Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Міністерства > Мінбудархітектури
Поиск 

Мінбудархітектури


Список документов в категории

Название
Про створення науково-технічної ради Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України ( 39 ) (О создании научно-технического совета Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины)
Про втрату чинності наказу Держбуду України від 07.05.02 N 88 ( 124 ) (О потере действия приказа Госстроя Украины от 07.05.02 N 88)
Про затвердження орієнтовного плану засідань президії науково-технічної ради на I квартал 2007 року ( 435 ) (Об утверждении ориентировочного плана заседаний президиума научно-технического совета на И квартал в 2007 году)
Про проект ВБН В.2.3-218-533:200_ "Споруди транспорту. Шви деформаційні щебенево-мастикові для штучних споруд на автомобільних дорогах" ( 20 ) (О проекте ВБН В.2.3-218-533:200_ "Споруди транспорта. Швы деформационные щебенно-мастиковые для искусственных сооружений на автомобильных дорогах")
Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2005 р. N 444-р "Про затвердження плану додаткових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями" ( 5 ) (О выполнении распоряжения Кабинета Министров Украины от 3 ноября 2005 г. N 444-р "Об утверждении плана дополнительных мероприятий по созданию благоприятных условий жизнедеятельности лиц с ограниченными физическими возможностями")
Про затвердження складу робочої групи ( 111 ) (Об утверждении состава рабочей группы)
Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для фінансової підтримки творчих спілок у сфері архітектури ( 60 ) (Об утверждении Порядка использования средств государственного бюджета для финансовой поддержки творческих союзов в сфере архитектуры)
Щодо Міжнародної конференції "Будівництво. Новації. Прогрес" ( 5-8-1739 ) (Относительно Международной конференции "Строительство. Новации. Прогресс")
Про підсумки роботи будівельного комплексу та житлово-комунального господарства у I кварталі 2006 року ( 66 ) (Об итогах работы строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в И квартале в 2006 году)
Про розподіл функціональних обов"язків та повноважень між Міністром будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та його першими заступниками і заступниками ( 367 ) (О распределении функциональных обязанностей и полномочий между Министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины и его первыми заместителями и заместителями)
Про стан виконання законодавства у сфері поводження з відходами та шляхи його вдосконалення ( 164 ) (О состоянии выполнения законодательства в сфере обращения с отходами и пути его совершенствования)
Про проект національного стандарту "Вироби замкові і скоб"яні. Загальні технічні умови" ( 13 ) (О проекте национального стандарта "Вироби замковые и скоб"яні. Общие технические умови")
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту та титулу будови "Перевантажувальний комплекс на базі причалу N 29-1 ДП "Одеський морський торговий порт" ( 33 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта и титула строения "Перевантажувальний комплекс на базе причала N 29-1 ДП "Одеський морской торговый порт")
Про прийняття ДСТУ Б В.2.6-30:2006 "Конструкції будинків і споруд. Профілі з алюмінієвих сплавів з термомістками для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови" ( 291 ) (О принятии ДСТУ Бы В.2.6-30:2006 "Конструкції домов и сооружений. Профили из алюминиевых сплавов с термомістками для ограждающих строительных конструкций. Общие технические умови")
Про затвердження державних будівельних норм ( 20 ) (Об утверждении государственных строительных норм)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту та титулу будови комплексу споруд Верховного Суду України по вул. Пилипа Орлика, 8 у м. Києві" ( 66 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Об утверждении проекта и титула строения комплекса сооружений Верховного Суда Украины по ул. Филиппа Орлика, 8 в г. Киеве")
Про проект державного стандарту "Профілі з алюмінієвих сплавів з термомістками для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови" ( 67 ) (О проекте государственного стандарта "Профілі из алюминиевых сплавов с термомістками для ограждающих строительных конструкций. Общие технические умови")
Про проект державного стандарту "Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії" ( 83 ) (О проекте государственного стандарта "Інженерне оборудование домов и сооружений. Системы газоснабжения. Газопроводы подземные стальные. Общие требования к защите от корозії")
Щодо реалізації відповідних галузевих та регіональних програм від Державної податкової адміністрації України, Національного космічного агентства України, Міністерства транспорту та зв"язку України, Ради Міністрів АР Крим, 24 обласних, Київської та Се... ( 12/19-10-6 ) (Относительно реализации соответствующих отраслевых и региональных программ от Государственной налоговой администрации Украины, Национального космического агентства Украины, Министерства транспорта и связи Украины, Советы Министров АР Крым, 24 областных, Киевской и Сие...)
