Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > Інше > Проекти та доповнення
Поиск 

Проекти та доповнення


Список документов в категории

Название
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві плит магнезитових ( 37 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве плит магнезитовых)
Про усереднені показники вартості людино-години за розрядами складності робіт у будівництві ( 36 ) (Об усредненных показателях стоимости человеко-часа за разрядами сложности работ в строительстве)
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві збірних залізобетонних елементів трибун, сходів, стін та парапетів огорож ( 35 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве сборных железобетонных элементов трибун, всходов, стен и парапетов ограждений)
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 31 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Про проекти ДСТУ "Балки. Метод випробування на вогнестійкість", ДСТУ "Колони. Метод випробування на вогнестійкість", ДСТУ "Перегородки. Метод випробування на вогнестійкість", ДСТУ "Повітропроводи. Метод випробування на вогнестійкість", ДСТУ "Вогнезах... ( 10 ) (О проектах ДСТУ "Балки. Метод испытания на вогнестійкість", ДСТУ "Колони. Метод испытания на вогнестійкість", ДСТУ "Перегородки. Метод испытания на вогнестійкість", ДСТУ "Повітропроводи. Метод испытания на вогнестійкість", ДСТУ "Вогнезах...)
Про проект державних будівельних норм "Споруди транспорту. Норми відведення земельних ділянок для будівництва (реконструкції) автомобільних доріг" ( 8 ) (О проекте государственных строительных норм "Споруди транспорта. Нормы отведения земельных участков для строительства (реконструкции) автомобильных доріг")
Про проект ДСТУ "Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами. Загальні технічні умови" ( 5 ) (О проекте ДСТУ "Поквартирне теплоснабжение жилых домов с теплогенераторами на газовом топливе с закрытой камерой згоряння с коллективными дымоходами и дымоходными системами. Общие технические умови")
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності виробу для застосування в будівництві ( 35 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности изделия для применения в строительстве)
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 34 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Про Зміну N 1 до Методичних рекомендацій з визначення додаткових витрат при розрахунках за виконані будівельно-монтажні роботи у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більше ніж +27 град.С ( 32 ) (Об Изменении N 1 к Методическим рекомендациям из определения дополнительных расходов при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы в летний период под открытым небом при температуре внешнего воздуха больше чем +27 град.С)
Про проект ВБН В.2.3-218-533:200_ "Споруди транспорту. Шви деформаційні щебенево-мастикові для штучних споруд на автомобільних дорогах" ( 20 ) (О проекте ВБН В.2.3-218-533:200_ "Споруди транспорта. Швы деформационные щебенно-мастиковые для искусственных сооружений на автомобильных дорогах")
Про проект ВБН В.2.3-218-532:200_ "Споруди транспорту. Влаштування тонкошарових покриттів на автомобільних дорогах державного значення" ( 19 ) (О проекте ВБН В.2.3-218-532:200_ "Споруди транспорта. Устраивание тонкослойных покрытий на автомобильных дорогах государственного значення")
Про проекти "Інструкція з проведення технічної інвентаризації та ведення обліку дренажних систем у міських населених пунктах" та "Інструкція з технічної експлуатації споруд інженерного захисту територій від підтоплення в міських населених пунктах" ( 16 ) (О проектах "Інструкція из проведения технической инвентаризации и ведения учета дренажных систем в городских населенных пунктах" но "Інструкція из технической эксплуатации сооружений инженерной защиты территорий от подтапливания в городских населенных пунктах")
Про проект "Інструкції з визначення ризиків та шкоди внаслідок підтоплення територій та споруд в межах міських населених пунктів" та науково-дослідну роботу "Розроблення науково обґрунтованих пропозицій та типового проекту створення захисних протифіл... ( 15 ) (О проекте "Інструкції из определения рисков и вреда в результате подтапливания территорий и сооружений в пределах городских населенных пунктів" но научно-исследовательскую работу "Розроблення научно об–рунтованих предложений и типичного проекта создания защитных протифіл...)
