Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > Інше > Проекти та доповнення
Поиск 

Проекти та доповнення


Список документов в категории

Название
Рішення НТР Про погодження проектів технічних умов ( 38 ) (Решение НТР О согласовании проектов технических условий)
Рішення НТР Про проект Зміни державних будівельних норм ( 34 ) (Решение НТР О проекте Изменения государственных строительных норм)
Рішення НТР Про розгляд питання щодо експериментального проектування і будівництва готельно-офісного комплексу на вул. Хрещатик, 5 у Печерському районі м. Києва ( 25 ) (Решение НТР О рассмотрении вопроса относительно экспериментального проектирования и строительства гостинично-офисного комплекса на ул. Крещатик, 5 в печерскому районе г. Киева)
Рішення НТР Про проект національного стандарту "Будівельні матеріали. Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови" ( 24 ) (Решение НТР О проекте национального стандарта "Строительные материалы. Битумы дорожные, модифицированные полимерами. Технические условия")
Рішення НТР Про проект ДСТУ "Споруди транспорту. Автомобільні дороги платні та альтернативні. Вимоги до проектування" ( 23 ) (Решение НТР О проекте ДСТУ "Сооружения транспорта. Автомобильные дороги платы и альтернативные. Требования к проектированию")
Рішення НТР Про проект ДСТУ "Будівельні матеріали. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Методи випробування" ( 22 ) (Решение НТР О проекте ДСТУ "Строительные материалы. Пинополиуретаны монтажные (монтажные пены). Методы испытания")
Рішення НТР Про проект ДСТУ "Будівельні матеріали. Матеріали герметизуючі полімерні тверднучі однокомпонентні. Методи випробування" ( 21 ) (Решение НТР О проекте ДСТУ "Строительные материалы. Материалы герметизирующие полимерные твердеющие однокомпонентные. Методы испытания")
Рішення НТР Про проект ДСТУ "Будівельні матеріали. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Номенклатура показників" ( 20 ) (Решение НТР О проекте ДСТУ "Строительные материалы. Пинополиуретаны монтажные (монтажные пены). Номенклатура показателей")
Рішення НТР Про проект ДСТУ "Система стандартизації та нормування у будівництві. Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Терміни та визначення понять" ( 19 ) (Решение НТР О проекте ДСТУ "Система стандартизации и нормирования в строительстве. Пинополиуретаны монтажные (монтажные пены). Термины и определения понятий")
Рішення НТР Про індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт ( 18 ) (Решение НТР Об индексах и показателях определения сметной стоимости проектно-изыскательских работ)
Рішення НТР Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм -стандартів організації ( 17 ) (Решение НТР О согласовании ресурсных элементных сметных норм -стандартов организации)
Рішення НТР Про затвердження Зміни N 5 до ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи ( 16 ) (Решение НТР Об утверждении Изменения N 5 к ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы)
Рішення НТР Про погодження стандарту організації України ( 15 ) (Решение НТР О согласовании стандарта организации Украины)
Рішення НТР Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм -стандартів організації ( 14 ) (Решение НТР О согласовании ресурсных элементных сметных норм -стандартов организации)
Рішення НТР Про погодження проектів технічних умов ( 13 ) (Решение НТР О согласовании проектов технических условий)
Рішення НТР Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм -стандарту організації ( 12 ) (Решение НТР О согласовании ресурсных элементных сметных норм -стандарту организации)
Рішення 27 червня 2007 р. N 28. Про першочергові завдання планування територій регіонів та стан використання субвенцій у їх розвиток (Решение 27 июня 2007 г. N 28. О первоочередных заданиях планирования территорий регионов и состоянии использования субвенций в их развитие)
Рішення 17 травня 2007 р. N 2. Про стан збереження архітектурно-містобудівної спадщини (Решение 17 мая 2007 г. N 2. О состоянии сохранения архитектурно-градостроительного наследства)
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві елементів перекриття "ТЕРІВА". (В робочому порядку) ( 30 ) (Решение НТР О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве элементов перекрытия "ТЕРИВА". (В рабочем порядке))
"ТИТАН" Рішення типу НТР Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві ін`єкторних грунтових анкерів.(В робочому порядку) ( 29 ) (Решение НТР О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве іньекторных грунтовых анкеров типа "TІTАN".(В рабочем порядке))
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві складу виробів системи фасадного утеплення з опоряджувальним штукатурним шаром "Сармат-Термо"(В робочому порядку) ( 28 ) (Решение НТР О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве состава изделий системы фасадного утепления с отделочным штукатурным слоем "Сармат-Термо"(В рабочем порядке))
Рішення НТР Про проект національного стандарту "Пісок кварцовий. Технічні умови" ( 7 ) (Решение НТР О проекте национального стандарта "Песок кварцевый. Технические условия")
Рішення НТР Про проект ДСТУ "Сміттєпроводи житлових і громадських будинків" ( 4 ) (Решение НТР О проекте ДСТУ "Мусоропроводы жилых и общественных домов")
Рішення НТР Про погодження проектів технічних умов та проектів змін ( 3 ) (Решение НТР О согласовании проектов технических условий и проектов изменений)
Нормативне, правове та технічне забезпечення впровадження електротеплоакумуляційної технології обігріву об"єктів цивільного призначення (Нормативное, правовое и техническое обеспечение внедрения электротеплоаккумуляционной технологии обогрева объектов гражданского назначения)
