Семинар
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация

Президент України


Список документов в категории

Название Дата
Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг
(О мероприятиях из обеспечения сдерживания прав физических и юридических лиц относительно получения административных (государственных) услуг)
03.07.2009
Про деякі заходи щодо сприяння добудові житлових об"єктів
(О некоторых мероприятиях по содействию достройке жилищных объектов)
08.04.2009
Про робочу групу з питань будівництва доступного житла в Україні
(О рабочей группе по вопросам строительства доступного жилья в Украине)
01.02.2008
Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом
(О мероприятиях по строительству доступного жилья в Украине и улучшения обеспечения граждан жильем)
08.11.2007
Про заходи щодо впорядкування забудови території та збереження історико-культурних територій і об"єктів в місті Києві
(О мероприятиях по благоустройству застройки территории и сохранения историко-культурных территорий и объектов в городе Киеве)
15.03.2007
Про Положення про Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
(О Положении о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины)
19.12.2005
Про заходи щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла та стабілізації ситуації на первинному ринку житла
(О мероприятиях по совершенствованию государственной регуляции в сфере строительства жилья и стабилизации ситуации на первичном рынке жилья)
03.03.2006
Про невідкладні заходи щодо відродження Софії Київської як загальнонаціонального духовного центру
(О безотлагательных мероприятиях по возрождению Софии Киевской как общенационального духовного центра)
30.12.2005
Про скасування деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України
(Об отмене некоторых распоряжений Кабинета Министров Украины)
27.12.2005
Про Положення про Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
(О Положении о Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины)
19.12.2005
Про кількість заступників Міністра будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
(О количестве заместителей Министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины)
02.12.2005
Про призначення А. Беркути першим заступником Міністра будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
(О назначении А. Беркути первым заместителем Министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины)
21.11.2005
Про присудження Державних премій України в галузі архітектури 2005 року
(О присуждении Государственных премий Украины в отрасли архитектуры в 2005 году)
26.07.2005
Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями
(О первоочередных мерах относительно создания благоприятных условий жизнедеятельности лиц с ограниченными физическими возможностями)
01.06.2005
Про Положення про Державний комітет України з будівництва та архітектури
(О Положении о Государственном комитете Украины из строительства и архитектуры)
20.08.2002
Про нагрудний знак до Державної премії України в галузі архітектури
(О нагрудном знаке к Государственной премии Украины в области архитектуры)
02.11.2004
Про першочергові заходи щодо відродження церкви Богородиці (Десятинної) в м. Києві
(О первоочередных мероприятиях по возрождению церкви Богородиц (Десятинной) в г. Киеве)
12.02.2000
Про надання Донбаській державній академії будівництва і архітектури статусу національної
(О предоставлении Донбасской государственной академии строительства и архитектуры статуса национальной)
21.08.2004
Про надання Кримській академії природоохоронного та курортного будівництва статусу національної
(О предоставлении Крымской академии природоохранного и курортного строительства статуса национальной)
21.08.2004
Про присудження Державних премій України в галузі архітектури 2004 року
(О присуждении Государственных премий Украины в области архитектуры 2004 года)
23.06.2004
Про Положення про Державний комітет України з будівництва та архітектури
(О Положении о Государственном комитете Украины из строительства и архитектуры)
20.08.2002
Питання Державної служби автомобільних доріг України
(Вопрос Государственной службы автомобильных дорог Украины)
19.01.2002
Про додаткові заходи щодо сприяння у будівництві житла військовослужбовцям
(О дополнительных мерах относительно содействия в строительстве жилья военнослужащим)
16.10.1993
Про реставрацію Ханського палацу Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
(О реставрации Ханского дворца Бахчисарайского государственного историко-культурного заповедника)
26.09.2003
Питання Комітету із Державної премії України в галузі архітектури
(Вопрос Комитета из Государственной премии Украины в области архитектуры)
31.10.1996
Про відзначення 190-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка
(Об отметке 190-летия от дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко)
07.04.2003
Про заходи щодо завершення будівництва Криворізького гірничо- збагачувального комбінату окислених руд
(О мероприятиях по завершению строительства Криворожского горно - обогатительного комбината окисленных руд)
25.05.1994
Про концесію на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг
(О концессии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог)
04.07.1998
Про поширення чинності та продовження строку дії Указу Президента України від 1 липня 1993 року N 240
(О распространении действия и продолжение срока действия Указа Президента Украины от 1 июля 1993 года N 240)
11.09.2002
Про інвестування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей
(Об инвестировании строительства и приобретение жилья для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и членов их семей)
01.07.1993
Про Положення про Державний комітет України з будівництва та архітектури
(О Положении о Государственном комитете Украины из строительства и архитектуры)
20.08.2002
Про внесення змін до Положення про Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України
(О внесении изменений в Положение о Государственном комитете строительства, архитектуры и жилой политики Украины)
16.05.2001
Про Положення про Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України
(О Положении о Государственном комитете строительства, архитектуры и жилой политики Украины)
09.12.1997
Про призначення В. Присяжнюка заступником Голови Державного комітету України з будівництва та архітектури
(О назначении В. Присяжнюка заместителем Председателя Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры)
19.06.2002
Про присудження Державних премій України в галузі архітектури 2002 року
(О присуждении Государственных премий Украины в области архитектуры 2002 года)
15.06.2002
