Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Міністерства > Мінбудархітектури
Поиск 

Мінбудархітектури


Список документов в категории

Название
Про затвердження Методики визначення обсягів фінансування на утримання 1 га зелених насаджень ( 2 ) (Об утверждении Методики определения объемов финансирования на содержание 1 га зеленых насаждений)
СНУ-93. Збірник 5. Роботи паль. Опускні колодязі. Закріплення грунтів. (відмінений) ( Збірник 5 ) (СНУ-93. Сборник 5. Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов. (отменен))
СНУ-93. Збірник 13. Захист будівельних конструкцій і устаткування від корозії (відмінений) ( Збірник 13 ) (СНУ-93. Сборник 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (отменен))
Про затвердження Санітарно-технічного паспорта полігону твердих побутових відходів (типового) ( 3 ) (Об утверждении Санитарно-технического паспорта полигона твердых бытовых отходов (типичного))
Щодо визначення вартості будівництва та застосування ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва" ( 10/2-6 ) (Относительно определения стоимости строительства и применения ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила определение стоимости строительства")
Про прийнятя Зміни N 1 ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об"єктів будівництва" ( 18 ) (О прийнятя Изменениях N 1 ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безопасность объектов будівництва")
Про визначення вартості ремонту ліфтів, які використовуються на об'єктах житлово-комунального господарства ( 90 ) (Об определении стоимости ремонта лифтов, которые используются на объектах жилищно-коммунального хозяйства)
Про погодження проектів гармонізованих національних стандартів ДСТУ ISO 10211-1:2005 та ДСТУ ISO 10211-2:2005 ( 43 ) (О согласовании проектов гармонизированных национальных стандартов ДСТУ ISO 10211-1:2005 и ДСТУ ISO 10211-2:2005)
Про затвердження Методики визначення вартості робіт з утримання об"єктів зовнішнього освітлення ( 330 ) (Об утверждении Методики определения стоимости работ из содержания объектов внешнего освещения)
Про затвердження ДСТУ Б В.2.6-13:2006 (ГОСТ 538-2001) "Конструкції будинків і споруд. Вироби замкові і скоб"яні. Загальні технічні умови" ( 126 ) (Об утверждении ДСТУ Бы В.2.6-13:2006 (ГОСТ 538-2001) "Конструкції домов и сооружений. Изделия замковые и скоб"яні. Общие технические умови")
Про погодження Зміни N 3 до ВБН Д.1.1-3.1-2001 "Правила визначення вартості робіт по ремонту основних фондів підприємств, підпорядкованих Міністерству промислової політики України" ( 23 ) (О согласовании Изменения N 3 к ВБН Д.1.1-3.1-2001 "Правила определение стоимости работ по ремонту основных фондов предприятий, подчиненных Министерству промышленной политики України")
Про погодження проекту відомчих будівельних норм ВБН Д.2.6-МПП-02-2005 "Ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи. Вітроелектричні установки типу Т600-48" ( 30 ) (О согласовании проекта ведомственных строительных норм ВБН Д.2.6-МПП-02-2005 "Ресурсні элементные сметные нормы на пусконалагоджувальні работы. Витроелектрични установки типа Т600-48")
Про внесення змін до наказу Мінбуду України від 28.09.2005 N 175 "Про надання чинності ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення"" ( 175 ) (О внесении изменений к приказу Минбуду Украины от 28.09.2005 N 175 "Про предоставление действия ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові дома. Основные положення"")
Про затвердження Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-43-96 "Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови" ( 148 ) (Об утверждении Изменения N 1 ДСТУ Бы В.2.7-43-96 "Будівельні материалы. Бетоны тяжелые. Технические умови")
