Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > Інше > Проекти та доповнення
Поиск 

Проекти та доповнення


Список документов в категории

Название
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві трубчастих гвинтових штанг ТІТАН і комплектуючих елементів до них ( 127 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве трубчатых винтовых штанг ТИТАН и комплектующих элементов к ним)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту та титулу будови будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі (коригування)" ( 125 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта и титула строения строительства автотранспортной магистрали через р. Днепр в г. Запорожье (коррекция)")
Про розгляд техніко-економічного обґрунтування реконструкції НСК "Олімпійський" та проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про його схвалення ( 149 ) (О рассмотрении технико-экономического об–рунтування реконструкции НСК "Олімпійський" но проекта распоряжения Кабинета Министров Украины о его одобрении)
Про проект ВБН В.3.1-__:200_ "Магістральні нафтопроводи. Технологія капітального ремонту лінійної частини діаметром від 530 мм до 1220 мм із заміною ізоляції без підняття трубопроводу" ( 148 ) (О проекте ВБН В.3.1-__:200_ "Магістральні нефтепроводы. Технология капитального ремонта линейной части диаметром от 530 мм до 1220 мм с заменой изоляции без поднятия трубопроводу")
Про проект ВБН В.2.3-__:200_ "Магістральні трубопроводи. Система протикорозійного захисту. Засоби і установки електрохімічного захисту" ( 147 ) (О проекте ВБН В.2.3-__:200_ "Магістральні трубопроводы. Система протикорозійного защиты. Средства и установки электрохимического захисту")
Про проект ВБН В.2.3-__:200_ "Споруди транспорту. Проектування, будівництво та експлуатація будівель і службово-технічних споруд залізничного транспорту при швидкісному та високошвидкісному русі поїздів" ( 146 ) (О проекте ВБН В.2.3-__:200_ "Споруди транспорта. Проектирование, строительство и эксплуатация зданий и служебно-технических сооружений железнодорожного транспорта при скоростном и высокоскоростном движении поїздів")
Про проекти нормативних документів комплексу "Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією" ( 141 ) (О проектах нормативных документов комплекса "Конструкції внешних стен с фасадной теплоізоляцією")
Про проекти національних стандартів ДСТУ Б В.2.2-__:200_ "Будинки і споруди. Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків" та ДСТУ Б В.2.6-__:200_ "Конструкції будинків і споруд. Методи визначення показників повітропроникності огороджува... ( 139 ) (О проектах национальных стандартов ДСТУ Бы В.2.2-__:200_ "Будинки и сооружения. Метод определения удельных тепловитрат на отопление будинків" но ДСТУ Бы В.2.6-__:200_ "Конструкції домов и сооружений. Методы определения показателей воздухопроницаемости огороджува...)
Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-ХХ-200Х "Будівельні матеріали. Труби поліетиленові для подачі холодної води. Технічні умови" (EN 12201-2:2003, MOD) ( 138 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-ХХ-200Х "Будівельні материалы. Трубы полиэтиленовые для подачи холодной воды. Технические умови" (EN 12201-2:2003, MOD))
Про проекти національних стандартів комплексу "Будівельні матеріали. Методи випробування природного каменю" ( 137 ) (О проектах национальных стандартов комплекса "Будівельні материалы. Методы испытания природного каменю")
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження робочого проекту "ПЛ 330 кВ Дністровська ГАЕС - Бар з реконструкцією ПС 330 кВ "Бар" ( 124 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение рабочего проекта "ПЛ 330 кВ Днестровская ГАЭС - Бар с реконструкцией ПС 330 кВ "Бар")
Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-_:200_ "Будівельні матеріали. Щебінь і щебенево-піщані суміші із шлаків металургійних для дорожніх робіт. Технічні умови" ( 123 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-_:200_ "Будівельні материалы. Щебень и щебенно-песчаные смеси из шлаков металлургических для дорожных работ. Технические умови")
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту реконструкції та титулу будови штучної злітно-посадкової смуги, руліжних доріжок, місць стоянок повітряних суден, перону Комунального підприємства "Міжнародний ... ( 122 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта реконструкции и титула строения искусственной взлетно-посадочной полосы, руліжних дорожек, мест стоянок воздушных судов, перрона Коммунального предприятия "Міжнародний ...)