Керівництво по застосуванню невибухових руйнуючих засобів для розбирання будівельних конструкцій і кам"яних гірських порід (Руководство по применению невзрывчатых разрушающих средств для разборки строительных конструкций и каменных горных пород)
Рішення 17 травня 2007 р. N 3. Про стан реалізації експериментального будівництва, введення в експлуатацію перших висотних будинків (вище 73,5 м) та заходи щодо створення нормативної бази (Решение 17 мая 2007 г. N 3. О состоянии реализации экспериментального строительства, введение в эксплуатацию первых высотных домов (выше 73,5 м) и мероприятия по созданию нормативной базы)
Концептуальні основи розробки системи міждержавних нормативних документів в будівництві (Концептуальные основы разработки системы межгосударственных нормативных документов в строительстве)
Роз"яснення щодо будівництва індивідуального житлового будинку садибного типу в сільській місцевост (Разъяснение относительно строительства индивидуального жилого дома усадебного типа в сельской местности)
Роз"яснення щодо віднесення автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій до підприємств (Разъяснение относительно отнесения автомобильных газонаполнительных компрессорных станций к предприятиям)
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві ( 49 ) (Решение НТР О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве)
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві ( 48 ) (Решение НТР О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве)
Рішення НТР Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 47 ) (Решение НТР О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Рішення НТР Про проект національного стандарту ( 46 ) (Решение НТР О проекте национального стандарта)
Рішення НТР Про проект державних будівельних норм ( 44 ) (Решение НТР О проекте государственных строительных норм)
Рішення НТР Про проект концепції Містобудівного Кодексу України ( 39 ) (Решение НТР О проекте концепции Градостроительного Кодекса Украины)
Призначення, що відбулися у Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України та ...(у березні-квітні 2007 р.) (Назначения, что произошли в Министерстве регионального развития и строительства Украины и ...(в марте-апреле 2007 г.))
Роз"яснення щодо експлуатації і ремонту житлово-будівельного кооперативу (Разъяснение относительно эксплуатации и ремонта жилищно-строительного кооператива)
Роз"яснення щодо порядку реєстрації об"єднань співвласників багатоквартирних будинків (Разъяснение относительно порядка регистрации объединений совладельцев многоквартирных домов)
Рішення НТР Про затвердження Зміни N4 до ДБН Д.2.2-29-99 ( 38 ) (Решение НТР Об утверждении Изменения N4 к ДБН Д.2.2-29-99)
Рішення НТР Про проект національного стандарту ( 31 ) (Решение НТР О проекте национального стандарта)
Рішення НТР Про проект національного стандарту ( 30 ) (Решение НТР О проекте национального стандарта)
Рішення НТР Про проект СОРОМЛИВИЙ МПП 79.080-154:200_ "Паркет штучний (планковий) клеєний. Технічні умови" ( 18 ) (Решение НТР О проекте СОУ МПП 79.080-154:200_ "Паркет искусственный (планочный) клеенный. Технические условия")
Рішення НТР Про проект СОРОМЛИВИЙ МПП 79.080-153:200_ "Щити паркетні художні. Технічні умови" ( 17 ) (Решение НТР О проекте СОУ МПП 79.080-153:200_ "Щиты паркетные художественные. Технические условия")
Порядок надання консультацій фахівцями Управління ціноутворення, експертизи і контролю вартості будівництва (Порядок предоставления консультаций специалистами Управления ценообразования, экспертизы и контроля стоимости строительства)
Про поточні ціни на матеріали, вироби, конструкції і устаткування при визначенні вартості будівництва на стадії складання инвесторской кошторисної документації. ( на 01.01.2007) (О текущих ценах на материалы, изделия, конструкции и оборудование при определении стоимости строительства на стадии составления инвесторской сметной документации. ( на 01.01.2007))
Роз"яснення щодо можливості використання житлових чеків при приватизації державного житлового фонду (Разъяснение относительно возможности использования жилищных чеков при приватизации государственного жилищного фонда)
Роз"яснення щодо реконструкції застарілого житлового фонду (Разъяснение относительно реконструкции устаревшего жилищного фонда)
Роз"яснення щодо стану житлового будівництва та забезпечення населення житлом (Разъяснение относительно состояния домостроения и обеспечения населения жильем)
Рішення НТР Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм -стандарт організації ( 8 ) (Решение НТР О согласовании ресурсных элементных сметных норм -стандарт организации)
Рішення НТР Про проект ВБН В.2.2 -...: 200_"Проектування телекомунікацій. Споруди станційні місцевих телефонних мереж" ( 6 ) (Решение НТР О проекте ВБН В.2.2 -...: 200_"Проектирование телекоммуникаций. Сооружения станционные местных телефонных сетей")
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни N 7, 8 до розділу 2 Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи (Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 64. Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Изменения N 7, 8 к разделу 2 Рабочего. Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы)
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни N7 до розділу 4. Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг (Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 64. Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Изменения N7 к разделу 4. Рабочие. Строительство и ремонт автомобильных дорог)
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміни N3 до розділу 1. Керівники, професіонали, фахівці (Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 64. Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Изменения N3 к разделу 1. Руководители, профессионалы, специалисты)
