Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Каталог > Інше > Проекти та доповнення
Поиск 

Проекти та доповнення


Список документов в категории

Название
Рішення Першої Всеукраїнської Науково-технічної конференції "Аварії на будівлях і спорудах" (Решение Первой Всеукраинской Научно-технической конференции "Аварии на зданиях и сооружениях")
Погодження про порядок взаємодії Держкоммістобудування та МВС України при видачі ліцензій учасникам інвестиційної діяльності (Согласования о порядке взаимодействия Госкомгорстрой и МВД Украины при выдаче лицензий участникам инвестиционной деятельности)
Положення про Координаційну раду з питань геодезичного забезпечення будівництва (додаток до рішення колегії Держкоммістобудування від 2 квітня 1996р. N 4, пит.З.) (Положение о Координационном совете по вопросам геодезического обеспечения строительства (добавление к решению коллегии Госкомгорстроительства от 2 1996р апреля. N 4, вопр.З.))
Рішення наради працівників проектних організацій України, яка відбулась 2 листопада 1995р. в м.Києві (Решение совещания работников проектных организаций Украины, которая произошла 2 ноября 1995р. в г. Киеве)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві модифікуючої полімерної добавки "SUPERPLAST" ( 143 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве модифицирующей полимерной добавки "SUPERPLAST")
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб та фасонних виробів з мінералізованого поліпропілену "Skolan-dB" ( 142 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве труб и фасонних изделий из мінералізованого поліпропілену "Skolan-dB")
Про проект нової редакції державних будівельних норм ДБН В.2.5-23 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об"єктів цивільного призначення" ( 140 ) (О проекте новой редакции государственных строительных норм ДБН В.2.5-23 "Інженерне оборудование домов и сооружений. Проектирование электрооборудования объектов гражданского призначення")
Про проект національного стандарту ДСТУ-Н "Інженерне обладнання будинків і споруд. Настанова з улаштування систем сонячного теплопостачання в будинках житлового і громадського призначення" ( 139 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ-Н "Інженерне оборудование домов и сооружений. Установка из устраивания систем солнечного теплоснабжения в домах жилищного и общественного призначення")
Про проект національного стандарту ДСТУ "Конструкції будинків і споруд. Настанова з проектування світлопрозорих елементів огороджувальних конструкцій" ( 138 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ "Конструкції домов и сооружений. Установка из проектирования светопрозрачных элементов ограждает конструкцій")
Про проект національного стандарту ДСТУ "Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Вимоги до персоналу та порядок його сертифікації (атестації)" ( 136 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ "Оцінювання соответствия в строительстве согласно с Техническим регламентом строительных изделий, зданий и сооружений. Требования к персоналу и порядок его сертификации (аттестации)")
Про проект національного стандарту ДСТУ "Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Реєстр декларацій відповідності, сертифікатів та бланки документів" ( 134 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ "Оцінювання соответствия в строительстве согласно с Техническим регламентом строительных изделий, зданий и сооружений. Реестр деклараций соответствия, сертификатов и бланки документів")
Про проект національного стандарту ДСТУ "Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам" ( 133 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ "Оцінювання соответствия в строительстве согласно с Техническим регламентом строительных изделий, зданий и сооружений. Порядок оценивания соответствия продукции установленным вимогам")
Про проект національного стандарту ДСТУ "Конструкції будинків і споруд. Панелі стінові тришарові залізобетонні з утеплювачем. Загальні технічні умови" ( 129 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ "Конструкції домов и сооружений. Панели стенные трехслойные железобетонные с утеплением. Общие технические умови")
Про проекти Змін до розділів 1, 2 та 4 Випуску 64 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників ( 128 ) (О проектах Изменений к разделам 1, 2 и 4 Выпуска 64 Справочника квалификационных характеристик профессий работников)
Про скасування без заміни переліку будівельних норм колишнього СРСР (за позначками СНиП та СН) ( 126 ) (Об отмене без замены перечня строительных норм прежнего СССР (за отметками СНиП и СН))
Про проекти СОУ Д 2.2-34717706-001:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги. Безпека дорожнього руху" та СОУ Д.2.7-34717706-002:200_ "Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Авто... ( 123 ) (О проектах СОУ Д 2.2-34717706-001:200_ "Ресурсні элементные сметные нормы на строительные работы. Автомобильные дороги. Безопасность дорожного руху" но СОУ Д.2.7-34717706-002:200_ "Ресурсні сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Авто...)