Про проект змін до розділів 2 та 4 Довідника характеристик професій працівників (Випуск 64) ( 121 ) (О проекте изменений к разделам 2 и 4 Справочника характеристик профессий работников (Выпуск 64))
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 120 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Про проект ДБН В.2.1-...-200... "Основи і фундаменти будівель та споруд" ( 119 ) (О проекте ДБН В.2.1-...-200... "Основи и фундаменты зданий и споруд")
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві покриття для захисту від корозії металевих та залізобетонних конструкцій ( 109 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве покрытия для защиты от коррозии металлических и железобетонных конструкций)
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами ( 583 ) (Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 1. Профессии работников, что являются общими для всех видов экономической деятельности. Раздел 3. Деятельность органов управления предприятиями)
Про проект ДБН "Будівництво в умовах щільної забудови. Вимоги безпеки" ( 54 ) (О проекте ДБН "Будівництво в условиях плотной застройки. Требования безпеки")
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві ( 51 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве)
Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов ( 46 ) (О согласовании проектов технических условий и проекта изменения технических условий)
Про розгляд науково-дослідної роботи "Розроблення програми здійснення моніторингу факторів, що впливають на ефективність використання коштів субвенцій із державного бюджету" ( 44 ) (О рассмотрении научно-исследовательской работы "Розроблення программы осуществления мониторинга факторов, что влияют на эффективность использования средств субвенций из государственного бюджету")
Про науково-дослідну роботу "Розроблення та внесення змін до Типового положення про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених місцевих органах містобудування та архітектури" ( 43 ) (О научно-исследовательской работе "Розроблення но внесение изменений к Типичному положению об архитектурно-градостроительных советах при специально уполномоченных местных органах градостроения и архітектури")
Про проект Методичних рекомендацій з визначення вартості послуг з проведення ліцензійної експертизи суб"єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов"язану із створенням об"єктів архітектури ( 42 ) (О проекте Методических рекомендаций из определения стоимости услуг по проведению лицензионной экспертизы субъектов строительной деятельности относительно их способности осуществлять хозяйственную деятельность, связанную с созданием объектов архитектуры)
Про розгляд НДР за договором Н-10-8-07 від 19.10.2007 "Розроблення рекомендацій щодо врахування факторів галузевого та регіонального рівня при створенні галузевої геоінформаційної системи у будівництві" ( 40 ) (О рассмотрении НИР по договору Н-10-8-07 от 19.10.2007 "Розроблення рекомендаций относительно учета факторов отраслевого и регионального уровня при создании отраслевой геоинформационной системы в будівництві")
Про науково-дослідну роботу "Розроблення Альбому типових рішень обладнання елементами безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об"єктів житлово-комунального призначення" ( 37 ) (О научно-исследовательской работе "Розроблення Альбома типичных решений оборудования элементами беспрепятственного доступа людей с ограниченными физическими возможностями к объектам жилищно-коммунального призначення")
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перезатвердження проекту будівництва шахти N 10 "Нововолинська" ВО "Волиньвугілля" ( 35 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про перезатвердження проекта строительства шахты N 10 "Нововолинська" ВО "Волиньвугілля")
Про уточнені індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт ( 34 ) (Об уточненных индексах и показателях определения сметной стоимости проектно-вишукувальних работ)
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 33 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Про втрату чинності деяких рішень науково-технічної ради Міністерства України у справах будівництва і архітектури та Державного комітету України у справах містобудування і архітектури ( 61 ) (О потере действия некоторых решений научно-технического совета Министерства Украины по делам строительства и архитектуры и Государственного комитета Украины по делам градостроения и архитектуры)
Про проект національного стандарту "Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Настанова з проектування, монтажу та експлуатації автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями та спорудами" ( 6 ) (О проекте национального стандарта "Інженерне оборудование домов и сооружений. Внешние сети и сооружения. Установка из проектирования, монтажа и эксплуатации автоматизированных систем мониторинга и управления зданиями и спорудами")
Про проект ДСТУ Б В.2.7-...-2008 "Будівельні матеріали. Блоки із ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови" ( 4 ) (О проекте ДСТУ Бы В.2.7-...-2008 "Будівельні материалы. Блоки из ноздреватого бетона стенные мелкие. Технические умови")