Про затвердження національного стандарту ДСТУ Б В.2.5-25:2005 (ГОСТ 6942-98) ( 114 ) (Об утверждении национального стандарта ДСТУ Б В.2.5-25:2005 (ГОСТ 6942-98))
Про зведені показники виконання фінансових планів у першому півріччі 2005 року та формування фінансових планів на 2006 рік підприємствами, що належать до сфери управління Держбуду України ( 82 ) (О сведенных показателях выполнения финансовых планов в первом полугодии в 2005 году и формировании финансовых планов на 2006 год предприятиями, что принадлежат к сфере управления Госстроя Украины)
Про розгляд питання щодо погодження проекту експериментального будівництва трьох 37-поверхових житлових будинків з автостоянками у складі проекту реконструкції і забудови території в межах будинків N 93 по вул. Червоноармійській, N 11-а по вул. Ульян... ( 3 ) (О рассмотрении вопроса относительно согласования проекта экспериментального строительства трех 37-этажных жилых домов с автостоянками в составе проекта реконструкции и застройки территории в пределах домов N 93 по ул. Красноармейской, N 11-я по ул. Улья)
Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства ( 144 ) (Об утверждении Положения об архитектурно-градостроительном совете Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства)
Про прийняття державних будівельних норм ДБН В.2.3-14:2006 та припинення застосування СНиП 2.05.03-85 ( 160 ) (О принятии государственных строительных норм ДБН В.2.3-14:2006 и прекращении применения СНиП 2.05.03-85)
Про проект державних будівельних норм ДБН В.2.2-...200_ "Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення" ( 102 ) (О проекте государственных строительных норм ДБН В.2.2-...200_ "Будинки и сооружения. Заведения социальной защиты населення")
Про удосконалення роботи з розгляду звернень щодо експериментального будівництва ( 24 ) (Об усовершенствовании работы из рассмотрения обращений относительно экспериментального строительства)
Про внесення змін до наказу Держбуду України від 21 червня 2005 р. N 102 ( 179 ) (О внесении изменений к приказу Госстроя Украины от 21 июня 2005 г. N 102)
Про розгляд пропозицій щодо експериментального проектування 30-поверхового офісного центру з влаштуванням 4-поверхової підземної автомобільної стоянки на вул. Мечникова, 1, у Печерському районі м. Києва ( 66 ) (О рассмотрении предложений относительно экспериментального проектирования 30-этажного офисного центра с устраиванием 4-этажной подземной автомобильной стоянки на вул. Мечникова, 1, в печерскому районе г. Киева)
Щодо затвердження Галузевих норм часу на деякі види будівельних робіт ( 8/8-1195 ) (Относительно утверждения Отраслевых норм времени на некоторые виды строительных работ)
Щодо складу робочої групи повноважних представників Мінбуду України для ведення колективних переговорів з укладення Галузевої угоди на 2006-2008 роки ( 41 ) (Относительно состава рабочей группы полномочных представителей Минстроя Украины для ведения коллективных переговоров по заключению Отраслевого соглашения на 2006-2008 годы)
Про проект національного стандарту "Матеріали з маломіцних вапняків для дорожніх робіт. Технічні умови" ( 5 ) (О проекте национального стандарта "Материалы из малопрочного известняка для дорожных работ. Технические условия")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б А.1.1-13:2007 ( 35 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ-Н Бы А.1.1-13:2007)
Про введення в дію рішення колегії від 21 липня 2005 р. N 51 ( 132 ) (О введении в действие решения коллегии от 21 июля 2005 г. N 51)
Щодо структури центрального апарату Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України ( 03"ОС" ) (Относительно структуры центрального аппарата Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины)
Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві панелей тришарових сталевих з утеплювачем із мінераловатних плит на основі базальтової сировини ( 4 ) (О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве панелей трехслойных стальных с утеплением из мінераловатних плит на основе базальтового сырья)
Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для фінансової підтримки творчих спілок у сфері архітектури ( 142 ) (Об утверждении Порядка использования средств государственного бюджета для финансовой поддержки творческих союзов в сфере архитектуры)
Про затвердження Положення про науково-методичну раду з питань реставрації та регенерації історичної забудови Мінбуду України та складу зазначеної ради ( 366 ) (Об утверждении Положения о научно-методическом совете по вопросам реставрации и регенерации исторической застройки Минбуду Украины и состава отмеченного совета)
Про затвердження орієнтовного плану засідань колегії та президії науково-технічної ради Державного Комітету України з будівництва та архітектури на II півріччя 2005 р. ( 127 ) (Об утверждении ориентировочного плана заседаний коллегии и президиума научно-технического совета Государственного Комитета Украины по строительству и архитектуре на II полугодие 2005 г.)