Про проект національного стандарту ДСТУ "Конструкції будинків і споруд. Шви з"єднувальні місць примикань віконних блоків до конструкцій стін. Загальні технічні умови" ( 120 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ "Конструкції домов и сооружений. Швы соединительные мест примыканий оконных блоков к конструкциям стен. Общие технические умови")
Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.6-24-2001 "Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні дерев"яні зі склопакетами. Технічні умови" ( 118 ) (О проекте Изменения N 1 ДСТУ Бы В.2.6-24-2001 "Конструкції домов и сооружений. Блоки оконные деревянные со склопакетами. Технические умови")
Про проект Зміни N 2 ДСТУ Б В.2.6-11-97 "Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протиударні вхідні в квартири. Загальні технічні умови" ( 117 ) (О проекте Изменения N 2 ДСТУ Бы В.2.6-11-97 "Конструкції домов и сооружений. Двери металлические протиударні входные в квартиры. Общие технические умови")
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві стабілізуючої добавки "SoilBind SBT11-W" ( 115 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве стабилизирующей добавки "SoilBind SBT11-W")
Про проекти Змін до розділів 1 та 2 Випуску 64 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників ( 108 ) (О проектах Изменений к разделам 1 и 2 Выпуска 64 Справочника квалификационных характеристик профессий работников)
Про проекти стандартів організацій України СОУ Д.2.2-32287238-001:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Земляні роботи" та СОУ Д.2.7-32287238-002:200_ "Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Зе... ( 105 ) (О проектах стандартов организаций Украины СОУ Д.2.2-32287238-001:200_ "Ресурсні элементные сметные нормы на строительные работы. Земляные роботи" но СОУ Д.2.7-32287238-002:200_ "Ресурсні сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Зе...)
Про проект СОУ Д.2.2-5-33154882-003:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на влаштування залізобетонних буронабивних паль діаметром 320 та 420 мм у ґрунтах групи 3 універсальними буровими установками РБУ-2М" ( 103 ) (О проекте СОУ Д.2.2-5-33154882-003:200_ "Ресурсні элементные сметные нормы на устраивание железобетонных буронабивних свай диаметром 320 и 420 мм в –рунтах группы 3 универсальными буровыми установками РБУ-2М")
Про проект СОУ Д.2.2-31256895-001:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги" ( 101 ) (О проекте СОУ Д.2.2-31256895-001:200_ "Ресурсні элементные сметные нормы на строительные работы. Автомобильные дороги")
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб з поліетилену ПЕ 80 та ПЕ 100 з зовнішньою захисною оболонкою із поліпропілену ( 98 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве труб из полиэтилена ПЕ 80 и ПЕ 100 с внешней защитной оболочкой из поліпропілену)
Про проект Методичних рекомендацій щодо визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги вик... ( 106 ) (О проекте Методических рекомендаций относительно определения стоимости и трудоемкости работ из перевозки строительных грузов собственным автомобильным транспортом строительных организаций при составлении договорной цены и проведении взаиморасчетов за объемы вики...)