Про схвалення проекту Рекомендацій зі страхування ризиків у будівництві ( 2 ) (Об одобрении проекта Рекомендаций из страхования рисков в строительстве)
Про проект ВБН В.3.2-__:200_ "Реконструкція, ремонт об"єктів. Технологія ремонту захисного покриття магістрального газопроводу в траншеї без його демонтажу на переходах через болота та яри" ( 12 ) (О проекте ВБН В.3.2-__:200_ "Реконструкція, ремонт объектов. Технология ремонта защитного покрытия магистрального газопровода в траншее без его демонтажа на переходах через болота и яри")
Про усереднені показники вартості людино-години за розрядами робіт у будівництві ( 11 ) (Об усредненных показателях стоимости человеко-часа за разрядами работ в строительстве)
Про проект національного стандарту "Будівельні матеріали. Вироби полівінілхлоридні погонажні. Технічні умови" ( 7 ) (О проекте национального стандарта "Будівельні материалы. Изделия поливинилхлоридные погонажні. Технические умови")
Про проект ДБН В 2.3-...-200_ "Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування" ( 119 ) (О проекте ДБН В 2.3-...-200_ "Споруди транспорта. Железные дороги колеи 1520 мм Нормы проектування")
Про проект ДБН В 2.3-...-200_ "Споруди транспорту. Мости та труби. Виконання і приймання робіт. Основні положення" ( 118 ) (О проекте ДБН В 2.3-...-200_ "Споруди транспорта. Мосты и трубы. Выполнение и принятие работ. Основные положення")
Про проект ДБН "Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування" ( 117 ) (О проекте ДБН "Кладовища, крематории и колумбарии. Нормы проектування")
Про проект національного стандарту "Будинки і споруди. Метод визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій в натурних умовах" ( 114 ) (О проекте национального стандарта "Будинки и сооружения. Метод определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных умовах")
Про проект національного стандарту "Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції" ( 113 ) (О проекте национального стандарта "Настанова из разработки и составления энергетического паспорта домов при новом строительстве и реконструкції")
Про проект національного стандарту "Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Основні положення" ( 112 ) (О проекте национального стандарта "Оцінювання соответствия в строительстве согласно с Техническим регламентом строительных изделий, зданий и сооружений. Основные положення")
Про проект національного стандарту "Завіси для віконних та дверних блоків. Технічні умови" ( 111 ) (О проекте национального стандарта "Завіси для оконных и дверных блоков. Технические умови")
Про проект національного стандарту "Щебінь, гравій та пісок декоративні із природного каменю. Технічні умови" ( 110 ) (О проекте национального стандарта "Щебінь, гравий и песок декоративные из природного камню. Технические умови")
Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.6-15-99 "Конструкції будинків і споруд. Вікна та двері полівінілхлоридні. Загальні технічні умови" ( 106 ) (О проекте Изменения N 1 ДСТУ Бы В.2.6-15-99 "Конструкції домов и сооружений. Окна и двери поливинилхлоридные. Общие технические умови")
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 104 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Про проект Випуску 2 "Малярні роботи" Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" Збірника ГН 8 "Опоряджувальні роботи" ( 103 ) (О проекте Выпуска 2 "Малярні роботи" Отраслевых норм времени на строительные, монтажные и ремонтно-будівельні роботи" Сборника ГН 8 "Опоряджувальні роботи")
Про проект Зміни N 1 до ВБД Д.1.1-001-2002 "Порядок визначення вартості будівництва об"єктів комплексу виробництва "Вектор" в умовах зони відчуження" ( 102 ) (О проекте Изменения N 1 к ВБД Д.1.1-001-2002 "Порядок определение стоимости строительства объектов комплекса производства "Вектор" в условиях зоны відчуження")
Про проект частини 2 Випуску 3 "Мости та труби" "Збірника ГН 5 "Монтаж металевих конструкцій" Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи ( 99 ) (О проекте части 2 Выпуска 3 "Мости но труби" "Збірника ГН 5 "Монтаж металлических конструкцій" Отраслевых норм времени на строительные, монтажные и ремонтно-будівельні работы)
Про проект ВБН А.3.1-___:200_ "Управління, організація та технологія. Об"єкти залізничного транспорту. Особливості підтвердження готовності до експлуатації" ( 107 ) (О проекте ВБН А.3.1-___:200_ "Управління, организация и технология. Объекты железнодорожного транспорта. Особенности подтверждения готовности к експлуатації")
Про проект національного стандарту "Матеріали для заливки швів і тріщин покриттів автомобільних доріг. Загальні технічні вимоги" ( 98 ) (О проекте национального стандарта "Матеріали для заливки швов и трещин покрытий автомобильных дорог. Общие технические вимоги")
Про проект ДБН Б.2.3-...-200_ "Системи міської інфраструктури. Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування" ( 93 ) (О проекте ДБН Б.2.3-...-200_ "Системи городской инфраструктуры. Трамвайные и троллейбусные линии. Общие требования к проектування")
Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов ( 91 ) (О согласовании проектов технических условий и проекта изменения технических условий)
