Email
Пароль
?
Войти Регистрация

Мін. будівництва і архітектури


Список документов в категории

Название Дата
Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду Міністерства регіональног о розвитку та будівництва України та її складу
(Об утверждении Положения об архитектурно-градостроительном совете Министерства регіональног о развития и строительства Украины и ее состава)
15.05.2008
Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-__:200_ "Будівельні матеріали. Скло листове узорчате. Технічні умови (EN 572:2004, NEQ)"
(О проекте национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-__:200_ "Будівельні материалы. Стекло листовое узорчато. Технические условия (EN 572:2004, NEQ)")
30.10.2008
Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-XXX:200X (ГОСТ 10832-200X) "Будівельні матеріали. Пісок і щебінь перлітові спучені. Технічні умови"
(О проекте национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-XXX:200X (ГОСТ 10832-200X) "Будівельні материалы. Песок и щебень перлітові спучені. Технические умови")
30.10.2008
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов
(О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
29.10.2008
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві модифікатора бетону "ЕМБЕЛІТ"
(О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве модификатора бетона "ЕМБЕЛІТ")
29.10.2008
Про проект Зміни N 3 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 "Будівельні матеріали. Цементи. Загальні технічні умови"
(О проекте Изменения N 3 ДСТУ Бы В.2.7-112-2002 "Будівельні материалы. Цемент. Общие технические умови")
28.10.2008
Про проект СОУ Д.2.4...:2008 "Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Ремонт ізоляції трубопроводів газонафтопродуктів з використанням композитних матеріалів "Поліпромсинтез" та СОУ Д.2.7...:2008 "Ресурсні кошторисні норми ...
(О проекте СОУ Д.2.4...:2008 "Ресурсні элементные сметные нормы на ремонтно-будівельні работы. Ремонт изоляции трубопроводов газонефтепродуктов с использованием композитных материалов "Поліпромсинтез" но СОУ Д.2.7...:2008 "Ресурсні сметные нормы ...)
24.10.2008
Про розгляд проекту зміни N 1 до державних будівельних норм ДБН Б.1-3-97 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів"
(О рассмотрении проекта изменения N 1 к государственным строительным нормам ДБН Б.1-3-97 "Склад, содержание, порядок разработки, согласование и утверждение генеральных планов городских населенных пунктів")
10.10.2008
Про Зміну N 4 до ДБН Д.2.7-2000
(Об Изменении N 4 к ДБН Д.2.7-2000)
24.10.2008
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження скоригованого проекту реконструкції та розширення перону "S" Державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"
(О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение откорректированного проекта реконструкции и расширения перрона "S" Государственного предприятия "Міжнародний аэропорт "Бориспіль")
09.10.2008
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві трубчастих гвинтових штанг ТІТАН і комплектуючих елементів до них
(О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве трубчатых винтовых штанг ТИТАН и комплектующих элементов к ним)
10.10.2008
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві гідроізоляційної мембрани "Dual Seal"
(О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве гидроизоляционной мембраны "Dual Seal")
10.10.2008
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту та титулу будови будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі (коригування)"
(О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта и титула строения строительства автотранспортной магистрали через р. Днепр в г. Запорожье (коррекция)")
07.10.2008
Про розповсюдження та використання відомчих кошторисних норм та СОУ
(О распространении и использовании ведомственных сметных норм и СОУ)
18.11.2008
Про розгляд програмного комплексу "Експерт-Кошторис ПВР"
(О рассмотрении программного комплекса "Експерт-Кошторис ПВР")
14.11.2008
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 30.09.2008 N 426 "Про проведення атестації працівників керівного складу державних підприємств, установ та організацій, що віднесені до сфери управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва У...
(О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 30.09.2008 N 426 "Про проведения аттестации работников руководящего состава государственных предприятий, учреждений и организаций, что отнесенные к сфере управление Министерства регионального развития и строительства В...)