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві стрічки полістирольної спіненої марки ПСВ ( 14 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве ленты полістирольної спіненої марки ПСВ)
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 13 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві складу виробів для виконання фасадного утеплення стін будинків системою TORAED MINERAL ( 12 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве состава изделий для выполнения фасадного утепления стен домов системой TORAED MINERAL)
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві панелей стінових залізобетонних тришарових системи "СТАЙРОДОМ" з гнучкими зв"язками із склопластикової арматури ( 11 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве панелей стенных железобетонных трехслойных системы "СТАЙРОДОМ" с гибкими связками из склопластикової арматуры)
Про проект відомчих будівельних норм "Магістральні нафтопроводи. Методи ремонту дефектних ділянок" ( 7 ) (О проекте ведомственных строительных норм "Магістральні нефтепроводы. Методы ремонта дефектных ділянок")
Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов ( 5 ) (О согласовании проектов технических условий и проекта изменения технических условий)
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві панелей тришарових сталевих з утеплювачем із мінераловатних плит на основі базальтової сировини ( 4 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве панелей трехслойных стальных с утеплением из мінераловатних плит на основе базальтового сырья)
Про проект відомчих будівельних норм "Магістральні трубопроводи. Будівництво. Земляні роботи та рекультивація" ( 81 ) (О проекте ведомственных строительных норм "Магістральні трубопроводы. Строительство. Земляные работы и рекультивація")
Про проект відомчих будівельних норм "Магістральні трубопроводи. Будівництво. Роботи підготовчого періоду" ( 80 ) (О проекте ведомственных строительных норм "Магістральні трубопроводы. Строительство. Работы подготовительного періоду")
Про проект Змін до розділів 1, 2 та 4 Випуску 64 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників ( 75 ) (О проекте Изменений к разделам 1, 2 и 4 Выпуска 64 Справочника квалификационных характеристик профессий работников)
Про проект відомчих будівельних норм "Спорудження свердловин на газ і нафту. Основні положення" ( 82 ) (О проекте ведомственных строительных норм "Спорудження скважин на газ и нефть. Основные положення")
Щодо питань застосування квартирних систем опалення будинків і споруд (Относительно вопросов применения квартирных систем отопления домов и сооружений)
Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 79 ) (О предоставлении статуса базовых организаций из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
Про проект відомчих будівельних норм "Проектування та будівництво споруд із металевих гофрованих конструкцій на автомобільних дорогах загального користування" ( 78 ) (О проекте ведомственных строительных норм "Проектування но строительство сооружений из металлических гофрированных конструкций на автомобильных дорогах общего користування")
Про погодження проекту Зміни N 4 до "Тимчасових правил визначення вартості робіт із ремонту та налагоджування енергетичного, електричного та електротехнічного устаткування підприємств, підпорядкованих Міністерству промислової політики України" ( 70 ) (О согласовании проекта Изменения N 4 к "Тимчасових правил определения стоимости работ из ремонта и наладки энергетического, электрического и электротехнического оборудования предприятий, подчиненных Министерству промышленной политики України")
Про проект Галузевих норм часу на монтаж металевих конструкцій мостів - випуск 3 "Мости та труби (частина 1) збірника ГН 5 "Монтаж металевих конструкцій" ( 74 ) (О проекте Отраслевых норм времени на монтаж металлических конструкций мостов - выпуск 3 "Мости но трубы (часть 1) сборника ГН 5 "Монтаж металлических конструкцій")
Про проект ДБН Б В.2.6-...-200_ "Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель" ( 68 ) (О проекте ДБН Бы В.2.6-...-200_ "Конструкції зданий и сооружений. Тепловая изоляция будівель")
Про проект державного стандарту "Профілі з алюмінієвих сплавів з термомістками для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови" ( 67 ) (О проекте государственного стандарта "Профілі из алюминиевых сплавов с термомістками для ограждающих строительных конструкций. Общие технические умови")
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві профілів холодногнутих з оцинкованої сталі ( 59 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве профилей холодногнутих из оцинкованной стали)
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві полістиролбетону із заповнювачем "ПОЛІТЕРМ" ( 60 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве полістиролбетону с заполнителем "ПОЛІТЕРМ")
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 64 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Про проект відомчих будівельних норм "Магістральні нафтопроводи. Лінійна частина. Капітальний ремонт" ( 41 ) (О проекте ведомственных строительных норм "Магістральні нефтепроводы. Линейная часть. Капитальный ремонт")
Про проект національного стандарту "Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови" ( 40 ) (О проекте национального стандарта "Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Общие технические умови")
Щодо проекту нової редакції кваліфікаційної характеристики професії "Монтажник гіпсокартонних конструкцій" ( 42 ) (Относительно проекта новой редакции квалификационной характеристики профессии "Монтажник гіпсокартонних конструкцій")
Про проект державних будівельних норм "Проектування цивільних будинків і споруд з урахуванням вимог людей з обмеженими фізичними можливостями" ( 48 ) (О проекте государственных строительных норм "Проектування гражданских домов и сооружений с учетом требований людей с ограниченными физическими можливостями")
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 49 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Про проект відомчих будівельних норм "Магістральні трубопроводи. Лінійна частина. Будівництво. Основні положення" ( 50 ) (О проекте ведомственных строительных норм "Магістральні трубопроводы. Линейная часть. Строительство. Основные положення")