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві з"єднання арматурної сталі механічним способом опресовування ( 89 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве соединения арматурной стали механическим способом опрессовки)
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві двошарової гідроізолюючої системи "ELIMINATOR" ( 86 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве двухслойной гідроізолюючої системы "ELIMINATOR")
Про проект ВБН В.2.3-218-539: 200_ "Споруди транспорту. Влаштування шарів дорожнього одягу автомобільних доріг загального користування із холодних сумішей, що містять фрезерований асфальтобетон" ( 79 ) (О проекте ВБН В.2.3-218-539: 200_ "Споруди транспорта. Устраивание слоев дорожной одежды автомобильных дорог общего пользования из холодных смесей, что содержат фрезерует асфальтобетон")
Про проект Зміни N 2 до ВБН Д.2.2-218-045-2001 "Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми. Ремонт автомобільних доріг та мостів" ( 78 ) (О проекте Изменения N 2 к ВБН Д.2.2-218-045-2001 "Відомчі ресурсные элементные сметные нормы. Ремонт автомобильных дорог и мостів")
Про проект Змін N 8 до розділу 4 "Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64) ( 77 ) (О проекте Изменений N 8 к разделу 4 "Робітники. Строительство и ремонт автомобильных доріг" Справочника квалификационных характеристик профессий работников (Выпуск 64))
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві покриття для захисту від корозії системи "STEELPAINT" ( 76 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве покрытия для защиты от коррозии системы "STEELPAINT")
Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов ( 73 ) (О согласовании проектов технических условий и проекта изменения технических условий)
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві ремонтної суміші V 1/50 ( 72 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве ремонтной смеси V 1/50)
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві ремонтної суміші U 10 ( 71 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве ремонтной смеси U 10)
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві ремонтної суміші MH 80 ( 70 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве ремонтной смеси MH 80)
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві ремонтної суміші MS 20 ( 69 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве ремонтной смеси MS 20)
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві мінеральної суміші MS 02 ( 68 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве минеральной смеси MS 02)
Про проект державних будівельних норм "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території району" ( 66 ) (О проекте государственных строительных норм "Склад, содержание, порядок разработки, согласование и утверждение схем планирования территории району")
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 64 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Про проекти ДСТУ "Захист від пожежі. Перекриття та покриття. Метод випробування на вогнестійкість", ДСТУ "Захист від пожежі. Споруди та фрагменти будівель. Метод натурних вогневих випробувань. Загальні вимоги" та ДСТУ "Захист від пожежі. Несучі стіни... ( 63 ) (О проектах ДСТУ "Захист от пожара. Перекрытие и покрытие. Метод испытания на вогнестійкість", ДСТУ "Захист от пожара. Сооружения и фрагменты зданий. Метод натурных огневых испытаний. Общие вимоги" но ДСТУ "Захист от пожара. Несущие стены...)
Про усереднені показники вартості людино-години за розрядами складності робіт у будівництві ( 61 ) (Об усредненных показателях стоимости человеко-часа за разрядами сложности работ в строительстве)
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві модульних деформаційних швів з навскоси розташованими поворотними траверсами (конструкція STW) ( 49 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве модульных деформационных швов с наискось расположенными поворотными траверсами (конструкция STW))
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві сферичних опорних частин MAURER-MSM ( 48 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве сферических опорных частей MAURER-MSM)
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві стаканних опорних частин ( 47 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве стаканних опорных частей)
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві добавки комплексної для бетонів "ХИДЕТАЛ-ГП-9" ( 46 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве добавки комплексной для бетонов "ХИДЕТАЛ-ГП-9")
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві модульних деформаційних швів з жорстким закріпленням сталевих проміжних елементів на несучих траверсах (конструкція TRO) ( 51 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве модульных деформационных швов с жестким закреплением стальных промежуточных элементов на несущих траверсах (конструкция TRO))
Про проект постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві" ( 39 ) (О проекте постановления Кабинета Министров Украины "Про порядок лицензирования определенных видов хозяйственной деятельности в будівництві")