Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > Інше > Проекти та доповнення
Поиск 

Проекти та доповнення


Список документов в категории

Название
Роз"яснення щодо проектних рішень двоповерхового приміщення магазину із двосхилим дахом, зблокованого з одноповерховим приміщенням кафе-магазину (Разъяснение относительно проектных решений двухэтажного помещения магазину с двускатной крышей, зблокованого с одноэтажным помещением кафе-магазину)
Роз"яснення щодо порядку надання послуг із централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення (Разъяснение относительно порядка предоставления услуг из централизованного отопления, поставка холодной и горячей воды и водоотвод)
Роз"яснення стосовно утримання прибудинкової території (Разъяснение относительно содержания придомовой территории)
Рішення НТР Про Зміну N1 ДБН Д.1.1-2-99; Зміну N3 ДБН Д.2.2-99; Зміну N1 ДБН Д.1.1-3-99; Зміну N2 ДБН Д.2.3-99; Зміну N1 ДБН Д.1.1-4-2000; Зміну N3 ДБН Д.2.4-2000; Зміну N2 ДБН Д.2.7-2000 ( 7 ) (Решение НТР Об Изменении N1 ДБН Д.1.1-2-99; Изменение N3 ДБН Д.2.2-99; Изменение N1 ДБН Д.1.1-3-99; Изменение N2 ДБН Д.2.3-99; Изменение N1 ДБН Д.1.1-4-2000; Изменение N3 ДБН Д.2.4-2000; Изменение N2 ДБН Д.2.7-2000)
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Poзділ 3. Poбітники. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення (Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Раздел 3. Рабочие. Строительство метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения)
Роз"яснення про підписання інвестиційних угод (Разъяснение о подписании инвестиционных соглашений)
Роз"яснення щодо розміщення вбудованих і прибудованих трансформаторних підстанцій у житлових будинках (Разъяснение относительно размещения встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций в жилых домах)
Роз"яснення щодо приватизації квартири та прибудинкової території (Разъяснение относительно приватизации квартиры и придомовой территории)
Роз"яснення стосовно правил кoристування приміщеннями житлових будинків та прибудинковими територіями (Разъяснение относительно правил пользования помещениями жилых домов и придомовыми территориями)
Рішення 27 січня 2006 р. N 1. Про основні завдання Міністерства будівництва, apхітектури та житлово-кoмунального господарства України на 2006 piк (Решение 27 января 2006 г. N 1. Об основных заданиях Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины на 2006 год)
Роз'яснення щодо розміщення спеціалізованих магазинів з продажу живих тварин, птахів та відповідних товарів у реконструйованих приміщеннях перших поверхів багатоквартирних житлових будинків (Разъяснения относительно размещения специализированных магазинов по продаже живых животных, птиц и соответствующих товаров в реконструированных помещениях первых этажей многоквартирных жилых домов)
Роз'яснення щодо термінів експлуатації житлових будинків та їх вартості залежно від цього терміну (Разъяснение относительно сроков эксплуатации жилых домов и их стоимости в зависимости от этого срока)
Роз'яснення стосовно порядку встановлення приймальної супутникової антени на даху багатоквартирного будинку та проведення телевізійного кабелю до житлової квартири (Разъяснение относительно порядка установления приемной спутниковой антенны на крыше многоквартирного дома и проведения телевизионного кабеля к жилой квартире)
Роз'яснення щодо порядку надання житла власникам приватизованих квартир при знесенні будинку (Разъяснение относительно порядка предоставления жилья владельцам приватизированных квартир при снесении дома)
Роз'яснення щодо процедурних питань, пов'язаних із реконструкцією житлового будинку та господарських будівель на спільній земельній ділянці (Разъяснение относительно процедурных вопросов, связанных с реконструкцией жилого дома и хозяйственных зданий на общем земельном участке)
Роз'яснення стосовно переобладнання житлових приміщень першого поверху існуючого багатоквартирного житлового будинку під приміщення громадського призначення (Разъяснение относительно переоборудования жилищных помещений первого этажа существующего многоквартирного жилого дома под помещение общественного назначения)
Протокол засідання робочої групи координаційної ради директорів проектних, науково-дослідних і вишукувальних організацій при Держбуді України від 22 серпня 2005 р. (Протокол заседания рабочей группы координационного совета директоров проектных, научно-исследовательских и изыскательных организаций при Госстрое Украины от 22 августа 2005 г.)
