання оподаткування, пов'язані з будівництвом
(Об отдельных вопросах налогообложения, связанные с строительством)
23.02.2004
Щодо звільнення від оподаткування ПДВ робіт з будівництва житла, що здійснюється за рахунок коштів фізичних осіб
(Относительно увольнения от налогообложения НДС работ по строительству жилья, которое осуществляется за счет средств физических лиц)
09.04.1999
Щодо виконання комплексу будівельно-монтажних робіт на об'єктах російського нафтохімічного комбінату
(Относительно выполнения комплекса строительно-монтажных работ на объектах русского нефтехимического комбината)
03.04.1998
Щодо питання порядку оподаткування ПДВ операцій з будівництва житла
(Относительно вопроса порядка налогообложение НДС операций из строительства жилья)
06.05.2000
Щодо питань, пов'язаних з оподаткуванням операцій із залученими коштами
(Относительно вопросов, связанных с налогообложением операций с привлеченным средством)
28.11.2003
Щодо обкладання податком на додану вартість операцій з будівництва фундаменту як окремого елемента будівництва приватного будинку
(Относительно обложения налогом на добавленную стоимость операций из строительства фундамента как отдельного элемента строительства частного дома)
11.12.2003
Про застосування окремих норм Закону України "Про державний бюджет України на 2004 рік" від 27.11.03 N 1344-IV
(О применении отдельных норм Закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2004 год" от 27.11.03 N 1344-І)
29.01.2004
Щодо зменшення заборгованості по податкових зобов"язаннях за рахунок інвестиції на будівництво житла для військовослужбовців
(Относительно уменьшения задолженности по налоговым обязательствам за счет инвестиции на строительство жилья для военнослужащих)
18.01.1999
Щодо проведення ремонту господарським способом
(Относительно проведения ремонта хозяйственным способом)
25.04.2003
НАПБ А.02.001-2002 Положення про Державний департамент пожежної безпеки
(НАПБ А.02.001-2002 Положення про Державний департамент пожежної безпеки)
01.01.1970
НАПБ Б.02.009-94 Положення про порядок накладання штрафів на підприємства, установи і організації за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб органів державного пожежного нагляду.
(НАПБ Б.02.009-94 Положення про порядок накладання штрафів на підприємства, установи і організації за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб органів державного пожежного нагляду.)
01.01.1970
Порядок надання статусу спеціальної зони з виробництва сировини, що використовується для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування
(Порядок надання статусу спеціальної зони з виробництва сировини, що використовується для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування)
01.01.1970
Китерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику від провадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища та періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю)
(Китерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику від провадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища та періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю))
01.01.1970
Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу
(Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу)
01.01.1970
Декрет Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення
(Декрет Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення)
01.01.1970
Положення про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України
(Положення про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України)
01.01.1970
Положення про контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних та міжнародних стандартів
(Положення про контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних та міжнародних стандартів)
01.01.1970
Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти
(Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти)
01.01.1970
Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення
(Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення)
01.01.1970
Щодо оподаткування операцій з продажу об'єктів нерухомого майна податком з доходів фізичних осіб з 1 січня 2005 року
(Относительно налогообложения операций по продаже объектов недвижимого имущества налогом из доходов физических лиц с 1 января в 2005 году)
31.12.2004
Щодо застосування Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю"
(Относительно применения Закона Украины "Про финансово-кредитные механизмы и управления имуществом при строительстве жилья и операциях с нерухомістю")
08.10.2004
Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю
(О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью)
04.03.2004
Щодо оподаткування операцій з продажу або передачі у власність новозбудованого житла фізичним особам
(Относительно налогообложения операций по продаже или передачи в собственность нововыстроенного жилья физическим лицам)
21.02.2002
Щодо застосування підпункту 5.1.20 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість"
(Относительно применения подпункта 5.1.20 статьи 5 Закона Украины 'О налоге на добавленную стоимость')
29.05.2000
Щодо звільнення від оподаткування операцій з виконання робіт з будівництва житла незалежно від джерел фінансування
(Относительно увольнения от налогообложения операций по выполнению работ по строительству жилья независимо от источников финансирования)
26.04.2000
Щодо звільнення від оподаткування вартості робіт з будівництва
(Относительно увольнения от налогообложения стоимости работ по строительству)
22.01.1998