Угода про науково-технічне співробітництво між Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та Національною академією наук України (Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины и Национальной академией наук Украины)
Рішення НТР Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм -стандарт організації ( 115 ) (Решение НТР О согласовании ресурсных элементных сметных норм -стандарт организации)
Рішення НТР Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм -стандарт організації ( 114 ) (Решение НТР О согласовании ресурсных элементных сметных норм -стандарт организации)
Запровадження сучасних систем сміттєпроводів та їх застосування в житлових та громадських будинках (Ввод современных систем мусоропроводов и их применения в жилых и общественных домах)
Роз"яснення щодо приватизації пам"яток культурної спадщини (Разъяснение относительно приватизации достопримечательностей культурного наследия)
Роз"яснення щодо надання пільг з оплати за спожиту холодну воду батькам загиблих військовослужбовців (Разъяснение относительно предоставления льгот из оплаты за употребленную холодную воду родителям погибших военнослужащих)
Роз"яснення щодо правомірності вимог Київської міської санепідемстанції про необхідність проведення комплексної державної експертизи проекту будівництва житлового будинку та господарських споруд, реконструкції існуючого житлового будинку по вул. Оле (Разъяснение относительно правомерности требований Киевской городской санэпидемстанции о необходимости проведения комплексной государственной экспертизы проекта строительства жилого дома и хозяйственных сооружений, реконструкции существующего жилого дома по вул. Оле)
Роз"яснення щодо законодавчого врегулювання питання накладення штрафів на юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що не забезпечили безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об"єктів існуючого житлово-цивільного призна (Разъяснение относительно законодательного урегулирования вопроса наложения штрафов на юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, что не обеспечили беспрепятственного доступа лиц с ограниченными физическими возможностями к объектам существующего жилищно-гражданского призна)
Рішення НТР Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм -стандарт організації ( 89 ) (Решение НТР О согласовании ресурсных элементных сметных норм -стандарт организации)
Рішення НТР Про проект національного стандарту "Будівельні матеріали. Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови" ( 88 ) (Решение НТР О проекте национального стандарта "Строительные материалы. Эмульсии битумные дорожные. Технические условия")
Рішення НТР Про розгляд проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про державні цільові довгострокові кредити на будівництво чи придбання житла для громадян, які відповідно до умов, визначених Зако ( 85 ) (Решение НТР О рассмотрении проекта постановления Кабинета Министров Украины "Об утверждении Положения о государственных целевых долгосрочных кредитах на строительство или приобретение жилья для граждан, которые соответственно условиям, определенным Зако)
Рішення НТР Про проект державного стандарту "Інженерне обладнання будинків і споруд. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії" ( 84 ) (Решение НТР О проекте государственного стандарта "Инженерное оборудование домов и сооружений. Трубопроводы стальные подземные систем холодного и горячего водоснабжения. Общие требования к защите от коррозии")
Рішення НТР Про проект державного стандарту "Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії" ( 83 ) (Решение НТР О проекте государственного стандарта "Инженерное оборудование домов и сооружений. Системы газоснабжения. Газопроводы подземные стальные. Общие требования к защите от коррозии")
Рішення 30 листопада 2006 р. N 229. Про проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо проведення державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва, здійснення державного архітектурно-будівельн (Решение 30 ноября 2006 г. N 229. О проекте Закона Украины "О внесении изменений к некоторым законам Украины относительно проведения государственной экспертизы инвестиционных программ и проектов строительства, осуществление государственного архитектурно-строительного)
Рішення 30 листопада 2006 р. N 228. Про проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції розвитку системи нормативно-правового забезпечення будівництва в Україні" (Решение 30 ноября 2006 г. N 228. О проекте распоряжения Кабинета Министров Украины "Об одобрении Концепции развития системы нормативно-правового обеспечения строительства в Украине")
Роз"яснення щодо термінів усунення аварій та пошкоджень у системах тепло-і водопостачання (Разъяснение относительно сроков устранения аварий и повреждений в системах тепло и водоснабжения)
Роз"яснення стосовно оплати повірки квартирних засобів обліку води (Разъяснение относительно оплаты поверки квартирных средств учета воды)
Роз"яснення щодо визначення термінів житлових та нежитлових приміщень (Разъяснение относительно определения сроков жилищных и нежилищных помещений)
Роз"яснення щодо можливості облаштування санвузлів та ванних кімнат безпосередньо над житловими кімнатами (Разъяснение относительно возможности обустройства санузлов и ванных комнат непосредственно над жилищными комнатами)
Рішення НТР Про погодження проекту відомчих будівельних норм ( 77 ) (Решение НТР О согласовании проекта ведомственных строительных норм)
Рішення НТР Про проект Зміни N1 ДБН В.2.6-22-2001 ( 76 ) (Решение НТР О проекте Изменения N1 ДБН В.2.6-22-2001)