Про проект нової редакції ДБН Б.1.1-4-200_ "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування" ( 72 ) (О проекте новой редакции ДБН Б.1.1-4-200_ "Склад, содержание, порядок разработки, согласование и утверждение градостроительного об–рунтування")
Про проект СОУ Д.2.2-33498333-001:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Габіонні конструкції" ( 61 ) (О проекте СОУ Д.2.2-33498333-001:200_ "Ресурсні элементные сметные нормы на строительные работы. Габионни конструкції")
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві панелей зовнішніх стінових тришарових "СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЬ" ( 57 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве панелей внешних стенных трехслойных "СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЬ")
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві комплекту виробів ALT 150 для фасадної теплоізоляції з вентильованим повітряним прошарком та індустріальним опорядженням ( 66 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве комплекта изделий ALT 150 для фасадной теплоизоляции с вентилируемой воздушной прослойкой и индустриальным снаряжением)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві комплекту виробів ALT F50 для фасадної теплоізоляції з опорядженням світлопрозорими елементами ( 65 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве комплекта изделий ALT F50 для фасадной теплоизоляции с снаряжением светопрозрачными элементами)
Про проекти СОУ Д.2.2-30645586-001:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Автомобільні дороги" та СОУ Д.2.7-30645586-002:200_ "Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Автомобільні дороги" ( 64 ) (О проектах СОУ Д.2.2-30645586-001:200_ "Ресурсні элементные сметные нормы на строительные работы. Автомобильные дороги" но СОУ Д.2.7-30645586-002:200_ "Ресурсні сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Автомобильные дороги")
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві панелей зовнішніх стінових одношарових "СКОРЛУПА" ( 56 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве панелей внешних стенных однослойных "СКОРЛУПА")
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві механічних з"єднань арматурної сталі з конічною різьбою муфтами LENTON ( 55 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве механических соединений арматурной стали с конической резьбой муфтами LENTON)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві комплекту виробів для виконання утеплення стін будівель з опорядженням прозорими елементами ( 54 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве комплекта изделий для выполнения утепления стен зданий с снаряжением прозрачными элементами)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві труб та фасонних виробів до них торгової марки "FLOWTITE" ( 53 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве труб и фасонних изделий к ним торговой марки "FLOWTITE")
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві сумішей сухих гідроізоляційних дисперсних системи "ПЕНЕТРОН" ( 51 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве смесей сухих гидроизоляционных дисперсных системы "ПЕНЕТРОН")
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві панелей зовнішніх стінових двошарових "КАРКАС" ( 50 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве панелей внешних стенных двухслойных "КАРКАС")
Про проект ДСТУ-Н "Настанова з використання розділів "Охорона навколишнього природного середовища" у складі містобудівної документації. Склад та вимоги" ( 49 ) (О проекте ДСТУ-Н "Настанова из использования разделов "Охорона окружающего природного середовища" в составе градостроительной документации. Состав и вимоги")
Про проект нової редакції ДБН А.2.2-3-200_ "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва" ( 45 ) (О проекте новой редакции ДБН А.2.2-3-200_ "Склад, порядок разработки, согласование и утверждение проектной документации для будівництва")
Про проект зміни N 2 до ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень" щодо нормативів оптимального озеленення для населених пунктів ( 40 ) (О проекте изменения N 2 к ДБН 360-92** "Містобудування. Планирование и застройка городских и сельских поселень" относительно нормативов оптимального озеленения для населенных пунктов)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві механічних з"єднань арматурної сталі з конічною різьбою муфтами LENTON ( 32 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве механических соединений арматурной стали с конической резьбой муфтами LENTON)
Про проект Настанови Міністерства промислової політики України СОУ-Н МПП ___________:200_ "Особливості визначення вартості ліквідації гірничорудних підприємств Міністерства промислової політики України" ( 29 ) (О проекте Установки Министерства промышленной политики Украины СОУ-Н МПП ___________:200_ "Особливості определение стоимости ликвидации горнорудных предприятий Министерства промышленной политики України")
Про проект ДБН Б.1.1-... "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів сільських населених пунктів" ( 19 ) (О проекте ДБН Б.1.1-... "Склад, содержание, порядок разработки, согласование и утверждение генеральных планов сельских населенных пунктів")
Про проект національного стандарту ДСТУ-Н "Конструкції будинків і споруд. Настанова з проектування та виготовлення сталефібробетонних конструкцій" ( 18 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ-Н "Конструкції домов и сооружений. Установка из проектирования и изготовления сталефібробетонних конструкцій")
Про проект СОУ Д.2.4-20-ЗА:200_ "Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Антикорозійний захист внутрішніх поверхонь конденсаторів турбін атомних електростанцій" та СОУ Д.2.7-ЗА:200_ "Ресурсні кошторисні норми експлуатації буд... ( 16 ) (О проекте СОУ Д.2.4-20-ЗА:200_ "Ресурсні элементные сметные нормы на ремонтно-будівельні работы. Антикоррозийная защита внутренних поверхностей конденсаторов турбин атомных електростанцій" но СОУ Д.2.7-ЗА:200_ "Ресурсні сметные нормы эксплуатации конур...)