Про призначення А. Беркути першим заступником Голови Державного комітету України з будівництва та архітектури
(О назначении А. Беркуты первым заместителем Председателя Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры)
06.06.2002
Про призначення В. Черепа Головою Державного комітету України з будівництва та архітектури
(О назначении В. Черепа Председателем Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры)
07.05.2002
Про Комітет із Державної премії України в галузі архітектури
(О Комитете из Государственной премии Украины в области архитектуры)
20.03.2002
Питання Державної служби автомобільних доріг України
(Вопрос Государственной службы автомобильных дорог Украины)
19.01.2002
Про скасування розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 березня 2000 року N 153
(Об отмене распоряжения Кабинета Министров Украины от 30 марта 2000 года N 153)
07.04.2000
Про заходи щодо завершення будівництва недобудованих жилих будинків
(О мероприятиях по завершению строительства недостроенных жилых домов)
27.10.1999
Про прискорення реформування житлово-комунального господарства
(Об ускорении реформирования жилищно-коммунального хозяйства)
19.10.1999
Про сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва
(О содействии развития молодежного жилищного строительства)
06.10.1999
Про Основні напрями забезпечення житлом населення України на 1999 - 2005 роки
(Об Основных направлениях обеспечения жильем население Украины на 1999 - 2005 года)
15.07.1999
Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд"
(О проведении эксперимента в жилищном строительстве на базе холдинговой компании 'Київміськбуд')
27.06.1999
Про стимулювання житлового будівництва
(О стимулировании жилищного строительства)
28.06.1999
Про програму завершення будівництва газопроводів-відводів
(О программе завершения строительства газопроводов-отводов)
27.06.1999
Про внесення зміни до Указу Президента України від 7 серпня 1998 року N 857
(О внесении изменения в Указ Президента Украины от 7 августа 1998 года N 857)
27.06.1999
Про поширення чинності Указу Президента України від 1 липня 1993 року N 240
(О распространении действия Указа Президента Украины от 1 июля 1993 года N 240)
22.06.1999
Про іпотеку
(Об ипотеке)
14.06.1999
Про підтримку цементної промисловості
(О поддержке цементной промышленности)
25.05.1999
Про заходи щодо забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку
(О мероприятиях по обеспечению жильем военнослужащих, уволенных в запас или отставку)
11.05.1999
Про продовження строку дії Указу Президента України від 1 липня 1993 року N 240
(О продолжении срока действия Указа Президента Украины от 1 июля 1993 года N 240)
06.04.1999
Про концесію на будівництво та експлуатацію нової автомобільної дороги Львів-Краковець
(О концессии на строительство и эксплуатацию новой автомобильной дороги Львів-Краковець)
04.07.1998
Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
(О мероприятиях по поддержке индивидуального жилищного строительства на селе)
27.03.1998
Про збереження історичної забудови у центральній частині міста Львова
(О сохранении исторической застройки в центральной части города Львова)
02.07.1997
Про утворення Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України
(Об образовании Государственного комитета строительства, архитектуры и жилой политики Украины)
11.08.1997
Про постанову Уряду Автономної Республіки Крим від 4 червня 1996 року N 179
(О постановлении Правительства Автономной Республики Крым от 4 июня 1996 года N 179)
15.01.1997
Про пріоритетні завдання у сфері містобудування
(О приоритетных задачах в сфере градостроительства)
13.05.1997
Про заходи щодо залучення коштів населення для будівництва житла
(О мероприятиях по привлечению средства населения для строительства жилья)
04.06.1996
Про заходи щодо завершення будівництва Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд та реконструкції пов"язаних з ним об"єктів
(О мероприятиях по завершению строительства Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд и реконструкции связанных с ним объектов)
14.06.1996
Про завершення будівництва Кіровоградського обласного українського музично-драматичного театру імені М.Кропивницького
(О завершении строительства Кировоградского областного украинского музыкально-драматического театра имени М.Кропивницкого)
19.07.1996
Про внесення змін до Указу Президента України від 1 липня 1993 року N 240
(О внесении изменений в Указ Президента Украины от 1 июля 1993 года N 240)
06.12.1996
Про забезпечення збереження будівлі Одеського державного академічного театру опери та балету
(Об обеспечении сохранения здания Одесского государственного академического театра оперы и балета)
05.04.1996
Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 19 травня 1994 року N 237
(О признании таким, что утратил действие, Указа Президента Украины от 19 мая 1994 года N 237)
24.02.1996
Про будівництво вітрових електростанцій
(О строительстве ветровых электростанций)
02.03.1996
Про спорудження Монумента Незалежності України
(О сооружении Монумента Независимости Украины)
15.03.1996
Про внесення змін та доповнень до Указу Президента України від 14 жовтня 1993 року N 456
(О внесении изменений и дополнений к Указу Президента Украины от 14 октября 1993 года N 456)
12.05.1996
Про заходи щодо будівництва шкіл і дошкільних закладів
(О мероприятиях по строительству школ и дошкольных учреждений)
01.07.1995
Про внесення змін і доповнень до Указу Президента України від 14 жовтня 1993 року N 456 "Про приватизацію об"єктів незавершеного будівництва"
(О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Украины от 14 октября 1993 года N 456 'О приватизации объектов незавершенного строительства')
02.06.1995
Про День архітектури України
(О Дне архитектуры Украины)
17.06.1995
Про заходи щодо сприяння будівництву житла для молоді шляхом іпотечного кредитування
(О мероприятиях по содействию строительству жилья для молодые путем ипотечного кредитования)
22.06.1994
Про зміни в структурі управління будівельним комплексом
(Об изменениях в структуре управления строительным комплексом)
08.07.1994
Про внесення змін і доповнень до Положення про інвестування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України
(О внесении изменений и дополнений в Положение об инвестировании строительства и приобретение жилья для военнослужащих Вооруженных Сил Украины)
19.01.1994
Про внесення доповнення до Положення про інвестування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України
(О внесении дополнения к Положению об инвестировании строительства и приобретение жилья для военнослужащих Вооруженных Сил Украины)
05.04.1994
 ЕмкостиСпонсоры раздела: