Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Міністерства > Мінбудархітектури
Поиск 

Мінбудархітектури


Список документов в категории

Название
Про проект Типових укрупнених норм часу на ремонт водолічильників у виробничих управліннях водопровідно-каналізаційного господарства ( 37 ) (О проекте Типичных укрупненных норм времени на ремонт водосчетчиков в производственных управлениях водопроводно-канализационного хозяйства)
Про внесення змін до наказу Мінбуду від 06.05.2006 р. N 160 ( 378 ) (О внесении изменений к приказу Минбуду от 06.05.2006 р. N 160)
Про прийняття національного стандарту ( 95 ) (О принятии национального стандарта)
Про затвердження Правил користування трамваєм і тролейбусом у містах України ( 329 ) (Об утверждении Правил пользования трамваем и троллейбусом в городах Украины)
Про затвердження Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-81-98 та внесення редакційних поправок до зазначеного стандарту ( 143 ) (Об утверждении Изменения N 1 ДСТУ Б В.2.7-81-98 и внесении редакционных поправок к отмеченному стандарту)
Про затвердження ДСТУ Б.В.2.7-125:2006 "Будівельні матеріали. Матеріали з маломіцних вапняків для дорожніх робіт. Технічні умови" ( 127 ) (Об утверждении ДСТУ Б.В.2.7-125:2006 "Будівельні материалы. Материалы из малопрочного известняка для дорожных работ. Технические умови")
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження робочого проекту та титулу перехідної будови "Створення глибоководного суднового ходу р. Дунай - Чорне море на українській ділянці дельти. Повний розвиток" ( 110 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение рабочего проекта и титула переходного строения "Створення глубоководного судового хода р. Дунай - Черное море на украинском участке дельты. Полный розвиток")
Про затвердження індексів до балансової вартості об"єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2006 року ( 44 ) (Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилищного фонда по состоянию на 1 январь в 2006 году)
Про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію в 2005 році в Україні ( 143 ) (О проведении конкурса на лучшие дома и сооружения, построенные и приняты в эксплуатацию в 2005 году в Украине)
Про затвердження змін до розділів 1, 2 та 4 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64) ( 399 ) (Об утверждении изменений к разделам 1, 2 и 4 Справочника квалификационных характеристик профессий работников (Выпуск 64))
Щодо припинення розгляду звернень стосовно введення в експлуатацію не завершених будівництвом житлових будинків, будівництво яких розпочато до 01.07.1995, без додаткового їх утеплення за новими нормами з енергозбереження ( 17/6-192 ) (Относительно прекращения рассмотрения обращений относительно введения в эксплуатацию не завершенных строительством жилых домов, строительство которых начато до 01.07.1995, без дополнительного их утепления за новыми нормами по энергосбережению)
Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.06 N 229 "Про затвердження Державної програми стандартизації на 2006-2010 роки" ( 73 ) (Об обеспечении выполнения постановления Кабинета Министров Украины от 01.03.06 N 229 "Про утверждение Государственной программы стандартизации на 2006-2010 года")
Про введення Холоднюка І.В. до складу колегії Мінбуду України ( 64 ) (О введении Холоднюка І.В. в состав коллегии Минстроя Украины)
Про виконання рішення колегії Мінбуду від 9 березня 2006 р. N 47 ( 78 ) (О выполнении решения коллегии Минстроя от 9 марта 2006 г. N 47)
Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України ( 156 ) (О показателях опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины)
Про внесення змін до наказу Мінбуду України від 02.02.06 N 36а "Про створення тендерного комітету Мінбуду України з питань організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 293 ) (О внесении изменений к приказу Минбуду Украины от 02.02.06 N 36а "Про создания тендерного комитета Минбуду Украины по вопросам организации и проведения процедур закупок товаров, работ и услуг за государственные кошти")
Про втрату чинності СНіП 2.01.51-90 "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту" ( 312 ) (О потере действия Сноп 2.01.51-90 "Інженерно-технічні мероприятия гражданского захисту")
Про затвердження індексів до балансової вартості об"єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2007 року ( 76 ) (Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилищного фонда по состоянию на 1 январь в 2007 году)
Про надання статусу базової організації з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 24 ) (О предоставлении статуса базовой организации из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
Про виконання у 2007 році наукових розробок із нормування та стандартизації у сфері будівництва та житлової політики за КПКВК-2701040 ( 41 ) (О выполнении в 2007 году научных разработок из нормирования и стандартизации в сфере строительства и жилищной политики за КПКВК-2701040)
Про виконання рішення колегії Держбуду від 27 травня 2005 року N 31 ( 89 ) (О выполнении решения коллегии Госстроя от 27 мая 2005 года N 31)
Про затвердження орієнтовного плану засідань президії науково-технічної ради на III квартал 2006 року ( 210 ) (Об утверждении ориентировочного плана заседаний президиума научно-технического совета на III квартал в 2006 году)
Про втрату чинності наказу Держбуду від 13.10.2000 N 227 "Про затвердження Типових правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності" ( 303 ) (О потере действия приказа Госстроя от 13.10.2000 N 227 "Про утверждение Типичных правил размещения малых архитектурных форм для осуществления предпринимательской діяльності")
Щодо фінансування об"єктів житла, будівництво яких здійснюється за рахунок коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб ( 11/8-608 ) (Относительно финансирования объектов жилья, строительство которых осуществляется за счет средств, привлеченных от физических и юридических лиц)
Про затвердження Переліку спеціальностей і посад персоналу теплогенеруючих енергетичних установок, який перебуває в зоні впливу теплового й електромагнітного випромінювання, а також інших шкідливих факторів та підлягає медичному обстеженню і обов'язк... ( 29 ) (Об утверждении Перечня специальностей и должностей персонала теплогенерирующих энергетических установок, которые находятся в зоне влияния теплового и электромагнитного излучения, а также других вредных факторов и подлежит медицинскому обследованию и обяз...)
Про виконання рішення колегії Держбуду від 27 травня 2005 року N 31 ( 7/8-541 ) (О выполнении решения коллегии Госстроя от 27 мая 2005 года N 31)
Про заходи щодо виконання положень Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 6 ) (О мероприятиях по выполнению положений Закона Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности")
Про розгляд проекту "Типового положення про порядок економічного стимулювання енергозберігаючих заходів на підприємствах житлово-комунального господарства" ( 36 ) (О рассмотрении проекта "Типового положение о порядке экономического стимулирования энергосохраняющих мероприятий на предприятиях жилищно-коммунального господарства")
Про проект національного стандарту "Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови" ( 43 ) (О проекте национального стандарта "Суміші асфальтобетонные и асфальтобетон щебенно-мастиковые. Технические умови")
Про прийняття державного стандарту "Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії" ( 424 ) (О принятии государственного стандарта "Інженерне оборудование домов и сооружений. Системы газоснабжения. Газопроводы подземные стальные. Общие требования к защите от корозії")
Про проект національного стандарту ( 106 ) (О проекте национального стандарта)
Про погодження проектів технічних умов ( 39 ) (О согласовании проектов технических условий)
Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 р. N 239-р "Про передачу об"єктів культурної спадщини з власності територіальної громади м. Умані в державну власність" ( 352 ) (Об организации выполнения распоряжения Кабинета Министров Украины от 27 апреля 2006 г. N 239-р "Про передачу объектов культурного наследия из собственности территориальной общины г. Умани в государственную власність")
Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 червня 2005 року N 404-р "Про заходи з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період об'єктів паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства" ( 172 ) (О выполнении распоряжения Кабинета Министров Украины от 15 июня 2005 года N 404-р "О мероприятиях по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства")
Про припинення застосування РСТ УССР 5028-90 ( 159 ) (О прекращении применения РСТ УССР 5028-90)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту та титулу будови "Лінії електропередачі 750 кВ для видачі потужностей Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій: ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська з ... ( 111 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта и титула строения "Лінії электропередачи 750 кВ для выдачи мощностей Ровенской и Хмельницкой атомных электростанций: ПЛ 750 кВ Ровенская АЭС - Киевская с ...)
Про прийняття Зміни N 2 ДСТУ Б В.2.7-46-96 ( 34 ) (О принятии Изменения N 2 ДСТУ Бы В.2.7-46-96)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ EN 196-6:2007 ( 39 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ EN 196-6:2007)
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 26.04.2006 N 142 ( 112 ) (О признании таким, что потерял действие, приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 26.04.2006 N 142)
Про введення в дію рішення колегії Мінбуду України від 27 січня 2006 р. N 1 "Про основні завдання Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України на 2006 рік" ( 43 ) (О введении в действие решения коллегии Минбуду Украины от 27 января 2006 г. N 1 "Про основные задания Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины на 2006 рік")
Про стан розвитку підприємництва та реалізації державної регуляторної політики у будівництві ( 39 ) (О состоянии развития предпринимательства и реализации государственной регуляторной политики в строительстве)
Про роботу підрозділів з питань житлово-комунального господарства Київської та Кіровоградської обласних державних адміністрацій щодо виконання заходів Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах, затвердженої по... ( 128 ) (О работе подразделов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Киевской и Кировоградской областных государственных администраций относительно выполнения мероприятий Комплексной программы ликвидации последствий подтапливания территорий в городах и поселках, утвержденной по...)
Щодо направлення наказу Міністерства від 25 жовтня 2006 року N 355 "Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України" ( 10/8-1120 ) (Относительно направления приказа Министерства от 25 октября в 2006 году N 355 "Про показатели опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами України")
Про створення науково-технічної ради Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України ( 39 ) (О создании научно-технического совета Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины)
Про організацію виконання доручення Кабінету Міністрів України від 29.06.2005 р. N 32654/1/1-05 до Закону України "Про захист економічної конкуренції" ( 112 ) (Об организации выполнения поручения Кабинета Министров Украины от 29.06.2005 г. N 32654/1/1-05 к Закону Украины "О защите экономической конкуренции")
Щодо рівня заробітної плати на 2006 рік при визначенні вартості будівництва, що здійснюється із залученням бюджетних коштів ( 7/8-95 ) (Относительно уровня заработной платы на 2006 год при определении стоимости строительства, что осуществляется с привлечением бюджетных средств)
Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2006 р. N 74-р "Про заходи щодо реалізації в 2006 році Стратегії подолання бідності" ( 51 ) (Об организации выполнения распоряжения Кабинета Министров Украины от 8 февраля 2006 г. N 74-р "О мероприятиях по реализации в 2006 году Стратегии преодоления бедности")
Про проект державних будівельних норм "Мости і труби. Правила проектування ( 20 ) (О проекте государственных строительных норм "Мости и трубы. Правила проектирования)
Про організацію особистого прийому громадян у Міністерстві будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України ( 18 ) (Об организации личного приема граждан в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины)
Про затвердження положення про науково-методичну раду з питань реставрації та реконструкції історичної забудови Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та складу зазначеної ради ( 25 ) (Об утверждении положения о научно-методическом совете по вопросам реставрации и реконструкции исторической застройки Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины и состава отмеченного совета)
Про визнання таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 03.09.99 N 214 ( 109 ) (О признании таким, что потерял действие, приказ Государственного комитета строительства, архитектуры и жилищной политики Украины от 03.09.99 N 214)
Про упорядкування процесу видачі ліцензій на будівельну діяльність ( 183 ) (Об упорядочении процесса выдачи лицензий на строительную деятельность)
Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм - стандарт організаці ( 62 ) (О согласовании ресурсных элементных сметных норм - стандарт організаці)
Про внесення змін до наказу Мінбуду від 18.04.2006 N 127 та втрату чинності наказу Мінбуду від 04.05.2006 N 159 ( 379 ) (О внесении изменений к приказу Минбуду от 18.04.2006 N 127 и потерю действия приказа Минбуду от 04.05.2006 N 159)
Про внесення змін до наказу Мінбуду України від 20.04.2006 N 134 "Про видання Інформаційних бюлетенів Мінбуду України" ( 28 ) (О внесении изменений к приказу Минбуду Украины от 20.04.2006 N 134 "Про издание Информационных бюллетеней Минбуду України")
Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для фінансової підтримки творчих спілок у сфері архітектури ( 60 ) (Об утверждении Порядка использования средств государственного бюджета для финансовой поддержки творческих союзов в сфере архитектуры)
Про надання статусу базової організації з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 70 ) (О предоставлении статуса базовой организации из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
Про виконання доручення Прем'єр-міністра України від 2 червня 2005 р. N 52132/16/1-05 ( 91 ) (О выполнении поручения Премьер-министра Украины от 2 июня 2005 г. N 52132/16/1-05)
Про приєднання Південно-українського державного виробничого підприємства по інженерним розвідуванням для будівництва "Укрпівденбудрозвідування" та Одеського державного підприємства "Стромпроект" до Державного підприємства "Державний науково-дослідний... ( 75 ) (О присоединении Южно-украинского государственного производственного предприятия по инженерной разведкой для строительства "Укрпівденбудрозвідування" но Одесского государственного предприятия "Стромпроект" к Государственному предприятию "Державний научно-исследовательский...)
Про затвердження орієнтовного плану засідань колегії Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства на I квартал 2007 р. ( 417 ) (Об утверждении ориентировочного плана заседаний коллегии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства на И квартал 2007 г.)
Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм - стандарт організації ( 89 ) (О согласовании ресурсных элементных сметных норм - стандарт организации)
Про затвердження орієнтованого плану засідань колегії Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України на IV квартал 2006 р. ( 317 ) (Об утверждении ориентированного плана заседаний коллегии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины на IV квартал 2006 г.)
Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів, що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві ( 69 ) (Об утверждении Порядка проведения работы из подтверждения пригодности новых строительных изделий для применения в строительстве и Перечне новых строительных изделий, что подлежат проверке и подтверждению пригодности для применения в строительстве)
Про погодження проектів відомчих будівельних норм ( 72 ) (О согласовании проектов ведомственных строительных норм)
Про проект відомчих будівельних норм "Проектування та будівництво споруд із металевих гофрованих конструкцій на автомобільних дорогах загального користування" ( 78 ) (О проекте ведомственных строительных норм "Проектування но строительство сооружений из металлических гофрированных конструкций на автомобильных дорогах общего користування")
Про проект національного стандарту ( 107 ) (О проекте национального стандарта)
Про виконання рішення колегії Мінбуду про проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння будівництву" ( 9 ) (О выполнении решения коллегии Минбуду о проекте Закона Украины "Про внесение изменений к некоторым законам Украины относительно содействия будівництву")
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві стрічки полістирольної спіненої марки ПСВ ( 14 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве ленты полістирольної спіненої марки ПСВ)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження робочого проекту та титулу будови "Проведення берегоукріплювальних робіт на острові Зміїний" ( 46 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение рабочего проекта и титула строения "Проведення берегоукріплювальних работ на острове Зміїний")
Про підготовку до проведення розширеного засідання колегії Мінбуду України з питання "Про підсумки роботи будівельного комплексу та житлово-комунального господарства у I-III кварталах 2006 року" ( 343 ) (О подготовке к проведению расширенного заседания коллегии Минбуду Украины по вопросу "Про итоги работы строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в I-III кварталах 2006 року")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-129:2006 "Будівельні матеріали. Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови" ( 425 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.7-129:2006 "Будівельні материалы. Эмульсии битумные дорожные. Технические умови")
Про проект національного стандарту ( 103 ) (О проекте национального стандарта)
Про впорядкування роботи з розгляду звернень щодо експериментального будівництва ( 319 ) (О благоустройстве работы из рассмотрения обращений относительно экспериментального строительства)
Про затвердження індексу для визначення розміру плати за виконання робіт ( 91 ) (Об утверждении индекса для определения размера платы за выполнение работ)
Щодо дотримання вимог щодо забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об"єктів житлово-цивільного призначення ( 10/13-1 ) (Относительно соблюдения требований относительно обеспечения беспрепятственного доступа лиц с ограниченными физическими возможностями к объектам жилищно-гражданского назначения)