Про припинення застосування РСТ УССР 5028-90 ( 159 ) (О прекращении применения РСТ УССР 5028-90)
Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт і продукції промислового виробництва ( 10/8-788 ) (Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ и продукции промышленного производства)
Про затвердження форми звітності N 1-ТПВ та Інструкції щодо заповнення форми звітності N 1-ТПВ "Звіт про поводження з твердими побутовими відходами" ( 308 ) (Об утверждении формы отчетности N 1-ТПВ и Инструкции относительно заполнения формы отчетности N 1-ТПВ "Звіт об обращении с твердыми бытовыми відходами")
Роз'яснення стосовно переобладнання житлових приміщень першого поверху існуючого багатоквартирного житлового будинку під приміщення громадського призначення (Разъяснение относительно переоборудования жилищных помещений первого этажа существующего многоквартирного жилого дома под помещение общественного назначения)
Положення про пiдряднi контракти у будiвництвi України (Положение о подрядных контрактах в строительстве Украины)
СНУ-93. Збірник 47. Озеленення. Захисні лісонасадження. Багаторічні плодові насадження. (відмінений) ( Збірник 47 ) (СНУ-93. Сборник 47. Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения. (отменен))
Про затвердження Рекомендацій щодо розроблення, узгодження та затвердження проектно-кошторисної і науково-проектної документації зі створення культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" у м. Києві ( 53 ) (Об утверждении Рекомендаций относительно разработки, согласования и утверждения проектно-сметной и научно-проектной документации по созданию культурно-художественного и музейного комплекса "Исскуственный арсенал" в г. Киеве)
СНУ-93. Збірник 46. Роботи при реконструкції будівель і споруд (відмінений) ( Збірник 46 ) (СНУ-93. Сборник 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений (отменен))
ДСТУ Б А.1.1-12-94. Вироби будівельного призначення з мінерального волокна. Терміни та визначення ( Б А.1.1-12-94 ) (ДСТУ Б А.1.1-12-94. Изделия строительного назначения из минерального волокна. Сроки и определения)
СНУ-93. Збірник 21. Електроосвітлення будівель. (відмінений) ( Збірник 21 ) (СНУ-93. Сборник 21. Электроосвещение зданий. (отменен))
СНУ-93. Збірник 18. Опалювання - внутрішні пристрої. (відмінений) ( Збірник 18 ) (СНУ-93. Сборник 18. Отопление - внутренние устройства. (отменен))
СНУ-93. Збірник 14. Конструкції в сільському господарстві. (відмінений) ( Збірник 14 ) (СНУ-93. Сборник 14. Конструкции в сельском хозяйстве. (отменен))
СНУ-93. Збірник 19. Газопостачання - внутрішні пристрої. (відмінений) ( Збірник 19 ) (СНУ-93. Сборник 19. Газоснабжение - внутренние устройства. (отменен))
Про Примірний договір підряду в капітальному будівництві ( 62 ) (О Примерном договоре подряда в капитальном строительстве)
Про проект ДСТУ Б В.1.2.-...-200_ "Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об"єктів. Прогони і приміщення. Вимоги проектування" ( 54 ) (О проекте ДСТУ Бы В.1.2.-...-200_ "Система обеспечение надежности и безопасности строительных объектов. Прогонки и помещения. Требования проектування")
Про проект відомчих будівельних норм "Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування" ( 16 ) (О проекте ведомственных строительных норм "Класифікація работ из ремонтов автомобильных дорог общего користування")
Про проект ДБН "Будівництво в сейсмічних районах України" (на заміну СНиП II-7-81*) ( 52 ) (О проекте ДБН "Будівництво в сейсмических районах України" (на замену СНиП II-7-81*))
Про прийняття ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006 "Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови" ( 149 ) (О принятии ДСТУ-П Бы В.2.7-126:2006 "Будівельні материалы. Смеси строительные сухие модифицированы. Общие технические умови")
Про проект відомчих будівельних норм "Магістральні трубопроводи. Будівництво. Земляні роботи та рекультивація" ( 81 ) (О проекте ведомственных строительных норм "Магістральні трубопроводы. Строительство. Земляные работы и рекультивація")
Про затвердження ДБН В.2.5-27-2006 "Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд" ( 97 ) (Об утверждении ДБН В.2.5-27-2006 "Защитные мероприятия электробезопасности в электроустановках домов и сооружений")
Про проект ДБН. В.1.2.-...-200_ "Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об"єктів. Навантаження і вплив. Норми проектування" ( 53 ) (О проекте ДБН. В.1.2.-...-200_ "Система обеспечение надежности и безопасности строительных объектов. Нагрузка и влияние. Нормы проектування")
Про затвердження національного стандарту ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99) ( 116 ) (Об утверждении национального стандарта ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99))
Про надання чинності ДБН В.1.1-12:2006 "Будівництво у сейсмічних районах України" (на заміну СНиП II-7-81*) ( 282 ) (О предоставлении действия ДБН В.1.1-12:2006 "Будівництво в сейсмических районах України" (на замену СНиП II-7-81*))
Про затвердження Зміни N 1 ДБН В.2.2-5-97 "Захисні споруди цивільної оборони" ( 85 ) (Об утверждении Изменения N 1 ДБН В.2.2-5-97 "Защитные сооружения гражданской обороны")
Про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних організацій) ( 111 ) (О государственной аттестации научно-исследовательских (научно-технических организаций))
Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції промислового виробництва, опосередкованої вартості будівництва об"єктів соціального призначення станом на 1 січня 2007 року ( 7/8-46 ) (Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ, продукции промышленного производства, опосредствованной стоимости строительства объектов социального назначения состоянием на 1 январь в 2007 году)
Про проект відомчих будівельних норм "Магістральні нафтопроводи. Методи ремонту дефектних ділянок" ( 7 ) (О проекте ведомственных строительных норм "Магістральні нефтепроводы. Методы ремонта дефектных ділянок")
Про затвердження державних будівельних норм ( 44 ) (Об утверждении государственных строительных норм)
Про затвердження Зміни N 4 до ДБН Д.2.2-29-99 ( 101 ) (Об утверждении Изменения N 4 к ДБН Д.2.2-29-99)
Про затвердження ДСТУ Б В.1.1-11:2005 "Електричні кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість" ( 109 ) (Об утверждении ДСТУ Б В.1.1-11:2005 "Електрические кабельные линии. Метод испытания на огнестойкость")
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо обліку зелених насаджень у населених пунктах України ( 386 ) (Об утверждении Методических рекомендаций относительно учета зеленых насаждений в населенных пунктах Украины)
Про визначення вартості проектно-вишукувальних робіт ( 10/8-115 ) (Об определении стоимости проектно-изыскательских работ)
Про затвердження Методики розрахунку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України ( 335 ) (Об утверждении Методики расчета норм удельных расходов топливно-энергетических ресурсов на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства Украины)
Про уточнення показників кошторисного прибутку, адміністративних витрат, вартості людино-години за розрядами складності робіт у будівництві та розряду виконання робіт, за яким визначається заробітна плата інженерно-технічних працівників у складі зага... ( 28 ) (Об уточнении показателей сметной прибыли, административных расходов, стоимости человеко-часа за разрядами сложности работ в строительстве и разряда выполнения работ, за которым определяется заработная плата инженерно-технических работников в составе зага.)
Про затвердження Положення про метрологічну службу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства ( 152 ) (Об утверждении Положения о метрологической службе Государственного комитета Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства)
Про проект ДБН "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)" ( 170 ) (О проекте ДБН "Інженерно-технічні мероприятия гражданской защиты (гражданской обороны)")
СНУ-93. Збірник 20. Вентиляція і кондиціонування повітря. (відмінений) ( Збірник 20 ) (СНУ-93. Сборник 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха. (отменен))
Про затвердження Зразка санітарно-технічного паспорта полігона твердих побутових відходів та Методичних рекомендацій щодо його заповнення ( 120 ) (Об утверждении Образца санитарно-технического паспорта полигона твердых бытовых отходов и Методических рекомендаций относительно его заполнения)
ДСТУ Б А.1.1-15-94. Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Терміни та визначення ( Б А.1.1-15-94 ) (ДСТУ Б А.1.1-15-94. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Сроки и определения)
Про затвердження Правил з технічної експлуатації полігонів твердих побутових відходів ( 121 ) (Об утверждении Правил из технической эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов)
СНУ-93. Збірник 23. Каналізація - зовнішні мережі. (відмінений) ( Збірник 23 ) (СНУ-93. Сборник 23. Канализация - наружные сети. (отменен))
СНУ-93. Збірник 16. Трубопроводи внутрішні. (відмінений) ( Збірник 16 ) (СНУ-93. Сборник 16. Трубопроводы внутренние. (отменен))
Щодо розміщення гаражів (Относительно размещения гаражей)
ДСТУ Б А.1.1-14-94. Вироби керамічні личкувальні. Терміни та визначення ( Б А.1.1-14-94 ) (ДСТУ Б А.1.1-14-94. Изделия керамические олицовочные. Сроки и определения)
СНУ-93. Збірник 24. Теплопостачання і газопроводи - зовнішні мережі. (відмінений) ( Збірник 24 ) (СНУ-93. Сборник 24. Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети. (отменен))
Про затвердження Порядку відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання ( 4 ) (Об утверждении Порядка отключения отдельных жилых домов от сетей централизованного отопления и поставки горячей воды при отказе потребителей от централизованного теплоснабжения)
Щодо визначення термінів житлових та нежитлових приміщень (Относительно определения сроков жилищных и нежилищных помещений)
Щодо можливості перепланування гуртожитку в житловий будинок (Относительно возможности перепланировывания общежития в жилой дом)
Про затвердження ДБН "Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування" ( 101 ) (Об утверждении ДБН "Полигони твердых бытовых отходов. Основные положения проектирования")
СНУ-93. Збірник 3. Буропідривні роботи. (відмінений) ( Збірник 3 ) (СНУ-93. Сборник 3. Буровзрывные работы. (отменен))
Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України ( 105 ) (Об утверждении Правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины)
Про затвердження Правил експлуатації полігонів твердих побутових відходів ( 4 ) (Об утверждении Правил эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов)
Про затвердження Правил користування трамваєм і тролейбусом у містах України ( 329 ) (Об утверждении Правил пользования трамваем и троллейбусом в городах Украины)
СНУ-93. Збірник 2. Гірничовскриваючі роботи. (відмінений) ( Збірник 2 ) (СНУ-93. Сборник 2. Горновскрышные работы. (отменен))
Про проект ДБН Б В.2.6-...-200_ "Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель" ( 68 ) (О проекте ДБН Бы В.2.6-...-200_ "Конструкції зданий и сооружений. Тепловая изоляция будівель")
Про скасування наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.06.2005 N 95 ( 209 ) (Об отмене приказа Государственного комитета Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства от 17.06.2005 N 95)
Щодо визначення термінів: вбудоване приміщення, прибудоване приміщення, вбудовано-прибудоване приміщення (Относительно определения терминов: встроенное помещение, пристроенное помещение, встроенно-пристроенное помещение)
Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України ( 105 ) (Об утверждении Правил содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины)
Про розгляд проекту Порядку проведення інвентаризації комунального майна на підприємствах житлово-комунального господарства ( 15 ) (О рассмотрении проекта Порядка проведения инвентаризации коммунального имущества на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства)
Про затвердження Системи моніторингу сфери поводження з твердими побутовими відходами ( 309 ) (Об утверждении Системы мониторинга сферы обращения с твердыми бытовыми отходами)
Щодо будівництва на приватній ділянці сауни за особистим проектом (Относительно строительства на частном участке сауны по личному проекту)