Про науково-дослідну роботу "Розробка положень про Національний фонд регіонального розвитку, регіональні фонди регіонального розвитку та законопроекту "Про внесення змін в Бюджетний кодекс" ( 15 ) (О научно-исследовательской работе "Розробка положений о Национальном фонде регионального развития, региональные фонды регионального развития и законопроекта "Про внесение изменений в Бюджетный кодекс")
Про науково-дослідну роботу "Дослідження показників та індексів розвитку, у т.ч. регіонального, що використовуються провідними країнами світу та їх об"єднаннями, порівняльний аналіз та висновки для України" ( 14 ) (О научно-исследовательской работе "Дослідження показателей и индексов развития, в т.ч. регионального, что используются ведущими странами мира и их объединениями, сравнительный анализ и выводы для України")
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві арматури та систем для трамвайних і тролейбусних контактних мереж ( 13 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве арматуры и систем для трамвайных и троллейбусных контактных сетей)
Про проект Галузевих норм часу Випуск 3 "Шпалерні роботи" та проект Галузевих норм часу Випуск 6 "Опорядження виробами промислового виробництва" ( 11 ) (О проекте Отраслевых норм времени Выпуск 3 "Шпалерні роботи" но проект Отраслевых норм времени Выпуск 6 "Опорядження изделиями промышленного виробництва")
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту "Розкриття і підготовка пластів Кам"янської світи (коригування) відокремленого підрозділу "Шахта ім. Артема" Державного підприємства "Луганськвугілля" ( 9 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта "Розкриття и подготовка пластов Камъянской миры (коррекция) отделенного подраздела "Шахта ім. Артема" Государственного предприятия "Луганськвугілля")
Про проект Методичних рекомендацій щодо складання календарного графіка виконання робіт, плану фінансування будівництва, графіків передачі замовником підряднику проектної документації, матеріалів, устаткування, робочої сили, які передбачені договором ... ( 202 ) (О проекте Методических рекомендаций относительно составления календарного графика выполнения работ, плана финансирования строительства, графиков передачи заказчиком подрядчику проектной документации, материалов, оборудования, рабочей силы, которые предусмотрены договором ...)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення техніко-економічного обґрунтування інвестицій "Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України" ( 200 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про одобрение технико-экономического об–рунтування инвестиций "Будівництво централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов ВВЕР АЭС України")
Про проекти національних стандартів ДСТУ "Захист від пожежі. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Метод середньомасштабних вогневих випробувань (ISO 13785-1:2002, MOD)" та ДСТУ "Захист від пожежі. Конструкції зовнішніх стін з фасадно... ( 194 ) (О проектах национальных стандартов ДСТУ "Захист от пожара. Конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией. Метод середньомасштабних огневых испытаний (ISO 13785-1:2002, MOD)" но ДСТУ "Захист от пожара. Конструкции внешних стен с фасадный...)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві георешіток полімерних та геотекстилю "TENSAR" ( 181 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве георешіток полимерных и геотекстилю "TENSAR")
Про внесення змін до переліків нормативних документів, що супроводжуються базовими організаціями ( 180 ) (О внесении изменений к перечням нормативных документов, что сопровождаются базовыми организациями)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві добавки для бетонів INFRACRETE(R)ST ( 6 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве добавки для бетонов INFRACRETE(R)ST)
Про проект СОУ В.2.7-__:200_ "Будівельні матеріали. Асфальтобетон дорожній. Метод випробування на стійкість до накопичення залишкових деформацій" ( 1 ) (О проекте СОУ В.2.7-__:200_ "Будівельні материалы. Асфальтобетон дорожный. Метод испытания на стойкость к накоплению остаточных деформацій")
Про розгляд науково-дослідної роботи "Розробка Методичних рекомендацій щодо координації на національному та регіональному рівнях проектів у галузі транскордонного співробітництва за Європейським Інструментом Сусідства і Партнерства" ( 4 ) (О рассмотрении научно-исследовательской работы "Розробка Методических рекомендаций относительно координации на национальном и региональном уровнях проектов в отрасли трансграничного сотрудничества за Европейским Инструментом Соседства и Партнерства")
