Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > Інше > Проекти та доповнення
Поиск 

Проекти та доповнення


Список документов в категории

Название
Рішення НТР Про погодження проектів технічних умов ( 73 ) (Решение НТР О согласовании проектов технических условий)
Рішення НТР Про погодження проектів відомчих будівельних норм ( 72 ) (Решение НТР О согласовании проектов ведомственных строительных норм)
Рішення НТР Про Зміну N 4 ДБН Д.2.4-200 ( 71 ) (Решение НТР Об Изменении N 4 ДБН Д.2.4-200)
Рішення 31 жовтня 2006 р. N 220. Про стан та заходи з удосконалення роботи Мінбуду з питань щодо інженерного обладнання будинків і споруд житлового і громадського призначення (Решение 31 октября 2006 г. N 220. О состоянии и мероприятиях по усовершенствованию работы Минбуду по вопросам относительно инженерного оборудования домов и сооружений жилищного и общественного назначения)
Рішення 31 жовтня 2006 р. N 219. Про проект змін до законодавчих та нормативних актів України, спрямованих на удосконалення системи ліцензування будівельної діяльності (Решение 31 октября 2006 г. N 219. О проекте изменений в законодательные и нормативные акты Украины, направленные на усовершенствование системы лицензирования строительной деятельности)
Рішення 31 жовтня 2006 р. N 218. Про підсумки роботи будівельного комплексу та житлово-комунального господарства за 9 місяців 2006 року (Решение 31 октября 2006 г. N 218. Об итогах работы строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства за 9 месяцев 2006 в году)
Роз"яснення щодо необхідності оформлення права користування частиною прибудинкової території при влаштуванні окремого входу в квартиру у багатоквартирному будинку (Разъяснение относительно необходимости оформления права пользования частью придомовой территории при устраивании отдельного входа в квартиру в многоквартирном доме)
Роз"яснення щодо державних будівельних норм при упорядкуванні парків і скверів (Разъяснение относительно государственных строительных норм при упорядочении парков и скверов)
Роз"яснення щодо рівня комфорту, складу та площі квартир при проектуванні комерційного житла за індивідуальними проектами (Разъяснения относительно уровня комфорта, состава и площади квартир при проектировании коммерческого жилья по индивидуальным проектам)
Роз"яснення щодо правил розрахунків за послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води (Разъяснение относительно правил расчетов за услуги по централизованному отоплению и поставке горячей воды)
Роз"яснення щодо надання пільг з оплати комунальних послуг (Разъяснение относительно предоставления льгот из оплаты коммунальных услуг)
Роз"яснення щодо порядку нарахування плати за користування житлом (Разъяснение относительно порядка начисления платы за пользование жильем)
Рішення шостої Всеукраїнської науково-технічної конференції "Будівництво в сейсмічних районах України" (Решение шестой Всеукраинской научно-технической конференции "Строительство в сейсмических районах Украины")
Роз"яснення стосовно поділу квартири (Разъяснение относительно деления квартиры)
Роз"яснення стосовно умов розірвання договору найму житла (Разъяснение относительно условий расторжения договора найма жилья)
Роз"яснення щодо укладення договору на надання житлово-комунальних послуг (Разъяснение относительно заключения договора на предоставление жилищно-коммунальных услуг)
Роз"яснення щодо надання пільг на оплату холодного водопостачання (Разъяснение относительно предоставления льгот на оплату холодного водоснабжения)
Роз"яснення стосовно набуття права власності на землю (Разъяснение относительно приобретения права собственности на землю)
Роз"яснення стосовно підрахунку загальної площі приміщень громадського призначення, вбудованих у житлові будинки (Разъяснение относительно подсчета общей площади помещений общественного назначения, встроенных в жилые дома)
Роз"яснення щодо норм проектування житла (Разъяснение относительно норм проектирования жилья)