Про результати натурних обстежень роботи поквартирних систем опалення з використанням газового обладнання багатоквартирних житлових будинків та пропозиції щодо вдосконалення нормативної бази ( 47 ) (О результатах натурных обследований работы поквартирних систем отопления с использованием газового оборудования многоквартирных жилых домов и предложения относительно совершенствования нормативной базы)
Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-...:2006 "Добавки активні мінеральні та добавки-наповнювачі до цементу. Технічні умови" ( 55 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-...:2006 "Добавки активные минеральные и добавки-наполнители к цементу. Технические умови")
Про погодження проектів технічних умов та проекту зміни технічних умов ( 57 ) (О согласовании проектов технических условий и проекта изменения технических условий)
Галузева угода між Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України на 2006-2008 роки (Отраслевое соглашение между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины и Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов Украины на 2006-2008 годы)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту та титулу будови "Перевантажувальний комплекс на базі причалу N 29-1 ДП "Одеський морський торговий порт" ( 33 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта и титула строения "Перевантажувальний комплекс на базе причала N 29-1 ДП "Одеський морской торговый порт")
Про проект національного стандарту "Споруди транспорту. Огородження дорожні першої групи. Порядок проведення натурних випробувань" ( 26 ) (О проекте национального стандарта "Споруди транспорта. Ограждает дорожные первой группы. Порядок проведения натурных випробувань")
Про погодження проекту відомчих будівельних норм ВБН Д.2.6-МПП-02-2005 "Ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи. Вітроелектричні установки типу Т600-48" ( 30 ) (О согласовании проекта ведомственных строительных норм ВБН Д.2.6-МПП-02-2005 "Ресурсні элементные сметные нормы на пусконалагоджувальні работы. Витроелектрични установки типа Т600-48")
Про проект державних будівельних норм "Мости і труби. Правила проектування ( 20 ) (О проекте государственных строительных норм "Мости и трубы. Правила проектирования)
Про проект національного стандарту ДСТУ-П Б В.2.7-...:200_ "Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови" ( 24 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ-П Бы В.2.7-...:200_ "Будівельні материалы. Смеси строительные сухие модифицированы. Общие технические умови")
Про проект Зміни N 2 ДСТУ Б В.2.7-7-94 "Вироби бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови" ( 25 ) (О проекте Изменения N 2 ДСТУ Бы В.2.7-7-94 "Вироби бетонные стенные дрібноштучні. Технические умови")
Про проект національного стандарту "Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Види випробувань" ( 19 ) (О проекте национального стандарта "Автоматизовані системы технической диагностики строительных конструкций. Виды випробувань")
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін до технічних умов ( 27 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений к техническим условиям)
Про погодження Зміни N 3 до ВБН Д.1.1-3.1-2001 "Правила визначення вартості робіт по ремонту основних фондів підприємств, підпорядкованих Міністерству промислової політики України" ( 23 ) (О согласовании Изменения N 3 к ВБН Д.1.1-3.1-2001 "Правила определение стоимости работ по ремонту основных фондов предприятий, подчиненных Министерству промышленной политики України")
Про проект державних будівельних норм "Сміттєпроводи житлових і громадських будинків" ( 17 ) (О проекте государственных строительных норм "Сміттєпроводи жилищных и общественных будинків")
Про проект національного стандарту "Вироби замкові і скоб"яні. Загальні технічні умови" ( 13 ) (О проекте национального стандарта "Вироби замковые и скоб"яні. Общие технические умови")
Про проект відомчих будівельних норм "Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування" ( 16 ) (О проекте ведомственных строительных норм "Класифікація работ из ремонтов автомобильных дорог общего користування")
Про проект національного стандарту "Замки і заскочки для дверей. Технічні умови" ( 11 ) (О проекте национального стандарта "Замки и заскочки для дверей. Технические условия")
Про досвід експериментального впровадження та результати дослідження нових систем опалення шкільних закладів у Хмельницькій області за енергозберігаючим проектом "Програма "Електропік" ( 14 ) (Об опыте экспериментального внедрения и результатах исследования новых систем отопления школьных заведений в Хмельницкой области по энергосохраняющему проекту "Программа "Электропик")
Про проект національного стандарту "Матеріали з маломіцних вапняків для дорожніх робіт. Технічні умови" ( 5 ) (О проекте национального стандарта "Материалы из малопрочного известняка для дорожных работ. Технические условия")
Про проект національного стандарту "Замки і заскочки для дверей. Методи випробування" ( 12 ) (О проекте национального стандарта "Замки и заскочки для дверей. Методы испытаний")
Про проект ДБН В.2.5-...-2006 "Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд" ( 9 ) (О проекте ДБН В.2.5-...-2006 "Защитные мероприятия электробезопасности в электроустановках домов и сооружений")
Про стан виконання рішень колегії та НТР Держбуду щодо реалізації програм експериментального будівництва висотних будинків та багатофункціональних комплексів у м. Києві ( 2 ) (О состоянии выполнения решений коллегии и НТС Госстроя относительно реализации программ экспериментального строительства высотных домов и многофункциональных комплексов в г. Киеве)
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 58 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Про проект Зміни N 1 до СНіП II-4-79 "Естественное и искусственное освещение" ("Природне і штучне освітлення") ( 51 ) (О проекте Изменения N 1 к Сноп II-4-79 "Естественное и искусственное освещение" ("Природне и искусственное освітлення"))
Рішення НТР Про Зміну N 2 СНіП ІІ-35-76 "Котельные установки" ( 76 ) (Решение НТР Об Изменении N 2 Сноп ІІ-35-76 "Котельные установки")
Рішення НТР Про проект Зміни N 1 СНіП ІІ-12-77 "Защита от шума" ( 22 ) (Решение НТР О проекте Изменения N 1 Сноп ІІ-12-77 "Защита вот шума")