Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > Інше > Проекти та доповнення
Поиск 

Проекти та доповнення


Список документов в категории

Название
Рішення НТР Про надання статусові базової організації з науково-технічної діяльності в сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 7 ) (Решения НТР О предоставление статуса базовой организации из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроительства)
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів та проектів змін технічних розумів ( 5 ) (Решения НТР О согласование проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Рішення НТР Про проект ВБН В.3.2-__:200_ "Проведення аварійних робіт з ліквідації ямковості на асфальто-бетонному покритті автомобільних доріг у холодний період року за несприятливих погодних розумів" ( 2 ) (Решения НТР О проекте ВБН В.3.2-__:200_ "Проведения аварийных работ по ликвидации ямковості на асфальто-бетонному покрытии автомобильных дорог в холодный период года за неблагоприятных погодных условий")
Меморандум між Мінрегіонбудом України і будівельних організацій ... (Меморандум между Минрегионстроем Украины и строительными организациями ...)
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб та фасонних виробів GRР FІОWTІTЕ ( 203 ) (Решения НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве труб и фасонных изделий GRР FІОWTІTЕ)
Рішення НТР Про розгляд проектові ДБН "Проектування висотних житлових і громадських будинків " ( 201 ) (Решения НТР О рассмотрении проекта ДБН "Проектирования высотных жилых и общественных домов ")
Рішення НТР Про погодження проектові розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження робочого проектові та титулові будови на реконструкцію гідротехнічних споруд веслувального каналові та воднолижного стадіону олімпійської ( 199 ) (Решения НТР О согласование проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Об утверждение рабочего проекта и титула строения на реконструкцию гидротехнических сооружений веслувального канала и воднолыжного стадиона олимпийской)
Рішення НТР Про проект державних будівель них норм ДБН В.2.2-...:200_ "Будинки і споруди. Підприємства торгівлі" ( 198 ) (Решения НТР О проекте государственных зданий их норм ДБН В.2.2-...:200_ "Дома и сооружения. Предприятия торговли")
Рішення НТР Про проект національного стандартові України "Настанова щодо складові, змісту, порядкові розроблення, погодження та затвердження детального планові території" ( 197 ) (Решения НТР О проекте национального стандарта Украины "Установка относительно состава, содержания, порядка разработки, согласования и утверждения детального плана территории")
Рішення НТР Про проекти національних стандартів комплексові "Система проектної документації для будівництва" ( 196 ) (Решения НТР О проектах национальных стандартов комплекса "Система проектной документации для строительства")
Рішення НТР Про проект національного стандартові ДСТУ "Будівельні матеріали. Цементи лужні. Технічні умови" ( 195 ) (Решения НТР О проекте национального стандарта ДСТУ "Строительные материалы. Цементы щелочные. Технические условия")
Рішення НТР Про проекти національних стандартів комплексові "Деталі і перехідники для водо-і газопроводів з поліетиленових труб" ( 193 ) (Решения НТР О проектах национальных стандартов комплекса "Детали и переходники для водо-и газопроводов из полиэтиленовых труб")
Рішення НТР Про проекти національних стандартів комплексові "Вікна та двері" ( 192 ) (Решения НТР О проектах национальных стандартов комплекса "Окна и дверь")
Рішення НТР Про проект ДБН "Система стандартів безпеки праці. Промислова безпеку в будівництві" ( 190 ) (Решения НТР О проекте ДБН "Система стандартов безопасности работы. Промышленная безопасность в строительстве")
Рішення НТР Про проект національного стандартові (ДСТУ Б Д.2.2-...:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Підлоги (Збірник 11)") ( 189 ) (Решения НТР О проекте национального стандарта (ДСТУ Б Д.2.2-...:200_ "Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Подлоги (Сборник 11)"))
Рішення НТР Про погодження СОУ Д.2.2 -01383865-002:200_ ( 188 ) (Решения НТР О согласование СОУ Д.2.2 -01383865-002:200_)