Роз"яснення щодо визначення капітальності будівель (Разъяснение относительно определения капитальности зданий)
Роз"яснення стосовно роз"яснення законодавства та державних норм при вирішенні питання будівництва бази відпочинку (Разъяснение относительно разъяснения законодательства и государственных норм при решении вопроса строительства базы отдыха)
Рішення 08 вересня 2006 р. N 196. Про першочергові заходи щодо посилення державного архітектурно-будівельного контролю (Решение 08 сентября 2006 г. N 196. О первоочередных мерах относительно усиления государственного архитектурно-строительного контроля)
Роз"яснення щодо визначення розміру плати за видачу технічних умов при відключенні від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання і влаштування індивідуальної (автономної) системи теплопостачання (Разъяснение относительно определения размера платы за выдачу технических условий при отключении от сетей централизованного отопления и горячего водоснабжения и устраивания индивидуальной (автономной) системы теплоснабжения)
Роз"яснення стосовно роз"яснень адміністративно-територіального устрою України при вирішенні питання об"єднання громадян для ведення особистого селянського господарства (Разъяснение относительно разъяснений административно-территориального уклада Украины при решении вопроса объединения граждан для ведения личного крестьянского хозяйства)
Роз"яснення щодо будівництва на приватній ділянці сауни за особистим проектом (Разъяснение относительно строительства на частном участке сауны по личному проекту)
Роз"яснення стосовно віднесення стояків холодного водопостачання та водовідведення до внутрішньобудинкових мереж та фінансування робіт із їх ремонту (Разъяснение относительно отнесения стояков холодного водоснабжения и водоотвода к внутридомовым сетям и финансированию работ из их ремонта)
Роз"яснення щодо надання житла військовослужбовцям (Разъяснение относительно предоставления жилья военнослужащим)
Роз"яснення щодо питань перевірки приладів обліку тепла і води (Разъяснение относительно вопросов проверки приборов учета тепла и воды)
Рішення 29 червня 2006 р. N 132. Про стан не завершених будівництвом житлових будинків, будівництво яких було розпочато до 01.07.1995 року, до введення в дію нових нормативів з енергозбереження, ступінь будівельної готовності яких... (Решение 29 июня 2006 г. N 132. О состоянии не завершенных строительством жилых домов, строительство которых было начато 01.07.1995 году, к введению в действие новых нормативов из энергосбережения, степень строительной готовности которых...)
Рішення 29 червня 2006 р. N 126. Про хід виконання заходів комплексних регіональних програм житлового будівництва щодо нарощування обсягів введення житла у 2006 році не менше ніж на 30 % (Решение 29 июня 2006 г. N 126. О ходу выполнения мероприятий комплексных региональных программ домостроения относительно наращивания объемов введения жилья в 2006 году не менее чем на 30 %)
Рішення НТР Про проект Зміни N1 ГОСТ 23486-79 "Панелі металеві тришарові стінні з утеплювачем з пенополиуретана. Технічні умови" ( 63 ) (Решение НТР О проекте Изменения N1 ГОСТ 23486-79 "Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия")
Рішення НТР Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм -стандарт організації ( 62 ) (Решение НТР О согласовании ресурсных элементных сметных норм -стандарт организации)
Рішення НТР Про проект ДБН "Будівництво в сейсмічних районах України" (на заміну СНіП ІІ-7-81*) ( 52 ) (Решение НТР О проекте ДБН "Строительство в сейсмических районах Украины" (на замену СНиП ІІ-7-81*))
Роз"яснення щодо надання роз"яснень стосовно функцій замовника будівництва (Разъяснение относительно предоставления разъяснений относительно функций заказчика строительства)
Роз"яснення щодо порядку приватизації та викупу житла (Разъяснение относительно порядка приватизации и выкупа жилья)