Про розгляд науково-дослідної роботи "Розробка Методичних рекомендацій щодо використання інформаційних технологій для підтримки проектів транскордонного співробітництва" ( 3 ) (О рассмотрении научно-исследовательской работы "Розробка Методических рекомендаций относительно использования информационных технологий для поддержки проектов трансграничного співробітництва")
Про досвід та перспективи діяльності Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій ( 187 ) (Об опыте и перспективах деятельности Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций)
Про проект національного стандарту ДСТУ "Будівельні матеріали. Суміші для опоряджувальних робіт у будівництві. Загальні технічні умови" ( 191 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ "Будівельні материалы. Смеси для отделочных работ в строительстве. Общие технические умови")
Про стан та заходи з удосконалення роботи Мінрегіонбуду з питань щодо енергоефективності у будівельному комплексі ( 173 ) (О состоянии и мероприятиях по усовершенствованию работы Минрегионбуду по вопросам относительно энергоэффективности в строительном комплексе)
Про "Розроблення методології впровадження регуляторної політики та дерегуляції в органах місцевої влади та в галузі будівництва" ( 170 ) (О "Розроблення методологии внедрения регуляторной политики и дерегуляції в органах местной власти и в отрасли будівництва")
Про проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві" ( 168 ) (О проекте постановления Кабинета Министров Украины "Про внесение изменений к Общим условиям заключения и выполнения договоров подотряда в капитальном будівництві")
Про нормативне врегулювання вимог до забезпечення безпеки, експлуатаційної придатності та довговічності конструкцій ( 167 ) (О нормативном урегулировании требований к обеспечению безопасности, эксплуатационной пригодности и долговечности конструкций)
Про розгляд скоригованого проекту будови "Лінії електропередачі 750 кВ для видачі потужностей Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій: підстанція 750 кВ "Київська" із заходами, повітряна лінія 750-330 кВ (Макарівський район Київської облас... ( 166 ) (О рассмотрении откорректированного проекта строения "Лінії электропередачи 750 кВ для выдачи мощностей Ровенской и Хмельницкой атомных электростанций: подстанция 750 кВ "Київська" с мероприятиями, воздушная линия 750-330 кВ (Макаривский район Киевской облас...)
Про технічне завдання на перегляд ДСТУ Б В.2.6-2-95 "Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови" ( 162 ) (О техническом задании на пересмотр ДСТУ Бы В.2.6-2-95 "Конструкції домов и сооружений. Изделия бетонные и железобетонные. Общие технические умови")
Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-ХХХ:200Х "Конструкції будинків і споруд. Пристрої поворотні, відкидні і поворотно-відкидні для віконних та балконних блоків. Технічні умови" ( 158 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-ХХХ:200Х "Конструкції домов и сооружений. Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и балконных блоков. Технические умови")
Про проект Настанови Міністерства вугільної промисловості України прСОУ-Н 10.1.25618095.001:2008 "Особливості визначення вартості будівництва вугільних шахт" ( 154 ) (О проекте Установки Министерства угольной промышленности Украины прСОУ-Н 10.1.25618095.001:2008 "Особливості определение стоимости строительства угольных шахт")
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 134 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Про видачу технічного свідоцтва з підтвердження придатності для застосування в будівництві модифікатора бетону "ЕМБЕЛІТ" ( 133 ) (О выдаче технического свидетельства из подтверждения пригодности для применения в строительстве модификатора бетона "ЕМБЕЛІТ")
Про проект Зміни N 3 ДСТУ Б В.2.7-112-2002 "Будівельні матеріали. Цементи. Загальні технічні умови" ( 132 ) (О проекте Изменения N 3 ДСТУ Бы В.2.7-112-2002 "Будівельні материалы. Цемент. Общие технические умови")
Про розгляд проекту зміни N 1 до державних будівельних норм ДБН Б.1-3-97 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів" ( 130 ) (О рассмотрении проекта изменения N 1 к государственным строительным нормам ДБН Б.1-3-97 "Склад, содержание, порядок разработки, согласование и утверждение генеральных планов городских населенных пунктів")
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження скоригованого проекту реконструкції та розширення перону "S" Державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" ( 128 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение откорректированного проекта реконструкции и расширения перрона "S" Государственного предприятия "Міжнародний аэропорт "Бориспіль")