Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > Інше > Проекти та доповнення
Поиск 

Проекти та доповнення


Список документов в категории

Название
Про технічний стан фонду будівельних металоконструкцій в Україні та першочергові заходи щодо його безпечної експлуатації ( 21 ) (О техническом состоянии фонда строительных металлоконструкций в Украине и первоочередных мерах относительно его безопасной эксплуатации)
Про проект "Технічних рішень навісного вентильованого фасаду "Сайдінг" ( 20 ) (О проекте "Технических решений навесного вентилируемого фасада "Сайдинг")
Рішення колегії від 21 січня 2003 р. N 2. Про створення у складі Української державної будівельної корпорації "Укрбуд" Державної акціонерної будівельної компанії "Укрбуд" ( 2 ) (Решение коллегии от 21 января 2003 г. N 2. О создании в составе Украинской государственной строительной корпорации "Укрстрой" Государственной акционерной строительной компании" "Укрстрой")
Рішення колегії від 24 грудня 2002 р. N 27. Про хід реалізації доручень Президента України і Кабінету Міністрів України щодо модернізації (ліквідації) аварійно-небезпечних будівель і споруд ( 27 ) (Решение коллегии от 24 декабря 2002 г. N 27. О ходе реализации поручений Президента Украины и Кабинета Министров Украины относительно модернизации (ликвидации) аварийно-опасных зданий и сооружений)
Рішення колегії від 24 грудня 2002 р. N 24. Про стан виконання Указу Президента України від 15.07.99 N 856/99 "Про Основні напрями забезпечення житлом населення України на 1999-2005 роки" щодо реалізації регіональних програм житлового будівництва ( 24 ) (Решение коллегии от 24 декабря 2002 г. N 24. О состоянии выполнения Указа Президента Украины от 15.07.99 N 856/99 "Об Основных направлениях обеспечения жильем населения Украины на 1999-2005 годы" относительно реализации региональных программ домостроения)
Про Доповнення N 1 (до ДБН Д.1.1-4-2000), Доповнення N 5 (до ДБН Д.2.4-2000), Доповнення N 3 (до ДБН Д.2.2-99), Доповнення N 2 (до ДБН Д.1.1-3-99), Доповнення N 4 (до ДБН Д.2.3-99), Доповнення N 3 ( до ДБН Д.2.7-2000) ( 19 ) (О Дополнении N 1 (к ДБН Д.1.1-4-2000), Дополнении N 5 (к ДБН Д.2.4-2000), Дополнении N 3 (к ДБН Д.2.2-99), Дополнении N 2 (к ДБН Д.1.1-3-99), Дополнении N 4 (к ДБН Д.2.3-99), Дополнении N 3 ( к ДБН Д.2.7-2000))
Про проект ДБН "Ремонт і підсилення несучих та огороджувальних будівельних конструкцій і основ промислових будинків та споруд" ( 18 ) (О проекте ДБН "Ремонт и усиление несущих и ограждающих строительных конструкций и основ промышленных домов и сооружений")
Про проект "Концепції створення корпоративної інформаційної мережі будівельного комплексу України" ( 16 ) (О проекте "Концепции создания корпоративной информационной сети строительного комплекса Украины")
Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98) ( 15 ) (О проекте Изменения N 1 ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98))
Про проект ДБН А.1.1- -2002 "Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві" ( 14 ) (О проекте ДБН А.1.1- -2002 "Положение по производственному нормированию расходов материалов в строительстве")
Про проект положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у галузі будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 13 ) (О проекте положения о базовой организации из научно-технической деятельности в отрасли строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
Рішення засідання Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв"язку спільно з колегією Держбуду України від 14 листопада 2002 р. Про поліпшення законодавчого забезпечення діяльності будівельної галузі (Решение заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, транспорта и связи совместно с коллегией Госстроя Украины от 14 ноября 2002 г. Об улучшении законодательного обеспечения деятельности строительной отрасли)
Протокол розширеної наради з головними архітекторами областей України за участю народних депутатів України - членів Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту і зв"язку (Протокол расширенного совещания с главными архитекторами областей Украины при участии народных депутатов Украины - членов Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, транспорта и связи)
Про "Основні нормативні вимоги та розрахункові характеристики смерчів для майданчика Чорнобильської АЕС" ( 10 ) (О "Основных нормативных требованиях и расчетных характеристиках смерчей для площадки Чернобыльской АЭС")