Роз"яснення щодо можливості застосування опалювальних апаратів конвекторного типу в торгових приміщеннях (Разъяснение относительно возможности применения отопительных аппаратов конвекторного типа в торговых помещениях)
Роз"яснення стосовно правил розміщення та прийняття в експлуатацію малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності (Разъяснение относительно правил размещения и принятия в эксплуатацию малых архитектурных форм для осуществления предпринимательской деятельности)
Роз"яснення щодо можливості перепланування гуртожитку в житловий будинок (Разъяснение относительно возможности перепланировывания общежития в жилой дом)
Роз"яснення стосовно можливості надання госпрозрахунковим архітектурним бюро платних послуг із розроблення проектної документації на переобладнання житлового приміщення у нежитлове (Разъяснение относительно возможности предоставления хозрасчетным архитектурным бюро платных услуг по разработке проектной документации на переоборудование жилищного помещения в нежилищное)
Роз"яснення нормативних вимог стосовно розміщення сусідом гаража на межі земельної ділянки (Разъяснение нормативных требований относительно размещения соседом гаража на грани земельного участка)
Роз"яснення щодо можливості газифікації церкви у селі (Разъяснение относительно возможности газификации церкви в селе)
Роз"яснення щодо розташування об"єкта по межі червоних ліній по вул. І. Дубового в Дніпровському районі м. Києва (Разъяснение относительно расположения объекта по границе красных линий по ул. И. Дубового в Днепровском районе г. Киева)
Роз"яснення стосовно можливості перепланування квартири на першому поверсі існуючого житлового будинку під офіс чи магазин без згоди сусідів. (Разъяснение относительно возможности перепланировывания квартиры на первом этаже существующего жилого дома под офис или магазин без согласия соседей.)
Роз"яснення щодо нормування площ приміщень гуртожитку (Разъяснение относительно нормирования площадей помещений общежития)
Роз"яснення щодо нормативних вимог із проектування гаражів на садибних ділянках сільської місцевості (Разъяснение относительно нормативных требований по проектирования гаражей на усадебных участках сельской местности)
Роз"яснення стосовно того, чи є обов"язковим проектування лоджій і балконів у багатоквартирних житлових будинках (Разъяснение относительно того, является ли обязательным проектирование лоджий и балконов в многоквартирных жилых домах)
Роз"яснення щодо можливості перепланування квартири з метою улаштування душової кабіни у санвузлі (Разъяснение относительно возможности перепланировывания квартиры с целью устраивания душевой кабины в санузле)
Роз"яснення щодо правомірності зміни статусу зазначених гуртожитків на житлові багатоквартирні будинки (Разъяснение относительно правомерности изменения статуса отмеченных общежитий на жилые многоквартирные дома)
Роз"яснення щодо класифікації сировини та продукції (Разъяснение относительно классификации сырья и продукции)
Роз"яснення стосовно дозволу на розміщення рекламних конструкцій безпосередньо біля існуючих інженерних мереж або на них (Разъяснение относительно разрешения на размещение рекламных конструкций непосредственно возле существующих инженерных сетей или на них)
Роз"яснення щодо можливості розташування в підвальній частині готелю, який будується (Разъяснение относительно возможности расположения в подвальной части гостиницы, которая строится)
Про оголошення замовленого конкурсу на кращий ескізний проект пам"ятника громадянам, які загинули під час виконання обов"язків у складі миротворчого контингенту та миротворчого персоналу ( 104а ) (Об объявлении заказанного конкурса на лучший эскизный проект памятника гражданам, которые погибли во время выполнения обязанностей в составе миротворческого контингента и миротворческого персонала)
Роз"яснення щодо норм для проектування і влаштування в колишньому приміщенні вбудованого меблевого магазину на першому поверсі п"ятиповерхового житлового будинку приватного кінозалу на 40 місць. (Разъяснение относительно норм для проектирования и устраивания в прежнем помещении встроенного мебельного магазину на первом этаже пятиэтажного жилого дома частного кинозала на 40 мест.)