Рішення НТР Про погодження проектові розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проектові та титулові будови "Реконструкція та розширення перону "F" державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" ( 186 ) (Решения НТР О согласование проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Об утверждение проекта и титула строения "Реконструкция и расширения перрона "F" государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь")
Рішення НТР Про погодження проектові розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проектові реконструкції та титулові будови "Реконструкція аеродрому державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Львів" ( 185 ) (Решения НТР О согласование проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Об утверждение проекта реконструкции и титула строения "Реконструкция аэродрома государственного предприятия "Международный аэропорт "Львов")
Рішення НТР Про розгляд скоригованого проектові "Транспортна естакада від 3-ої черги існуючої естакади портові на вул. Кутузова міста Одеса до демпферного майданчика, що проектується" та проектові розпорядження Кабінету Міністрів Ук ( 184 ) (Решения НТР О рассмотрении скорректированного проекта "Транспортная эстакада от 3-ої очереди существующей эстакады порта на ул. Кутузова города Одесса к демпферной площадке, которая проектируется" и проекта распоряжения Кабинета Министров Ук)
Рішення НТР Про погодження СОУ 45.2-00018112-022.1:200_ ( 183 ) (Решения НТР О согласование СОУ 45.2-00018112-022.1:200_)
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві з`єднань з арматурної сталі типові HGС ( 182 ) (Решения НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждение пригодности для применения в строительстве соединений с арматурной постоянные типа HGС)
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів та проектові зміни технічних розумів ( 179 ) (Решения НТР О согласование проектов технических условий и проекта изменения технических условий)
Рішення НТР Про розгляд робочого проектові будівництва міжнародної автомобільної дороги державного значення М -12 Стрий - Тернопіль Кіровоград - Знам"янка на ділянці обходові м. Бережани в Тернопільській області (від автомобільн ( 178 ) (Решения НТР О рассмотрении рабочего проекта строительства международной автомобильной дороги государственного значения М -12 Стрый -Тернополь -Кировоград -Знамянка на участке обхода г. Бережаны в Тернопольской области)
Рішення НТР Про проекти національних стандартів комплексові "Добавки для бетонів та бетони" ( 177 ) (Решения НТР О проектах национальных стандартов комплекса "Добавки для бетонов и бетоны")
Рішення НТР Про проекти національних стандартів комплексові "Теплоізоляційні вироби" ( 176 ) (Решения НТР О проектах национальных стандартов комплекса "Теплоизоляционные изделия")
Рішення НТР Про проекти національних стандартів ( 175 ) (Решения НТР О проектах национальных стандартов)
Рішення НТР Про погодження проектові СОУ Д.2.7-01383865-001-001...:2008 ( 174 ) (Решения НТР О согласование проекта СОУ Д.2.7-01383865-001-001...:2008)
Угода про співробітництво та координацію діяльності з питань формування нормативної бази в будівництві між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України і Академією будівництва України (Соглашение о сотрудничестве и координации деятельности по вопросам формирования нормативной базы в строительстве между Министерством регионального развития и строительства Украины и Академией строительства Украины)
Рішення НТР Про проект ВБН В.3.1-__:200_ "Магістральні нафтопроводи. Лінійна частина. Методи ремонтові ділянок трубопроводові на заболоченій місцевості" ( 172 ) (Решения НТР О проекте ВБН В.3.1-__:200_ "Магистральные нефтепроводы. Линейная часть. Методы ремонта участков трубопровода на заболоченной местности")
Рішення НТР Про проект національного стандартові ( 171 ) (Решения НТР О проекте национального стандарта)
Рішення НТР Про науково-дослідну роботові "Концепція реформування місцевих бюджетів" ( 169 ) (Решения НТР О научно-исследовательской работе "Концепция реформирования местных бюджетов")
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів ( 165 ) (Решения НТР О согласование проектов технических условий)
Рішення НТР Про проект національного стандартові ( 164 ) (Решения НТР О проекте национального стандарта)
