Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Інститути

ІнститутиПодразделы:

Список документов в категории

Название Дата
ГОСТ 8894-86. Труби скляні і фасонні частини до них. Технічні умови
(ГОСТ 8894-86. Трубы стеклянные и фасонные части к ним. Технические условия)
19.06.1986
ГОСТ 17057-89. Плитки скляні облицювальні килимово-мозаїчні і килими з них. Технічні умови
(ГОСТ 17057-89. Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них. Технические условия)
25.01.1989
ГОСТ 111-90 (СТ СЭВ 5447-85). Скло листове. Технічні умови (Відмінений згідно нак. Держбуду N 135 від 11.08.03.)
(ГОСТ 111-90 (СТ СЭВ 5447-85). Стекло листовое. Технические условия (Отменен согласно прик. Госстроя N 135 от 11.08.03.))
18.12.1990
МДС 41-1.99 (к СНиП 2.04.05-91*) Рекомендации по противодымной защите при пожаре
(МДС 41-1.99 (к СНиП 2.04.05-91*) Рекомендации по противодымной защите при пожаре)
01.01.1970
Временные методические рекомендации по контролю загрязнения почв. Часть II.
(Временные методические рекомендации по контролю загрязнения почв. Часть II.)
01.01.1970
СанПиН 1304-75 Санитарные нормы допустимых вибраций в жилых домах
(СанПиН 1304-75 Санитарные нормы допустимых вибраций в жилых домах)
01.01.1970
РД 153-34.0-20.527-98 Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования
(РД 153-34.0-20.527-98 Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования)
01.01.1970
НАПБ Б.02.019-2004 Положення про порядок розслідування підземних пожеж на вугільних шахтах
(НАПБ Б.02.019-2004 Положення про порядок розслідування підземних пожеж на вугільних шахтах)
01.01.1970
ГОСТ 12.3.040-86. Будівництво. Роботи покрівельні і гідроізоляційні. Вимоги безпеки
(ГОСТ 12.3.040-86. Строительство. Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности)
24.12.1985
ГОСТ 12.3.038-85. Будівництво. Роботи по тепловій ізоляції устаткування. Вимоги безпеки
(ГОСТ 12.3.038-85. Строительство. Работы по тепловой изоляции оборудования. Требования безопасности)
29.12.1984
ДСТУ Б В.2.7-98-2000 (ГОСТ 21880-94). Мати прошивні із мінеральної вати теплоізоляційні. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-98-2000 (ГОСТ 21880-94). Иметь прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные. Технические условия)
23.02.2000
ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93). Вата мінеральна. Технічні умови
(ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93). Ватта минеральная. Технические условия)
23.02.2000
ГОСТ 25880-83. Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні. Упакування, маркування, танспортування і зберігання
(ГОСТ 25880-83. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Упаковка, маркировка, танспортировка и хранение)
30.06.1983
ГОСТ 24748-81. Вироби вапняно-кремнеземні теплоізоляційні. Технічні умови
(ГОСТ 24748-81. Изделия известково-кремнеземистые теплоизоляционные. Технические условия)
07.05.1981
ГОСТ 18866-93. Щебінь з доменного шлаку для виробництва мінеральної вати. Технічні умови
(ГОСТ 18866-93. Щебень из доменного шлака для производства минеральной ваты. Технические условия)
10.11.1993
ГОСТ 12865-67. Вермікуліт спучений
(ГОСТ 12865-67. Вермикулит вспученный)
12.04.1967
ГОСТ 23208-83 (СТ СЭВ 3476-81). Циліндри і напівциліндри теплоізоляції з мінеральної вати на синтетичному зв"язуючому. Технічні умови
(ГОСТ 23208-83 (СТ СЭВ 3476-81). Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем. Технические условия)
25.10.1983
ГОСТ 26281-84. Матеріали і вироби будівельні теплоізоляції. Правила приймання
(ГОСТ 26281-84. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Правила приемки)
31.08.1984
ГОСТ 21.405-93. СПДС. Правила виконання робочої документації теплової ізоляції устаткування і трубопроводів
(ГОСТ 21.405-93. СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов)
10.11.1993
СНиП 2.01.15-90. Інженерний захист територій, будівель і споруд від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування
(СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования)
29.12.1990
ДСТ 5180-84. Ґрунти. Метод лабораторного визначення фізичних характеристик
(ГОСТ 5180-84. Грунты. Метод лабораторного определения физических характеристик)
24.10.1984
ГОСТ 28622-90. Грунти. Метод лабораторного визначення ступеня обдиманості
(ГОСТ 28622-90. Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости)
18.05.1990
ГОСТ 26262-84. Грунти. Методи польового визначення глибини сезонного відтавання
(ГОСТ 26262-84. Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания)
11.07.1984
ГОСТ 25358-82. Грунти. Метод польового визначення температури
(ГОСТ 25358-82. Грунты. Метод полевого определения температуры)
30.06.1982
ГОСТ 23278-78. Грунти. Методи польових випробувань проникності
(ГОСТ 23278-78. Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости)
18.09.1978
ГОСТ 21719-80. Грунти. Методи польових випробувань на зріз в свердловинах і в масиві
(ГОСТ 21719-80. Грунты. Методы полевых испытаний на срез в скважинах и в массиве)
23.05.1980
ГОСТ 19912-81. Грунти. Метод польового випробування динамічним зондуванням (відмінений)
(ГОСТ 19912-81. Грунты. Метод полевого испытания динамическим зондированием (отменен))
31.12.1980
ГОСТ 12536-79. Грунти. Методи лабораторного визначення гранулометричного (зернового) і мікроагрегатного складу
(ГОСТ 12536-79. Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава)
12.10.1979
ГОСТ 12071-84. Грунти. Відбір, упаковка, транспортування і зберігання зразків (відмінений)
(ГОСТ 12071-84. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов (отменен))
20.09.1984
РД 31.31.54-92 (НАПБ В.06.014-92/510) Перечень зданий, помещений и сооружений морского транспорта с указанием категорий взрывопожарной и пожарной опасности и класса зон, подлежащих оборудованию установками пожаротушения и пожарной сигнализации.
(РД 31.31.54-92 (НАПБ В.06.014-92/510) Перечень зданий, помещений и сооружений морского транспорта с указанием категорий взрывопожарной и пожарной опасности и класса зон, подлежащих оборудованию установками пожаротушения и пожарной сигнализации.)
01.01.1970
Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей. Часть III. Строительство и ремонт стоечных и подземных линий и оборудование домовой распределительной радиотрансляционной и сельской телефонной сетей
(Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей. Часть III. Строительство и ремонт стоечных и подземных линий и оборудование домовой распределительной радиотрансляционной и сельской телефонной сетей)
01.01.1970
ГОСТ 17625-83. Конструкції і вироби залізобетонні. Радіаційний метод визначення захисного шару бетону, розмірів і розташування арматури
(ГОСТ 17625-83. Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры)
29.06.1983
ГОСТ 17624-87. Бетони. Ультразвуковий метод визначення міцності
(ГОСТ 17624-87. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности)
26.12.1986
ВСН 55-87 (р) Держгромадянбуд. Інструкція про склад, порядок розробки, узгодження і затвердження проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт житлових будівель
(ВСН 55-87 (р) Госгражданстрой. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий)
01.07.1987