Роз"яснення стосовно проходження експертизи проектно-кошторисної документації на будівництво об"єктів. (Разъяснение относительно прохождения экспертизы проектно-сметной документации на строительство объектов.)
Роз"яснення щодо відстані між житловими будинками, житловими і громадськими, а також між виробничими (Разъяснение относительно расстояния между жилыми домами, жилищными и общественными, а также между производственными)
Науково-обгрунтовані рекомендації щодо організації кадрової роботи на підприємствах будівельної галузі (Научно-обоснованные рекомендации относительно организации кадровой работы на предприятиях строительной отрасли)
Про зміну N 2 ДБН Д.2.4-3-2000 ( 1 ) (Об изменении N 2 ДБН Д.2.4-3-2000)
Про результати перевірок у 2004 році суб"єктів господарювання, що отримали ліцензії в Держбуді України ( 169 ) (О результатах проверок в 2004 году субъектов ведения хозяйства, что получили лицензии в Госстрое Украины)
Про проект ДСТУ "Матеріали будівельні. Метод випробувань на поширення полум"я по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку" ( 24 ) (О проекте ДСТУ "Материалы строительны. Метод испытаний на распространение пламени по вертикальным поверхностям в горизонтальном направлении")
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Зміни та доповнення до Розділів 1, 2, 3, 4 (Справочник квалификационных характеристик профессий работников. Выпуск 64. Изменения и дополнения к Разделам 1, 2, 3, 4)
Порядок здійснення контролю за дотриманням сторонами зобов"язань за договором підряду про виконання робіт на будівництві об"єктів ( 609 ) (Порядок осуществления контроля за соблюдением сторонами обязательств по договору подотряда о выполнении работ на строительстве объектов)
Опосередкована вартість будівництва об"єктів соціального призначення, які споруджуються на території України, за станом на 1 січень 2003 року (Опосредованная стоимость строительства объектов социального назначения, которые сооружаются на территории Украины, по состоянию на 1 января 2003 года)
Про схвалення Зміни N 2 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 "Цементи. Загальні технічні умови" ( 20 ) (Об одобрении Изменения N 2 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 "Цемент. Общие технические условия")
Про проект національного стандарту ( 18 ) (О проекте национального стандарта)
Про проект національного стандарту ( 17 ) (О проекте национального стандарта)
Про проект національного стандарту ДСТУ "Система стандартизації і нормування в будівництві. Вироби замкові і скоб"яні. Терміни та визначення понять" ( 15 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ "Система стандартизации и нормирования в строительстве. Изделия замковые и скобяные. Сроки и определения понятий")
Про проект Типових місцевих правил забудови населеного пункту ( 12 ) (О проекте Типичных местных правил застройки населенного пункта)
Про проект Зміни N 1 СНиП 1.02.07-87 "Инженерные изыскания для строительства" ("Інженерні вишукування для будівництва") ( 11 ) (О проекте Изменения N 1 СНиП 1.02.07-87 "Инженерные изыскания для строительства" ("Инженерные изыски для строительства"))
Про методику розроблення проектів планування та містобудівного розвитку транскордонних територій і транспортно-комунікаційних коридорів України ( 10 ) (О методике разработки проектов планирования и градостроительного развития трансграничных территорий и транспортно-коммуникационных коридоров Украины)
Про Зміну N 1 ДБН Д.2.3-99, Зміну N 2 ДБН Д.2.2-99 ( 8 ) (Об Изменении N 1 ДБН Д.2.3-99, Изменении N 2 ДБН Д.2.2-99)
Державний реэстр нормативних актів з питань пожежної безпеки (Государственный реестр нормативных актов по вопросам пожарной безопасности)
Про внесення змін і доповнень до наказу Держбуду України від 19.07.02 N 13 ( 7 ) (О внесении изменений и дополнений к приказу Госстроя Украины от 19.07.02 N 13)
Про стан та першочергові заходи з поліпшення охорони праці у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів ( 11 ) (О состоянии и первоочередных мерах из улучшения охраны труда в отрасли строительства и промышленности строительных материалов)