Роз"яснення щодо порядку поліпшення житлових умов інвалідів Великої Вітчизняної війни першої групи та учасників бойових дій (Разъяснение относительно порядка улучшения жилищных условий инвалидов Великой Отечественной войны первой группы и участников боевых действий)
Роз"яснення щодо порядку оплати за споживання газу (Разъяснение относительно порядка оплаты за потребление газа)
Роз"яснення стосовно видів житлово-комунальних послуг, які належать до повноважень органів місцевого самоврядування (Разъяснение относительно видов жилищно-коммунальных услуг, которые принадлежат к полномочиям органов местного самоуправления)
Рішення НТР Про проект ДСТУ Б В.1.2.-...-200-"Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об"єктів. Прогини і переміщення. Вимоги проектування" ( 54 ) (Решение НТР О проекте ДСТУ Б В.1.2.-...-200-"Система обеспечения надежности и безопасности строительных объектов. Прогибания и перемещения. Требования проектирования")
Рішення НТР Про проект ДБН В.1.2.-...-200-"Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об"єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування" ( 53 ) (Решение НТР О проекте ДБН В.1.2.-...-200-"Система обеспечения надежности и безопасности строительных объектов. Нагрузки и влияния. Нормы проектирования")
Рішення НТР Про проект національного стандарту "Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови" ( 43 ) (Решение НТР О проекте национального стандарта "Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебенно-мастиковые. Технические условия")
Рішення НТР Про погодження проектів технічних умов ( 39 ) (Решение НТР О согласовании проектов технических условий)
Роз"яснення щодо порядку надання пільг інвалідам за користування комунальними послугами (Разъяснение относительно порядка предоставления льгот инвалидам за пользование коммунальными услугами)
Роз"яснення щодо вимог до забудови нових і реконструкції існуючих територій дачних і садівницьких товариств та об"єднань громадян (Разъяснение относительно требований к застройке новых и реконструкции существующих территорий дачных и садовников обществ и объединений граждан)
Роз"яснення щодо процедури надання дозволу на реконструкцію під гараж сараю, прибудованого до триповерхового житлового будинку (Разъяснение относительно процедуры предоставления разрешения на реконструкцию под гараж сараю, пристроенного к трехэтажному жилому дому)
Роз"яснення щодо трактування понять "реконструкція приміщень" та "прибудова" (Разъяснение относительно трактовки понятий "реконструкция помещений" та "пристройка")
Роз"яснення щодо влаштування газових проточних водонагрівачів для гарячого водопостачання в житлових будинках (Разъяснение относительно устраивания газовых проточных водонагревателей для горячего водоснабжения в жилых домах)
Роз"яснення щодо влаштування індивідуального газового опалення (Разъяснение относительно устраивания индивидуального газового отопления)
Роз"яснення стосовно приватизації наданого за рішенням суду житлового приміщення будинку (Разъяснение относительно приватизации предоставленного по решению суда жилищного помещения дома)
Роз"яснення щодо визначення житлового будинку (Разъяснение относительно определения жилого дома)
Роз"яснення стосовно розміщення будівництва гаражів для індивідуальних легкових автомобілів (Разъяснение относительно размещения строительства гаражей для индивидуальных легковых автомобилей)
Роз"яснення щодо можливості приватизації квартир у малосімейному гуртожитку (Разъяснение относительно возможности приватизации квартир в малосемейном общежитии)
Роз"яснення щодо умов приватизації квартири (Разъяснение относительно условий приватизации квартиры)
Роз"яснення щодо порядку утримання прибудинкової території та споруд на ній (Разъяснение относительно порядка содержания придомовой территории и сооружений на ней)
Рішення НТР Про проект Зміни N 1 ДБН В.2.5-13-98* "Пожежна автоматика будинків і споруд" ( 38 ) (Решение НТР О проекте Изменения N 1 ДБН В.2.5-13-98* "Пожарная автоматика домов и сооружений")