Рішення НТР Про проекти національних стандартів ( 163 ) (Решения НТР О проектах национальных стандартов)
Рішення НТР Про проект національного стандартові ДСТУ Б В.2.7-__:200_ "Матеріали герметизуючі полімерні. Класифікація й загальні технічні вимоги (ІSО 11600:2002, МОD)" ( 161 ) (Решения НТР О проекте национального стандарта ДСТУ Б В.2.7-__:200_ "Материалы герметизуючі полимерные. Классификация и общие технические требования (ІSО 11600:2002, МОD)")
Рішення НТР Про проекти національних стандартів комплексові "Добавки для бетонів та бетони" ( 160 ) (Решения НТР О проектах национальных стандартов комплекса "Добавки для бетонов и бетоны")
Рішення НТР Про проекти нормативних документів комплексові "Контроль та технічне діагностування металевих конструкцій" ( 159 ) (Решения НТР О проектах нормативных документов комплекса "Контроль и техническое диагностирование металлических конструкций")
Рішення НТР Про проекти національних стандартів комплексові "Матеріали полімерні для підлоги" ( 157 ) (Решения НТР О проектах национальных стандартов комплекса "Материалы полимерные для пола")
Рішення НТР Про проекти національних стандартів комплексові "Опоряджувальні матеріали" ( 156 ) (Решения НТР О проектах национальных стандартов комплекса "Отделочные материалы")
Рішення НТР Про проекти національних стандартів комплексові "Панелі металеві та бетонні вироби" ( 155 ) (Решения НТР О проектах национальных стандартов комплекса "Панели металлические и бетонные изделия")
Рішення НТР Про погодження проектів технічних розумів та проектів змін технічних розумів ( 153 ) (Решения НТР О согласование проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Рішення НТР Про погодження проектові СОУ-Н ЇЇ ______:2008 Мінпаливенерго "Правила визначення вартості реконструкції, капітального і потокового ремонтові основного та допоміжного обладнання гідроелектростанцій" ( 151 ) (Решения НТР О согласование проекта СОУ-Н ЕЕ ______:2008 Мінпаливенерго "Правила определения стоимости реконструкции, капитального и текущего ремонта основного и вспомогательного оснащения гидроэлектростанций")
Рішення НТР Про розгляд проектові Зміни N 4 ДБН В.2.6-14-95 "Покриття будинків і споруд" ( 150 ) (Решения НТР О рассмотрении проекта Изменения N 4 ДБН В.2.6-14-95 "Покрытия домов и сооружений")
Концепція державної регіональної політики (Концепция государственной региональной политики)
Рішення НТР Про розгляд проекту капітального ремонту автомобільної дороги Київ -Чоп (на Будапешт через Львів -Мукачеве, Ужгород) (М -06) на ділянці км 14 + 080 (Київська область) -км 348 + 000 (Рівненська область) та проек ( 145 ) (Решение НТР О рассмотрении проекта капитального ремонта автомобильной дороги Киев -Чоп (на Будапешт через Львов -Мукачеве, Ужгород) (М -06) на участке км 14 + 080 (Киевская область) -км 348 + 000 (Ровенская область) та проек)
Рішення НТР Про проект ДБН В.2.5-...-2009 "Теплові мережі" ( 143 ) (Решение НТР О проекте ДБН В.2.5-...-2009 "Тепловые сети")
Рішення НТР Про проекти національних стандартів ( 142 ) (Решение НТР О проектах национальных стандартов)
Рішення НТР Про проект національного стандарту ( 140 ) (Решение НТР О проекте национального стандарта)
Рішення НТР Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-__:200_ "Будівельні матеріали. Скло листове узорчате. Технічні умови (ЕN 572:2004, NЕQ)" ( 136 ) (Решение НТР О проекте национального стандарта ДСТУ Б В.2.7-__:200_ "Строительные материалы. Стекло листовое узорчато. Технические условия (ЕN 572:2004, NЕQ)")
Рішення НТР Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-ХХХ:200Х (ГОСТ 10832-200Х) "Будівельні матеріали. Пісок і щебінь перлітові спучені. Технічні умови" ( 135 ) (Решение НТР О проекте национального стандарта ДСТУ Б В.2.7-ХХХ:200Х (ГОСТ 10832-200Х) "Строительные материалы. Песок и щебень перлитовые спученые. Технические условия")
Рішення НТР Про проект СОРОМЛИВИЙ Д.2.4...:2008 "Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Ремонт ізоляції трубопроводів газонафтопродуктів з використанням композитних матеріалів "Поліпромсинтез" та СОРОМЛИВИЙ Д.2.7. ( 131 ) (Решение НТР О проекте СОУ Д.2.4...:2008 "Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы. Ремонт изоляции трубопроводов газонефтепродуктов с использованием композитных материалов "Полипромсинтез и СОУ Д.2.7".)