Про надання функцій територіальної організації інституту "Донецький ПромбудНДіпроект" ( 9 ) (О предоставлении функций территориальной организации института "Донецкий ПромбудНДипроект")
Про надання функцій територіальної організації ВАТ "Сумський Промпроект" ( 8 ) (О предоставлении функций территориальной организации ОАО "Сумский Промпроект")
Про проект "Положення про порядок прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об"єктів містобудування" ( 6 ) (О проекте "Положение о порядке принятия в эксплуатацию завершенных строительством объектов градостроения")
Про проект Державної програми щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об"єктів житлово-цивільного призначення ( 5 ) (О проекте Государственной программы относительно обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными физическими возможностями к объектам жилищно-гражданского назначения)
Про проект ДБН В.1.1- -2002 "Пожежна безпека об"єктів будівництва" ( 4 ) (О проекте ДБН В.1.1- -2002 "Пожарная безопасность объектов строительства")
Про план переходу на ліцензоване програмне забезпечення організацій, що входять до сфери управління Держбуду ( 3 ) (О плане перехода на лицензированное программное обеспечение организаций, что входят к сфере управления Госстроя)
Протокол N 36 засідання координаційної Ради директорів проектно-вишукувальних організацій Держбуду України ( 36 ) (Протокол N 36 заседания координационного Совета директоров проектно-искательных организаций Госстроя Украины)
Про Доповнення N 1 до "Тимчасових методичних рекомендацій щодо визначення вартості ремонтних та налагоджувальних робіт на об"єктах житлового та комунального господарства України" ( 2 ) (О Дополнении N 1 к "Временным методическим рекомендациям относительно определения стоимости ремонтных и наладочных работ на об"єктах жилищного и коммунального хозяйства Украины")
Про зміни та доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 64) ( 1 ) (Об изменениях и дополнениях к Справочнику квалификационных характеристик профессий работников (выпуск 64))
Рішення колегії від 26 липня 2002 р. N 1. Про основні напрями діяльності та завдання Держбуду України на 2002 рік ( 1 ) (Решение коллегии от 26 июля 2002 г. N 1. Об основных направлениях деятельности и задания Госстроя Украины на 2002 год)
Щодо засідання Ради директорів проектно-вишукувальних організацій (Относительно заседания Совета директоров проектно-искательных организаций)
Протокол розширеного засідання Ради головних архітекторів областей України (Протокол расширенного заседания Совета главных архитекторов областей Украины)
Про показники визначення вартості проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва ( 35 ) (О показателях определения стоимости проведения комплексной государственной экспертизы проектов строительства)
Про проекти нормативних документів ( 34 ) (О проектах нормативных документов)
Про Зміну N 3 ДБН В.2.3-4-2000 "Автомобільні дороги" ( 33 ) (Об Изменении N 3 ДБН В.2.3-4-2000 "Автомобильные дороги")
Про Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт ( 32 ) (О Методических рекомендациях по формированию себестоимости строительно-монтажных работ)
Про зміну N 2 до ДБН В.2.6-14-97 "Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд" ( 29 ) (Об изменении N 2 к ДБН В.2.6-14-97 "Конструкции домов и сооружений. Покрытие домов и сооружений")
Про стан виробництва термоізоляційних матеріалів у системі корпорації "Укрбудматеріали" і перспективи розширення їх застосування в житлово-цивільному будівництві" ( 28 ) (О состоянии производства термоизоляционных материалов в системе корпорации "Укрбудматериали" и перспективы расширения их применения в жилищно-гражданском строительстве")
Про Доповнення N 3 до ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва" ( 27 ) (О Дополнении N 3 к ДБН Д.1.1-1-2000 "Правилу определения стоимости строительства")
Рішення колегії від 5 квітня 2001 р. N 23. Про стан оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії ( 23 ) (Решение коллегии от 5 апреля 2001 г. N 23. О состоянии оснащения имеющегося жилищного фонда средствами учета и регуляции потребления воды и тепловой энергии)
Про проект Порядку проведення ремонту та утримання об"єктів міського благоустрою ( 31 ) (О проекте Порядка проведения ремонта и содержания объектов городского благоустройства)
Про проект Виробничих норм часу з поточного ремонту та обслуговування об"єктів зовнішнього освітлення ( 30 ) (О проекте Производственных норм времени из текущего ремонта и обслуживания объектов внешнего освещения)