04.11.2008
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду України від 15.05.2008 N 205 "Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України та її складу"
(О внесении изменений к приказу Минрегионбуду Украины от 15.05.2008 N 205 "Про утверждение Положения об архитектурно-градостроительном совете Министерства регионального развития и строительства Украины и ее складу")
28.10.2008
Про затвердження державних будівельних норм
(Об утверждении государственных строительных норм)
28.10.2008
Про розподіл функціональних обов"язків та повноважень між Міністром регіонального розвитку та будівництва України, його першими заступниками та заступниками
(О распределении функциональных обязанностей и полномочий между Министром регионального развития и строительства Украины, его первыми заместителями и заместителями)
11.08.2008
Про виконання наукових розробок із нормування та стандартизації у сфері будівництва у 2008 році
(О выполнении научных разработок из нормирования и стандартизации в сфере строительства в 2008 году)
13.03.2008
Про виконання наукових розробок із нормування та стандартизації у сфері будівництва у 2008 році
(О выполнении научных разработок из нормирования и стандартизации в сфере строительства в 2008 году)
13.03.2008
Про затвердження Порядку розроблення, прийняття та опублікування регламентних технічних умов і будівельних норм
(Об утверждении Порядка разработки, принятия и опубликовывания регламентных технических условий и строительных норм)
26.01.2008
Про затвердження Положення про Науково-методичну раду з питань реставрації та реконструкції історичної забудови Міністерства регіонального розвитку та будівництва України та складу зазначеної ради
(Об утверждении Положения о Научно-методическом совете по вопросам реставрации и реконструкции исторической застройки Министерства регионального развития и строительства Украины и состава отмеченного совета)
22.05.2008
Про проведення державної атестації наукових установ
(О проведении государственной аттестации научных учреждений)
07.05.2008
Про розгляд техніко-економічного обґрунтування реконструкції НСК "Олімпійський" та проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про його схвалення
(О рассмотрении технико-экономического об–рунтування реконструкции НСК "Олімпійський" но проекта распоряжения Кабинета Министров Украины о его одобрении)
06.11.2008
Про проект ВБН В.3.1-__:200_ "Магістральні нафтопроводи. Технологія капітального ремонту лінійної частини діаметром від 530 мм до 1220 мм із заміною ізоляції без підняття трубопроводу"
(О проекте ВБН В.3.1-__:200_ "Магістральні нефтепроводы. Технология капитального ремонта линейной части диаметром от 530 мм до 1220 мм с заменой изоляции без поднятия трубопроводу")
06.11.2008
Про проект ВБН В.2.3-__:200_ "Магістральні трубопроводи. Система протикорозійного захисту. Засоби і установки електрохімічного захисту"
(О проекте ВБН В.2.3-__:200_ "Магістральні трубопроводы. Система протикорозійного защиты. Средства и установки электрохимического захисту")
06.11.2008
Про проект ВБН В.2.3-__:200_ "Споруди транспорту. Проектування, будівництво та експлуатація будівель і службово-технічних споруд залізничного транспорту при швидкісному та високошвидкісному русі поїздів"
(О проекте ВБН В.2.3-__:200_ "Споруди транспорта. Проектирование, строительство и эксплуатация зданий и служебно-технических сооружений железнодорожного транспорта при скоростном и высокоскоростном движении поїздів")
06.11.2008
Про розгляд проекту капітального ремонту автомобільної дороги Київ-Чоп (на Будапешт через Львів-Мукачеве, Ужгород) (М-06) на ділянці км 14+080 (Київська область) - км 348+000 (Рівненська область) та проекту розпорядження Кабінету Міністрів України пр...
(О рассмотрении проекта капитального ремонта автомобильной дороги Киев на участке км 14+080 (Киевская область) - км 348+000 (Ровенская область) та проекта распоряжения Кабинета Министров Украины пр...)
30.10.2008
Про проект національного стандарту ДСТУ-Н Б Д.1.1.... 2008 "Правила визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві"
(О проекте национального стандарта ДСТУ-Н Бы Д.1.1.... 2008 "Правила определение стоимости научных и научно-технических работ в будівництві")
30.10.2008
Про проект ДБН В.2.5-...-2009 "Теплові мережі"
(О проекте ДБН В.2.5-...-2009 "Теплові мережі")
30.10.2008
Про проекти національних стандартів
(О проектах национальных стандартов)
30.10.2008
Про проекти нормативних документів комплексу "Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією"
(О проектах нормативных документов комплекса "Конструкції внешних стен с фасадной теплоізоляцією")
30.10.2008
Про проект національного стандарту
(О проекте национального стандарта)
30.10.2008
Про проекти національних стандартів ДСТУ Б В.2.2-__:200_ "Будинки і споруди. Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків" та ДСТУ Б В.2.6-__:200_ "Конструкції будинків і споруд. Методи визначення показників повітропроникності огороджува...
(О проектах национальных стандартов ДСТУ Бы В.2.2-__:200_ "Будинки и сооружения. Метод определения удельных тепловитрат на отопление будинків" но ДСТУ Бы В.2.6-__:200_ "Конструкції домов и сооружений. Методы определения показателей воздухопроницаемости огороджува...)