Про створення комісії Мінбуду України з проведення конкурсного відбору на посаду директора НДІБК ( 140 ) (О создании комиссии Минбуду Украины из проведения конкурсного отбора на должность директора НДИБК)
Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2007 рік ( 199 ) (О прогнозных среднегодовых показателях опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины на 2007 год)
Про проект національного стандарту "Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови" ( 40 ) (О проекте национального стандарта "Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Общие технические умови")
Про втрату чинності ДСТУ Б В.2.6-1-95 ( 259 ) (О потере действия ДСТУ Бы В.2.6-1-95)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження скоригованого проекту "Розкриття та підготовка гор. 568" шахти "Лутугінська" ДП "Луганськвугілля" ( 64 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Об утверждении откорректированного проекта "Открытие и подготовка гор. 568" шахты "Лутугінська" ДП "Луганськвугілля")
Щодо застосування на території України відомчих норм і прирівняних до них нормативних документів у галузі будівництва колишнього СРСР незалежно від рівня затвердження ( 11/9-127 ) (Относительно применения на территории Украины ведомственных норм и приравненных к ним нормативных документов в отрасли строительства прежнего СССР независимо от уровня утверждения)
Про затвердження Положення про Українську державну квітково-декоративну насіннєву інспекцію ( 344 ) (Об утверждении Положения об Украинской государственной цветочно-декоративной семенной инспекции)
Про надання статусу базових організацій з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( 30 ) (О предоставлении статуса базовых организаций по научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
Про визначення вартості робіт за відомчим цінником ( 7/11-604 ) (Об определении стоимости работ за ведомственным ценником)
Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження проекту "Реконструкція системи технічного водопостачання. Робота блоків 1...3 на Ташлицькому водосховищі та бризкальних басейнах Южно-Української АЕС" ( 41 ) (О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины "Про утверждение проекта "Реконструкція системы технического водоснабжения. Работа блоков 1...3 на Ташлицком водохранилище и бризкальних бассейнах Южно-украинской АЕС")
Про включення до переліку об"єктів експериментального будівництва 41-поверхового громадського центру по вул. Шолуденка та 31-поверхового офісного будинку у складі багатофункціонального комплексу по вул. Ползунова у м. Києві ( 45 ) (О включении к перечню объектов экспериментального строительства 41-этажного общественного центра по вул. Шолуденко и 31-этажного офисного дома в составе многофункционального комплекса по вул. Ползунова в г. Киеве)
Про проект відомчих будівельних норм "Магістральні нафтопроводи. Лінійна частина. Капітальний ремонт" ( 41 ) (О проекте ведомственных строительных норм "Магістральні нефтепроводы. Линейная часть. Капитальный ремонт")
Про затвердження Переліку інформаційних та інших послуг електронної інформаційної системи "Електронний Уряд", що надаються Мінбудом України через мережу Інтернет ( 227 ) (Об утверждении Перечня информационных и других услуг электронной информационной системы "Електронний Уряд", что предоставляются Минбудом Украины через сеть Интернет)
Про створення комісії Мінбуду України з проведення конкурсного відбору на посаду директора НДІБК ( 140 ) (О создании комиссии Минбуду Украины из проведения конкурсного отбора на должность директора НДИБК)
Про внесення змін до наказу Мінбуду від 23 січня 2006 року N 18 "Про організацію особистого прийому громадян у Міністерстві будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України ( 316 ) (О внесении изменений к приказу Минбуду от 23 января в 2006 году N 18 "Про организацию личного приема граждан в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины)
Про виконання у 2007 році наукових розробок із нормування та стандартизації у сфері будівництва та житлової політики за КПКВК-2701040 ( 41 ) (О выполнении в 2007 году научных разработок из нормирования и стандартизации в сфере строительства и жилищной политики за КПКВК-2701040)
Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-81-98 ( 44 ) (О проекте Изменения N 1 ДСТУ Б В.2.7-81-98)
Про затвердження положення про Науково-методичну раду з питань реставрації та реконструкції історичної забудови Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та складу зазначеної ради ( 25 ) (Об утверждении положения о Научно-методическом совете по вопросам реставрации и реконструкции исторической застройки Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины и состава отмеченного совета)