Про застосування оздоблювально-утеплюючої системи будинків з облицюванням алюмінієвими композитними панелями "Рейнобонд" ( 26 ) (О применении остнастно-утепляющей системы домов с облицовкой алюминиевыми композитными панелями "Рейнобонд")
Про проект Рекомендацій щодо застосування арматурного прокату за ДСТУ 3760-98 при проектуванні та виготовленні залізобетонних конструкцій без попереднього напруження арматури ( 24 ) (О проекте Рекомендаций относительно применения арматурного проката за ДСТУ 3760-98 при проектировании и изготовлении железобетонных конструкций без предыдущего напряжения арматуры)
Про проект ДБН "Мости та труби. Обстеження і випробування" ( 23 ) (О проекте ДБН "Мосты и трубы. Обследование и испытание")
Про Методичні рекомендації з розроблення ресурсних елементних кошторисних норм ( 21 ) (О Методических рекомендациях по разработке ресурсных элементных сметных норм)
Про Методичні рекомендації з визначення додаткових витрат при розрахунках за виконані будівельно-монтажні роботи у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більш ніж +270С ( 20 ) (О Методических рекомендациях из определения дополнительных расходов при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы в летний период под открытым небом при температуре внешнего воздуха более чем +270С)
Рішення колегії від 29 листопада 2000 N 78. Про визнання що втратив силу Порядку застосування норм невигідних витрат в будівництві ( 78 ) (Решение коллегии от 29 ноября 2000 N 78. О признании утратившим силу Порядка применения норм накладных расходов в строительстве)
Про проекти нормативних документів ( 19 ) (О проектах нормативных документов)
Про проект Методичних рекомендацій з формування собівартості проектно-вишукувальних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів бухгалтерського обліку) ( 18 ) (О проекте Методических рекомендаций по формированию себестоимости проектно-искательных работ с учетом требований положений (стандартов бухгалтерского учета))
Про впровадження корпоративних інформаційних систем управління підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства ( 17 ) (О внедрении корпоративных информационных систем управления предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства)
Про проект ДБН "Метрополітени" ( 16 ) (О проекте ДБН "Метрополитены")
Про проект Рекомендацій з модернізації інженерного обладнання житлових будинків перших масових серій ( 15 ) (О проекте Рекомендаций по модернизации инженерного оборудования жилых домов первых массовых серий)
Про Доповнення N 1 до ДБН Д.1.1-2-99, Доповнення N 1 до ДБН Д.1.1-3-99, Доповнення N 2 до ДБН Д.2.2-99, Доповнення N 3 до ДБН Д.2.3-99 ( 14 ) (О Дополнении N 1 к ДБН Д.1.1-2-99, Дополнение N 1 к ДБН Д.1.1-3-99, Дополнение N 2 к ДБН Д.2.2-99, Дополнение N 3 к ДБН Д.2.3-99)
Про дозвіл на відступ від п.3.4 СНиП 2.05.09-90 для влаштування тролейбусних зупинок на ухилі 60 ( 13 ) (О разрешении на отступление от п.3.4 СНиП 2.05.09-90 для устраивания троллейбусных остановок на уклоне 60)
Про проект Норм часу з поточного ремонту та утримання об"єктів зовнішнього освітлення ( 12 ) (О проекте Норм времени из текущего ремонта и содержания объектов внешнего освещения)
Про проект галузевих комунальних норм "Порядок проведення ремонту та утримання об"єктів міського благоустрою" ( 11 ) (О проекте отраслевых коммунальных норм "Порядок проведения ремонта и содержания объектов городского благоустройства")
Про проект Методики визначення за показаннями будинкових теплолічильників фактичних обсягів споживання теплової енергії на опалення окремих квартир (приміщень), обладнаних засобами некомерційного обліку ( 10 ) (О проекте Методики определения за показаниями домовых теплосчетчиков фактических объемов потребления тепловой энергии на отопление отдельных квартир (помещений), оборудованных средствами некоммерческого учета)
Про проект Правил розрахунку двоставкових тарифів на послуги водопостачання і водовідведення ( 9 ) (О проекте Правил расчета двуставочных тарифов на услуги водоснабжения и водоотвода)
Загальні підсумки діяльності будівельної галузі, підприємств будіндустрії та будівельних матеріалів України за січень-грудень 2001 року (Общие итоги деятельности строительной отрасли, предприятий стройиндустрии и строительных материалов Украины за январь-декабрь в 2001 году)
Про Доповнення N 2 (ДБН Д.2.3-8-99; ДБН Д.2.3-12-99) ( 8 ) (О Дополнении N 2 (ДБН Д.2.3-8-99; ДБН Д.2.3-12-99))