30.10.2008
Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-ХХ-200Х "Будівельні матеріали. Труби поліетиленові для подачі холодної води. Технічні умови" (EN 12201-2:2003, MOD)
(О проекте национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-ХХ-200Х "Будівельні материалы. Трубы полиэтиленовые для подачи холодной воды. Технические умови" (EN 12201-2:2003, MOD))
30.10.2008
Про проекти національних стандартів комплексу "Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю"
(О проектах национальных стандартов комплекса "Будівельні материалы. Методы испытания природного каменю")
30.10.2008
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-149:2008 "Будівельні матеріали. Щебінь і щебенево-піщані суміші із шлаків металургійних для дорожніх робіт. Технічні умови"
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-149:2008 "Будівельні материалы. Щебень и щебенно-песчаные смеси из шлаков металлургических для дорожных работ. Технические умови")
21.11.2008
Про прийняття національного стандарту України
(О принятии национального стандарта Украины)
18.11.2008
Про прийняття національного стандарту України
(О принятии национального стандарта Украины)
18.11.2008
Про прийняття національного стандарту України
(О принятии национального стандарта Украины)
18.11.2008
Про прийняття національного стандарту України
(О принятии национального стандарта Украины)
18.11.2008
Про прийняття національного стандарту України
(О принятии национального стандарта Украины)
18.11.2008
Про зміну найменування та затвердження нової редакції статуту державного підприємства
(Об изменении наименования и утверждении новой редакции устава государственного предприятия)
11.11.2008
Про створення групи з вивчення чинного законодавства у будівельній галузі
(О создании группы из изучения действующего законодательства в строительной отрасли)
10.11.2008
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 07.05.2008 N 194 "Про проведення державної атестації наукових установ"
(О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 07.05.2008 N 194 "Про проведение государственной аттестации научных установ")
24.10.2008
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 22.05.2008 N 219 "Про затвердження Положення про Науково-методичну раду з питань реставрації та реконструкції історичної забудови Міністерства регіонального розвитку та будівництва та складу зазначеної ради"
(О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 22.05.2008 N 219 "Про утверждение Положения о Научно-методическом совете по вопросам реставрации и реконструкции исторической застройки Министерства регионального развития и строительства и состава отмеченной ради")
16.10.2008
Про зміну найменування та затвердження нової редакції статуту державного підприємства
(Об изменении наименования и утверждении новой редакции устава государственного предприятия)
14.10.2008
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 16.07.2008 N 321
(О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 16.07.2008 N 321)
15.09.2008
Про внесення змін до деяких наказів Мінрегіонбуду
(О внесении изменений к некоторым приказам Минрегионбуду)
06.08.2008
Про затвердження ДБН В.2.2-20-2008 "Будинки і споруди. Готелі"
(Об утверждении ДБН В.2.2-20-2008 "Будинки и сооружения. Готелі")
23.07.2008
Щодо питання проведення технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на машиномісця у вбудованих в житлових і нежитлових будинках автостоянках (паркінгах)
(Относительно вопроса проведения технической инвентаризации и регистрации прав собственности на машиномісця во встроенных в жилых и нежилищных домах автостоянках (паркінгах))
06.11.2008
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві ґрунтових дротових анкерів "Bauer"
(О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве –рунтових проволочных анкеров "Bauer")
26.11.2008
Про визнання деяких наказів такими, що втратили чинність
(О признании некоторых приказов такими, что потеряли действие)
21.11.2008
Про затвердження індексу для визначення розміру плати за виконання робіт
(Об утверждении индекса для определения размера платы за выполнение работ)
26.11.2007
Про затвердження індексу для обчислення розміру плати за видачу архітектурно-планувального завдання та технічних умов
(Об утверждении индекса для вычисления размера платы за выдачу архитектурно-планировочного задания и технических условий)
24.11.2008
Про затвердження індексу до розцінок для визначення розміру плати за виконання робіт
(Об утверждении индекса к расценкам для определения размера платы за выполнение работ)
24.11.2008
Про затвердження індексу для визначення розміру плати за виконання робіт
(Об утверждении индекса для определения размера платы за выполнение работ)
26.11.2007
Про окремі архітектурно-планувальні параметри висотних будинків у проекті ДБН "Проектування висотних будинків і споруд житлово-громадського призначення. Основні положення"
(Об отдельных архитектурно-планировочных параметрах высотных домов в проекте ДБН "Проектування высотных домов и сооружений жилищно-общественного назначения. Основные положення")
23.10.2008
Про розгляд проекту реконструкції стадіону НСК "Олімпійський"
(О рассмотрении проекта реконструкции стадиона НСК "Олімпійський")
23.10.2008
Про розгляд Концепції реконструкції НСК "Олімпійський" з об"єктами інфраструктури до ЄВРО-2012 та комплексного архітектурно-планувального рішення прилеглих до стадіону територій
(О рассмотрении Концепции реконструкции НСК "Олімпійський" с объектами инфраструктуры к ЕВРО-2012 и комплексного архитектурно-планировочного решения прилегающих к стадиону территорий)
23.10.2008
Про інформацію головного архітектора м. Києва Присяжнюка В.Ф. про виконання пунктів 2 та 3.1 протокольного рішення архітектурно-містобудівної ради Мінрегіонбуду від 08.07.2008 N 14
(Об информации главного архитектора г. Киева Присяжнюка В.Ф. о выполнении пунктов 2 и 3.1 протокольного решения архитектурно-градостроительного совета Минрегионбуду от 08.07.2008 N 14)
23.10.2008
Про утворення Ради головних архітекторів АР Крим, областей, міст України
(Об образовании Совета главных архитекторов АР Крым, областей, мост Украины)
25.11.2008
Про затвердження Зміни N 9 до розділу 2 "Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" та Зміни N 9 до розділу 4 "Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Вип...