Рішення НТР Про Зміну N 1 до ВБН Д.2.2-218-045-2001 та Зміну N2 до ВБН Д.2.7-218-045-2002 ( 32 ) (Решение НТР Об Изменении N 1 к ВБН Д.2.2-218-045-2001 и Изменении N2 к ВБН Д.2.7-218-045-2002)
Рішення НТР Про проект ДБН В.2.5-...-2006 "Природне і штучне освітлення" ( 31 ) (Решение НТР О проекте ДБН В.2.5-...-2006 "Природное и искусственное освещение")
Роз"яснення щодо удосконалення процедури затвердження проектів будівництва та титулів будов (Разъяснение относительно усовершенствования процедуры утверждения проектов строительства и титулов строений)
Рішення 11 квітня 2006 р. N 66. Про підсумки роботи будівельного кoмплексу та житлово-кoмунального господарства у І кварталі 2006 року (Решение 11 апреля 2006 г. N 66. Об итогах работы строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в И квартале в 2006 году)
Роз"яснення щодо переведення житлових приміщень у нежитлові (Разъяснение относительно перевода жилищных помещений в нежилищные)
Роз"яснення щодо встановлення цін і тарифів за виконання робіт та надання житлово-кoмунальних послуг підприємствами (Разъяснение относительно установления цен и тарифов за выполнение работ и предоставление жилищно-коммунальных услуг предприятиями)
Роз"яснення стосовно державних будівельних норм при вирішенні питання розміщення гаража для зберігання індивідуального автомобіля (Разъяснение относительно государственных строительных норм при решении вопроса размещения гаража для сохранения индивидуального автомобиля)
Роз"яснення стосовно допустимих відстаней між сусідніми будинками (Разъяснение относительно допустимых расстояний между соседними домами)
Роз"яснення щодо поширення будівельних норм на влаштування автомийки в підземному паркінгу житлового будинку (Разъяснение относительно распространения строительных норм на устраивание автомийки в подземном паркінгу жилого дома)
Роз"яснення щодо будівельних норм розміщення та розмірів майданчиків для відпочинку дітей, дорослих, для спортивних, господарських цілей тощо при проектуванні житлової забудови (Разъяснение относительно строительных норм размещения и размеров площадок для отдыха детей, взрослых, для спортивных, хозяйственных целей и тому подобное при проектировании жилищной застройки)
Роз"яснення щодо неякісного теплопостачання та нарахування плати за нього у розмірі, що не відповідає фактичному обсягові його надання (Разъяснение относительно некачественного теплоснабжения и начисления платы за него в размере, что не отвечает фактическому обсягові его предоставления)
Роз"яснення щодо прав власників квартир (Разъяснение относительно прав владельцев квартир)
Роз"яснення щодо порядку перепланування квартири (Разъяснение относительно порядка перепланировывания квартиры)
Роз"яснення щодо влаштування автономного опалення (Разъяснение относительно устраивания автономного отопления)
Рішення НТР Про проект Зміни N1 ДСТУ Б В.2.7-43-96 "Бетони важкі. Технічні умови" ( 10 ) (Решение НТР О проекте Изменения N1 ДСТУ Бы В.2.7-43-96 "Бетоны тяжелые. Технические условия")
Рішення НТР Про погодження проекту відомчих будівельних норм ( 8 ) (Решение НТР О согласовании проекта ведомственных строительных норм)
Рішення НТР Про проект Зміни N1 до ДБН В.2.2-5-97 "Захисні споруди цивільної оборони" ( 6 ) (Решение НТР О проекте Изменения N1 к ДБН В.2.2-5-97 "Защитные сооружения гражданской обороны")
Рішення 16 лютого 2006 р. N 39. Про Заходи щодо peaлізації Концепції розвитку морського берега Криму на 2006 -2016 роки (Решение 16 февраля 2006 г. N 39. О Мероприятиях по реализации Концепции развития морского берега Крыма на 2006 -2016 годы)
Роз"яснення щодо надання дозволу на використання будівель і приміщень за іншим цільовим призначенням (відділення банку -в магазині, магазин -в аптеці, майстерня з виготовлення гіпсових форм -в кoтельній тощо) (Разъяснение относительно предоставления разрешения на использование зданий и помещений за другим целевым назначением (отделение банка -в магазине, магазин -в аптеке, мастерская из изготовления гипсовых форм -в котельной и тому подобное))