Про Рекомендації щодо розроблення, узгодження та затвердження проектно-кошторисної і науково-проектної документації зі створення культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" у м. Києві ( 1 ) (О Рекомендациях относительно разработки, согласования и утверждения проектно-сметной и научно-проектной документации по созданию культурно-художественного и музейного комплекса "Исскуственный арсенал" в г. Киеве)
Про приєднання Південно-українського державного виробничого підприємства по інженерним розвідуванням для будівництва "Укрпівденбудрозвідування" та Одеського державного підприємства "Стромпроект" до Державного підприємства "Державний науково-дослідний... ( 75 ) (О присоединении Южно-украинского государственного производственного предприятия по инженерной разведкой для строительства "Укрпівденбудрозвідування" но Одесского государственного предприятия "Стромпроект" к Государственному предприятию "Державний научно-исследовательский...)
Щодо прогнозної середньорічної опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2007 рік ( 10/8-574 ) (Относительно прогнозной среднегодовой опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины на 2007 год)
Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів, що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві ( 69 ) (Об утверждении Порядка проведения работы из подтверждения пригодности новых строительных изделий для применения в строительстве и Перечне новых строительных изделий, что подлежат проверке и подтверждению пригодности для применения в строительстве)
Про затвердження орієнтовного плану засідань колегії Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України на III квартал 2006 р. ( 205 ) (Об утверждении ориентировочного плана заседаний коллегии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины на III квартал 2006 г.)
Про Зміну N 4 ДБН Д.2.4-2000 ( 71 ) (Об Изменении N 4 ДБН Д.2.4-2000)
Про проект Зміни N 1 ДБН В.2.6-22-2001 ( 76 ) (О проекте Изменения N 1 ДБН В.2.6-22-2001)
Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для фінансової підтримки творчих спілок у сфері архітектури ( 60 ) (Об утверждении Порядка использования средств государственного бюджета для финансовой поддержки творческих союзов в сфере архитектуры)
Про реалізацію Рекомендацій Круглого столу ( 33 ) (О реализации Рекомендаций Круглого стола)
Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів, що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві ( 69 ) (Об утверждении Порядка проведения работы из подтверждения пригодности новых строительных изделий для применения в строительстве и Перечне новых строительных изделий, что подлежат проверке и подтверждению пригодности для применения в строительстве)
Про підготовку до проведення засідання колегії Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України з питання "Про підсумки роботи будівельного комплексу та житлово-комунального господарства України за 2006 рік та основн... ( 428 ) (О подготовке к проведению заседания коллегии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины по вопросу "Про итоги работы строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Украины за 2006 год и основн...)
Про проект Методики визначення нормативів питного водопостачання населення ( 14 ) (О проекте Методики определения нормативов питьевого водоснабжения населения)
Про затвердження Змін до Розділу 2 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64) ( 163 ) (Об утверждении Изменений к Разделу 2 Справочника квалификационных характеристик профессий работников (Выпуск 64))
Про хід виконання заходів комплексних регіональних програм житлового будівництва щодо нарощування обсягів введення житла у 2006 році не менше ніж на 30% ( 126 ) (О ходу выполнения мероприятий комплексных региональных программ домостроения относительно наращивания объемов введения жилья в 2006 году не менее чем на 30%)
Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України ( 10/8-792 ) (О показателях опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины)
Про погодження проекту відомчих будівельних норм ( 77 ) (О согласовании проекта ведомственных строительных норм)
Про проект національного стандарту ( 105 ) (О проекте национального стандарта)
Про прийняття національного стандарту ДСТУ EN 196-1:2007 ( 37 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ EN 196-1:2007)
Про затвердження індексів до балансової вартості об'єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2005 року ( 7/8-509 ) (Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилищного фонда по состоянию на 1 января 2005 года)