Про проект ДБН "Будинки і споруди. Підприємства побутового обслуговування" ( 6 ) (О проекте ДБН "Дома и сооружения. Предприятия бытового обслуживания")
Про Доповнення N 2 до ДБН Д.2.7-2000 ( 3 ) (О Дополнении N 2 к ДБН Д.2.7-2000)
Про проект Методики визначення технологічних нормативів використання води житлово-експлуатаційними підприємствами і організаціями ( 72 ) (О проекте Методики определения технологических нормативов использования воды жилищно-эксплуатационными предприятиями и организациями)
Про техніко-економічне обгрунтування проекту управління твердими побутовими відходами (ТПВ) Великої Ялти та основні проектні рішення реконструкції полігону ТПВ у селищі Гаспра ( 2 ) (О технико-экономическом обосновании проекта управления твердыми бытовыми отходами (ТПВ) Большой Ялты и основные проектные решения реконструкции полигона ТПВ в поселке Гаспра)
Про проекти нормативних документів ( 1 ) (О проектах нормативных документов)
Про проект Правил утримання житлових будинків і прибудинкових територій ( 75 ) (О проекте Правил содержания жилых домов и придомовых территорий)
Про проект Порядку ціноутворення на послуги централізованого теплопостачання ( 74 ) (О проекте Порядка ценообразования на услуги централизованного теплоснабжения)
Про проект Методики перерахунків за послуги централізованого теплопостачання ( 73 ) (О проекте Методики пересчета за услуги централизованного теплоснабжения)
Про проекти Закону України "Про фінансово-інвестиційний механізм реконструкції житлового фонду" та "Типового положення про регіональні цільові фонди реконструкції житлових будинків" ( 71 ) (О проектах Закона Украины "О финансово-инвестиционном механизме реконструкции жилищного фонда" и "Типичного положения о региональных целевых фондах реконструкции жилых домов")
Про проект Посібника з проектування культових будинків ( 70 ) (О проекте Пособия по проектированию культовых домов)
Про Доповнення N 4 до Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи ( 69 ) (О Дополнении N 4 к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы)
Рішення колегії від 26 грудня 2001 р. N 124. Про стан розроблення інститутом "НДіпроектреконструкція" нормативно-методичних актів, архітектурно-технічних та інженерних рішень з реконструкції житлових будинків ( 124 ) (Решение коллегии от 26 декабря 2001 г. N 124. О состоянии разработки институтом "НДипроектреконструкция нормативно-методических актов", архитектурно-технических и инженерных решений из реконструкции жилых домов)
Рішення колегії від 30 листопада 2001 р. N 115. Про проект Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства в ринкових умовах господарювання на 2002-2005 роки та на перспективу до 2010 року ( 115 ) (Решение коллегии от 30 ноября 2001 г. N 115. О проекте Программы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства в рыночных условиях ведения хозяйства на 2002-2005 годы и на перспективу к в 2010 году)
Рішення колегії від 30 листопада 2001 р. N 114. Про основні напрямки і перспективи роботи державного підприємства "ЦентрСЕПРОтепломережа" у галузі комунальної теплоенергетики ( 114 ) (Решение коллегии от 30 ноября 2001 г. N 114. Об основных направлениях и перспективах работы государственного предприятия "ЦентрСЕПРОтеплосеть" в отрасли коммунальной теплоэнергетики)
Рішення колегії від 30 листопада 2001 р. N 111. Про реалізацію положень Закону України "Про архітектурну діяльність" ( 111 ) (Решение коллегии от 30 ноября 2001 г. N 111. О реализации положений Закона Украины "Об архитектурной деятельности")
Рішення колегії від 27 листопада 2001 р. N 112. Про проект постанови Кабінету Міністрів України "Про Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи" ( 112 ) (Решение коллегии от 27 ноября 2001 г. N 112. О проекте постановления Кабинета Министров Украины "О Порядке утверждения инвестиционных программ и проектов строительства и проведения их комплексной государственной экспертизы")
Про доповнення N 2 до ДБН Д.1.1-1-2000 ( 68 ) (О дополнении N 2 к ДБН Д.1.1-1-2000)
Про схвалення нормативних документів ( 67 ) (Об одобрении нормативных документов)
Про застосування універсальної траверси під час проведення навантажувально-розвантажувальних робіт та монтажу будівельних конструкцій ( 66 ) (О применении универсальной траверсы во время проведения погрузочно-разгрузочных работ и монтажа строительных конструкций)
Про застосування трубок гофрованих пластикових в інженерних системах будинків і споруд ( 65 ) (О применении трубок гофрированных пластиковых в инженерных системах домов и сооружений)