Рішення НТР Про Зміну N4 до ДБН Д.2.7-2000 ( 129 ) (Решение НТР Об Изменении N4 к ДБН Д.2.7-2000)
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві гідроізоляційної мембрани "Подвійний Друк" ( 126 ) (Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве гидроизоляционной мембраны "Dиаі Sеаі")
Роз"яснення щодо запобігання руйнації різноманітних будівель та споруд малих архітектурних форм, на яких розміщуються різноманітні рекламні носії, також приймально-передавальні системи засобів зв"язку (Разъяснение относительно предотвращения разрушению разнообразных зданий и сооружений малых архитектурных форм, на которых размещаются разнообразные рекламные носители, а также приемно-передаточные системы средств связи)
Роз"яснення щодо застосування гнучких підводок у системах внутрішнього водопроводу житлових багатоповерхових будинків (Разъяснение относительно применения гибких подводок в системах внутреннего водопровода жилых многоэтажных домов)
Роз"яснення щодо забезпечення житлового фонду лічильниками газу (Разъяснение относительно обеспечения жилищного фонда счетчиками газа)
Рішення НТР Про погодження СОРОМЛИВИЙ Д.2.7-45.2-0018112 ( 115 ) (Решение НТР О согласовании СОУ Д.2.7-45.2-0018112)
Рішення НТР Про проект ВБН В.2.3-218-__: 200_ "Споруди транспорту. Матеріали геосинтетичні в дорожньому будівництві" ( 113 ) (Решение НТР О проекте ВБН В.2.3-218-__: 200_ "Сооружения транспорта. Материалы геосинтетические в дорожном строительстве")
Рішення НТР Про погодження проекту технічних умов ( 112 ) (Решение НТР О согласовании проекта технических условий)
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб гнучких гофрованих з нержавіючої сталі діаметром 1/2", 3/4", 1 та" муфти перехідних до них з латуні для трубопроводів р ( 108 ) (Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве труб гибких гофрированных из нержавеющей стали диаметром 1/2", 3/4", 1 та" муфты переходных к ним из латуни для трубопроводов)
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві систем ЕBS, ЕRS, ІС-І для залізничних колій ( 107 ) (Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве систем ЕBS, ЕRS, ІС-І для железнодорожных путей)
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб зварних спіральновитих з поліетилену ПЕ 80, армованих поліпропіленовим профілем (тип FКS) ( 106 ) (Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве труб сварных спиральновитых из полиэтилена ПЕ 80, армированных полипропиленовым профилем (тип FКS))
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб напірних, зварних спіральновитих з поліетилену ПЕ 80, армованих скловолокном (тип FСS) ( 105 ) (Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве труб напорных, сварных спиральновитых из полиэтилена ПЕ 80, армированных стекловолокном (тип FСS))
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві теплоізоляційного матеріалу "ІСУNЕNЕ" ( 104 ) (Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве теплоизоляционного материала "ІСУNЕNЕ")
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві панелей стінових з полістиролбетону "BІSHЕN" ( 103 ) (Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве панелей стенных с полистиролбетона "BІSHЕN")
Рішення НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб з поліетилену ПЕ 80 з двошаровою профільованою армованою поліпропіленом стінкою системи "КОРСИС ПЛЮС" ( 102 ) (Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве труб из полиэтилена ПЕ 80 с двухслойной профилируемой армированной полипропиленом стенкой системы "КОРСИС ПЛЮС")
Супер-поручень Рішення системи для доріг та мостів НТР Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві високоутримуючої бар"єрної ( 101 ) (Решение НТР О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве высокоудерживающей барьерной системы для дорог и мостов Suреr-Rаіі)
Рішення НТР Про проекти національних стандартів ( 99 ) (Решение НТР О проектах национальных стандартов)
Рішення НТР Про проект ДСТУ-Н Б В.2.3-__:200_ "Магістральні трубопроводи. Визначення залишкової міцності магістральних трубопроводів з дефектами" ( 98 ) (Решение НТР О проекте ДСТУ-Н Бы В.2.3-__:200_ "Магистральные трубопроводы. Определение остаточной прочности магистральных трубопроводов с дефектами")
Рішення НТР Про проекти національних стандартів ( 97 ) (Решение НТР О проектах национальных стандартов)
Рішення НТР Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 93 ) (Решение НТР О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Рішення НТР Про проект Зміни N 1 ДБН В.2.2-15-2005 ( 91 ) (Решение НТР О проекте Изменения N 1 ДБН В.2.2-15-2005)
Рішення НТР Про проект ДБН "Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки" ( 85 ) (Решение НТР О проекте ДБН "Строительство в условиях плотнящей застройки. Требования безопасности")
Рішення НТР Про проект змін до державних будівельних норм ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень" ( 84 ) (Решение НТР О проекте изменений к государственным строительным нормам ДБН 360-92** "Градостроение. Планирование и застройка городских и сельских поселений")
Рішення НТР Про проект державних будівельних норм ДБН В.2.2-...:200_ "Будинки і споруди. Готелі" ( 82 ) (Решение НТР О проекте государственных строительных норм ДБН В.2.2-...:200_ "Дома и сооружения. Гостиницы")