Про стан реалізації заходів Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об"єктів житлового та громадського призначення ( 10 ) (О состоянии реализации мероприятий Программы обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными физическими возможностями к объектам жилищного и общественного назначения)
Роз"яснення щодо правомірності дії мешканців, які здійснили приєднання частини коридору загального користування до підсобних приміщень власної квартири (Разъяснение относительно правомерности действия жителей, которые осуществили присоединение части коридора общего пользования к подсобным помещениям собственной квартиры)
Про розгляд проектів постанов Кабінету Міністрів України ( 6 ) (О рассмотрении проектов постановлений Кабинета Министров Украины)
Про проект нової редакції Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт ( 5 ) (О проекте новой редакции Методических рекомендаций из формирования себестоимости строительно-монтажных работ)
Про утворення робочої групи з розгляду заяв та підготовки пропозицій щодо призначення базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і... ( 4 ) (Об образовании рабочей группы из рассмотрения заявлений и подготовки предложений относительно назначения базовых организаций из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов,)
Про погодження проекту відомчих будівельних норм ( 3 ) (О согласовании проекта ведомственных строительных норм)
Про погодження проектів технічних умов ( 2 ) (О согласовании проектов технических условий)
Про дозвіл на експериментальне встановлення системи "Кодас-ЖС" в житлових і громадських будинках під час їх спорудження, реконструкції та капремонту ( 1 ) (О разрешении на экспериментальное установление системы "Кодас-ЖС" в жилых и общественных домах во время их сооружения, реконструкции и капремонта)
Про Зміну N 1 ДБН Д.2.5-2001, Зміну N 1 ДБН Д.2.4-2000, Зміну N 1 ДБН Д.2.7-2000, Зміну N 1 ДБН Д.2.2-99 ( 100 ) (Об Изменении N 1 ДБН Д.2.5-2001, Изменении N 1 ДБН Д.2.4-2000, Изменении N 1 ДБН Д.2.7-2000, Изменении N 1 ДБН Д.2.2-99)
Про стан здійснення моніторингу реалізації Генеральної схеми планування території України ( 4 ) (О состоянии осуществления мониторинга реализации Генеральной схемы планирования территории Украины)
Про активізацію виставкової діяльності будівельної галузі в Україні ( 120 ) (Об активизации выставочной деятельности строительной отрасли в Украине)
Про проект остаточної редакції ДБН А.2.2-3-2003 "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва" ( 119 ) (О проекте окончательной редакции ДБН А.2.2-3-2003 "Состав, порядок разработки, согласование и утверждение проектной документации для строительства")
Про проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про архітектурну діяльність" ( 117 ) (О проекте Закона Украины "О внесении изменений к Закону Украины "Об архитектурной деятельности")
Про роботу комісії з проведення комплексного аналізу порядку надання ліцензій на будівельну діяльність ( 116 ) (О работе комиссии из проведения комплексного анализа порядка предоставления лицензий на строительную деятельность)
Про пропозиції щодо законодавчого врегулювання процедури здійснення комплексної державної експертизи однією організацією ( 115 ) (О предложениях относительно законодательного урегулирования процедуры осуществления комплексной государственной экспертизы одной организацией)
Про погодження проектів технічних умов та змін технічних умов ( 98 ) (О согласовании проектов технических условий и изменений технических условий)
Про проект державного стандарту ( 97 ) (О проекте государственного стандарта)
Про проект державного стандарту ( 96 ) (О проекте государственного стандарта)
Про проект НАПБ "Правила облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах" ( 95 ) (О проекте НАПБ "Правила обустройства и применения лифтов для транспортировки пожарных подразделов в домах и сооружениях")
Про погодження проекту відомчих будівельних норм ( 93 ) (О согласовании проекта ведомственных строительных норм)