(Об утверждении Изменения N 9 к разделу 2 "Робітники. Строительные, монтажные и ремонтно-будівельні роботи" но Изменения N 9 к разделу 4 "Робітники. Строительство и ремонт автомобильных доріг" Справочника квалификационных характеристик профессий работников (Вип...)
10.10.2008
Про внесення змін до наказу від 24.04.2008 р. N 186 "Про науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України"
(О внесении изменений к приказу от 24.04.2008 р. N 186 "Про научно-технический совет Министерства регионального развития и строительства України")
20.06.2008
Про затвердження Зміни N 4 ДБН В.2.2-9-99 "Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення"
(Об утверждении Изменения N 4 ДБН В.2.2-9-99 "Будинки и сооружения. Общественные дома и сооружения. Основные положення")
30.05.2008
Про Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
(О Научно-техническом совете Министерства регионального развития и строительства Украины)
24.04.2008
Про зміну найменування та затвердження нової редакції статуту державного підприємства
(Об изменении наименования и утверждении новой редакции устава государственного предприятия)
10.10.2008
Про затвердження плану засідань колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва України на IV квартал 2008 року
(Об утверждении плана заседаний коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины на IV квартал в 2008 году)
10.10.2008
Про затвердження Положення про технічний комітет стандартизації "Світлопрозорі конструкції" та проведення реєстрації технічних комітетів стандартизації
(Об утверждении Положения о техническом комитете стандартизации "Світлопрозорі конструкції" но проведение регистрации технических комитетов стандартизации)
10.10.2008
Про внесення змін до наказів від 24.04.2008 N 186 "Про Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України" та від 20.06.2008 N 259 "Про внесення змін до наказу від 24.04.2008 N 186 "Про Науково-технічну раду Міністерства...
(О внесении изменений к приказам от 24.04.2008 N 186 "Про Научно-технический совет Министерства регионального развития и строительства України" но от 20.06.2008 N 259 "Про внесение изменений к приказу от 24.04.2008 N 186 "Про Научно-технический совет Министерства...)
30.09.2008
Про надання місцевим органам виконавчої влади та органам самоврядування методичних рекомендацій щодо визначення ступеня пошкодження нерухомого майна громадян
(О предоставлении местным органам исполнительной власти и органам самоуправления методических рекомендаций относительно определения степени повреждения недвижимого имущества граждан)
13.10.2008
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження робочого проекту "ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС - Бар з реконструкцією ПС 330 кВ "Бар"
(О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение рабочего проекта "ПЛ 330 кВ Днестровская ГАЭС - Бар с реконструкцией ПС 330 кВ "Бар")
25.09.2008
Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-_:200_ "Будівельні матеріали. Щебінь і щебенево-піщані суміші із шлаків металургійних для дорожніх робіт. Технічні умови"
(О проекте национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-_:200_ "Будівельні материалы. Щебень и щебенно-песчаные смеси из шлаков металлургических для дорожных работ. Технические умови")
25.09.2008
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту реконструкції та титулу будови штучної злітно-посадкової смуги, руліжних доріжок, місць стоянок повітряних суден, перону Комунального підприємства "Міжнародний ...
(О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта реконструкции и титула строения искусственной взлетно-посадочной полосы, руліжних дорожек, мест стоянок воздушных судов, перрона Коммунального предприятия "Міжнародний ...)
25.09.2008